31. december 1918. Søren Lauridsen plyndret af hjemvendende russiske krigsfanger

Søren Lauridsen fra Bredebro gjorde krigstjeneste ved 4. landsstormsbataljons 4. kompagni. Efter krigsafslutningen skulle han hjem fra Ukraine, men blev på vejen udplyndret af hjemvendende russiske krigsfanger.

Efter 3½ aars omflakken kom endelig krigens afslutning, og under min færden i Nordrusland traf jeg to bekendte fra Bredebro, Peter Andersen og Thomas Brink. Ved Sortehavet i Simferopol løb jeg på Frederik Madsen fra Bredebro.Læs videre

30. december 1918. Den nordslesvigske Vælgerforening vedtager tre resolutioner

De dansksindede sønderjyders politiske organisation, Den nordslesvigske Vælgerforening, vedtog på sit bestyrelses- og tilsynsrådsmøde den 30. december 1918 følgende tre resolutioner i anledning af Mellemslesvigsk Udvalgs resolution den 17. december:

Første Resolution

Efter at Ententen har sejret, og Tyskland har antaget Wilsonprogrammet som Grundlag for Verdensfreden, betragter vi vor Hjemstavns nær forestaaende Adskillelse fra Tyskland og Genforeningen med Danmark som en Kendsgerning.Læs videre

30. december 1918. Ernst Christiansen: “Kun Danevirke-Linjen tilfredsstiller min Retsfølelse”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis kom hjem fra krigen de 10. december 1918. Han var oprørt over Vælgerforeningens beslutning om en afstemningsgrænse nord om Flensborg og satte sig derfor straks i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke.

Efter et Par Dages Besøg hos Peter Grau med ham til Vælgerforeningsmøde i Aabenraa.Læs videre

30. december 1918 – Hejmdal: Et par ord til Nordslesvigs ungdom

Avisen Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Et Par Ord til Nordslesvigs Ungdom


Det er os Unge, som i Tidens Løb skal afløse de Ældre i Kampen. Saaledes lød det fra en Taler ved en af de første Sprogfester paa Skamlingsbanke.

Det var dengang, længe før 1864, ja, endnu længe før Treaarskrigen, da Nordslesvig endnu ikke var løsrevet fra Danmark, dengang tysksindede Stats- og Embedsmænd, der havde stor Ret og Magt i Sønderjylland, arbejdede haardt for Fortyskningen af vort Hjemland.Læs videre

29. december 1918. Tre berømte lokomotiver på Als

Svend Thorsen har følgende beretning om tre kleinbahn-lokomotiver på Als – og hvordan de fik deres navne.

Efter Verdenskrigens Afslutning var de alsiske Amtsbaner i en mere end sørgelig Forfatning; det bedste Materiel var blevet afgivet til Brug ved Fronten, og da Reparationer og Fornyelse af det hjemmeværende var saa godt som udelukket, kørte man i meget høj Grad paa Pumperne.Læs videre

28. december 1918. “Det kneb for mig at falde til ro og at blive menneske igen.”

Senest ændret den 28. januar 2020 16:55

Paul Hedegaard (født 1899) gjorde krigstjeneste ved en MG-deling ved IR86. Endelig, den 24. december 1918, nåede han hjem til sine forældre i Højer.

Det kneb for mig at falde til ro og at blive menneske igen. Men for første gang i det sidste halve år kunne jeg klæde mig rigtig af og lægge mig i en rigtig seng, mors seng, og under trygge forhold – uden at behøve at have angst for granater.Læs videre

Henrik Pontoppidan: Sønderjylland

I Berlingske Tidendes tillæg “Ude og hjemme”, trykt den 25. december 1918, stod Henrik Pontoppidans digt om den kommende afstemning og genforening. Pontoppidan forventede i december 1918 lige som de fleste andre, at Sønderjylland ville være dansk til den følgende sommer 1919 – men sådan skulle det ikke komme til at gå.

Sønderjylland

Det lyder som et Eventyr, et Sagn fra gamle Dage:
en røvet Datter, dybt begrædt, er kommen frelst tilbage!Læs videre

Anmeldelse: Bogen om filmen: I krig og kærlighed

Anmeldelse: Karsten Skov og Hans Christian Davidsen: ”I krig og kærlighed. En bog om filmen og 1. verdenskrig.” Gyldendal, 2018. 211 s., 249,- kr. (vejl.)

Filmproducer Ronnie Fridthjof og instruktør Kasper Torsting har fået den udmærkede idé at udgive en bog, der skal anskueliggøre processen med skabelsen af filmen ”I krig og kærlighed”.

Filmen havde premiere i november 2018.… Læs videre

25. december 1918. “Kammeraterne, der i årevis havde stået sammen i nød og død, spredtes nu for alle vinde. Det stolte regiment ”Königin” eksisterede ikke mere. “

Füsilier-Regiment “Königin” Nr. 86 blev kaldt et “danskerregiment” pga sin høje andel af sønderjyder.

Regimentet marcherede gennem Kassel og blev indkvarteret i omegnen af Hannoversch Münden. Herfra blev III bataljon sendt afsted den 22. december kl. 1 om natten. Den 24. december om morgenen kl. 11 indtraf den i Sønderborg. Staben og II bataljon – resten af I bataljon var fordelt på denne – kørte afsted den 23.Læs videre

Broager: Udstilling om 1. verdenskrig åben 25. og 26. december

De frivillige i Broagerlands Lokalarkiv har som en særlig juleservice besluttet, at holde ekstraordinært åbent mellem kl. 12 og 16 den 25. og 26. december 2018.
Arkivet holder på opfordring åbent for at give julegæster i Broager og lokalområdet mulighed for at se arkivets udstilling om 1. verdenskrig.

Læs mere på Broagerlands Lokalarkiv eller i denne artikel i JydskeVestkystens webavis.… Læs videre

24. december 1918. H.C. Brodersen oplever juleaften i fangenskab. “Der er Stemning, men ikke Julestemning”

Senest ændret den 4. december 2020 8:46

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, fra efteråret 1915 til foråret 1916 var han i Leib-Kompagni 118, og efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni.

I  Aften  staar  Humøret  noget  højere. Læs videre

24. december 1918. Endelig hjemme: “70 Pund havde jeg tabt i Vægt, saa der var næsten ikke andet end Kasket og Bukser tilbage”

Peter Poulsen var 43 år, da han blev indkaldt i november 1916. Hans unge kammerater gav ham kælenavnet “Kompagni-bedstefar”. I  februar 1917 gik det til Vestfronten, hvor han blev tildelt IR357. I juni 1918 deltog han i den sidste store tyske offensiv.

Endelig den 22. December rejste jeg, efter at være blevet afmønstret, først til Fulda og derfra med Togene op igennem Tyskland til Hamborg og naaede mit Hjem Juleaftensdag ved Middagstid med Hjertet fuldt af Glæde og Tak til Gud, som undte mig at gense mit Hjem, og saa med den store Tanke ikke at skulle af Sted igen i Krigen.Læs videre

24. december 1918. Hjemme i Højer: “Mor ser ned ad gaden, kender mig ikke endnu, men hun venter og håber”

Senest ændret den 28. januar 2020 16:54

Paul Hedegaard (født 1899) gjorde krigstjeneste ved en MG-deling ved IR86. Vel ankommet med sit regiment til Nauheim ser han sit snit til at melde sig syg og komme nordpå.

Efter endnu et skift i Kiel når jeg samme aften min gamle garnisonsby Flensborg, hvor jeg overnattede på Nordischer Hof.Læs videre

23. december 1918. Asmus Jensen i østrigsk uniform overfaldet af vrede berlinere

Asmus Jensens enhed forlod Bukarest den 10. november 1918. Den 23. december nåede han endelig til Berlin. Undervejs havde han byttet uniform med en ungarsk soldat – men det var ikke nogen god idé!

Paa Stationen ved den bajerske Grænse var der dækket Bord til mange hundrede Mand. I Bajern var der nemlig forholdsvis rigeligt med Mad, og man havde Raad til at bespise Soldaterne, efterhaanden som de kom.Læs videre

23. december 1918 – Hejmdal: En russisk krigsfanges farvel

Avisen Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Julestegen i Danmark


I Danmark uddeles der i Dag 110 Gram Juleflæsk pr. Mærke. Da hver Person har fem Mærker, bliver det 550 Gram eller rigelig et Pund Flæsk pr. Person. 17,000 Svin af god Kvalitet er blevne slagtede for at fremskaffe denne eftertragtede Julesteg.
Læs videre

23. december 1918. “Jeg har orlov nok – og ingen våben. Farvel kammerat og god jul!”

Senest ændret den 28. januar 2020 16:54

Paul Hedegaard (født 1899) gjorde krigstjeneste ved en MG-deling ved IR86. Vel ankommet med sit regiment til Nauheim ser han sit snit til at melde sig syg og komme nordpå.

Vi fra Nordslesvig måtte finde andre udveje for at komme videre og den rigtige vej, det var dog absolut klogest foreløbig at følge trop, da vi var i fremmed land og langt fra hjemmet – for så, når det gunstige øjeblik og den gunstige situation indtraf, at »træde af« med hjemmet som sigte.Læs videre

Ny roman om 100 års historie i Sønderjylland udkommer til januar 2019

Forlaget skriver:

Anna Elisabeth Jessen romandebuterer med Om hundrede år, en familie- og danmarkshistorie fortalt fra skiftende perspektiver, i hundrede korte nedslag fra 1914-2014. Et tidsbillede med grumme skæbner og det usagtes evne til både at forme og forpurre livet for en familie.

Om hundrede år begynder i 1914, da Første Verdenskrig bryder ud. Soldaten Hans, der som dansk sønderjyde må kæmpe på tysk side, vender aldrig hjem til slægtsgården.… Læs videre

22. december 1918. Kun 6 mand fik juleorlov – og Peter Madsen var ikke blandt dem

Peter Madsen fra Ullerup gjorde krigstjeneste i Infanterie-Regiment Nr. 162. Han har ligget på lazaret siden marts, men blev udskrevet til garnisonen i oktober. Nu venter han bare på hjemsendelsen.

Den 22.december 1918.
Ved parolen i dag fik vi at vide, at der kun var 6 mand,der fik juleorlov, og at de, der var kommet hjem fra fronten, havde fortrinsret, så humøret står ikke ret højt.Læs videre

Tre foredrag i Sønderborg om Første Verdenskrigs afslutning

Folkeuniversitetet i Sønderborg inviterer til tre onsdagsforedrag om Første Verdenskrigs afslutning.

De foregår på ALSION hhv 16., 23. og 30. januar kl. 16:00.

Tilmelding og yderligere info på Folkeuniversitetets hjemmeside

Om foredragene:

16.01.: Våbenstilstanden den 11. november og soldaternes hjemvenden fra fronten v. museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot

Våbenstilstanden den 11. november 1918 var et stort øjeblik for de soldater, der levede længe nok til at opleve den.… Læs videre

21. december 1918. Nis Ley vender hjem til Kegnæs

Nis Ley fra Kegnæs kom efter et lazaretophold til Infanterie-Regiment Nr. 26. Her blev han indsat på Vestfronten.

Med fjenden i hælene gik det fra nu af rask tilbage, og først i november kom vi igennem Charleville, hvor kronprinsen havde haft sit hovedkvarter, men han var nu forduftet. –

Da vi nåede en by, der hed La Granville, blev krigen her afblæst, og selvom vi i flere måneder havde mærket, hvor vinden blæste henad, var det næsten ikke til at fatte, at kanonerne nu tav, at vi nu ikke mere skulle ud i skyttegravene, og at en hvilken som helst foresat ikke kunne behandle en efter forgodtbefindende.Læs videre

20. December 1918. “Danskerregimentet” oplever æren af at marchere forbi generalfeltmarskal von Hindenburg på vej hjem.

Füsilier-Regiment “Königin” Nr. 86 bliver kaldt et “danskerregiment” pga sin høje andel af sønderjyder.

I Sieg-dalen marcherede regimentet videre sammen med divisionen. Den 6. december var det i Weidenau ved Siegen, så overskred man Rothaar-bjergene. Ved denne march blev regimentsbagagens heste udmattet til det yderste. Nogle måtte skydes, andre blev solgt billigt eller simpelthen efterladt.

I de følgende 14 dage marcherede regimentet i området omkring Eder og Fulda, den 20.Læs videre

20. december 1918. På flugt i automobil med kuglerne fløjtende om ørerne

Hans M. Lunding fra Jels gjorde krigstjeneste ved 2. Garde-Ulanen-Regiment. I Efteråret 1918 var han efter et lazaretophold på regimentets reservedepot på kasernen i Moabit i Berlin. Et forsøg på at desertere mislykkes – men Lunding giver ikke op.

Nogle dage efter fulgte næste flugtforsøg. Det foregik sammen med en sergent, som jeg havde lært at kende i Adlershof.Læs videre

20. december 1918. Vort regiment var den sidste troppedel der passerede broen over Rhinen.

Andreas A. May blev indkaldt til Aabenraa den 11. maj 1915. Blev den 2. august sendt til Rusland og indrulleret i Oldenborgske Infanteri Regiment 91, 5. kompagni. Senere på året sendt til vestfronten for at deltage Champagneslaget og igen i 1916 tilbage østfronten og for i slutningen af året 1916 igen sendt til vestfronten, hvor han bl.a.… Læs videre

20. december 1918. Mellemslesvigsk Udvalg er tilbage fra København

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis kom hjem fra krigen de 10. december 1918. Han var oprørt over Vælgerforeningens beslutning om en afstemningsgrænse nord om Flensborg og satte sig derfor straks i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke.

Mellemslesvigsk Udvalg har været i København.

De hjemvendtes Indtryk er noget forskelligt.Læs videre