30. april 1920. “Og efter en skærsild i tolden: Foden på Sønderjyllands jord.”

Mogens Kai Nørregaard var en af tolv civilklædte soldater fra Fåborg, som drog mod Sønderborg d. 30. april 1920. Han havde til opgave at sørge for alt var parat til de danske troppers ankomst d. 5. maj 1920. Dagbogsoptegnelserne er samtidige og strækker sig fra hans ankomst d. 30. april til og med d. 9. juli 1920, hvor Christian d.… Læs videre

30. april 1920. Generalstrejken forhandles med den internationale kommission

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den 30. april kom kaptajn Andersen fra den internationale kommission og der forhandledes om situationen med hensyn til generalstrejke, og mit standpunkt var her, „at man tog generalstrejken, før de danske myndigheder kom.Læs videre

29. april 1920. Kommer kronemønten til Nordslesvig, før toldgrænsen flyttes?

Forhandlinger i Rigsdagspartiernes sønderjydske Udvalg

Møde 28. April 1920:
Statsminister Friis meddelte, at man havde søgt at opnaa  Kronemøntens Indførelse i 1. Zone uden Toldgrænsens Flytning, idet de i sidste Møde omtalte Forhandlinger med Kommissionen jo var strandet paa, at denne ikke vilde gaa med til Toldgrænsens Flytning.

Regeringen havde derfor sat ind paa at gennemføre en Ordning, hvorved man i Stedet for at flytte Toldgrænsen tilvejebragte en Afspærring mellem 1.… Læs videre

29. april 1920. Der ventedes generalstrejke i Tønder

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den 29. april står, at Schack sagde til mig „at der ventedes generalstrejke i Tønder på lørdag. Det var Wienecke – dirigeret fra Kiel, hvortil der uafladeligt telefoneredes – der stod i spidsen.Læs videre

27. april 1920. Stor valgsejr i Danmark.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

27. April: En stor Valgsejr i Danmark. I al Bitterhed vanskeligt ved at tro den første Efterretning. — Heftye er ogsaa rejst, han har aflagt en Afskedsvisit paa »Flensborg-Avis’s« Kontor.Læs videre

25. april 1920. Forhandlinger om Delegationens sammensætning.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

25. ApriI: Holger Andersens Redegørelse for H. P. Hanssens Politik fremkommer. — I disse Dage Forhandlinger om vor Delegations Sammensætning.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P.… Læs videre

23. april 1920. Henvendelse til det danske folk.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

23. April: Over for hele det Zahle-Stauning’ske Felttog offentliggør Tillidsmændene en Henvendelse til det danske Folk.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt.… Læs videre

22. april 1920. Forlydender om Kommissionens rapport.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

22. April: Marling rejste i Morges til København og London. Claudel er ogsaa rejst. — Der forlyder, at Kommissionens Indstilling slutter med den Sætning, at dens Magt fuldkommenhed er begrænset; men den henstiller indtrængende saa virksomt som muligt at sikre den danske Befolkning i 2.Læs videre

Aktive frivillige tilføjer fortsat nye personsider

Selvom Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot fortsat er lukket som følge af Corona-restriktionerne, så ligger arbejdet med hjemmesiden ”Den store krig 1914-1918” ikke på den lade side.

De frivillige opretholder arbejdet med at lægge nye personsider ud og ikke mindst tilføje supplerende oplysninger til allerede eksisterende personsider.
Dette ses bl.a. ved, at hjemmesiden i sidste uge rundede 9600 personsider.… Læs videre

Nye bøger om verdenskrig og genforening

Skodborg hjemstavnsforening og arkiv har udgivet en række bøger om sognets krigsdeltagere, faldne – og om tiden under tysk styre.

Det drejer sig om følgende:

Keld Mortensen:” Krigsdeltagere fra Skodborg sogn i Den store Krig 1914-1918”. Bind 1-3

Pris: alle 3 bind: kr. 500,00 – enkeltvis: kr. 200,00
Tidligere udgivelser kan stadig købes:
Keld Mortensens
“Skodborg Sogns faldne i Den store Krig”
og
”Skodborg under den store Krig” – Nogle glimt af krigens indvirkninger på hverdagen”.
Læs videre

19. april 1920. Udarbejdelse af Internationaliseringsplan.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

19. April: Samtale med Heftye og Bruce. P. Grau ønsker i Telefonen flensborgsk Forretningsmands Komme til København, hvor Professor Vinding Kruse udarbejder en Internationaliseringsplan. 

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.”… Læs videre

18. april 1920. P. Chr. Stemann hjemme igen

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den 18. april står i dagbogen: „Da jeg kom hjem, ringede Miang. Köster havde naturligvis sagt nej såvel til indførelse af kronemønt som til flytning af toldgrænse. Som Bruce sagde i forgårs: „Köster interesserer det, at der ikke kommer revolution i Flensborg, medens det er ham ligegyldigt, hvad der sker i Haderslev.” Læs videre

17. april 1920. Ernst Christiansen “Nu er Indstillingen antagelig færdig”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. April: Mellemslesvigsk Udvalgs Bestyrelse drøfter en Paris-Sendefærds Sammensætning. Den 15de har P. Grau og J. Andersen overrakt Statsminister Friis den nordslesvigske Petition.

—Sydow rejste i Gaar paa længere Ferie.Læs videre

17. april 1920. P. Chr. Stemann rejser til Flensborg

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

I dagbogen står, at Schack og jeg den 17. april tog til Flensborg, hvor vi var indbudt ombord hos admiral Sheppard. Som situationen nu havde været overfor mig i København, havde jeg besluttet ikke at ville tage med til dette eller andet i Flensborg, for at der ikke skulle komme nogen misforståelse ud deraf.Læs videre

Nyt, stort tobindsværk om afstemning og genforening

Steffen Riis har skrevet og udgivet et uhyre velillustreret tobindsværk om afstemningerne og genforeningen i 1920.

Læs nedenfor om begge bind.

Genforeningen 1920 – Vi vil hjem, hjem til Danmark

Bogværkets bind 1 fortæller om begivenhederne i Sønderjylland i perioden 10. januar til 15. juni 1920. Den 10. januar 1920 trådte Versaillestraktaten i kraft og Den Internationale Kommission påbegyndte forberedelserne til folkeafstemningen i Nordslesvig.… Læs videre

15. april 1920. P. Chr. Stemann: “Hvis de nu vil vide noget, kan de jo spørge mig.”

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den 15. april. „Da jeg skulle give departementschef Martensen-Larsen en oplysning, skrev jeg, at kommissionen nok havde sin indstilling i orden, men at man vel nok allerede vidste besked herom i København.Læs videre

14. april 1920. Over tyve tusind Nordslesvigere støtter petition.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

14. April: KL 9½ Samtale med Claudel. Kommissionen kan ikke vente til efter Valget med sin Indstilling. Men han rejser selv over København med den og kommer ikke til Paris før efter Valget.Læs videre

13. april 1920. P. Chr. Stemann rejser hjem til Sønderjylland

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den 13. april. Om morgenen rejste jeg fra København til Schackenborg, hvor jeg ankom om aftenen.

„Jeg gav straks Schack beretning. Han fandt – ligesom jeg – en udsættelse af indstillingens afgivelse for det eneste rigtige, naturlige og forsvarlige.Læs videre

Opdateret liste over faldne og savnede 1914-1918

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot kan dette forår udgive den 10. udgave siden 2012 af listen over faldne og savnede krigsdeltagere 1914-1918 (1921) med tilknytning til Sønderjylland.

Den sidst offentliggjorte udgave af listen udsendtes i april 2018.
Siden er flere navne kommet til efterhånden som flere kilder er fundet og der er blevet indsendt oplysninger.
Det er desuden lykkedes, at identificere nogle dubletter og ikke mindst tilføje mange supplerende oplysninger til de faldne.… Læs videre

12. april 1920. Indenrigsminister Vedel til P. Chr. Stemann: “Det, der skal ske, sker, hvor det skal ske.“

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den 12. april fik jeg besked fra Vedel, at nu kunne jeg rejse. Han håbede ikke, at der kom flere ministerkriser. Med hensyn til anmodningen om udsættelsen med indstillingens afgivelse sagde han med et stort smil: „Det, der skal ske, sker, hvor det skal ske.“Læs videre

Anmeldelse: Pernille Juhls roman: “Genforening”

Anmeldelse: “Genforening”

En roman af Pernille Juhl, Juhls Forlag, 2020 (420 sider). 249,50 kr (vejl.)

I “Genforening” fortæller Pernille Juhl om redaktøren og politikeren H.P. Hanssen og hans langevarige kamp for Nordslesvigs forening med kongeriget Danmark.

”Genforening” er en spændende og indlevende bog, der giver et indblik i en tid, hvor dansk som undervisningssprog og ytringsfrihed ikke var en selvfølge.… Læs videre

10. april 1920. Opsigtsvækkende artikel i Social-Demokraten!

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den næste morgen indeholdt „Social-Demokraten” i stort udstyr på side 1 en opsigtsvækkende artikel om, hvad der var foregået i det sønderjyske udvalg dagen før, og det uanset, at Borgbjerg som udvalgets formand netop havde indledet mødet med at indskærpe dets fortrolighed.Læs videre

10. april 1920. Ønske om udsættelse til efter valget.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

10. April: Dr. Køster udnævnt til tysk Udenrigsminister. — Ministeriet Friis indvilger i at bede Kommissionen om Udsættelse til efter Valget.

—Flensborg-Gruppen holder Møde. En skarp Udtalelse mod H.Læs videre

9. april 1920. møde i rigsdagspartiernes sønderjyske udvalg: P. Chr. Stemann tvunget til at stå skoleret!

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den næste morgen blev jeg i mit hjem ringet op af kontorchef Lauesgaard, der fra statsministeren skulle anmode mig om at komme til stede i rigsdagen kl. 12 til møde i rigsdagspartiernes sønderjyske udvalg.Læs videre

9. april 1920. Vemodigt farvel.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

9. April: Petitionen er i Orden med 10,524 Underskrifter, delvis de samme som den danske, men flere Tusinde nye, ogsaa Tyskere. Den overrækkes i Dag af fire Borgere med Zachariassen som Ordfører.Læs videre

De danske sønderjyders førstmand og genforeningens arkitekt. Den store biografi om H.P. Hanssen er nu komplet

Forfatteren, Hans Schultz Hansen, har skabt et to-binds værk om de dansksindede sønderjyders førstemand H.P. Hanssen, som var arkitekten bag Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920.

Bind 1: De danske sønderjyders førstemand H.P. Hanssen 1862-1914

Bogen handler om H.P. Hanssens historiske betydning og lederskab indtil udbruddet af Første Verdenskrig i 1914 og er skrevet af Hans Schultz Hansen, dr.phil.… Læs videre

8. april 1920. De fire sogne syd for Tønder: P. Chr. Stemann til møde hos statsminister Friis

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Kl. 1½ var jeg hos statsminister Friis i marineministeriet. Han var meget formel og kølig, nærmest med en bebrejdende tone. Jeg afgav da en detailleret rapport overfor ham i nøje overensstemmelse med mine udtalelser til Vedel og pointerede, at sagen var afsluttet.Læs videre

8. april 1920. P. Chr. Stemann til møde hos indenrigsminister Vedel.

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den 8. april. Jeg havde ordre til, straks når jeg kom til København om morgenen fra banegården at begive mig ned i marineministeriet til statsministeren. Dette gjorde jeg også.

Statsminister Friis var der ikke, og intet af budene kendte til, at han kom, eller at jeg skulle komme til ham.Læs videre

8. april 1920. En ny Overborgmester skal udpeges.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

8. April: Mellemslesvigsk Udvalg frafalder Retten til at udpege en ny Overborgmester (Holm vil ikke længere). Talt med Heftye før hans Afrejse til København. Man arbejder stadig paa at fremskynde Afslutningen.Læs videre