30. september 1918 – Fra Efterretningssektionens journal: “… 3-4 Dødsfald daglig”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detch. m. Fcia.

Der er i Haderslev blandt det unge 18-19-aarige Mandskab, der ligger til 6 Ugers Uddannelse i Byen, udbrudt Hungertyfus.Læs videre

30. september 1918. “Tyskland vil blive nødt til at antage Wilsons Fredsbetingelser.”

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 30. September 1918.

Da jeg i Morges kom hen i Rigsdagen, var der kun forholdsvis faa Medlemmer i Læsesalen. Efter Opfordring oversatte jeg de nyeste Telegrammer fra Ententelandene af de lige ankomne danske Blade.Læs videre

30. september 1918. De sorte amerikanere er rædselsslagne for de tyske soldater

Senest ændret den 4. december 2020 9:11

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, fra efteråret 1915 til foråret 1916 var han i Leib-Kompagni 118, og efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni.

Vi  er  blevet  trukket  tilbage  til  Stillingen  her,  og  de  „strategiske”  Grunde  er  vel denne  Gang  rigtige  nok. Læs videre

29. september 1918. Ugens kampe fra The Great War

Youtube-kanalen The Great War bringer hver uge en oversigt over den forgangne uges kampe i Første Verdenskrig. Vært er historikeren Indiana Neidell.

Denne gang handler det navnlig om de vestallieredes offensiver på Vestfronten ved Meuse-Argonne og  Canal du Nord (og senere mod St, Quentin). Offensiverne gør gode fremskridt og tager mange fanger, men mister efter et par dage momentum.… Læs videre

29. september 1918 – Claus Juhl: “Til højre kunne vi se de tyske granater hugge ned i højde med os”

Claus Juhl blev indkaldt ved krigens udbrud og kom Fußartillerie-Regiment Nr. 20´s anden bataljon, der deltog i kampene både på øst- og vestfronten. I september 1918 befandt han sig i Frankrig.

Om morgenen den 29. kl. 6 gik englænderne over til storm og brød igennem til højre for os. Alle telefonledninger var afbrudt, og ingen vidste, hvad der gik for sig.Læs videre

29. september 1918. “Den Mand, der nu skal slutte Fred, vil gaa i Graven med det tyske Folks Forbandelse.”

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 29. September 1918.

I Formiddags gik jeg først hen i Rigsdagen. Der fortaltes, at Rigskansleren og Statssekretær v. Hintze er afrejst til Fronten.Læs videre

29. september 1918 – De faldne

Senest ændret den 7. november 2020 22:32

Andersen, Peter (IR84/1) – Lempiere.
Blöcker, Hans Paul Ludwig (FAR9) – Rumilly, Frankrig.
Duus, Marius Thomsen Hansen (RIR84/6) – Flandern.
Essen, Hans von – Tenthnille.
Hansen, Jørgen (/75) – Bellenglice, Cambrai, Frankrig.
Ibsen, Nicolaus Theobald (RIR86/3) – Cambrai, Frankrig.
Jensen, Peter Søren (LIR122/7) – Argonnerwald, Frankrig.
Juhl, Jørgen Clausen (RIR212/2) – Gesnes, Rusland.… Læs videre

29. september 1918. Det er vist begyndelsen til enden. Brev fra Jørgen til Inger.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Rønkærgård i Fjelstrup videre.

Søndag d. 29.9.1918

… I dag er der blevet skudt meget voldsomt ude ved fronten.Læs videre

28. september 1918. Füsilier-Regiment Nr. 86 kæmpende på tilbagetog

Füsilier-Regiment “Königin” Nr. 86 blev kaldt et “danskerregiment” pga sin høje andel af sønderjyder.

Efter en kort pause blev regimentet skubbet ind lige oven for Vailly, igen dybt echelonneret. Kun to kompagnier lå på forpost, to på hovedmodstandslinien, den såkaldte ”Dachsbaulinie” (grævlingehulelinje).

Beredskabsbataljonen besatte med tre kompagnier artilleribeskyttelsesstillingen. Hvilebataljonen lå i kalkhulerne. Den ændrede situation havde nødvendiggjort den fornyede indsats og den dybe echelonnering.Læs videre

28. september 1918. “Det staar ilde til paa begge Fløje. »Fjenden stormer i tætte Skarer fra alle Sider.«”

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. Eskildsen og hans regiment har endnu en gang slået sig ned i huler. Denne gang ved Reims. På vestfronten er tyskerne efterhånden presset til det yderste.

Vor Bolig er naturligvis igen et mørkt Hulrum dybt nede i Kalken. Men Forholdene er meget venligere her end paa den anden Side af Reims.Læs videre

28. september 1918. Kan en ny tysk regering opnå en ærefuld fred?

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 28. September 1918.

Finansudvalget holder ikke Møde i Dag. Det er Lørdag, og mange Rigsdagsmænd rejser hjem. løvrigt forhandler Partiernes Tillidsmænd ivrigt bag lukkede Døre.Læs videre

28. september 1918 – De faldne

Birkholz, Willi Erwin (LIR84/2) – Haderslev.
Festersen, Asmus (FAR266).
Heyk, Hans Klaus Heinrich (FAR225) – Villers Plouich, Frankrig.
Jespersen, Christen (RIR86/10) – Marcoing, Cambrai, Frankrig.
Jochimsen, Andreas Andersen (/54) – La Catelet, Frankrig.
Lausen, Christian – Haderslev.
Petersen, Peter (RIR211/1) – Maure.
Schmidt, Marius Christian (GRzF4) – Aprencourt, Frankrig.… Læs videre

28. september 1918. Jørgen Friis: “Det går stadig den vej, som krebsene går …”

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Rønkærgård i Fjelstrup videre.

Lørdag aften d. 28.9.1918

…Vi skal vistnok flytte i morgen. Det går stadig den vej, som krebsene går, eller hjemad.Læs videre

Temaonsdag på Museum Vestfyn den 21 november 2018 kl 16:30.

Foredrag: Russiske flygtninge i Assens. Kom og hør museumsinspektør Jeppe Jøhn Hørsholm, fra Museum Vestfyn fortælle om de russiske flygtninge, som boede i Assens under første verdenskrig.

Fra 1915-1920 kom ca. 1600 russiske krigsfanger til Vestfyn. De flygtede over Lillebælt i både og hjemmebyggede flåder. Lokale kræfter i Assens tog opgave på sig med at forsørge de mange flygtede krigsfanger frem til deres hjemsendelse.… Læs videre

27. september 1918 – Ribe Stiftstidende: haandgranater til fiskefangst

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Haandgranater til fiskefangst

Det har tidligere været meddelt her i bladet, hvorledes soldaterne i felten benytter haandgranater til at koge mad ved. Men nu oplyses det for os, at de ogsaa anvendes ved fiskefangst. Fremgangsmaaden er ganske simpel: man kaster haandgranaten ud i en aa eller en bæk, og naar granaten eksploderer paa bunden, dræbes eller bedøves de fisk, som er i nærheden, saa at de kan tages med de bare hænder.Læs videre

27. september 1918. Kejser Wilhelm om Ludendorff: “Bare vi dog snart kunde faa Fred, saa jeg kunde blive fri for daglig at se paa dette modbydelige Underofficersfjæs!”

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 27. September 1918.
Finansudvalgets Møde udsattes til Kl. 11 ½, fordi Statssekretær v. Hintze atter havde indbudt Partiførerne til fortrolige Forhandlinger.

I Udvalgssalen fortalte man, at v.Læs videre

27. september 1918. Argonnerskoven: Lig ligger spredt alle Vegne … Myrerne og andet Kryb har Føde i lange Tider.

Senest ændret den 4. december 2020 9:11

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. I 1918 tilhørte han Regiment 186, 2. kompagni.

Efter  at  vi har  været  udsat  for  flere  Angreb  fra  fjendtlige Flyvere,  er  vi kommet  til Argonnerskoven.  Om  denne  er  der en  Gang  sunget,  at  den  ligner  en  stor,  stille  Kirkegaard. Læs videre

27. september 1918 – De faldne

Senest ændret den 1. oktober 2018 17:21

Bridstrup, August Andreas Henrichsen (IR150/6) – Cierges, Frankrig.
Bunde, Andreas Andersen (IR31/1) – Altona.
Falkenberg, Oscar Billum (IR77) – Flesquieres, Frankrig.
Hankammer, Hermann Adolf (LIR84) – Haderslev.
Hansen, Marius Nielsen (FAR9) – Cantaing, Frankrig.
Hansen, Peter Hinrich (IR84) – Vendhuile, Frankrig.
Jensen, Marius (FAR9) – Frankrig.
Jäger, Hans (MIR1/7) – Cambrai, Frankrig.… Læs videre

27. september 1918. Hvilken glæde jeg gjorde kammeraterne medmskråtobakken. Brev fra Jørgen til Inger.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Rønkærgård i Fjelstrup videre.

Fredag d. 27.9.1918

Min egen kære Inger!

Hvor blev jeg da glad, da jeg i dag fik brev fra dig, så hurtigt, det havde jeg ikke ventet.Læs videre

26. september 1918 – Enkefru Røgind: 200 rekrutter på lazaret

Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.

26. Septbr.
Man fortæller, at af de 800 Rekrutter her paa Kasernen ligger 200 paa Lazaret og Sygehus, mange Dødsfald.,Læs videre

26. september 1918. Rygter i Rigsdagen: Bulgarien er færdig!

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 26. September 1918.

Før Finansudvalget i Dag gik over til Dagsordenen, afgav Rigskansleren en Erklæring, hvis Ordlyd er bleven offentliggjort.

Den blev modtaget med Bravo af Centrum, men med isnende Tavshed af Venstre og afgjort Mishag af Højre.Læs videre

26. september 1918 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Senest ændret den 1. februar 2019 18:27

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

I tabslisten meddeles, at Andreas Lund fra Fjersted og Wilhelm Petersen fra Jels er faldne og at August Hahn fra Vojens er død af sygdom.

Enke Brandt i Aabenraa har modtaget budskab om, at hendes yngste søn Wilhelm som flyverelev har fundet døden ved nedstyrtning.Læs videre

26. september 1918. Johannes Christensen: Vi kan ikke undvære dem endnu

Johannes Christensen, der er deserteret og befinder sig på Vallekilde Højskole i Danmark, skriver for anden gang til ildsjælen Frk. Møller. Frk. Møller har svaret, på hans første brev, at hun gerne vil hjælpe Johannes Christensens ven Hans Lindholm med at blive overført til Felthamlejren fra en almindelig britisk fangelejr.

Vallekilde Højskole 26.9.

Tak for deres brev.… Læs videre

26. september 1918 – De faldne

Senest ændret den 17. marts 2022 9:32

Hinrichsen, Christian (IR84/2) – Malincourt, Frankrig.
Jacobsen, Hans Christian (MB7/4) – Gruppe Perthes.
Kiestrzyn, Bronislaus (LIR84/2) – Haderslev.
Krause, Valerian (LIR84/2) – Haderslev.
List, Rasmus Christian (IR187/11) – Tilloy, Cambrai, Frankrig.
Pasternacki, Wazlaw Wladislaus (LIR84/2) – Haderslev.
Schmidt, Anton Christensen (IR46/2) – Guise, Frankrig.… Læs videre

25. september 1918. “Vi aner endnu intet om, at Situationen er saa alvorlig.”

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. Situationen så slem ud for det Tyske Rige i september 1918.  Claus Eskildsen og hans regiment var klar til at møde et angreb ved Champagne.

Vore Barakker ligger ikke langt fra Pauvres-Lejren. Herfra begyndte vi for nøjagtig et halvt Aar siden den stolte Sejlads ud mod Fjendens Tilintetgørelse.Læs videre

25. september 1918. Stresemann svækket: “Af den oppustede kalkunske Hane var der bleven en lille skikkelig Dværghøne”

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 25. September 1918.
I Finansudvalget blev der i Dag holdt tre gode Taler af Flertalspartiernes Ordførere Grober, Scheidemann og Fischbeck, og en meget mat og svag Tale af Dr.Læs videre

25. september 1918. Officerens tale afbrudt af tilråb og truende adfærd

Senest ændret den 4. december 2020 9:12

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han tilhørte i 1918 Regiment 186, 2. kompagni.

Gud  Fader  bevares,  sikken  Redelighed.  Alt  er  opdaget. Straks,  da  vi  kom  hertil,  blev  vi  modtaget  af  en  General, der,  højt  til  Hest,  holdt  en  Tale  ud  fra  det  Synspunkt:  Een for  alle,  og  alle  for  Een.Læs videre

25. september 1918 – De faldne

Senest ændret den 10. marts 2022 11:51

Andresen, Emil Peter (IR187/11) – St. Goord, Frankrig.
Demant, Sofus Georg Frederik (FAB61) – Giessen.
Densch, Karl Albert (LIR84/2) – Haderslev.
Hinz, Franz Adolph (LIR84/2) – Haderslev.
Kloczinski, Johann (LIR84/2) – Haderslev.
Lettmoden, Heinrich Dietrich (LIR84/2) – Haderslev.
Nielsen, Christen (IR261/12) – St. Quentin, Frankrig.
Wagner, Adolf (LIR84/2) – Haderslev.… Læs videre