30. september 1915 – Iver Henningsen: “… her er nemlig mange løse fruentimmere”

Iver Henningsen fra Haderslev kom i februar 1915 til østfronten, hvor han gjorde tjeneste ved Reserve-Sanitätskompanie Nr. 60. Han havde hele sommeren deltaget i den tyske fremmarch på østfronten, og var den 20. september ankommet til byen Nowo Alexandrowsk (i dag Zarasai ved den litauisk-lettiske grænse). Ved fronten forsøgte tyskerne at trænge frem til Dünaburg (i dag Daugavpils, Letland), så sanitetskompagnierne havde nok at se til.… Læs videre

30. september 1915 – H. Lausten Thomsen: “…en 28 ctms. granat”

H. Lausten-Thomsen fra Skæbæk var læge ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 86, som i slutningen af september blev indsat i kampene ved Loretto.

(fortsat) Høstdage i en fredelig pragt, i højt solskin, i en underlig forventningsfuld stemning – og saa derefter marchordren om Aftenen den 29 septbr., nattemarchen ud til stationen Baboeur og en uhyggelig jernbanerejse op igennem Nordfrankrig med et glas sort kaffe og en tallerken suppe i Cambrai, og saa stod vi om morgenen kl.Læs videre

29. september 1915. “Otte kugler fra et maskingevær i maveregionen.”

Senest ændret den 2. februar 2016 13:14

Johannes Jessen fra Korup gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 262, der i 1915 kæmpede på Østfronten.

Vi passerede nu ViIna, den ligger jo i en lavning nede ved Vilja mellem ret høje bjerge, det var et smukt syn at se ned over den med alle de kønne kirketårne, efter sigende 18.Læs videre

29. september 1915 _ De faldne

Senest ændret den 27. marts 2020 19:25

Andresen, August Jørgen (IR92/10) – Champagne, Frankrig.
Clasen, Friedrich Wilhelm August (IR77/12) – Rethel, Frankrig.
Gram, Gurre Bertel (IR77/7) – St. Souplet, Frankrig.
Hansen, Hans Christian (IR77/12) – St. Souplet, Frankrig.
Hansen, Rasmus (GRzF2/5) – Vimy, Arras, Frankrig.
Jensen, Johan Jørgen (IR77/12) – St. Souplet, Frankrig.
Lorentzen, Peter Dinsen (IR92/8) – Somme-Py, Frankrig.… Læs videre

28. september 1915 – Iver Henningsen: “Så I kære, vinteren bliver vist i Rusland”

 Iver Henningsen fra Haderslev kom i februar 1915 til østfronten, hvor han gjorde tjeneste ved Reserve-Sanitätskompanie Nr. 60. Han havde hele sommeren deltaget i den tyske fremmarch på østfronten, og var den 20. september ankommet til byen Nowo Alexandrowsk (i dag Zarasai ved den litauisk-lettiske grænse).

Brev 28. september 1915, Nowo Alexandrowsk (fortsat)

Det lakker jo efter oktober, og når I får dette brev, har det jo allerede været rentetermin.Læs videre

27. september 1915 – Iver Henningsen: “…det er jo en hård hjørne”

Iver Henningsen fra Haderslev kom i februar 1915 til østfronten, hvor han gjorde tjeneste ved Reserve-Sanitätskompanie Nr. 60. Han havde hele sommeren deltaget i den tyske fremmarch på østfronten, og var den 20. september ankommet til byen Nowo Alexandrowsk (i dag Zarasai ved den litauisk-lettiske grænse).

Brev 27. september 1915, Nowo Alexandrowsk

Til min kære søde Basse,

modtog i aftes et pakke fra eder: en pølse, en tube ansjos og sukker.Læs videre

27. september 1915 – Thyge Thygesen: “… ja, det er Preussisk!”

Thyge Thygesen var landmandssøn fra Stepping og blev indkaldt sidst i december 1914. I foråret 1915 kom han til fronten og blev tildelt Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 36.

Brev, Jouy d. 27. 9. 1915.

Kære Allesammen!

Takker mange Gange for Eders kære lange Brev. Jeg seer deraf at Du atter er blevet meget urolig, lille Mor. Det skal Du vænne Dig af med.Læs videre

26. september 1915: Overblik over månedens kampe på Østfronten

Senest ændret den 31. maj 2016 14:48

Den russiske hær rystet. Den er blevet slået i slag efter slag, men endnu er det ikke lykkedes centralmagterne at tvinge Rusland i knæ.

Den russiske tilbagegang startede for alvor med den tysk-østrigske offensiv ved Gorlice-Tarnow i maj, og efterfølgende måtte russerne opgive Lemberg og fæstningen Przemyśl. I denne måned har centralmagterne igen iværksat nye offensiver, men russerne nægter at lade sig besejre.… Læs videre

26. september 1915 – H. Lausten Thomsen: ”… det ene Ord: Alarm!”

H. Lausten-Thomsen fra Skæbæk var læge ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 86, som i slutningen af september blev indsat i kampene ved Loretto.

I et helt aar havde det i Flensborg hjemmehørende regiment ”Reserve 86” ligget i og ved den store landsby Lassigny i Picardiet. Den bataillon, hvis læge jeg var, laa i hvile i Cuy, en lille bondeby 7-8 km længere tillbage eller rettere sagt i parken og skoven, der hørte til Slottet ”Les Essarts”; for der var blevet for farligt inde i landsbyen i sommerens løb.Læs videre

25. september 1915. I.C. Barsballe ved Argonne: “Den forreste skyttegrav er fuld af franskmænd!”

I.C. Barsballe fra Københoved gjorde krigstjeneste på Vestfronten i LIR85. Efter at have ligget ved La Chapelle, kom hans regiment i juni 1915 til Argonnerskoven.

Sommeren forløb ellers ret roligt; men den 23. September sporede vi en livlig Flyveraktivitet, og Dagen derpaa rettede Franskmændene et stærkt Artilleribom­bardement mod vore Stillinger.

Vi laa nu i Argonner-skoven. Jeg var sammen med en Kammerat, Carl Poulsen, i en Gruppe, der skulde grave en Understand i forreste Linie; men Bombardementet var meget haardt.Læs videre

25. september 1915. Beskydning af en fransk landsby bag fronten

Sønderjyden “J” beretter om beskydningen af en landsby bag fronten

Beskydningen af en Landsby bag Fronten.
Frankrig, i September 1915.

Det var en stille, klar Efteraarsdag, maaske en Smule varmere end sædvanligt. I hvert Fald fik Solen forholdsvis hurtigt Bugt med den sidste blaanende Dis, der plejede at holde sig mellem Skovene og vanskeliggøre Flyveriagttagelser.

Nu i Dag var Vilkaarene for Flyverne de allerbedste, og fra tidlig paa Formiddagen af kredsede de da ogsaa højt oppe over Frontlinjen og langt inde over Egnene bagved til begge Sider.Læs videre

25. september 1915 – De faldne

Senest ændret den 26. marts 2020 10:59

Bladt, Friedrich Petersen (RIR29) – Ripont, Frankrig.
Böeg, Peter Jepsen (RFAR20) – Champagne, Frankrig.
Carstensen, Hans Friedrich (LIR85/1) – Servon, Frankrig.
Christensen, Lorenz Jørgensen (RIR258/11) Rusland.
Hansen, Christian Lassen (IR63/2) – Thelus, Arras, Frankrig.
Jensen, Johannes Maimburg (LIR85/2) – Servon, Frankrig.
Kersten, Paul Heinrich August Otto (RIR30/2) – Frankrig.… Læs videre

25. september 1915 – Vestfronten: Allierede offensiver

Efter flere døgns vedvarende beskydning fra henimod 5000 kanoner og med brug af klorgas indleder franske og britiske tropper en dobbelt offensiv i Artois og Champagne.

Håbet er at trænge gennem de tyske linjer for bryde det forgangne års stillingskrig og bring fronten i bevægelse. Samtidig skal angrebene aflaste den hårdt pressede russiske hær.

Det lykkedes indledningsvis flere steder at erobre de forreste tyske skyttegrave , og enkelte steder at nå frem til den anden tyske forsvarslinje, men ingen steder at gennembryde den.… Læs videre

24. september 1915 – Iver Henningsen: “En er gået hisset af i min stue”

Iver Henningsen fra Haderslev kom i februar 1915 til østfronten, hvor han gjorde tjeneste ved Reserve-Sanitätskompanie Nr. 60. Han havde hele sommeren deltaget i den tyske fremmarch på østfronten, og var den 20. september ankommet til byen Nowo Alexandrowsk (i dag Zarasai ved den litauisk-lettiske grænse). Ved fronten forsøgte tyskerne at trænge frem til Dünaburg (i dag Daugavpils, Letland), så sanitetskompagnierne havde nok at se til.… Læs videre

23. september 1915. De franske piger …

Frederik Bjørnsen, Roager, fortæller om følgende uheldige forsøg på kurtisering

Jeg lå dengang ved artilleriet, og vi var nu gået i stilling med batteriet et sted mellem Metz og Beims. Kanonerne stod ude i stillingen, mens deres forspand samt øvrige bagage lå i sikkerhed  længere bagude.

Vi havde en tid vort kvarter i en mindre landsby og lå her på gårdene med vore heste.Læs videre

23. september 1915 – De faldne

Senest ændret den 15. marts 2018 10:27

Andersen, Johann Friedrich (GRR2) – Kaplitza, Grodno, Rusland.
Andresen, Andreas (RIR272/12) – Logeschin, Rusland.
Bendorf, Asmus Johannsen (RIR265/5) – Letland.
Chemnitz, Bernhard (FR39).
Haue, Friedrich Christensen (RIR272/12) – Mokrava-Dubrowa, Rusland.
Jordt, Johannes Marius (LIR31/12) – Cüstrin, Polen.
Krämer, Peter Nissen (RIR260/11) – Vorwerk Borunow, Rusland.
Møller, Anton Lauritz (IR92/12) – Biale.… Læs videre

23. september 1915 – Iver Henningsen: “krig er djæveleværk…”

Iver Henningsen fra Haderslev kom i februar 1915 til østfronten, hvor han gjorde tjeneste ved Reserve-Sanitätskompanie Nr. 60. Han havde hele sommeren deltaget i den tyske fremmarch på østfronten, og var den 20. september ankommet til byen Nowo Alexandrowsk (i dag Zarasai ved den litauisk-lettiske grænse). Ved fronten forsøgte tyskerne at trænge frem til Dünaburg (i dag Daugavpils, Letland), så sanitetskompagnierne havde nok at se til.… Læs videre

22. september 1915. Bekendtgørelse: Kun togbillet mod forevisning af pas

Det er herefter kun muligt at købe togbillet i grænseområdet – dvs. nord for linjen Sønderborg-Tinglev-Tønder-Højer sluse – mod forevisning af pas, ligesom passet skal medbringes og forevises mod forlangende.

Civile eller militærpersoner, der antræffes med falsk pas, skal straks anholdes og føres til nærmeste politi- eller militærmyndighed.

03609HBekanntmachung1915

Grenzausweise

Nach Korpsverordnung III c Nr. 57951/5134 vom 21.… Læs videre

21. september 1915. K. Tastesen på Østfronten: Russisk pansertog afspores!

Füsilier K. Tastesen, Vestpreussisk Infanteriregiment 148, 11. Kom. 5. Gruppe, blev i foråret 1915 såret på vestfronten og efter endt rekreation og orlov blev han genindkaldt i ny enhed på den nordligste del af østfronten i Kurland ved floden Düna i det nuværende Litauen. Her deltog hans enhed i tyskernes sommer- og efterårsoffensiv.

Af Allan Otto Wagner

Om Morgenen skulde vi storme Pikstern.Læs videre

21. september 1915 – Flensborg Avis: Krigsfanger ved navn Hansen

Fla-Udsnit_21-09-1915I fransk Fangenskab. (Hmd.)

Paa en Forespørgsel til Røde Kors, om Brødrene Henrik og Avgust Hansen fra Mels paa Als, der har været savnede siden Slaget ved Moulin den 6. Juni, var i Live, er der indløbet det Svar, at følgende Nordslesvigere ved Navn Hansen befinder sig i fransk Fangenskab:

Christian Hansen, født 27. Avgust 1879,
Johan Hansen, født den 8.Læs videre