5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1.… Læs videre

Forbudte Feltbreve fra Verdenskrigen.

Hejmdal 29. september 1923.

Paa Feltvagt under et skyggefuldt Pæretræ.

Neuilly, St. Front, 4. sept. 1914.

Kære allesammen!

I Forgaars blev det bestemt, at vort Kompagni skulde blive tilbage her i denne lille Landsby for at bevogte Flyveafdelingen. Vi var alle glade ved at kunne tilbringe et Par Dage under blidere Kaar. Vi er næsten ødelagt af de anstrengende Marchture vi bar haft.… Læs videre

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1.… Læs videre

Sønderjylland under og efter Verdenskrigen.

Hejmdal 6. oktober 1923.

I en Anmeldelse at »Sønderjyske Årbøger« skriver Højskoleforstander P. Andresen, Vinding i »Højskolebladet«s sidste Nummer:

»Efter min Erfaring vil det vare nødvendigt at tage fat paa den allersidste Historie først –Tidsrummet fra 1. August 1914 til Dato. Det viser sig allerede nu noget vanskeligt at faa Oplysninger fra den Tid. En Del at de mere udviklede historisk interesserede, der oplevede Krigen hjemme, bliver for hver Dag ældre; en stor Part af Befolkningen var indkaldt og har ingen Minder fra Hjemstavnen; Forbindelsen mellem Landsdelene var vanskeliggjort ved Pastvangen, og de, der nu er unge, gik i Skole under Krigen og ved ikke meget med Sikkerhed.Læs videre

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1.… Læs videre

Nordslesvigske desertører – opdaterede lister

I de seneste ca. 8 år har Peter Weber, der er frivillig medarbejder her på websitet, arbejdet med at samle oplysninger om desertører og faneflygtige fra Nordslesvig i forskellige kilder.

Nu har Peter Weber indsendt 2 lister, der afløser tidligere offentliggjorte lister, nemlig:

  • en liste over desertører nævnt i Reichsanzeiger i 1915 og 1916 (den gamle liste var fra oktober 2016)
    og
  • en ny alfabetisk liste over alle nuværende registrerede desertører med over 2300 navne (den gamle liste var fra oktober 2017 og indeholdt ca.
Læs videre

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1.… Læs videre

Kaptajn Niels Fuglede – en dansker i borgerkrigen i Perm i 1918-1919

Senest ændret den 13. maj 2023 12:29

Af Bernadette Preben-Hansen

Niels Christian Mathias Fuglede, 1871-1939, f. Næstved, var en fysisk robust linjeofficer af Livgarden/fodfolket med udlængsel. Han havde været belgisk koloniofficer i Congo i 1907-1909 og i 1914-1917 var han den sidste chef for Gendarmerikorpset på Dansk Vestindien, inden Danmark i 1917 solgte øerne – Sankt Croix, Sankt Jan og Sankt Thomas – til USA.… Læs videre

Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C.… Læs videre

5 udvalgte krigsdeltagere

Siden marts 2021 er der 1 gang ugentligt oprettet et indlæg med henvisning til 5 tilfældigt udvalgte personsider.

Der vil være eksempler på personsider med mange eller få oplysninger om den faldne eller overlevende krigsdeltager. Hovedparten vil naturligvis være mænd, da der pt. kun foreligger personsider om ganske få kvinder, der har været sygeplejere eller sygeplejersker under 1.… Læs videre

Familien Schubert fra Aabenraa i Hejmdal.

Denne artikel i Hejmdal er den første omtale af feltbreve fra fronten. Ingen af de nævnte krigsdeltagere var der oprettet personside på.

Hejmdal 5. oktober 1914. Efterretninger fra Nordslesvigere. Fra Skyttegravene.
I skyttegravene ved Aisnefloden har en Nordslesviger, hvis brev vi har haft lejlighed til at læse, den 26. september talt med Henrik Lorenzen, Stenderup, som lige var bleven dekoreret med jernkorset, Thomsen fra Sønderport, Aabenraa, Schubert fra Vægterpladsen, Aabenraa og Petersen fra Korntved ved Tønder, som alle var sunde og raske.Læs videre