30. april 1915 – U38 sænker svensk skib

Kommandanten på U38, Max Valentiner der voksede op på Als, affyrer i løbet af dagen torpedoer mod tre skibe i Nordsøen, ingen af skibene har nationale kendingsmærker. Kun en torpedo rammer og sænker det – viser det sig senere – svenske skib Elida. Den 1693 BRT store damper er på vej fra Helsingborg i Sverige til Hull i England med træ til brug i de engelske miner.… Læs videre

29. april 1915. Gasangrebet ved Yserkanalen: “To af vore kammerater havde sat bøssepiben på foden og såret sig selv.”

Lauritz Jørgensen deltog som tysk soldat i det første gasangreb ved Ypres den 21.-29. april 1915. Efter at have været i kamp i en uge og ligget uden fødevarer i et granathul i fem dage er Lauritz Jørgensen nået tilbage til de tyske linjer, hvor han og hans kammerater endelig kan sove – og spise.

(… fortsat)

Vi fik også mad.Læs videre

29. april 1915. Angrebsplaner for østfronten

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og 1. Landwehr-Division, som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar, Otto Theodor Wagner, i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Efter Vinterslaget i Masurien i februar 1915 var der faldet ro over fronten og man forberedte sig på stillingskrig, da man stod overfor en lang større modstander.… Læs videre

29. april 1915. Nyt fra et Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Af Nicolai Flyman

Faldne og sårede. Efter nordslesvigske blade

– H.M. Nissen og Hustru i Højrup ved Stepping har fået meddelelse om, at deres 22 år gammel søn Johannes er falden den 18. April i Frankrig.
– Ifølge den nyeste tabsliste er underofficer Iver Jepsen fra Hejsager, der hidtil har stået opført som såret, død den 10.Læs videre

28. april 1915. Korrekt behandling af krigsfanger

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Af Nicolai Flyman

Syd for Grænsen under Krigen

Hvorledes man skal forholde sig over for krigsfangerne

Der er udstedt følgende bestemmelser om, hvorledes man bør, forholde sig overfor krigsfanger, som arbejder i kommunen:

Enhver middelbar eller umiddelbar forbindelse med krigsfangerne samt enhver tilnærmelse til disse er forbudt alle personer, der ikke er særligt beføjede hertil.Læs videre

28. april 1915. Gasangrebet ved Ypres: “Vi forsøger at nå tilbage …”

Lauritz Jørgensen deltog som tysk soldat i det første gasangreb ved Ypres den 21.-29. april 1915. Lauritz Jørgensen og ca. 30 andre overlevende tyske soldater har i fem dage ligget i et granathul i ingenmandsland.

(… fortsat)

Den 28.april, lige før lysets frembrud, med­delte officeren os, at han havde besluttet sig til at forlade dette sted uden ordre.Læs videre

27. april 1915. På rejse til Ungarn: “Ligeberettigede er Sprogene her”

En anonym sønderjyde skriver:

Paa Rejse til Ungarn
Ungarn, ved Karpaternes Fod, den 27. April 1915.

Fra Dresden gik det over Pirna— Kønigstein— Schandau over den bøhmiske Grænse til Bodenbach, det kunde have været en Sommernatsdrøm, havde det været en Lystrejse. Vi kørte langs med Elbefloden, som har sit Udspring endnu længere sydpaa. Det er et storslaaet Klippelandskab, saa vildt romantisk og dog saa fredeligt.Læs videre

27. april 1915. Nyt fra et Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen.

Af Nicolai Flyman

Syd for Grænsen under Krigen

Efter nordslesvigske blade

– Lærer Karl Elley, Der deltog i Krigen som Gefr., har den 14 april fundet døden på Valpladsen. Elley, har var lærer i Skodborgskov, er en søn af enke Dora Elley i Kværs ved Gråsten.Læs videre

26. april 1915. Rygter: Anlægges der skyttegrave ved grænsen til Danmark?

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Syd for Grænsen under Krigen

De militære Foranstaltninger i Nordslesvig

Et urigtigt Sensations-Telegram

„Berlingske Tidende” for Torsdag den 22. April indeholdt følgende sen­sationelle Privattelegram fra Vamdrup:

“Syd for Grænsen træffes der i den sidste Tid omfattende militære Forholdsregler.Læs videre

26. april 1915 – De faldne

Biermann, Peter – Bixschoote, Flandern, Belgien.
Hansen, Jörgen Peter (IR76/2) – Vignenllis.
Ingermann, Christian Franz Nielsen (IR213/9) – Het-Sas, Flandern, Belgien.
Ipland, Jacob Christian Christensen – Nørre Hostrup.
Jacobsen, Magnus – Belgien.
Jørgensen, Jens Jørgen (IR76/3) – Verdun, Frankrig.
Köhler, Hermann August Johannes (RIR215) – Steenstrate, Belgien.
Petersen, Hans Georg Andreas (RIR213/5) – Het-Sas, Flandern, Belgien.… Læs videre

26. april 1915. “Artilleristerne havde slagtet en hest.”

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86. Efter de hårde kampe ved Moulin er regimentet nu i hvilestilling.

Den 26. April 1915. Vi laa paa »La Carriére« og levede meget godt; vi fik en Mængde Kakao, Sukker, Fedt og Pølse. Jeg gik hver Morgen ned til Slottet og nød Udsigten over den skønne Natur.Læs videre

25. april 1915 – Nyt luftskib til Tønder

Zeppelin-luftskibet L7 i Tønder. Tønder Zeppelin- og garnisonsmuseum.
Zeppelin-luftskibet L7 i Tønder. Tønder Zeppelin- og garnisonsmuseum.

Luftskibet L7 ankommer til Tønder basen. Luftskibet er produceret af Zeppelin og fløj sin første tur 23. november 1914. Det blev først stationeret i Leipzig, men kom efter et par måneder til Nordholz. Da det kom til Tønder fik det plads i luftskibshallen “Joachim”. L7 har en længde på 158 m og en gasvolumen på 22.470 kubikmeter.… Læs videre

Nyt på siden om desertører

Vores frivillige, Peter Weber fra Aabenraa, har gennemgået samtlige numre af Kreisblatt for de fire nordslesvigske kredse, Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg for efterlysninger af desertører. De er nu anført i alfabetisk orden efter kreds på siden om desertører.

Der er desuden bevaret forskellige lister over desertører på Aabenraa Landrådsarkiv. Peter Weber er i færd med at gennemgå listerne og har foreløbig afskrevet og systematiseret listerne A og C.… Læs videre

24. april 1915 – U38 opbringer dansk skib

U38´s fordæk, fra "Der Schrecken der Meere"
U38´s fordæk, fra “Der Schrecken der Meere”

Kommandanten på U38, Max Valentiner der voksede op på Als, opbringer det danske skib Nidaros, der tages som prise og bringes tilbage til Tyskland. Den danske kaptajn var dog mere end modvillig, i sin erindringsbog “Der Schrecken der Meere” beskriver Max Valentiner episoden:

“Kaptajnen  på den danske damper “Nidaros” var den eneste, der viste en smule tænder.… Læs videre

24. april 1915. Tolv meter over til fjenden – skyttegravskrig i Champagne

Vicefeldwebel af reserven, C. Beuck, Infanteriregiment ”von Manstein” Nr. 84, 5. kompagni, fortæller om stillingskampene i Champagne

Den 24. april rykker 5. kompagni for første gang ind i den nye stilling, hvor det afløser 8. kompagni.

Kompagniet har 4 delinger; jeg fører 1.deling, Fähnrich Bauer 2. deling, Vizefeldwebel Jensen 3. deling og løjtnant Voigt 4. deling.Læs videre

23. april 1915. Nyt fra et Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den avis i Danmark, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Syd for grænsen under krigen

Faldne, sårede og fangne. Efter nordslesvigske blade

Rudolf Gemuseus fra Kristiansfelt, Gemuseus’ eneste søn, er falden den 6. april i Frankrig, 22 år gammel.

– Arbejdsmand Hans Jensen fra Øsby er falden den 17.Læs videre

23. april 1915. Midt i infernoet: “Jeg tændte en Cigar og afventede rolig Begivenhedernes Gang.”

Stormen

Næste Dag, den 23. April, tog det tyske Artilleri for Alvor fat. Jeg har aldrig været Vidne til et saa voldsomt Bombardement. I otte samfulde Timer haglede Granaterne ned over Skyttegravene lige overfor os. En Tid lang prøvede en Lærke at skaffe sig Ørenlyd. Den hang deroppe i Granaternes Bane uden at lade sig forstyrre af de store hvæsende Jernfugle.Læs videre