30. juni 1915 – Peter Østergård: “Den ene dag er som den anden”

Peter Østergård fra Stursbøl i Oksenvad Sogn gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 86 på Vestfronten. I begyndelsen af maj fik han sin første orlov, men i slutningen af måneden var han tilbage i skyttegravene i Frankrig.

I skyttegraven d. 30. Juni 1915.

Egentlig ved jeg næsten ikke, hvad jeg skal skrive til dig, men måske kommer der nok noget, efterhånden som pennen glider hen over papiret.Læs videre

29. juni 1915. Gemene slyngelstreger og fældede træer

Jakob Moos, Holm, gjorde krigstjeneste ved Infanteriregiment 31. Hele foråret og sommeren 1915 var han beskæftiget med at udbygge skyttegravsstillingerne.

(… fortsat)

Når vi lå i ro i Avricour, blev kompagniet inddelt i arbejdshold på ti til tolv mand. Så gik det ud i skovene. Hvert hold skulle fælde femogtyve træer og slæbe dem ud til landevejen, og først, når hvert hold havde præsteret sit kvantum, fik det lov til at gå hjem.Læs videre

29. juni 1915 – Hejmdal: Bekymringer for kvægavlen samt første kvindelige postbud

Senest ændret den 28. september 2017 10:53

Dagens nyt fra Hjemdal.

Fra Felten.

Faldne.

Kommis Sofus Petersen, en Søn af Hans Petersen senior og Hustru i Lysabild, er ifølge Meddelelse falden den 16. Juni paa den vestlige Krigsskueplads.

Den 15. Juni har Henrik Hansen Broager, fundet Døden paa Slagmarken i Frankrig, næppe 25 Aar gammel.Læs videre

29. juni 1915 – Thyge Thygesen: “… her har vi Herredage”

Thyge Thygesen var landmandssøn fra Stepping og blev indkaldt sidst i december 1914. I foråret 1915 kom han til fronten og blev tildelt Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 36, der lå ved floden Aisne i Nordfrankrig.

Cuissy en Almont d. 29. 6. 15.

Kære Allesammen!
Tak for Eders kære Breve og Pakken i Går med Pølsen og Chokoladen. Hvor jeg er glad ved, at Du er rask igen, kære Fader.
Læs videre

28. juni 1915. Jakob Moos bygger “bombesikre” understande

Jakob Moos, Holm, gjorde krigstjeneste ved Infanteriregiment 31

(… fortsat)

Efter de syv dages „hvil“ i Avricour kom vi atter ud i skyttegraven. Havde vi under mit første ophold derude haft det roligt, blev opholdet denne gang ret livligt. Jeg havde ikke været rigtigt i ilden endnu, men på anden­dagen begyndte franskmændene at overdænge os med granater.Læs videre

28. juni 1915 – Hejmdal: Efterlyste for faneflugt

Senest ændret den 14. august 2017 10:17

Dagens nyt fra Hjemdal.

Fra Felten.

Faldne.

Underofficer i Reserven Christian Nydahl, Tinglev, har ifølge “Fl.Av.” den 16. Juni funden Døden paa den vestlige Krigsskueplads. For den Faldne, der blev 29 Aat gammel, afholdes Søndag den 4. Juli en Sørgegudstjeneste i Tinglev Kirke.

Ifølge en officiel meddelelse til hans Hustru er Vilhelm H.… Læs videre

27. juni 1915: Overblik over månedens kampe på Østfronten

Senest ændret den 13. oktober 2015 13:17

Centralmagterne indledte den 2. maj 1915 en offensiv mellem Gorlice og Tarnow på Østfronten. Alene på denne dag lykkedes det centralmagterne at gennembryde den russiske linje over en 16 km bred front og trænge op til 7 km frem. De tysk-østrigske styrker drev i de følgende dage russerne tilbage mod San-floden, hvor dele af den russiske forsvarslinje igen kollapsede.… Læs videre

26. juni 1915 – Hejmdal: Sikring af krigsfornødenhederne – en ny forordning

Senest ændret den 27. juni 2015 18:10

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.

Markus Petersens Hustru i Bov har faaet den sørgelige Meddelelse, at hendes Mand er falden i Frankrig. Hans Hustru og fem Børn og hans gamle Fader begræder en god og kærlig Forsørgers Død.

Chr. Jespersen fra Rens Mark faldt ifølge “Fl.Av.”… Læs videre

26. juni 1915 – Kresten Andresen: “… giv børnene ærterne”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). I begyndelsen af maj faldt han på en patrulje og slog det ene ben så slemt, at lægerne troede han havde brækket det. Han blev derfor bragt bagud, og selvom det vidste sig ikke at være så alvorligt med benet som først antaget, kom han i de følgende måneder til at opholde sig på forskellige lazaretter bag fronten.… Læs videre

25. juni 1915 – Peter Østergård: “Noget nyt er her ikke”

Peter Østergård fra Stursbøl i Oksenvad Sogn gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 86 på Vestfronten. I begyndelsen af maj fik han sin første orlov, men i slutningen af måneden var han tilbage i Frankrig.

Fredag d. 25. Jun i 1915.

Vi har nu lige siddet og spist et par huer fulde af kirsebær, så vi har fået omtrent så mange, som vi kunde spise.Læs videre

25. juni 1915. Nis Kock i Østafrika: HMS Hyacinth vender tilbage!

Senest ændret den 21. august 2016 21:14

Nis Kock sejlede sammen med en dansktalende besætning om bord på blokadebryderen S/S Kronborg til Østafrika med våben og ammunition til de tyske tropper. Skibet blev opdaget ud for kysten og blev skudt i brand den 13. april 1915. Det lykkedes imidlertid at redde lasten.

[kan også være en anden dato: slutningen af juni]

Men medens vi langsomt forvandledes til Afrikanere, stiftede vi ogsaa Bekendtskab med en anden og meget vigtig Side af Livet i Afrika — Malariaen.Læs videre

25. juni 1915 – Hejmdal: Mund- og klovsygen – bredt sig i Slesvig-Holsten

Dagen nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Hilsner fra Nordslesvigere.

Galicien, 14. Juni 1915.
Kære “Hejmdal”!
Modtag hermed vor bedste Tak for dine Besøg, som Du af og til glæder os med. Selv om Dit Komme er lidt uregelmæssigt og Indholdet just ikke falder ind under Begrebet “Nyheder”, saa bringer Du dog altid Budskab fra Venner og Frænder, som befinder sig enten hjemme eller i Felten, og det er for os Hovedsagen.
Læs videre

24. Juni 1915 – Hejmdal: Faldne, sårede og savnede

Dagens nyt fra Hejmdal. Fra Felten.

Faldne.

Typograf J. Hansen fra Aabenraa, Søn af Arbejdsmand Hansen paa Voetmanns Fabrik, der havde været med siden Krigens Begyndelse paa den vestlige Front, blev i April Maaned haardt saaret og indlagt paa et Lasaret. Hansen er nu afgaaet ved Døden som Følge af sine Saar. Det var den Afdødes hensigt lige før Krigen at besøge sin Fader, som han ikke havde set i 13 Aar, thi han havde efter sin Læretid paa “Hejmdal” rejst i Sydtyskland og haft Sysselsættelse der.Læs videre

24. juni 1915 – Det russiske postkort oversat

Vi har fra Karsten Madsen, Augustenborg, modtaget følgende renskrift og oversættelse af det russiske postkort, som vi bragte den 17. juni.

Здесь это моя карточка … может быть вы (не) знаете, что здесь Григорий Федорович и Иван Егорович Дарий (? efternavn). Мы находимся у места у роту (=роты)

Her et kort fra mig. I ved måske (ikke), at her er (også) Grigorij Fjodorovitj og Ivan Jegorovitj Darij.Læs videre

23. juni 1915 – U38 på fiskerrov

Under kommando af Max Valentiner stopper U38 ud for Shetlandsøernes sydspids den norsk damper Truma på 1557 BRT. Den er på vej til England med en ladning minetømmer. Den bliver sænket med en sprængladning og skud fra ubådens dækskanon.

Om natten stopper U38 en flåde af engelske fiskefartøjer på mellem 80 og 150 BRT. I løbet af fem timer sænkes femten af dem med dækskanonen (Ugiebrae, Elisabeth, Josephine, Uffa, Four, Research, Lebanon, Viceroy, Primrose, Quiet Waters, Vine, I.M.u.S.,… Læs videre

23. juni 1915. “Krig er den værste Nød og Elendighed, som kan ramme et Land”

Sønderjyden Hans skrev dette feltpostbrev over to dage

I Skyttegraven, Tirsdag, d. 22. Juni

I Aftes kom vi saa herud i Skyttegraven. Vi var først paa Vej ved Syvtiden, men maatte vende om igen, da det hed, at vi skulde flyttes, men ved 9-Tiden rykkede vi dog i Stilling.

I den stille, milde Midsommernat rykkede vi frem, stadig nærmende os Kanonernes Larmen og Torden.Læs videre

23. juni 1915 – De faldne

Senest ændret den 8. marts 2017 18:34

Hansen, Jürgen (RIR221/2) – Beresnika, Belgien.
Hoffmeister, Emil Andreas (IR59/11) – Cwitowa, Dnjestr, Rusland.
Jensen, Jens Hendrik (IR59/10) – Cwitowa, Dnjestr, Rusland.
Mortensen, Lauritz Marius (FR86/5) – Chauny, Frankrig.
Schäfer, Hans Christian (ER4/2) – Berlin, Tyskland.
Wagner, Karl Leopold Friedrich (IR59/10) – Cwuilowa, Dnjestr, Rusland.… Læs videre

23. juni 1915 – Friedrich Nissen: “Russerne raabte os – “God Morgen””

Manufakturhandler Friedrich Nissen fra Sønderborg blev indkaldt til hæren ved krigens udbrud og deltog i de første måneder i kampene på vestfronten. Her blev han såret, og efter et lazaret ophold kom han i november 1914 til Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 64, som lå på østfronten. I sin dagbog noterede han 23. juni:

“Dagen forløb hos os rolig, til venstre for os Artillerikamp – Vejret er meget fint Nissen og jeg soler os.Læs videre

22. juni 1915. På druk på en Druckposten i Slesvig.

Senest ændret den 23. juli 2018 19:45

Jens P. Lauridsen fra Roager blev som 26-årig indkaldt for at blive uddannet til infanterist. Han hørte til Erz.-Res. 1. Han fik takket være en snarrådig kammerat reddet sig en forsvarlig “Druckposten” som skomager, skønt han aldrig havde flikket en sko i sit liv.

En anden, jeg særlig mindes, var en af de yngre, Walter Thyssen fra Mosbøl ved Skærbæk.Læs videre

22. Juni 1915: Eftermæle for cand.theol. Hans Chr. Lindholt, faldet 28 år gammel

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.

Daniel Erichsen fra Gaansager er falden den 5. Juni paa Vestfronten, næppe 22. Aar gammel. Han var Familiens Forsørger.

Mathias Hansen, Søn af Peter Chr. Hansen, Søvang, er falden ved et Stormangreb i Frankrig. Han var 23 Aar gammel.

Kommis Max Petersen, Søn af Rektor H. Petersen i Løgumkloster, er falden den 13.… Læs videre