31. august 1918. A.P. Andersen: “Mine fem Dages mørk Arrest paa Vand og Brød har jeg stadig til gode hos Tyskerne.”

A.P. Andersen gjorde krigstjeneste ved Ballonzug 33. Observationsballonerne blev brugt til at lede den tyske artilleribeskydning.

Vi var nu kommet ind i Midten af August Maaned 1918, og man mærkede tydeligt, hvorledes Krigstrætheden og Modløsheden tog til. Tyskernes Offensivkraft blev mindre fra Gang til Gang, og nu begyndte Foch med stort Held sin store Modoffensiv i Midten af Juli, og Amerikanerne blev flere og flere.Læs videre

31. august 1918. Nis Ley tages til fange af amerikanere – og stikker af igen!

Nis Ley fra Kegnæs kom efter et lazaretophold til Infanterie-Regiment Nr. 26. Her blev han indsat på Vestfronten.

Om morgenen den 31. august fik jeg ordre til med min gruppe at trække til venstre over mod et vejkryds, hvor hovedvejen førte ind til Lassigny. Vi arbejdede os over til vejen, kravlede videre i vejgrøften hen i en position, hvorfra vi havde skudfelt over vejkrydset og afventede her begivenhedernes gang.Læs videre

30. august 1918. Nis Ley nægter at adlyde ordre om fremrykning

Nis Ley fra Kegnæs kom efter et lazaretophold til Infanterie-Regiment Nr. 26. Her blev han indsat på Vestfronten. Efter at være kommet for sent tilbage fra orlov havde hans foresatte, en ung løjtnant, set sig gal på ham.

Sidst i august blev vor division indsat i kampene omkring Lassigny. Det er de sværeste kampe, jeg har oplevet.Læs videre

30. august 1918. “Pardon, monsieur!” Taget til fange af franskmændene

Senest ændret den 4. august 2021 19:20

P. Grau fra Hellevad gjorde krigstjeneste i 3. kompagni, Regiment 444 på Vestfronten.

Den 30. august 1918 lå jeg sammen med en tredjedel af mit kompagni – det var 3/444 – ved et vejkryds på landevejen Noyon-Roye, hvor vi skulle dække tilbagetoget, efter at vi var gået tilbage fra Lassigny den forrige nat og nu havde gravet os ned i vejsiden her.Læs videre

29. august 1918. To sårede kammerater genser hinanden på lazarettet i Laon

Niels Ebbesen Kloppenborg Skrumsager, søn af landdagsmand H.D.  Kloppenborg Skrumsager, gjorde krigstjeneste ved et Garde-Kyrrassérregiment. Efter at have været indsat på Østfronten, blev regimentet i foråret 1918 overflyttet til Vestfronten. I august deltog han i de hårde kampe ved Soissons. Han blev såret og overnattede i en hule, hvor der var et lazaret.

Vi blev vækket af Fodermesteren.Læs videre

29. august 1918 – Hejmdal: Æble-tyveri

Avisen Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Dagens Nyheder


Efterbeskatninger

Hovedtoldkontoret i Haderslev offentliggør i disse Dage Bekendtgørelser om Efterbeskatning af Champagne, om Efterbeskatning af Mineralvande og kunstigt tilberedte Drikkevarer, om Efterbeskatninger af Vin og et Tillæg til Bekendtgørelsen om Vinskatteloven.

Nye Halvmark-Sedler

De nye Halvmark-Sedler, der er blevne tegnede til Broager Kommune og nu givne i Trykken, udmærker sig frem for mange lignende Sedler, der er i Omløb, ikke blot ved deres kunstneriske Udførelse, men især ved stærkere Papir.Læs videre

Sønderjyske spioner! Spændende foredrag og byvandringer i september måned, bl.a. foredragsturné om spionage

Nedenfor et lille udvalg af de mange spændende foredrag, der finder sted i september måned. Det handler både om spioner, mindekultur, revolution og krigsafslutningen i 1918.

Mandag den 3. september kl. 16:30-17:45. Foredrag i Aabenraa, Rigsarkivets Læsesal, Haderslevvej 45: Vore faldnes minde. Foredrag ved historiker Lars N. Henningsen om mindesmærkerne for de faldne 1914-1918. Fri entré, tilmelding ikke nødvendig.… Læs videre

28. august 1918. “Jeg vendte mig om og – saa en Franskmand lige i Øjnene.”

Niels Ebbesen Kloppenborg Skrumsager, søn af landdagsmand H.D.  Kloppenborg Skrumsager, gjorde krigstjeneste ved et Garde-Kyrrassérregiment. Efter at have været indsat på Østfronten, blev regimentet i foråret 1918 overflyttet til Vestfronten. I august deltog han i de hårde kampe ved Soissons.

Franskmændene var kommet ind i vor Skyttegrav paa venstre Fløj. De var gaaet videre og kom nu ogsaa bagfra ind paa os.Læs videre

28. august 1918 – De faldne

Senest ændret den 26. februar 2022 18:58

Cordsen, Claus – Rauwin, Frankrig.
Jensen, Jacob (GKR) – Pasly Kopf, Soissons, Frankrig.
Jürgensen, Johannes.
Jørgensen, Jens Hansen (GGR2/3) – Maurerpas, Somme, Frankrig.
Liebers, Karl Heinrich – Frankrig.
Nissen, Laue (FAR233) – Tincourt, Frankrig.
Petersen, Eduard (IR71) – Salency, Noyon, Frankrig.
Rohde, Heinrich Marcus (RIR203/7) – Frankrig.… Læs videre

27. august 1918. “Køkkenchefen er blevet ramt, faldet i gryden og død, men maden fejlede ikke noget”

Senest ændret den 28. januar 2020 16:51

Paul Hedegaard (født 1899) gjorde krigstjeneste ved en MG-deling ved IR86. I slutningen af august var de på tilbagetog til Thiers.

24.-27. august: Lidt om fire dage som jeg husker dem: Almindeligt opbrud med lastbiler til Thiers. Her var det det rene helvede, og det regner. Alle granathuller er fyldte med vand, og der er livligt skyderi lige meget, hvor vi anbringer os.Læs videre

27. august 1918. I fangelejr: “Lejrofficeren ser ud, som om han helst vilde æde os alle sammen levende”

Nis Kock fra Sønderborg blev taget til fange i Østafrika i efteråret 1917. I 1918 befandt han sig i den britiske fangelejr Sidi Bishr i Ægypten.

Livet i Lejren er trivielt og ensformigt. Vi vækkes Kl. 6. Teltene rulles op forneden, og Tæpperne lægges sammen i Størrelse efter et nøjagtigt Maal, og efter en Snor anbringes de i lige Rækker udenfor Teltene.Læs videre

26. august 1918 – Milert Schulz: “Forskellige Kvinder bærer ogsaa en Ring igennem Næsen”

Milert Schulz arbejdede i Løgumkloster, da han blev indkaldt omkring årsskiftet 1915/16. Efter at have gjort tjeneste i Østpreussen og Makedonien, kom han længere mod syd og befandt sig i sommeren 1918 i Palæstina (Israel og Vestbredden). Herfra skrev han blandt andet til præsten Nic. C. Nielsen.

Den 26.8.18

Ærede Herr Pastor!
Igaar Deres kjære Brev fra den 4.8.
Læs videre

26. august 1918 – Hejmdal: Smughandel med skinke

Senest ændret den 3. januar 2019 10:00

Avisen Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Dagens Nyheder


For Smughandel med Skinke

er Handelsmændene Mathias Nissen i Felsted og Christian Sønnichsen i Bovrup ifølge “Fl. Ann.” af Amtsretten i Hamborg blevne idømte hver 3 Dages Fængsel og en Bøde paa 500 henholdsvis 250 Mark. Læs videre

26. august 1918. “Skriverne faar travlt, travlt.” Eskildsen får travlt med reorganiseringen.

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266.  3 dages march har gjort at der er ekstra meget arbejde for Eskildsen og de andre skrivere. Den tyske hær er ved at blive omstruktureret, og flere divisioner opløses helt for at fylde de andre ud.

Vi havner i en Skovlejr mellem le Malmaison og Sissonne, omtrent 30 Kilometer Nord for Reims.Læs videre

25. august 1918. Ugens kampe fra The Great War

Youtube-kanalen The Great War bringer hver uge en oversigt over den forgangne uges kampe i Første Verdenskrig. Vært er historikeren Indiana Neidell.

Denne gang handler det navnlig om de allieredes offensiver på Vestfronten. Både briter og franskmænd angriber på flere forskellige steder og gør gode fremskridt. Den allierede overkommando begynder nu at tro på en sejr allerede i 1919, måske endda før.… Læs videre

25. august 1918. Insekterne i maden er det eneste kød, vi får. I britisk fangelejr i Ægypten

Nis Kock fra Sønderborg blev taget til fange i Østafrika i efteråret 1917. I 1918 befandt han sig i den britiske fangelejr Sidi Bishr i Ægypten.

I en Afstand af omtrent 10 Meter fra Pigtraadshegnet ligger der i en Vinkel Barak ved Barak. I en Del af disse er de tyske Officerer allerede installerede, i et Par bor der ogsaa flere tyrkiske og bulgarske Officerer.Læs videre

24. august 1918. Feldwebel på vej til Ribe i lånt søndagstøj

Feldwebel Christian Andersen, Maarbæk pr. Bedsted Lø gjorde krigstjeneste som feldwebel i et ”flyvende batteri”. Hjemme på orlov i begyndelsen af august besluttede han at stikke over grænsen til Danmark. Han lod sig lokke med til en meget risikabel plan af en grænsevagt (fortsat fra i går).

Jeg vaagnede ved, at en Soldat stod og ruskede i mig.Læs videre

24. august 1918 – Hejmdal: Fritaget for at betale skat

Avisen Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Dagens Nyheder


En Fritagelse for Skat

Overforvaltningsretten i Berlin har afgjort, at Enker og forældreløse Børn efter saadanne Militærpersoner, der ikke har tilhørt aktive Tjenesteformationer, er fritagne for at betale Kommuneafgifter af de Pensioner og løbende Understøttelser, der skal udbetales dem af Statsfonds eller af en offentlig Kasse.Læs videre

24. august 1918. Niels Ebbesen Kloppenborg-Skrumsager forhindrer sin kammerat i at skyde sig selv

Niels Ebbesen Kloppenborg Skrumsager, søn af landdagsmand H.D.  Kloppenborg Skrumsager, gjorde krigstjeneste ved et Garde-Kyrrassérregiment. I august 1918 deltog han i de hårde kampe ved Soissons. Inden afrejsen lovede han og hans kammerat, Paul Buchwald, at skulle én af dem blive lemlæstet, så skulle den anden give ham nådeskuddet.

To Dage senere maatte vi paa’en igen i omtrent samme Terræn, men da gik det galt for min Ven Paul.Læs videre

23. august 1918. “Tyskerne er slaaet ud af Luftrummet!”

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. Efter et par uger i Reims, kan Eskildsen og hans kammerater endelig forlade jordhulerne.

Den 23. August forlader vi Reims.

Vi nyder den friske Luft og det klare Lys efter de mange Ugers triste Tilværelse nede i de dybe Grubegange!Læs videre

23. august 1918. Feldwebel på faneflugt: “Det var en fantastisk plan.”

Christian Andersen, Maarbæk pr. Bedsted Lø gjorde krigstjeneste som feldwebel i et ”flyvende batteri”. Hjemme på orlov i begyndelsen af august besluttede han at stikke over grænsen til Danmark.

(… fortsat)

Den 23. august rejste jeg saa hjemmefra i fuld Uniform og uden et eneste civilt Klædningsstykke i min Bagage, men i Stedet for at rejse mod Syd rejste jeg mod Nord.Læs videre

22. august 1918. Reddet af biblen

Chr. Lassen, Vellerup Mark pr. Agerskov, gjorde krigstjeneste på Vestfronten.

Den 22. August 1918, da mit Kompagni laa i Egnen ved Sommefloden i Frankrig, fik vi Besked, at vi den følgende Nat skulde afløse et andet Maskingevær-Kompagni; det var første Gang, jeg skulde i Ilden.

Den Eftermiddag læste jeg en Del i min Bibel og bad min himmelske Fader om at beskytte mig.Læs videre