Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Kasper Nissen: Psykiske krigsskader blandt sønderjyske krigsveteraner (foredrag på video)

I januar-februar 2024 holdt Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland en foredragsrække på Sønderborg Slot på i alt fire foredrag om Sønderjylland og sønderjyder i Første Verdenskrig.

TV-stationen DKSyd var på plette og optog hele foredragsrækken.

Kasper Nissens foredrag om “Psykiske krigsskader blandt sønderjyske veteraner 1914-1918” kan ses lige her:

De første tre foredrag ses eller genses nedenfor.

Mariann Kristensen fortalte den 16. januar 2024 om Hjemmefronten 1914-1918

René Rasmussen fortalte den 31. januar 2024 om Den sorte Dag ved Moulin.

René Rasmussen fortalte den 5. februar 2024 om Sønderjyder på fjerne fronter.

 

Nye serie på TVSYD-play: “Min oldefars krig”

Jens- Christian Hansens oldefar Knud Christian Petersen faldt i Frankrig i 1915.

Men hvad skete der egentlig? Og hvor tæt kan man egentlig komme på en sønderjysk skæbne i Første Verdenskrig?

Følg Jens-Christians jagt på svaret på TVSYD+.

Alle fire udsendelser er lagt ud på TVSYDs hjemmeside og kan ses lige her:

Min oldefars krig | TV SYD (eksternt link).

Du kan også se afsnittene enkeltvis:

1:4 | Begravet i fremmed muld – Min oldefars krig | TV SYD

2:4 | Sporet fører til Frankrig – Min oldefars krig | TV SYD

3:4 | Livet i skyttegravene – Min oldefars krig | TV SYD

4:4 | Det sidste hvilested – Min oldefars krig | TV SYD

Særudstillingen på Sønderborg Slot: Krigen under jorden

På Sønderborg Slot vises for tiden en stor særudstilling om sønderjyder i Første Verdenskrig.

Her er et par indtryk fra det rum, der hedder “Dødvandet”, nemlig de tre montrer, der handler om krigen under jorden.

KRIGEN UNDER JORDEN
Det var i praksis ikke muligt at angribe over jorden uden at lide enorme tab. Derfor gjorde begge krigens parter forsøg på i stedet at angribe under jorden.
Det var normalt pionersoldaternes (ingeniørtroppernes) opgave i en bevægelseskrig at rydde forhindringer af vejen for hærens fremrykning: bygge eller reparere broer, sprænge fjendtlige forsvarsværker etc., og omvendt sikre eget tilbagetog: sprænge
broer etc.
Fra udstillingen: tysk pionérsoldat ca. 1915/1916 med udrustning.
I skyttegravskrigen blev én af pionerernes vigtigste opgaver at grave tunneler under jordoverfladen, placere sprængladninger under fjendens stillinger og bringe dem til sprængning, for derved
at bane vejen for infanteriangreb på jordoverfladen i det kaos, der opstod.
Omvendt var det en lige så vigtig opgave at forhindre, at fjenden gjorde det samme.
En sønderjysk pionersoldat med initialerne J.G. har i et feltpostbrev den 27. oktober 1915 givet en beskrivelse af arbejdet dybt under jorden:
“Vi har nu i næsten fire måneder uden afbrydelse arbejdet i fjeldet med hakke og spade, hammer og mejsel og som sidste nyt elektriske boremaskiner, for ved sprængning at komme hurtigere fremad.
Når man i skakten stille lytter, høres der i alle retninger hvileløse slag af hammer eller hakke blandet med en skurrende lyd fra borene. Franskmandens slag kan skelnes fra vore, da han arbejder
i hurtigere takt, begrundet på, at han bruger lettere værktøj.”
Foto af tunnel i kalkundergrunden i Nordfrankrig. Fotografiet et taget i 2023 af ASAPE 14-18 (Association des Souterrains Allemands de Puisaleine et des Environs 1914-1918), en fransk gruppe af historieformidlere, der bl.a. undersøger tunneler fra krigens tid.
Sprængning af ladninger under fjendens linjer blev ofte koordineret med angreb, men resultatet stod sjældent mål med den kolossale indsats, der skulle bruges på forberedelsen.
Denne form for krigsførelse var ikke vejen frem.
Arbejdet med at grave tunneler og skyttegrave var slidsomt – og gav mange kalkstykker, som soldaterne kunne fremstille små figurer af. Vi kan sætte navn på de fleste af de sønderjyder, der har fremstillet disse fine ting.

Nye oversatte regimentshistorier på hjemmesiden

Så er der nyt på siden med danske oversættelser af tyske regimentshistorier.

Jørgen Flintholm har netop oversat regimentshistorien for Reserve-Infanteri-Regiment nr. 223.

Den kan ses i selskab med de øvrige regimentshistorier lige her: Regimentshistorier – oversat til dansk | Den Store Krig 1914-1918

Det er et kæmpearbejde, Jørgen har præsteret, og det gør det meget lettere for interesserede med slægtninge i de pågældende regimenter at komme tæt på, hvad de oplevede under verdenskrigen.

Regimentshistorierne står blandet, men i nummerorden, og der er links til andre ressourcer på andre hjemmesider.

Vignetten til dette indlæg er fra en anden regimentshistorie.

100-årsdagen for indvielsen af den sønderjyske soldaterkirkegård i Braine

Det er i dag 100 år siden, at den sønderjyske soldaterkirkegård i Braine blev indviet. Det markeres med en stor højtidelighed i dag i Frankrig.

Her genbegraver man også de jordiske rester af Erik Petersen Skøtt, der faldt i 1916, men som først blev fundet ved entreprenørarbejder ved Verdun i 2022.

Følg med på TVSYD ‘s hjemmeside:

Efterkommere begraver 21-årig, som døde i kugleregn for 108 år siden | TV SYD

Nye serie på TVSYD-play: “Min oldefars krig”

Jens- Christian Hansens oldefar Knud Christian Petersen faldt i Frankrig i 1915.

Men hvad skete der egentlig? Og hvor tæt kan man egentlig komme på en sønderjysk skæbne i Første Verdenskrig?

Følg Jens-Christians jagt på svaret på TVSYD+.

Alle fire udsendelser er lagt ud på TVSYDs hjemmeside og kan ses lige her:

Min oldefars krig | TV SYD (eksternt link).

Du kan også se afsnittene enkeltvis:

1:4 | Begravet i fremmed muld – Min oldefars krig | TV SYD

2:4 | Sporet fører til Frankrig – Min oldefars krig | TV SYD

3:4 | Livet i skyttegravene – Min oldefars krig | TV SYD

4:4 | Det sidste hvilested – Min oldefars krig | TV SYD

Kresten Andresens breve – sat i musik af Lars Malm

DKsyd har selskab af Lars Malm, der bl.a. er kendt fra bandet Nordstrøm. Han er både musiker og gymnasielærer – og aktuel med albummet “Menneske igen”.

Kresten Andresen fra Ullerup (1890-1916) er dem måske mest kendte sønderjyske krigsdeltager. Hans breve og dagbøger er udgivet flere gange i talrige oplag.  Lars Malm har med udgangspunkt i brevene og dagbøgerne skrevet sange til et album, der bl.a. kan købes i museumsbutikken på Sønderborg Slot.

Lars Malm opdagede sønderjyden Kresten Andresen, da han vil illustrere den danske deltagelse i 1. verdenskrig i historieundervisningen.

I denne episode vil Lars Malm fortælle, hvordan Krestens tidløse ord har inspireret ham og beskriver den kreative proces bag musikken. Produceret af DKsyd

Den sorte Dag ved Moulin – hvad skete der egentlig?

Ingen anden dag i noget andet slag i hele Første Verdenskrig kostede så mange sønderjyder livet som “Den sorte Dag ved Moulin” – den 6. juni 1915.

Men hvad skete der egentlig? Og hvorfor gik det så galt? Det handlede museumsinspektør René Rasmussens foredag tidligere i år om.

DKSyd var til stede med et kamera og optog foredraget, der kan ses lige her:

Bogen “Den sorte Dag ved Moulin” af Martin Bo Nørregård og René Rasmussen udkom i 2017 (2. oplag 2018), men er for længst udsolgt. Den kan lånes på biblioteket.

Introfilm fra særudstillingen nu tilgængelig på YouTube

I den store særudstilling om “Sønderjyderne og Den store Krig” 1914-1918 på Sønderborg Slot er en introfilm, der ganske kort fortæller om baggrunden for Første Verdenskrig og sønderjyderens deltagelse i den.

Filmen skal sætte scenen for museumsgæsten, inden han eller hun bevæger sig ind i udstillingen.

Filmen er nu lagt på Museum Sønderjyllands YouTube-kanal.

Udstillingen kan ses på Sønderborg Slot indtil oktober 2025.

 

Hjemmesiden om Den store krig – hvem er vi?

I disse uger er det 10 år siden, at hjemmesiden denstorekrig1914-1918.dk gik online.

Det skete i månederne op til 100-året for krigens udbrud i juli 2014.

I disse to korte film fortæller to frivillige, der har været med siden begyndelsen, og arbejdet.

Filmene er optaget i forbindelse med særudstillingen “Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918”, der kan ses på Søndeborg Slot indtil efteråret 2025.

Her fortæller museumsinspektør René Rasmussen:

Her fortæller frivillig medarbejder Sonja Barsøe:

Se mere om sidens frivillige lige her: Om | Den Store Krig 1914-1918

Tak for kommentarerne

Tak for jeres kommentarer og supplerende oplysninger

Der har den sidste tid været indsendt flere kommentarer med bl.a. supplerende oplysninger og supplerende links til eksisterende personsider. Mange tak for det.

På grund af flere årsager, herunder generel travlhed og arbejdsfordelingen blandt de frivillige samt evt. sygdom, bliver kommentarer ikke altid besvaret, men “arbejdet af” efterhånden.
Kommentarerne bliver stående under hver personside og vil blive indarbejdet i personsiden efterhånden som de frivillige når dertil.
Nogle kommentarer og supplerende oplysninger kræver desuden en del tid at gennemgå og evt. finde flere kilder/oplysninger dertil.

Tak til de frivillige:
De frivillige, der arbejder “bag kulissen” på dette website er netop frivillige, hvilket vil sige, den enkelte har en aktiv rolle, når det kommer til at foreslå eller påtage sig opgaver, samt selvstændigt afgør, hvornår og hvor meget tid, der skal bruges på det.
Uden de frivillige havde websitet langt fra kunnet byde på så mange oplysninger om så mange krigsdeltagere.
Tak for jeres tid og store arbejde.

Der er i perioder mellem 3 og 10 aktive frivillige, der arbejder med at transskribere kilder, med at gennemgå supplerende kilder af meget forskellig art og med at finde oplysninger om krigsdeltagere, der derefter samles til personsider.
Pt. arbejder de frivillige primært med at færdiggøre igangværende del-projekter i forbindelse med krigsdeltagere, der endnu ikke har fået en personside.
Der er pt. 3 frivillige, der arbejder direkte på websitet med forskellige opgaver, herunder at redigere eksisterende og oprette nye personsider på baggrund af kommentarer, indsendelser til Sønderborg Slot og/eller de øvrige frivilliges bidrag.
Se evt. siden “Om” for at se, hvem der er frivillig.

Vær opmærksom på, at længere supplerende oplysninger om den enkelte krigsdeltager eller dennes slægtninge – herunder f.eks. personskemaer med oplysninger om krigsdeltagere, hvortil der pt. ikke er oprettet personsider – med fordel kan indsendes via mail til undertegnede.
Jo flere præcise oplysninger om f.eks. krigsdeltagerens navn, fødselsdato, dødsdato og stednavne, der indsendes – jo nemmere er det for de frivillige at arbejde videre på en evt. personside.
Se siden “Indsend oplysninger“ for, hvordan du bedst indsender oplysninger.

Med venlig hilsen
Hanne C. Christensen
Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Harald Slott-Møllers genforeningsmonument – se det i udstillingen på Sønderborg Slot

Den danske kunstner Harald Slott-Møller (1864-1937) indsendte i 1925 dette udkast til en konkurrence om et genforeningsmonument, der skulle opstilles på Trianglen ved indgangen til Fælledparken i København.

Monumentets billedsprog med en død soldat, en kvinde i grådkvalt bøn og en pige med sprængte lænker taler ind i den sønderjyske grundfortælling: at de mange faldne sønner var et nødvendigt offer for at opnå Genforeningen.

Det blev dog ikke Slott-Møllers, men Axel Poulsens monument, der løb med sejren. Det forestiller en moder (Danmark), der tager en nøgen pige (Sønderjylland) i sin favn.

Slott-Møllers monument vises foran en stor fotostat af den folkemængde, der havde samlet sig foran “Folkehjem” i Aabenraa dem 17. november 1918 for at høre H.P. Hanssens store tale, som han sluttede med at citere Bjørnstjerne Bjørnsson: “Alt, hvad fædrene har kæmpet, mødrene har grædt, har den herre stille lempet, så vi vandt vor ret!”

Se det i udstillingen “Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918” på Sønderborg Slot.

Udstillingen kan ses indtil udgangen af oktober 2025.

Foredrag på YouTube: Se René Rasmussens foredrag om den sønderjyske flyver Christian Johannsen

Museumsinspektør René Rasmussens foredrag om “Danmarks bedste flyver” – sønderjyden Christian Johannsen – på Told- og Grænsemuseet i Bov den 11. april 2024 blev optaget af TV-stationen DKSyd.

Det var digteren Kai Hoffmann, der i 1927 gav Christian Johannsen betegnelsen “Danmarks bedste flyver.” Og Johannsen var også en fremragende pilot, der kom ud for mere end de fleste: Tysk krigsflyver i Første Verdenskrig, sagkyndig for det danske forsvarsministerium og pilot i 1920’erne i først Dansk Luft Rederi, dernæst Dansk Luft Transport og endelig Det Danske Luftfartselskab. Efter et uheld med et trafikfly flyttede han til Hamborg, hvor han fløj for Hamburger Luftverkehrsgesellschaft og gennemførte langdistanceflyvninger: I 1929 fra London til Amoy (Xiamen) og i 1931 fra Lissabon til New York – næsten! For han måtte nødlande på havet og drev rundt i 158 timer, før han og hans medflyvere endelig blev reddet. I 1930’erne og under Ande Verdenskrig indrulleret i Luftwaffe, inden han i 1948 vendte hjem til  Danmark, hvor han bosatte sig i Lyngby nord for København.

Foredraget kan ses på selskabets YouTube-kanal. Klik på linket nedenfor.

Bogen om Christian Johannsen udkom for få uger siden. Den er på 352 sider med ca. 170 illustrationer.

Bogen kan købes i boghandlen eller på internettet.

Henkogt flæskesteg fra Første Verdenskrig – se den i særudstillingen på Sønderborg Slot

Frederik Martin Madsen (1897-1974) fra Bre­debro forventedes hjem på orlov, og i den anled­ning henkogte hans mor, Katrine, en flæskesteg.
Sønnen blev imidlertid taget til fange og vendte først hjem, da krigen var forbi og flæskestegen havde stået i viktualierummet i nogle år.
Siden da har ingen følt trang til at spise den.
Se flæskestegen i montren om desertering og orlov i den store særudstilling på Sønderborg Slot om sønderjyder i Første Verdenskrig.
Henkogt flæskesteg fra Første Verdenskrig – se den i den store særudstilling om Sønderjyder i Første Verdenskrig! (foto: Stig Bang-Mortensen).

Flæskestegen er venligst udlånt af Bredebro Lokalhistoriske Arkiv.

Tag med en tur til Vestfronten med Jørn Buch som rejseleder

Rejseselskabet skriver:

Busrejse: Første Verdenskrigs slagmarker på Vestfronten

Rejse med Lauritzen Rejser den 12.-17.juni 2024 med Jørn Buch som rejseleder.

Turen starter i Flandern i Belgien med bl.a. besøg i Langemarck og byen Ieper/Ypres, som er totalt genopbygget efter 1.verdenskrig. Her findes den berømte Menenport med næsten 55.000 navne på savnede britiske soldater efter de mange Flandernslag.

Menen Poort / Menin Gate i Ieper/Ypres

Efter Flandern kører vi til Vimy og Lorette i nærheden af Arras i Nordfrankrig. Derefter går turen gennem Somme-området med de voldsomme kampe i 1916 via Compiegne, hvor våbenstilstandsaftalen blev underskrevet den 11.11. kl.11 i 1918, til byen Reims med den berømte katedral, som vidner om de hårde kampe under 1.verdenskrig.

Den 15.juni skal vi deltage i markeringen af 100-året for oprettelsen af den særlige danske kirkegård i Braine, hvor der ligger 73 dansksindede soldater, men hvor der den 15. juni indvies en ny grav med en nylig fundet dansksindet soldat.

Far og søn ved bedstefars grav

Turen rundes af med et besøg i Verdun-området, som ligger i den østlige del af Vestfronten i Nordfrankrig. Verdun blev af de dansksindede soldater kaldt for Helvedes Forgård. Vi skal bl.a. opleve det forfærdelige Benhus i Douaumont, hvor der ligger ben som rester af mange tusinde uidentificerede soldater, som fylder store kælderrum fra gulv til loft.

Turen til Vestfronten besøger de største og vigtigste slagmarker, og overalt ser man de mange soldaterkirkegårde, som tilsammen vidner om 1.verdenkrigs forfærdelige ofre, og turen kombineres med 100-års jubilæet for den danske kirkegård i Braine.

Tilmelding til Lauritzen Rejser i Tønder, tlf. 74 72 15 20

Det nye nummer af Sønderjysk Månedsskrift lige udkommet

Så er det nye nummer af “Sønderjysk Månedsskrift” lige uddelt til abonnenterne. Det er årets tredje nummer – månedsskriftet udkommer otte gange om året.

Der er som sædvanligt masser af spændende læsestof.

August F. Schmidts artikel handler om folkeovertro og helbredende trylleformularer. Hvis man slog sig eller forvred et led, var der en fast, folkelig tro på, at det hjalp at slå korsets tegn over det kvæstede sted, mens man mumlede formularen om ”vrid og blod.” Denne trylleformular har meget dybe rødder helt tilbage i førkristen tid, men var endnu i brug i Sønderjylland omkring Genforeningen.

Den første kvindelige faldskærmsspringer i Danmark var engelsk og kaldte sig ”Sylva Boyden”. Hun sprang ud i et forrygende stormvejr i efteråret 1920. Springet gik ikke helt som planlagt, men ingen kom til skade, selvom det på et tidspunkt så alvorligt nok ud. Hendes pilot var den kendte sønderjyske flyver Christian Johannsen. Miss Boyden optrådte under falsk navn, fordi hendes forældre ikke måtte vide, hvad hun foretog sig, og hun turnerede med sin onkel, der slet ikke var hendes onkel. Den underholdende og næsten utrolige historie fortælles af René Rasmussen i artiklen ”Pigen, polarhelten og piloten”.

Andreas C. Johannsen beretter i sin artikel om ”Sønderborgs Sygehuse” i tiden fra før genforeningen og indtil slutningen af 1930’erne. Det var vanskelige tider, men den danske stat investerede massivt i opbygningen af et dansk sundhedsvæsen i Sønderjylland, og i Sønderborg blev statshospitalet på den gamle marinestation det mest avancerede uden for København. Artiklen er den første i en serie på tre. De øvrige to dele bringes i de kommende numre.

Sten Boye Poulsens artikel handler om skiltemaler Jacobsen i Sønderborg. Han grundlagde sin blomstrende forretning allerede i 1920, men vil måske navnlig huskes for sine farvestrålende lakeringer af reklamer og logoer på mange af Sønderborgs firmabiler i 1970’erne og 1980’erne.

Bagsiden om forsiden handler om vandflyverstationen i Aabenraa.

Månedsskriftet bringer endvidere hele fem bogomtaler af nyere bøger, samt nyt fra Museum Sønderjylland.

Og hvordan bliver man så abonnent på dette fortrinlige blad? Man melder sig da ind i Historisk Samfund for Sønderjylland. Det kan ske ved dette link – og der er oven i købet rabat det første år https://hssdj.dk/bliv-medlem

Foredrag i Bov den 11. april kl. 19:00: Danmarks bedste flyver

Hør et spændende foredrag med René Rasmussen om Danmarks bedste flyver.

Ved den store genforeningsfest på Dybbøl i 1920 fløj en flyvemaskine ind over Kongeskansen og nedkastede et Dannebrogsflag.

Piloten var sønderjyden Christian L. Johannsen. Han var født i Bylderup sogn, men opvokset i Aabenraa og Flensborg.

Under Første Verdenskrig var han tysk krigsflyver på Vestfronten, og efter verdenskrigen var han pilot i Danmark. Under navnet ”sønderjyden” fløj han opvisninger, taxiflyvning, faldskærmsudspring og almindelig ruteflyvning.

Efter et uheld med en trafikflyver flyttede han i 1928 til Tyskland. Her var han flyvende avisbud og sprøjteflyver – afbrudt af to spektakulære langdistanceflyvninger.

I 1930’erne blev han en del af den tyske genoprustning, og under 2. verdenskrig uddannede han piloter til Luftwaffe.

Efter krigen vendte han hjem til Danmark igen, hvor han førte et stille liv som lappeskrædder indtil sin død i 1972.

Foredraget foregår i Told- og Grænsemuseet, Bovvej 2, 6330 Padborg.

Entré: 40,- kr.

Tilmelding lige her: Den sønderjyske flyver | Aabenraa Bibliotekerne

Bogen om “Danmarks bedste flyver” kan købes for kun 200 kr ved arrangementet. (normalpris: 298 kr).

Bogpræsentation på Sønderborg Slot den 2. april: René Rasmussen: “Danmarks bedste flyver”

Museumsinspektør René Rasmussen præsenterer sin nye bog: “Danmarks bedste flyver. Piloten Christian L. Johannsen i dansk og tysk flyvning.”

Det sker på Sønderborg Slot den 2. april kl. 16:00. Der er fri entré og bogen kan købes til en særpris på kun 200 kr (normalpris: 298 kr).

Piloten Christian L. Johannsen (1890-1972) deltog som sønderjyde i Første Verdenskrig på tysk side som krigsflyver 1917-1918. I 1919 flyttede han til Danmark, hvor han snart blev kendt som ”Danmarks bedste flyver.” Det var ham, der kastede et Dannebrog ned over den store Genforeningsfest på Dybbøl i 1920 og det var ham, der gennemførte Danmarkshistoriens første luftbårne forbryderjagt.

Efter et uheld med en trafikflyver flyttede han i 1928 til Hamborg, hvor han fortsatte sin flyverkarriere. I 1929 fløj han fra London til Amoy i Kina og i 1931 krydsede han Atlanterhavet som den anden dansker og den første sønderjyde. I 1930’erne blev han involveret i den tyske genoprustning og endte med rang af kaptajn i Luftwaffe.

Den fantastiske historie om den sønderjyske pilot udrulles for første gang i sin helhed af museumsinspektør René Rasmussen.

Det vil ved præsentationen være muligt at købe bogen til en særpris på kun 200 kr (normalpris: 298 kr).

Bogpræsentationen foregår i riddersalen og det er gratis at deltage  

Sønderborg Slot

Sønderbro 1, 6400 Sønderborg

Hvis du ikke kan vente så længe, kan bogen allerede nu købes i netbutikken på Historisk Samfund for Sønderjyllands hjemmeside.

Aftenvandring mandag den 18. marts i Sønderborg: I Første Verdenskrigs fodspor

Mandag den 18. marts klokken 19 kan man tage med på aftenvandringstur i Første Verdenskrigs spor.

Turen ledes af Dansk Vandrelaug Sønderjyllands afdeling Christine Riis sammen med museumsinspektør René Rasmussen fra Museum Sønderjylland.

Turen begynder ved Sønderborg Slot, som i krigens tid var kaserne for III bataljon af Füsilier-Regiment ”Königin” Nr. 86.

Turen går blandt andet også forbi kasernen, hvor artilleristerne til den kejserlige tyske flåde blev uddannet.

Distancen er i alt ca. 4,5 km og varer ca. 1,5 time. Det er gratis at deltage i turen.

Vandringen er desuden en del af det landsdækkende Nordea-finansierede projekt ”Historiske vandreruter” sammen med Nationalmuseet og Dansk Vandrelaug.

Turen er en gentagelse af samme tur 17. oktober 2023, der var fuldt booket.

Foredrag i Give om “Danmarks bedste flyver” torsdag den 20. marts om formiddagen

Museumsinspektør René Rasmussen holder fordrag om “Danmarks bedste flyver” i Give onsdag den 20. marts kl. 10:00.

Det er AOF, der står for arrangementet, der foregår i Huset i Give,
Rådhusbakken 9, 7323 Give.

Foredraget er en del af en hel foredragsrække, men man kan også deltage alene til dette foredrag. I så fald er entréen 150 kr.

Der betales ved indgangen.

Man kan læse mere om foredragsrækken her: Højskoleformiddage – Give (aof.dk)

Alle praktiske spørgsmål vedr. foredraget rettes til arrangøren AOF. 

Foredraget kan også opleves i Bov den 11. april. Se mere her: Den sønderjyske flyver | Aabenraa Bibliotekerne

 

Foredrag i Fredericia om “Danmarks bedste flyver” tirsdag den 19. marts om formiddagen

Museumsinspektør René Rasmussen holder fordrag om “Danmarks bedste flyver” i Fredericia tirsdag den 19. marts kl. 10:00.

Det er AOF, der står for arrangementet, der foregår i Seniorhuset I.P. Schmidt, Vendersgade 4, 7000 Fredericia.

Foredraget er en del af en hel foredragsrække, men man kan også deltage alene til dette foredrag. I så fald er entréen 150 kr.

Der betales ved indgangen.

Man kan læse mere om foredragsrækken her: Højskoleformiddage – Fredericia (aof.dk)

Alle praktiske spørgsmål vedr. foredraget rettes til arrangøren AOF. Kontaktperson Sanne Juhl 28 34 44 40

Foredraget kan også opleves i Give den 20. marts.

 

Tag med en tur til Vestfronten med Jørn Buch som rejseleder

Rejseselskabet skriver:

Busrejse: Første Verdenskrigs slagmarker på Vestfronten

Rejse med Lauritzen Rejser den 12.-17.juni 2024 med Jørn Buch som rejseleder.

Turen starter i Flandern i Belgien med bl.a. besøg i Langemarck og byen Ieper/Ypres, som er totalt genopbygget efter 1.verdenskrig. Her findes den berømte Menenport med næsten 55.000 navne på savnede britiske soldater efter de mange Flandernslag.

Menen Poort / Menin Gate i Ieper/Ypres

Efter Flandern kører vi til Vimy og Lorette i nærheden af Arras i Nordfrankrig. Derefter går turen gennem Somme-området med de voldsomme kampe i 1916 via Compiegne, hvor våbenstilstandsaftalen blev underskrevet den 11.11. kl.11 i 1918, til byen Reims med den berømte katedral, som vidner om de hårde kampe under 1.verdenskrig.

Den 15.juni skal vi deltage i markeringen af 100-året for oprettelsen af den særlige danske kirkegård i Braine, hvor der ligger 73 dansksindede soldater, men hvor der den 15. juni indvies en ny grav med en nylig fundet dansksindet soldat.

Far og søn ved bedstefars grav

Turen rundes af med et besøg i Verdun-området, som ligger i den østlige del af Vestfronten i Nordfrankrig. Verdun blev af de dansksindede soldater kaldt for Helvedes Forgård. Vi skal bl.a. opleve det forfærdelige Benhus i Douaumont, hvor der ligger ben som rester af mange tusinde uidentificerede soldater, som fylder store kælderrum fra gulv til loft.

Turen til Vestfronten besøger de største og vigtigste slagmarker, og overalt ser man de mange soldaterkirkegårde, som tilsammen vidner om 1.verdenkrigs forfærdelige ofre, og turen kombineres med 100-års jubilæet for den danske kirkegård i Braine.

Tilmelding til Lauritzen Rejser i Tønder, tlf. 74 72 15 20

Foredrag i Christiansfeld om “Danmarks bedste flyver” torsdag den 14. marts om formiddagen

Museumsinspektør René Rasmussen holder fordrag om “Danmarks bedste flyver” i Christansfeld torsdag den 14. marts kl. 10:00.

Det er AOF, der står for arrangementet, der foregår i Seniorhuset,
Skolevej 10, 6070 Christiansfeld

Foredraget er en del af en hel foredragsrække, men man kan også deltage alene til dette foredrag. I så fald er entréen 150 kr.

Der betales ved indgangen.

Man kan læse mere om foredragsrækken her: Højskoleformiddage – Christiansfeld (aof.dk)

Alle praktiske spørgsmål vedr. foredraget rettes til arrangøren AOF. Kontaktperson Kirsten Krogh 20 66 87 78

Foredraget kan også opleves i Fredericia den 19.3. og Give den 20. marts.

 

Bogpræsentation på Sønderborg Slot den 2. april: René Rasmussen: “Danmarks bedste flyver”

Museumsinspektør René Rasmussen præsenterer sin nye bog: “Danmarks bedste flyver. Piloten Christian L. Johannsen i dansk og tysk flyvning.”

Det sker på Sønderborg Slot den 2. april kl. 16:00. Der er fri entré og bogen kan købes til en særpris på kun 200 kr (normalpris: 298 kr).

Piloten Christian L. Johannsen (1890-1972) deltog som sønderjyde i Første Verdenskrig på tysk side som krigsflyver 1917-1918. I 1919 flyttede han til Danmark, hvor han snart blev kendt som ”Danmarks bedste flyver.” Det var ham, der kastede et Dannebrog ned over den store Genforeningsfest på Dybbøl i 1920 og det var ham, der gennemførte Danmarkshistoriens første luftbårne forbryderjagt.

Efter et uheld med en trafikflyver flyttede han i 1928 til Hamborg, hvor han fortsatte sin flyverkarriere. I 1929 fløj han fra London til Amoy i Kina og i 1931 krydsede han Atlanterhavet som den anden dansker og den første sønderjyde. I 1930’erne blev han involveret i den tyske genoprustning og endte med rang af kaptajn i Luftwaffe.

Den fantastiske historie om den sønderjyske pilot udrulles for første gang i sin helhed af museumsinspektør René Rasmussen.

Det vil ved præsentationen være muligt at købe bogen til en særpris på kun 200 kr (normalpris: 298 kr).

Bogpræsentationen foregår i riddersalen og det er gratis at deltage  

Sønderborg Slot

Sønderbro 1, 6400 Sønderborg

Hvis du ikke kan vente så længe, kan bogen allerede nu købes i netbutikken på Historisk Samfund for Sønderjyllands hjemmeside.

Foredrag i Vejle om “Danmarks bedste flyver” torsdag den 7. marts om formiddagen

Museumsinspektør René Rasmussen holder fordrag om “Danmarks bedste flyver” i Vejle torsdag den 7. marts kl. 10:00.

Det er AOF, der står for arrangementet, der foregår i Bygningen, Ved Anlægget 14 B, 7100 Vejle.

Foredraget er en del af en hel foredragsrække, men man kan også deltage alene til dette foredrag. I så fald er entréen 150 kr.

Der betales ved indgangen.

Man kan læse mere om foredragsrækken her: Højskoleformiddage – Vejle (aof.dk)

Alle praktiske spørgsmål vedr. foredraget rettes til arrangøren AOF. Kontaktperson Anne Marie Storm 29 60 73 12

Foredraget kan også opleves i Christiansfeld den 14.3., Fredericia den 19.3. og Give den 20. marts.

Se Kasper Nissens foredrag om psykiske krigsskader blandt sønderjyske krigsveteraner på YouTube

TV-stationen DKSyd har optaget hele foredragsrækken om Sønderjylland og sønderjyder i Første Verdenskrig.

Det sidste foredrag i rækken, Kasper Nissens om “Psykiske krigsskader blandt sønderjyske veteraner 1914-1918.”

Det kan ses lige her:

De første tre foredrag ses eller genses nedenfor.

Mariann Kristensen fortalte den 16. januar 2024 om Hjemmefronten 1914-1918

René Rasmussen fortalte den 31. januar 2024 om Den sorte Dag ved Moulin.

René Rasmussen fortalte den 5. februar 2024 om Sønderjyder på fjerne fronter.

 

Foredrag i Aabenraa om “Danmarks bedste flyver” tirsdag den 5. marts om formiddagen

Museumsinspektør René Rasmussen holder fordrag om “Danmarks bedste flyver” i Aabenraa tirsdag den 5. marts kl. 10:00.

Det er AOF, der står for arrangementet, der foregår i 3F’s lokaler på H.P. Hanssensgade 21, 6200 Aabenraa.

Foredraget er en del af en hel foredragsrække, men man kan også deltage alene til dette foredrag. I så fald er entréen 150 kr.

Der betales ved indgangen.

Man kan læse mere om foredragsrækken her: Højskoleformiddage – Aabenraa (aof.dk)

Alle praktiske spørgsmål vedr. foredraget rettes til arrangøren AOF. Kontaktperson Birgit Juul Sloth 30 24 47 23

Foredraget kan også opleves i Vejle den 7.3., Christiansfeld den 14.3., Fredericia den 19.3. og Give den 20. marts.

 

 

Bogpræsentation på Sønderborg Slot den 2. april kl. 16:00: “Danmarks bedste flyver”

Museumsinspektør René Rasmussen præsenterer sin nye bog: “Danmarks bedste flyver. Piloten Christian L. Johannsen i dansk og tysk flyvning.”

Det sker på Sønderborg Slot den 2. april kl. 16:00. Der er fri entré og bogen kan købes til en særpris på kun 200 kr (normalpris: 298 kr).

Piloten Christian L. Johannsen (1890-1972) deltog som sønderjyde i Første Verdenskrig på tysk side som krigsflyver 1917-1918. I 1919 flyttede han til Danmark, hvor han snart blev kendt som ”Danmarks bedste flyver.” Det var ham, der kastede et Dannebrog ned over den store Genforeningsfest på Dybbøl i 1920 og det var ham, der gennemførte Danmarkshistoriens første luftbårne forbryderjagt.

Efter et uheld med en trafikflyver flyttede han i 1928 til Hamborg, hvor han fortsatte sin flyverkarriere. I 1929 fløj han fra London til Amoy i Kina og i 1931 krydsede han Atlanterhavet som den anden dansker og den første sønderjyde. I 1930’erne blev han involveret i den tyske genoprustning og endte med rang af kaptajn i Luftwaffe.

Den fantastiske historie om den sønderjyske pilot udrulles for første gang i sin helhed af museumsinspektør René Rasmussen.

Det vil ved præsentationen være muligt at købe bogen til en særpris på kun 200 kr (normalpris: 298 kr).

Bogpræsentationen foregår i riddersalen og det er gratis at deltage  

Sønderborg Slot

Sønderbro 1, 6400 Sønderborg

Foredragsrækken på Sønderborg Slot på YouTube

TV-stationen DKSyd har optaget foredragsrækken om Sønderjylland og sønderjyder i Første Verdenskrig.

De første tre foredrag er allerede tilgængelige, og det bliver Kasper Nissens foredrag, der holdes i aften den 22. februar 2024, om psykiske krigsskader også meget snart.

Du kan se eller gense de tre øvrige foredrag nedenfor

Mariann Kristensen fortalte den 16. januar 2024 om Hjemmefronten 1914-1918

René Rasmussen fortalte den 31. januar 2024 om Den sorte Dag ved Moulin.

René Rasmussen fortalte den 5. februar 2024 om Sønderjyder på fjerne fronter.