29. februar 1916. Syd for grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Advokat Ravn i Flensborg,

der er søn af tidligere gårdejer Ravn i Hyrup ved Øsby, er for anden gang blevet såret. Advokaten, der deltog i kampene som løjtnant, skal ifølge ”Dannevirke” været blevet hårdt såret.… Læs videre

29. februar 1916. 86’erne afløses ved Navarin-Ferme.

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 lå i begyndelsen af året ved Somme-Py. Her fik det i februar ordre til at forberede et angreb på højdedraget ved Navarin-Ferme. Stormen blev gennemført med succes den 27. februar.

Heller ikke i den følgende nat, der blev tilbragt under den skarpeste vagtsomhed, foretog fjenden sig noget nyt.

I de to følgende nætter blev bataljonerne afløst af infanteriregiment 184.Læs videre

28. februar 1916. K. Tastesen på Østfronten: Alt roligt …

Füsilier K. Tastesen, Vestpreussisk Infanteriregiment 148, 11. Kom. 5. Gruppe, blev i foråret 1915 såret på vestfronten og efter endt rekreation og orlov blev han genindkaldt i ny enhed på den nordligste del af østfronten i Kurland ved floden Düna i det nuværende Litauen. Her deltog hans enhed i tyskernes sommer- og efterårsoffensiv.

Af Allan Otto Wagner

Til Jul var der fuldstændig roligt, men i Juledagene havde Russerne gravet Skyttegrave 4 à 500 Meter foran os — før laa de ellers op til 2 km fra os — saa vi havde en Anelse om, at der vilde ske noget i en nær Fremtid.Læs videre

28. februar 1916. Syd for grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Landstormsmændene af det 2det opbud

er allerede i skyttegravene i Rusland.

Der er forskel –

En mand fra Kliplevegnen var indkaldt og lå i garnison i Bremen. En skønne dag blev det bebudet for ham, at ham skulle til fronten.… Læs videre

28. februar 1916. 86’erne ved Navarin-Ferme

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 lå i begyndelsen af året ved Somme-Py. Her fik det i februar ordre til at forberede et angreb på højdedraget ved Navarin-Ferme. Stormen blev gennemført med succes den 27. februar kl. 17:30 – men hvor længe kunne det erobrede holdes?

Den følgende morgen kunne man iagttage gevinsten. Blikket strejfede nu ind i en dalsænkning.Læs videre

27. februar 1916. Navarin: Målet nået! Hvornår kommer modangrebet?

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 lå i begyndelsen af året ved Somme-Py. Her fik det i februar ordre til at forberede et angreb på højdedraget ved Navarin-Ferme. Stormen blev gennemført med succes den 27. februar kl. 17:30 – men hvor længe kunne det erobrede holdes?

Natten sænker sig. Den stærke spænding løsner sig. Hvor velkommen ville ikke en dyb og lang søvn være!Læs videre

27. februar 1916. Navarin: Stormen er i gang!

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 lå i begyndelsen af året 1915 ved Somme-Py. Her fik det i februar ordre til at forberede et angreb på højdedraget ved Navarin-Ferme. Stormen skal finde sted den 27. februar kl. 17:30.

Gråhvid hænger et uigennemtrængeligt kæmpegardin af røg, kridt og jord over den fjendtlige stilling. Dystert røde stjerner og glimt lyner uopholdeligt frem.Læs videre

27. februar 1916. 5 minutter til stormen: “En rus af raseri griber soldaterne …”

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 lå i begyndelsen af året 1915 ved Somme-Py. Her fik det i februar ordre til at forberede et angreb på højdedraget ved Navarin-Ferme. Stormen skal finde sted den 27. februar kl. 17:30.

Kl. 17:25 var alt så nogenlunde på plads. Tæt sammen på hug sidder infanteristerne med bankende hjerter i skyttegravene, kompagni-, delings- og gruppeførerne ved stormstigerne med urene i hånden.Læs videre

27. februar 1916. Ved Navarin: Artilleriet indleder stormen

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 lå i begyndelsen af året 1915 ved Somme-Py. Her fik det i februar ordre til at forberede et angreb på højdedraget ved Navarin-Ferme. Stormen skal finde sted den 27. februar kl. 17:30.

Kl. 10 om formiddagen den 27. begynder artilleriets effektskydning. Ud fra alle dale, sænkninger og træbevoksninger lyner og tordner det.Læs videre

27. februar 1916. Kresten Andresen: Problemer med kolonnefolket

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86), der i vinteren 1915-16 befandt sig ved Loretto.

Montigny den 27. februar 1916

Her ekserceres der hver dag. Det hele er meget kasernemæssigt indrettet, og de vilde gerne gøre rekrutter ud af os også, men det er vi dem lidt for gamle i tjenesten til.

Læs videre

27. februar 1916 – De faldne

Senest ændret den 26. juli 2020 19:08

Andersen, Bernt Georg (FR86/5) – Somme-Py, Frankrig.
Bladt, Niels (RIR98/1) – Hardaumont, Frankrig.
Figge, Thomas Peter (RIR98/4) – Hardaumont, Frankrig.
Friedrichs, Friedrich Wilhelm Heinrich Carl (IR86/4) – Champagne, Frankrig.
Frisk, Knud Christensen (FR86/1) – St. Marie-Py / Somme-Py, Frankrig.
Godt, Jørgen (FR86/12) – Navarin, Frankrig.
Henningsen, Thomas Hans (FR86/5) – Frankrig.… Læs videre

27. februar 1916. Kresten Andresen: “Nu vil vi afvente enden, for den kan ikke være så langt borte”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86), der i vinteren 1915-16 befandt sig ved Loretto.

Nord-Frankrig den 27. februar 1916

Kære forældre! Mange tak for de to pakker med smør og pølse. Jeg har det helt  godt her nu; vi har fået indlagt en kakkelovn, så nu er der mere hyggeligt.

Læs videre

26. februar 1916. Dagen for stormen på Navarin-Ferme

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 lå i begyndelsen af året 1915 ved Somme-Py. Her fik det i februar ordre til at forberede et angreb på højdedraget ved Navarin-Ferme.

Den 26. februar, én dag før stormen, var der efter den sidste øvelse på modellen en regimentsappel. Greve Kielmannsegg talte til stormtropperne: Nu var tiden kommet, hvor regimentet kunne tilbagebetale modstanderen for slaget ved Moulin.Læs videre

26. februar 1916. Ribe Stiftstidende: Verdun sætter spor i tabslisterne

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Faldne nordslesvigere

Siden sidste meddelelse her i bladet den 17. februar er falden 45, hvorved de dødes tal er steget til 3366 og et større mandefald kan ventes, hvis det er alvor med offensiven på vestfronten.… Læs videre

Indtastning af 7303 Krigsfangekort næsten afsluttet

Rigsarkivet Aabenraa´s første online crowdsourcing-projekt, hvor frivillige arbejder med indtastning af 7303 kartotekskort med oplysninger om hjemvendte krigsfanger fra fortrinsvis vestfronten, er nu næsten afsluttet. Alle kort er indtastet og 92 % af indtastningerne er blevet godkendt og søgbare.

Se mere om projektet og kortene i TV Syds nyheder fra 24. februar 2016.

Man kan se kortene under “Sønderjyske arkivalier” på Rigsarkivets indtastningsportal.… Læs videre

25. februar 1916. To dage til stormen på Navarin-Ferme

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 lå i begyndelsen af året 1915 ved Somme-Py. Her fik det i februar ordre til at forberede et angreb på højdedraget ved Navarin-Ferme. Forberedelserne gik straks i gang. Den 27. februar skulle slaget stå.

Den 21. blev I. og II bataljon, den 23. III bataljon trukket ud fra de forreste stillinger og erstattet med infanteriregiment 184.Læs videre

24.februar 1916. Majoren anmodes endnu en gang om orlov. Brev fra Jørgen til Inger

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Husum d. 24.2.1916

Min kære gode Inger!

…I går aftes var J. Lindberg, Th.Læs videre

Vær med: Tastefest på Rigsarkivet Aabenraa

Rigsarkivet i Aabenraa arrangerer lørdag den 12. marts 2016, en “tastefest”, hvor interesserede mødes på Rigsarkivet Aabenraa og hygger sig sammen med at indtaste kartotekskort over DSK-medlemmer fra Sønderborg Amt.
Kortene er som hovedregel skrevet på skrivemaskine og der er ofte et fotografi af medlemmet på kortet.

Læs mere på https://www.sa.dk/brug-arkivet/arrangementer/tastefest hvor man også kan tilmelde sig eller se denne pdf-fil: RAA – Tastefest 2016.… Læs videre

24. februar 1916 – De faldne

Senest ændret den 4. august 2018 18:39

Clauss, Albin Walther (IR163/8) – Dourges, Frankrig.
Frandsen, Boi Skjold (RIR84/10) – Lievin, Frankrig.
Günther, Anton Johann (IR31/4).
Hansen, Christen (IR155/15) – Verdun, Frankrig.
Hansen, Heinrich (RIR31/11) – Montigny, Frankrig.
Lorenzen, Carsten Peter (IR155) – Verdun, Frankrig.
Lorenzen, Peter Jessen (IR155/9) – Verdun, Frankrig.
Mahler, Peter Jensen (FR86/13) – Machault, Frankrig.… Læs videre

24. februar 1916 – Matthias P. Branderup: “… frokost i Verdun, blev aldrig til noget”

Matthias P. Branderup fra Rødekro blev indkaldt i december 1914 og kom til at gøre tjeneste ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 37 på vestfronten. Først på året 1916 deltog regimentet som del af 10. Reservedivision i offensiven ved Verdun.

Omkring midten af februar gik det løs. En trommeild fra vore batterier satte ind dag og nat uden afbrydelser i flere døgn.Læs videre

24. februar 1916. Kresten Andresen: “Skulle Amerika også komme med, så spænder krigen om hele Jorden”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86), der i vinteren 1915-16 befandt sig ved Loretto.

Rekrutdepot den 24. februar 1916

Kære forældre!
Mange tak for de to breve, som jeg har fået; de var afsendt d. 12. og 14. De to numre af Nat. interesserede mig meget.

Russerne har vel nu gjort et temmelig stort kup nede i Lilleasien, idet de har taget den store fæstning Erzerum.

Læs videre

24. februar 1916. Tyveri, fotografi og andre nyheder fra Sønderjylland

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Mens mændene er i krig. – anklagede krigskoner.

Ved landsretten i Flensborg stod i tirsdags to unge krigskoner fra Haderslev anklagede for groft tyveri. De to anklagede, hvis mænd er i felten, har henholdsvis 1 og 2 børn.… Læs videre

23. februar 1916. Fjendens granater uden virkning på moderne skyttegrave

Underofficer A. Carstensen fra Løgumkloster og Gefrejter J. Petersen fra Ris, gjorde krigstjeneste på Vestfronten.

To gode Kammerater fra Nordslesvig.

I Skyttegraven den 23. Febr. 1916.

Efter at vi har været i Reserve i 6 Dage, tager vi ud i Skyttegraven for at afløse vore Kammerater, som afvekslende med os besætter Stillingen i 6 Dage, og som med spændt Opmærksomhed venter efter det Øjeblik, da vi kommer og raaber ned i Hulen til dem: „Ablösung“.Læs videre

23. februar 1916. Smugleri!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

En tysk soldat som smugler.

Han cyklede civil over grænsen.

Fra Ødis-Bramdrup meldes til ”Kolding Folkeblad”:

I søndags kom der en person cyklende over grænsen ved Ødis-Bramdrup. De danske vagtposter dernede fattede mistanke til ham, idet de havde set ham samtale med de tyske vagtposter og ganske uhindret fik lov til at passere.Læs videre