Litteratur

Senest ændret den 29. oktober 2023 13:11

Tematisk ordnede lister over i hovedsagen digitaliseret/scannet litteratur, der omhandler Sønderjylland og Første Verdenskrig. Der er både tale om interne links her til siden og eksterne links til eksempelvis Det kongelige Biliotek, forkortet (KB).

Det kongelige Biblioteks samlinger

Her kan du selv klikke dig gennem de: 747 titler på bøger om Første Verdenskrig på Det kgl. Biblioteks hjemmeside (eksternt link) eller de: 874 titler på småtryk samme sted (eksternt link). Det er dog en meget blandet samling!

Bibliografier her på hjemmesiden

Her er et link til en liste over litteratur om personer og lokaliteter inden for den nuværende Aabenraa Kommune. Listen er sammensat af Peter Weber.

Her er et link til en liste over litteratur om personer og lokaliteter inden for den nuværende Tønder Kommune. Listen er sammensat af Knud Madsen.

Se også under Lokalhistorie

In english

 Bundgård Christensen, Claus: Fighting for the Kaiser. The Danish minority in the German army, 1914—18. (2012)

Regimentshistorier

 Link til siden med scannede og transkriberede regimentshistorier

Sønderjylland under krigen

 Adriansen, Inge: Ivan fra Odessa. Krigsfanger i Nordslesvig og Danmark 1914-1920. (pdf)

Adriansen, Inge (udg.): Første Verdenskrig i mikroperspektiv. Marie_Gørrigsens åbenbaringer (2003) (pdf)

Da Nordslesvig forberedtes til krig. Almanak for Nordslesvig 1938.

Dahl, Svend, og Axel Lindvald: Sønderjylland (1919) bind 2. Heri Nic. Svendsens artikel: Da Krigen brød ud, og da den sluttede s. 87-98 og P.J. Refshauges artikel: Billeder fra Landbolivet i Sønderjylland under Krigen s. 99-108. (KB).

Hansen, Hans (Oksbøl): Paa-Valsen-gennem-Verdenskrigen 1914-1918. (1936-1938)

la Cour, Vilhelm: Sønderjylland under Verdenskrigen 1914-1916 (1916). (KB).

Flensmark, Ad.: Sønderjylland (1919). (KB). Bredt om Sønderjylland under fremmedherredømmet og om dets kommende fremtid.

Redaktør N.C. Willemoës’ notesbøger N.C. Willemoës fra Ribe Stiftstidende førte dagbog om stort og småt i Sønderjylland under krigen. Dagbøgerne indeholder navnlig mange beretninger fra flygtede krigsfanger og desertører. NB: Dagbøgerne er under afskrivning og publiceres løbende!

Thomsen, Marie, og Svend Thorsen: De fire onde Aar. Dagligt Liv i Sønderjylland under Verdenskrigen  (1934).

Krigsudbruddet 1914 og civilfangerne

Ankerstrøm, Anker, og Nygaard, K.: Da krigen kom (1918). (KB).

Berg, Laura: Farlig forbryder, spion eller bare endnu en danskvenlig sjæl? En undersøgelse af omstændighederne ved lensgreve Otto Schacks interneringstid i 1914 (Bacheloropgave, 2016)

Da den store Verdensbrand antændtes. Minder fra Augustdagene 1914. Særtryk af Dybbøl Posten (1924). (KB). Navnlig om arrestationerne af civilfangerne i Sønderborg Kreds.

Pligtspørgsmaalet. Bidrag til Oplysning om sønderjydernes Pligtforhold (1917). (KB). Om H.P. Hanssens ledende artikel i Hejmdal ved krigsudbruddet.

Soldaterbreve, krigserindringer og soldaterbiografier

DSK-årbøger 1941-1972

Andersen, Poul: Sønderjyder i 1. verdenskrig, Krigsfange – Krigskone (1993). Bl.a. med breve mellem Jens J. Jensen, der var krigsfange i Frankrig, og hans kone Maren.

Andresen, Asmus: Noget af, hvad jeg oplevede som tysk Soldat under Verdenskrigen (1921). (KB).

Berg, Olof: Klein Wiehe 1914-1918 (Håndskrevet manus, transkriberet 2016)

Bergholt, I.J.I.: Pligtens vej (1969)

Bock, Nicolai Nielsen: Levnedsbeskrivelse (1952) Nicolai Nielsen Bock var bl.a. ved Garde Füsilier Regiment (kaldet: “Maikäfer”)
Se Nicolai N. Bocks personlige side.

Brodersen, H.C.: I Ildlinien (1933). Genudgives på GADs forlag i 2021 og derfor fjernet pga. ophavsret.

Bruun, J.: Mine Oplevelser og Flugtforsøg under Verdenskrigen (1923). (KB).

Callesen, H.J.: Krigen som jeg saa den (1934)

Christiansen, Carl: “Durch! Mit Kriegsmaterial zu Lettow-Vorbeck” (1918). (KB). Om blokadebryderen M/S Kronborg (den camouflerede M/S Rubens), der med dansktalende besætning sejlede krigsmateriel til de tyske styrker i Tysk Østafrika (nuv. Tanzania), skrevet af skibets kaptajn. Se også Nissen, Anker: Sønderjylland-Afrika retur (1962) og Kock, Nis: Sønderjyder forsvarer Østafrika) og Kock, Nis: Sønderjyder vender hjem fra Afrika (1938)

Christensen, Christian: Otte mand savnet (1938)

Chr. P. Christensen: Kock, Nis: Sønderjyder forsvarer Østafrika (1937)

Christiansen, Ernst: Du kan, du må og skal! To Aar i Krig. (1923). (KB). Dagbogsoptegnelser. Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis blev indkaldt som armeringssoldat i 1916.

Clausen, Jacob. ”Krigsdeltagelse og fangenskab 1915-1918”. Historisk årbog for Felsted sogn Nr. 3 – 1985. Link til PDF

Erichsen, Erich: Den store Dag. En ung dansk Sønderjydes Optegnelser (1919). (KB).

Eskildsen, Claus: Østfront-Vestfront (1929). (pdf)

Filskov, Lorenz: Se: Thorsen, Svend: Kanonér Filskovs Bedrifter (1937)

Iversen, Jens: De føste dage som krigsfange 1915-1917 (tysk) PDF

Iversen, Jens: Dagbogsblade fra Rusland i revolutionsårene 1917 og 1918 Utrykt manuskript (pdf).

Hansen, Erik: En Indsigelse, der opretholdes fuldt ud (1916). Skarp kritik af Marius Møllers roman “Han gjorde sin Pligt.” (se nedenfor).

Hansen, Hans (Oksbøl): Paa-Valsen-gennem-Verdenskrigen 1914-1918. (1936-1938)

Hansen, Theodor Lauritzen, Theodor Hansens krigsdagbog

Hanssen, H.P.: Fra Krigstiden. Dagbogsoptegnelser, bind 1 (1924). (KB). Den sønderjyske rigsdagsmands dagbogsoptegnelser.

Hanssen, H.P.: Fra Krigstiden. Dagbogsoptegnelser, bind 2 (1924). (KB). Den sønderjyske rigsdagsmands dagbogsoptegnelser.

Henriksen, Jens – Almanak for Nordslesvig 1939 “I russisk krigsfangenskab”

Hornbech, Carl (udg.): Der gaar et stille Tog. Brevveksling mellem en [anonym] ung Sønderjyde og hans Hjem (1917).

Hygum Sogns faldne. fra: Hygum Sogn – træk fra oldtid til nutid (1972).

Jensen, Jens – Sode Almanak for Nordslesvig 1937. 7. Garde-Regiment ved Verdun.

Jensen, Nanning Ingvard – erindringer 1914-18 – krigsfangenskab i Sibirien.

Jensen, Peter – beretning fra russisk krigsfangenskab: “Da tyskerne i 1916 råbte hurra for Nordsleswigs tilbagegivelse til Danmark”

Jepsen, Nikolai: Ung sønderjydes dagbog PDF

Jessen, Heinrich (Smedager): Krigen 1914-18 og mine erindringer derfra (privattryk, transkriberet)

Jørgensen, Hans Lassen: … men til sidst sejrede kammeratskabet. En sønderjydes frontoplevelser fra Første Verdenskrig. (1978)

Kamphøvener, Morten: Det slesvigske Regiment (1919). (KB). Roman, baseret på selvoplevede hændelser ved Verdun.

Kardel, Harboe: Kriegstagebuch 1914-1918

Klemmesen, Karl (Carl): Erindringer_fra_Krigen. Trykt i Flensborg Avis i september 1986.

Kloppenborg-Skrumsager, Sigurd: Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig (2011)

Knudsen, Knud (Joh. Lensch): Fahrt nach Ostafrika (1918)

Kock, Nis: Sønderjyder forsvarer Østafrika (1937) (ved Chr. P. Christensen)

Kock, Nis: Sønderjyder vender hjem fra Afrika (1938)

Krab, Søren: Krigsdagbog

Kronstrøm, J.I.: “Medens de kæmper. Danske (sønderjyske), franske, tyske og engelske soldatebreve m.m. om Verdenskrigen (1915). (KB).

Larsen-Kjær, Søren: Erindringer fra Verdenskrigen (1923). (KB). Fra Københoved. Soldat i 3. Landsstormsbataillon, Flensborg.

Lorenzen, John Nis: Erindringer fra fire år ved fronten (1934) NB: Lorenzen er feltlæge.

Mai, Andreas Jørgensen – 1914-18 Fire år i 1. verdenskrig 1914-18

May, Arne: Feltbreve-1915-18 fra Andreas A. May (2014)

Med 84ernes 2. bataillon i Verdenkrigen – Almanak for Nordslesvig 1935

Mikkelsen, H.: En lille Fortælling fra Krigen, som jeg selv har oplevet (1917).  (KB). Om indmarchen i Belgien og kampene ved Moulin og i Champagne.

Mærsk, Peter Jessen: Hjemmesiden Jernkorset

Møller, A. P. Redaktør, Gråsten, Hjem igen efter fire års russisk krigsfangenskab.

Møller, Marius: Han gjorde sin Pligt. En Beretning om en sønderjysk Soldat (1916).  Roman. (KB). Se også Hansen, Erik.

Nielsen, Adolf: Fire Aar i Felten under den tyske Ørn. Oplevelser og Krigserindringer.  (uden år). (KB). Adolf Nielsen gjorde krigstjeneste i Regiment “Oldenburg” Nr. 91 og Reserveregiment 465.

Nielsen, Harald: “Sønderjyske Soldaterbreve fra Øst- og Vestfronten, skrevne til Slægt og Venner i Hjemmet” (1916). (KB).

Nissen, Anker: Sønderjylland-Afrika retur (1962). Se også: Kock, Nis: Sønderjyder forsvarer Østafrika) og Kock, Nis: Sønderjyder vender hjem fra Afrika (1938)

Nissen, Nis: Flugten fra Sibiriens Fangelejre under Verdenskrigen 1914-1918. En Sønderjydes Trængsler og Oprejsning. (1926)

Ottosen, Martha: Breve til Hjemmet fra sønderjyske Soldater (1917). (KB).

Petersen, Hans: “Er Aar i Krig” (1920). Om Hans Petersen fra Skodsbølmark, Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 fra krigens udbrud i 1914 til hans tilfangetagelse i juni 1915. (KB).

Petersen, Hartvig: En Sønderjydes Krigsoplevelser fra Krigens Udbrud til 20. Marts 1917 (1917). (KB).

Paulsen, Erik – hjemrejsen fra russisk fangenskab

Poulsen, Peter: “Til Kamp, til Kamp! En sønderjysk Soldats Oplevelser under Verdenskrigen” (1924). (KB).

Sarup, Jes: Ved Vestfronten 1918. Minder fra Verdenskrigen (1921).(KB).

Schultz, Anette Østergaard: Mellem Fjelstrup og fronten. Inger og Jørgen Friis. Breve 1915-1918. (PDF)

Slipsager, Peter – Krigsfange i Afrika Ladelund Elevforenings Årsskrift 1938

Smidt, Søren Hansen (ved Mariane Blume Aarhus): Det tunge Budskab (2016)

Steffensen, Mikael: Sønderjyden Mikael Steffensen. Ved Valdemar Rørdam (1918)

Sørensen, Jens Peter, erindringer 1914-1918 (PDF)

Tastesen, K.: En sønderjysk Soldats Oplevelser under Verdenskrigen (1924). (KB). Füsilierregiment “Königin” Nr. 86.

Thode, Carl Theodor: krigserindringer, nedskrevet 1974 (pdf)

Thorsen, Sven: (Lorenz Filskov): Kanonér Filskovs Bedrifter (1937)

Tonnesen, Hans: “Et af Krigens Ofre” (1918). (KB). Mindeskrift over falden slægtning.

Marinen

 Christensen, Christen P. (Christian Støckler): Kejserens sidste kaperkrydser (1934) Fyrbøder Christian Støcklers hæsblæsende beskrivelse af SMS Dresden og den tyske Stillehavseskadres skæbne.

Larsen, Peder Ellegård: Der var to. I: Marinehistorisk Selskab nr. 2/2012. Om SMS Dresden og søslagene ved Coronel og Falkandsøerne i 1914. (Eksternt link).

Rasmussen; René: Marinestation_og skibsartilleriskole 1907-1918. Kapitel fra “Sønderborgs Soldater. Kasernen i Sønderborg 1907-2014 (2015). Læs mere om bogen her (eksternt link)

Krigsfanger

 Andersen, Poul: Sønderjyder i 1. verdenskrig, Krigsfange – Krigskone (1993). Bl.a. med breve mellem Jens J. Jensen, der var krigsfange i Frankrig, og hans kone Maren.

Ammundsen, V. og Fuglsang-Damgaard, H.: Fra de sønderjyske Krigsfangers Hjemkomst. To Taler. (1919). (KB).

Aurillac-Bogen 1936 (pdf)

Aurillac-Bogen 1937 (pdf)

Aurillac-Tidende Bind 1. (1920) (KB)

Aurillac-Tidende Bind 2. (1921) (KB)

Bendtsen, Christina Sandal: De sønderjyske krigsfanger i Frankrig. (Bacheloropgave, 2016)

De sønderjyske Dage i København (1919). (KB). Hjemkomsten med skib fra fangelejrene.

Dorf, A. Th.: Sønderjyske Krigsfanger i England. Nogle personlige Oplevelser (1919). (KB).

Feltham Hjemme igen. Medlemsblad for Foreningen “Feltham” ( juli 1921). (KB).

Feltham Mindebogen. (KB).

Hansen, Hans (Oksbøl): Paa-Valsen-gennem-Verdenskrigen 1914-1918. (1936-1938)

Henriksen, Jens – Almanak for Nordslesvig 1939 “I russisk krigsfangenskab”

Jensens, N.A. og Troensegaard-Hansen, A.’s rejsebreve fra krigsfangelejre 1916-1919. (188 duplikerede sider) (KB).

Jensen, N. A. Ventetider 1926 s184-196. Beskrivelse af turen til Sarapul i pinsen 1918.

Jensen, N. A. Ventetider 1926 s121-146. Pastor Jensens Odysse – Rejsen til Rusland 1917

Krigsfangerne i Rusland og Sibirien 1914-1920 og ‘Danaktions’ Hovedformaal (1920). (KB). Om hjemtransporten af krigsfanger fra Rusland.

Kristensen, John: Ærø under 1. Verdenskrig. I: Marstal Søfartsmuseum, Årbog 2018, s. 22-55.

John T. Lauridsen – “Frits Clausen i russisk krigsfangenskab 1915-18” Frits Clausen var talsmand for de sønderjyske krigsfanger i Rusland.

Lildholdt, Nis: Krigsfange i Rusland (Det gamle Løjt 1979/2)

Madsen, Mads Gellert: ”Der er langt hjem til Sønderjylland…” –
Sønderjyske Krigsfanger i Rusland under Første Verdenskrig (2006)
(historiespeciale)

Møller, A. P. Redaktør, Gråsten, Hjem igen efter fire års russisk krigsfangenskab.

Nissen, Nis: Flugten fra Sibiriens Fangelejre under Verdenskrigen 1914-1918. En Sønderjydes Trængsler og Oprejsning. (1926)

Petersen, Hans: “Fire Aar i fransk Fangenskab” (1925). (KB). Om Hans Petersens tid som krigsfange i Frankrig, bl.a. i Aurillac.

Petersen-Pauli, N.P.: Sønderjyder i Fangelejren Feltham i England (1920). (KB).

Petersen-Pauli, N.P.: Fra engelske Fangelejre. Selvoplevelser (1916). (KB).

Rasmussen, René: Sønderjyder i allieret krigsfangenskab (2006) (pdf). Kapitel i Inge Adriansen og Hans Schultz Hansen (red:) “Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918.”

Trampe, Ebba: Sønderjyske krigsfanger i Rusland., Thyras Vold 1963.

Desertører

 Petersen-Pauli, N.P.: Sønderjyske Rømningsmænd (1921). (KB).

Se også Redaktør N.C. Willemoës’ notesbøger

Se også litteraturliste på siden om Desertører

Krigen oplevet af civile danske i de krigsførende lande

Ahlberg, Marie Betty: Blade af Dagens Bog (Verdenskrigen 1914-1915). (KB). En dansk kvinde i Frankrigs oplevelser. Kun meget lidt om Sønderjylland.

Krigens følger i Sønderjylland

 Tidsskriftet “Krigs-Invaliden” 1924-1934 (KB). NB: Meget tung fil at downloade!

Hanssen, H. P.: “Nordslesvigs genforening med Danmark”, artikel i “Verdenskrigen i tekst og Billeder”, redigeret af Magister P. A. Rosenberg, 1919-1925.

Nyere fremstillinger, opgaver, specialer og afhandlinger

Bendtsen, Christina Sandal: De sønderjyske krigsfanger i Frankrig. (Bacheloropgave, 2016)

Berg, Laura: Farlig forbryder, spion eller bare endnu en danskvenlig sjæl? En undersøgelse af omstændighederne ved lensgreve Otto Schacks interneringstid i 1914 (Bacheloropgave, 2016)

Bolander, Pernille H.S. : Dansk. tysk eller lige på grænsen? Nationale modsætningsforhold og erindringen om den sønderjyske krigsdeltagelse i Første Verdenskrig (Bacheloropgave, 2016)

Christensen, Steffen Lind: “Nordslesvigeren er nr. 1 – regional identitet på Østfronten 1914-1918”. Artikel i tidsskriftet Kulturstudier, #1 / 2015. Artiklen undersøger, hvordan nordslesvigske soldater på Østfronten udtrykte deres identitet i krigssituationen.

Fredslund, Rebecca Holst: Folkeforbund, fred og fordragelighed. Et studie af Første Verdenskrig mellem magtpolitik og menneskerettigheder (Bacheloropgave, 2016)

Hansen, Martin: Mellem pligt og loyalitet. Dansksindede sønderjyder i den tyske hær under Første Verdenskrig (Speciale, 2009)

Madsen, Mads Gellert: ”Der er langt hjem til Sønderjylland…” –
Sønderjyske Krigsfanger i Rusland under Første Verdenskrig
(Speciale, 2006)

Rasmussen, Andreas Schaldemose: ”Den Store Krig 1914-1918”
Historiebrug og historieformidling hos Museum Sønderjylland.
(Historieopgave, 2017)

Rasmussen, Andreas Schaldemose: Den danske presses nyhedsdækning af den tyske invasion i Belgien 1914 (pdf) (Bacheloropgave, 2017).

Thisted, Camilla: Afsløringer af mindesten for faldne i Sønderjylland. En undersøgelse af mindekulturen i Sønderjylland efter 1. verdenskrig (Bacheloropgve, 2016)

Thygesen, Aya: Krigshysteri og renteneurose. Psykiske krigsinvalider i Nordslesvig under og efter Første Verdenskrig (Bacheloropgave, 2016)

Witt, Thor Friborg: Nordsvigere i særlejre i Første Verdenskrig (Bacheloropgave, 2016)

Hans: Dansksindede nordslesvigeres krigserfaringer på Østfronten og i hjemmet under 1. Verdenskrig (Historiespeciale, 2013).

Zeid, Afaf: Krigen som kulturmøde (Bacheloropgave, 2016)

 

7 tanker om “Litteratur”

 1. Om H.C. Brodersens bog “I Ildlinien”:
  Titlen skrives med ‘i’ i ordet linien / Ildlinien. Altså ikke med ‘j’, som nu er den officielle stavemåde: linjen / Ildlinjen.

  Men i alle hidtidige blogindlæg her på DenStoreKrig1914-1918.dk er bogens titel skrevet som “I Ildlinjen”, med ‘j’.
  Det giver problem ved søgning på internettet. Man skal søge på “I Ildlinien” og ikke på “I Ildlinjen”, hvis man vil finde oplysninger om bogen.

  (For begge versioner / begge stavemåder gælder, at der ved søgning skal bruges anførselstegn, da der søges på et ‘eksakt udtryk’. Herom skriver Google: “Hvis du angiver et ord eller en sætning i anførselstegn, vil resultaterne kun indeholde sider med de samme ord i samme rækkefølge som angivet inden for anførselstegnene. Anvend kun anførselstegn, hvis du leder efter et eksakt udtryk, ellers kan du risikere at udelukke mange nyttige resultater.”)

  (Dansk Sprognævns sproget.dk oplyser om ordet linje: Nu uofficiel, men meget alm. stavemåde: linie).
  (“Ordbog over det danske Sprog” oplyser om ordet linie: Ofte skrevet linje, vist ikke før sidste halvdel af 19. århundrede. – nu ikke i rigssprog).

 2. Efterlysning!
  Peter Frandsen f. 1893 i Osted. Boede i Hygum. Var krigsfange i Rusland.
  Skrev en avisartikel: fredag, 23-8-1968. “Sønderjyden Peter Frandsens erindringer fra 1. verdenskrig.”
  Er der nogen der ved hvilken avis?

 3. Hej med jer
  Tak for en god og informativ side! Har I en dato og årstal for, hvornår artiklen “Marne 1914” er skrevet, da jeg gerne vil bruge nogle af oplysningerne i en skoleopgave? Eller en henvisning til den kilde, som I har oplysningerne deri fra? Det ville være en stor hjælp.
  På forhånd tak, hilsen Karla.

  1. Hej Karla
   mange tak or de venlige ord. Leksikonartiklerne er skrevet af mange forskellige frivillige medarbejdere. De har brugt de bøger, værker og artikler, de nu har haft til rådighed. Artiklen om Marne-slaget i 1914 kan bygge på de fleste brede fremstillinger af Første Verdenskrig, da det vil være ret fyldigt beskrevet næsten alle steder.
   Nogle af de andre leksikonartikler er lidt mere specielle, og da vil det være lettere at pege på én eller få hovedkilder.
   mvh
   René

 4. Hanssen, H. P.: “Nordslesvigs genforening med Danmark”, artikel i “Verdenskrigen i tekst og Billeder”, redigeret af Magister P. A. Rosenberg, 1919-1925.
  Er tilføjet listen under krigens følger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918