31. oktober 1915. Østfronten: “Af de 30 Mand fra Flensborg, der var kommen til Kompagniet, var de 17 nu borte.”

Sønderjyden Christian fortæller i et feltpostbrev til sin bror om de hårde kampe på Østfronten i begyndelsen af september 1915.

Foran Friedrichsstadt

Rusland, Søndag den 31. Okt. 1915.

Kære Broder!

Jeg haaber, Du har faaet mine Breve og Kort; da jeg modtog Dit Brevkort fra den 29. September havde Du jo endnu ikke faaet dem. Jeg fortalte i sidste Brev lidt om mine Oplevelser paa Turen hertil Rusland, fortalte, at jeg havde været ret haardt med i Begyndelsen.Læs videre

31. oktober 1915 – Tønder Zeppelinbase: Nybygning

Byggeriet af et gasværk på den sydøstlige del af Zeppelinbasen ca. 500 m fra basens øvrige bygninger påbegyndes. Gasværket skal gøre basen selvforsynende med brint, der indtil videre bringes frem med jernbane i tankvogne. Fuldt udbygget får værket en daglig kapacitet på 10.000 m3 brint og lagerkapacitet på 33.000 m3.

Læs mere om Zeppelinbase på  Tønder Zeppelin- og Garnisonsmuseets hjemmeside og på Verdenskrigens spor.Læs videre

Frontliv, faneflugt og fangelejr. Foredrag i Kolding 3. november 2015 kl. 19:00.

Tirsdag den 3. november 2015 kl. 19:00 holder museumsinspektør René Rasmussen foredrag i Kolding. Det foregår i TV SYDs mediehus, Media Park 1, 6000 Kolding.

Der er fri entré, men det er nødvendigt af hensyn til pladserne at melde sig til på historieaften@tvsyd.dk eller telefon 76 30 31 32.

Frontliv, faneflugt og fangelejr. Sønderjyder i verdenskrigen 1914-1918.Læs videre

30. Oktober 1915: Faldne, Saarede og en god Gerning

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.
Gaardejer Jørgen Petersen og Hustru i Jernhyt ved Hammelev har modtaget den sørgelige Meddelelse, at deres Søn Henrik Petersen den 15. Oktober er falden ved Dünaburg i Rusland. De har endnu 2 Sønner med i Krigen ved Østfronten.
Cathrine Berg, født Friis, i Taps, bekendtgør, at hendes Mand, Chresten Jensen Berg den 9.
Læs videre

30. oktober 1915. Regiment 84 retur til Moulin

Thormeyer var komp.-fører for Regiment 84, 7. kompagni. Den 10. oktober 1915 afløste Regiment 84 søsterregimentet 86, der havde ligget ved Moulin-sous-Touvent.

Meget havde ændret sig ved stillingen, da vi igen betrådte den. Udbygning af stillingen, som vi i 1914 havde anset for midlertidig og derfor vel havde forsømt, var der virkelig taget fat på, man så, at den tyske soldat måtte forberede sig på en årelang spadekrig, og også lære det, så usympatisk det end var at skjule sig i jordhulerne.Læs videre

29. Oktober 1915: Kødfrie Dage

Dagens nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

Faldne.
Enke Julie Lorenzen i Sæd ved Tønder har modtaget det Sorgens Budskab, at hendes Søn Christian er falden den 9. Oktober.

Stadfæstet Dødsbudskab.
Den 16. September modtog Christine Nielsen, født Duus, i Østerby paa Kajnæs den tunge Meddelelse, at hendes Mand, Hans Peter Nielsen, var falden ved Grodno den 3 September; men i sin dybe Sorg fandt hun Grund til det stille Haab, at han maaske kunde være bleven taget til Fange, da ingen af hans Sager blev sendte tilbage.
Læs videre

28. oktober 1915. Om natten med materiel til forreste linje

Søren P. Petersen, Rødding, gjorde krigstjeneste i Reserveinfanteriregiment 84. I oktober 1915 lå regimentet ved Loretto.

Vi var to døgn ad gangen i forreste linie, derefter to døgn i Avion, for at vi kunne få udsovet og få tøjet tørret og gjort nogenlunde rent. Det vil sige, at vi skrabede leret af vore uniformer med spaden,  somme tider gik det næsten helt op til patron taskerne; men da der  de fleste steder i Frankrig er flisegulve, slog vi bare hul på  skorstenen og lavede bål foran på gulvet.Læs videre

Den 28. Oktober 1915: Faldne, Saarede og i Fangenskab

Senest ændret den 17. juli 2019 17:13

Dagens nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

Faldne.
Hans Knudsen og Hustru i Traasbøl i Felsted Sogn har faaet den sørgelige Meddelelse, at deres Søn Lorens (Davidsen) er falden i Rusland den 16. September. han blev næppe 22 Aar gammel. der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Onsdag den 3.
Læs videre

27.oktober. 1915. Der synges på dansk i lejren i Husum. Brev fra Jørgen.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Husum. d. 27.10.1915

Min kære gode hustru! …

I går var vi henne at få nyt tøj, og i dag har vi »passet tøjet på« samt syet navn i hvert stykke.Læs videre

Den 27. Oktober 1915: Afdød Sygeplejerske

Senest ændret den 6. november 2015 8:05

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.
Christian Nielsen Hoffmann, Søn af Simon Hoffmann i Brabæk ved Kristiansfelt, er den 14. Oktober falden i Vogeserne, 22 Aar gammel. En Sørgegudstjeneste for ham finder Sted lørdag den 30. Oktober om Eftermiddagen Klokken 3½ i Aller Kirke.
Arbejdsmand Peter Hansen i Jels har ifølge “Dv.”
Læs videre

26. oktober 1915. Dansksindede og socialdemokrater til fronten!

Jørgen Hansen fra Kolstrup ved Aabenraa gjorde krigstjeneste ved Regiment 75.

Det var i August 1915, jeg blev indkaldt og fik min Uddannelse i Rendsborg. (…) var vi syv dansksindede Sønderjyder sammen, og vi har tabt mange Sveddraaber paa Eksercerpladsen Øst for Rønfeld ved Rendsborg. Vi syv holdt sammen og fulgtes ad til Fronten.

Sidst i Oktober blev vi opstillet paa Kasernegaarden, og Feldwebelen med et Par Skrivere mødte frem, hvorefter vore Navne blev læst op.Læs videre

26. Oktober 1915: Faldne, stigende Mælkepriser og Russiske Krigsfanger i Roemarken

Dagen nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

Faldne
Richard Brettschneider fra Stenderup ved Østby er den 8. Oktober falden i Belgien, 29 Aar gammel. En Sørgegudstjeneste afholdes Søndag den 31. Oktober i Grarup Kirke.
Pastor Jørgen Andersen og Hustru i Moltrup har modtaget den sørgelige Efterretning, at deres Søn Hans, der tjente som Reserveløjtnant, den 16. Oktober er falden i Nordfrankrig.
Læs videre

26. oktober 1915 – De faldne

Senest ændret den 16. maj 2020 18:36

Abrahamsen, Andreas (IR118/10) – Cernay, Frankrig.
Friedrichsen, Nis (RIR86) – Laon, Frankrig.
Greisen, Ole Jacobsen (RIR31/2) – Lens, Frankrig.
Hansen, Hans Christian – Altona.
Hölzer, Paul Emil (RIR86/3) – Thelus, Frankrig.
Jensen, Thomas (RIR86/3) – Thelus, Frankrig.
Jepsen, Niels (RIR86/3) – Thelus, Arras, Frankrig.
Krause, Friedrich Gustav (RIR86/7) Liévin, Frankrig.… Læs videre

26. oktober 1915 – J.N. Jensen: En luftkamp.

Den 10. november bragte Flensborg Avis et feltbrev fra en af deres indkaldte journalister. Han havde den 26. oktober oplevet en luftkamp mellem en britisk og franskmaskine syd for Arras.

En Flyverkamp.
Frankrig, i Oktober. Der er stadig intet at bestille for Flyverne, hed det engang imellem, og det var ikke saa mærkeligt, at de blev savnede, for de hører med til Hverdagsbilledet.Læs videre

25.oktober 1915. Hvornår vil de gode tider komme igen? Brev fra Inger.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Fjelstrup, mandag d. 25.10.1915

Kære, kære Jørgen!

Ja, bedrøvet blev jeg rigtignok, da jeg i aften fik dit brev.Læs videre

25. oktober 1915. Regiment 86 ved Somme-Py

I begyndelsen af oktober 1915 tog Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 afsked med Moulin-sous-Touvent og blev forlagt til Somme-Py i Champagne.

Regimentet bliver nu echelonneret dybt svarende til den nu større angrebs- og gennembrudsrisiko. II bataljon besatte fronten, bag ved den III bataljon som indsatsreserve, mens I bataljon gik i hvilekvarter i St. Etienne, en landsby 10 km nord for fronten.Læs videre

Vær med, når en søn af sdj. krigsfange, indvier den sønderjyske samling

Rigsarkivet og Sønderborg Slot er gået sammen om at skabe den sønderjyske samling, en sand guldgrube af oplysninger for folk med interesse for Sønderjyllands historie.
Samlingen åbnes onsdag den 28. oktober 2015 på Rigsarkivet, Aabenraa.
Alle er velkomne til åbningen, hvor der vil være foredrag ved René Rasmussen og der bydes på gratis kaffebord som afslutning.… Læs videre

24.oktober 1915. Jørgen håber Inger kan nå et sidste besøg før han sendes til fronten. Brev fra Jørgen

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Husum, søndag d. 24.10.1915

Min kære Inger og småpiger!

Mange tak for dit brev, hvori du fortæller om Th.Læs videre

24. oktober 1915 – Enkefru Røgind: “hier wird nur Deutsch gesprochen”

Enkefru Røgind var på sommerbesøg hos sin broder på Damager, Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for ikke at vende tilbage til København, men at blive i Sønderjylland. Gennem hele krigen førte hun dagbog om sin hverdag i Haderslev.

24. Oktbr.

Fader fortalte, at den unge Späht, Frees og nogle andre havde siddet i Centralhotellet og drukket en Øl og snakket om Forretninger paa dansk.Læs videre

23.oktober 1915. Der skrælles æbler og nippes hyldebær. Brev fra Inger

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Fjelstrup, fredag aften (poststempel 23.10.1915)

Kære Jørgen!

Det er nok ved at blive en regel, at jeg skal have et brev skrevet til dig, inden jeg går i seng, ellers synes jeg ikke, det er helt rigtig.Læs videre