30. april 1915 – U38 sænker svensk skib

Kommandanten på U38, Max Valentiner der voksede op på Als, affyrer i løbet af dagen torpedoer mod tre skibe i Nordsøen, ingen af skibene har nationale kendingsmærker. Kun en torpedo rammer og sænker det – viser det sig senere – svenske skib Elida. Den 1693 BRT store damper er på vej fra Helsingborg i Sverige til Hull i England med træ til brug i de engelske miner.… Læs videre

29. april 1915. Gasangrebet ved Yserkanalen: “To af vore kammerater havde sat bøssepiben på foden og såret sig selv.”

Senest ændret den 16. juli 2016 13:52

Lauritz Jørgensen deltog som tysk soldat i det første gasangreb ved Ypres den 21.-29. april 1915. Efter at have været i kamp i en uge og ligget uden fødevarer i et granathul i fem dage er Lauritz Jørgensen nået tilbage til de tyske linjer, hvor han og hans kammerater endelig kan sove – og spise.… Læs videre

29. april 1915. Angrebsplaner for østfronten

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og 1. Landwehr-Division, som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar, Otto Theodor Wagner, i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Efter Vinterslaget i Masurien i februar 1915 var der faldet ro over fronten og man forberedte sig på stillingskrig, da man stod overfor en lang større modstander.… Læs videre

29. april 1915. Nyt fra et Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Af Nicolai Flyman

Faldne og sårede. Efter nordslesvigske blade

– H.M. Nissen og Hustru i Højrup ved Stepping har fået meddelelse om, at deres 22 år gammel søn Johannes er falden den 18. April i Frankrig.
– Ifølge den nyeste tabsliste er underofficer Iver Jepsen fra Hejsager, der hidtil har stået opført som såret, død den 10.Læs videre

28. april 1915. Korrekt behandling af krigsfanger

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Af Nicolai Flyman

Syd for Grænsen under Krigen

Hvorledes man skal forholde sig over for krigsfangerne

Der er udstedt følgende bestemmelser om, hvorledes man bør, forholde sig overfor krigsfanger, som arbejder i kommunen:

Enhver middelbar eller umiddelbar forbindelse med krigsfangerne samt enhver tilnærmelse til disse er forbudt alle personer, der ikke er særligt beføjede hertil.Læs videre

28. april 1915. Gasangrebet ved Ypres: “Vi forsøger at nå tilbage …”

Senest ændret den 16. juli 2016 13:51

Lauritz Jørgensen deltog som tysk soldat i det første gasangreb ved Ypres den 21.-29. april 1915. Lauritz Jørgensen og ca. 30 andre overlevende tyske soldater har i fem dage ligget i et granathul i ingenmandsland.

(… fortsat)

Den 28.april, lige før lysets frembrud, med­delte officeren os, at han havde besluttet sig til at forlade dette sted uden ordre.Læs videre

27. april 1915. På rejse til Ungarn: “Ligeberettigede er Sprogene her”

En anonym sønderjyde skriver:

Paa Rejse til Ungarn
Ungarn, ved Karpaternes Fod, den 27. April 1915.

Fra Dresden gik det over Pirna— Kønigstein— Schandau over den bøhmiske Grænse til Bodenbach, det kunde have været en Sommernatsdrøm, havde det været en Lystrejse. Vi kørte langs med Elbefloden, som har sit Udspring endnu længere sydpaa. Det er et storslaaet Klippelandskab, saa vildt romantisk og dog saa fredeligt.Læs videre

27. april 1915. Nyt fra et Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen.

Af Nicolai Flyman

Syd for Grænsen under Krigen

Efter nordslesvigske blade

– Lærer Karl Elley, Der deltog i Krigen som Gefr., har den 14 april fundet døden på Valpladsen. Elley, har var lærer i Skodborgskov, er en søn af enke Dora Elley i Kværs ved Gråsten.Læs videre

26. april 1915. Rygter: Anlægges der skyttegrave ved grænsen til Danmark?

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Syd for Grænsen under Krigen

De militære Foranstaltninger i Nordslesvig

Et urigtigt Sensations-Telegram

„Berlingske Tidende” for Torsdag den 22. April indeholdt følgende sen­sationelle Privattelegram fra Vamdrup:

“Syd for Grænsen træffes der i den sidste Tid omfattende militære Forholdsregler.Læs videre

26. april 1915 – De faldne

Senest ændret den 15. august 2019 11:40

Biermann, Peter  (RIR213/5) – Het Sas, Belgien.
Hansen, Jörgen Peter (IR76/2) – Vignenllis.
Ingermann, Christian Franz Nielsen (RIR213/9) – Het-Sas, Belgien. Belgien.
Ipland, Jacob Christian Christensen (IR86/5) – Nørre Hostrup, Egvad Sogn.
Jørgensen, Jens Jørgen (IR76/3) – Verdun, Frankrig.
Köhler, Hermann August Johannes (RIR215) – Steenstrate, Belgien.
Petersen, Hans Georg Andreas (RIR213/5) – Het-Sas, Belgien.… Læs videre

26. april 1915. “Artilleristerne havde slagtet en hest.”

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86. Efter de hårde kampe ved Moulin er regimentet nu i hvilestilling.

Den 26. April 1915. Vi laa paa »La Carriére« og levede meget godt; vi fik en Mængde Kakao, Sukker, Fedt og Pølse. Jeg gik hver Morgen ned til Slottet og nød Udsigten over den skønne Natur.Læs videre

Nyt på siden om desertører

Vores frivillige, Peter Weber fra Aabenraa, har gennemgået samtlige numre af Kreisblatt for de fire nordslesvigske kredse, Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg for efterlysninger af desertører. De er nu anført i alfabetisk orden efter kreds på siden om desertører.

Der er desuden bevaret forskellige lister over desertører på Aabenraa Landrådsarkiv. Peter Weber er i færd med at gennemgå listerne og har foreløbig afskrevet og systematiseret listerne A og C.… Læs videre

24. april 1915. Tolv meter over til fjenden – skyttegravskrig i Champagne

Vicefeldwebel af reserven, C. Beuck, Infanteriregiment ”von Manstein” Nr. 84, 5. kompagni, fortæller om stillingskampene i Champagne

Den 24. april rykker 5. kompagni for første gang ind i den nye stilling, hvor det afløser 8. kompagni.

Kompagniet har 4 delinger; jeg fører 1.deling, Fähnrich Bauer 2. deling, Vizefeldwebel Jensen 3. deling og løjtnant Voigt 4. deling.Læs videre

23. april 1915. Nyt fra et Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den avis i Danmark, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Syd for grænsen under krigen

Faldne, sårede og fangne. Efter nordslesvigske blade

Rudolf Gemuseus fra Kristiansfelt, Gemuseus’ eneste søn, er falden den 6. april i Frankrig, 22 år gammel.

– Arbejdsmand Hans Jensen fra Øsby er falden den 17.Læs videre

23. april 1915. Midt i infernoet: “Jeg tændte en Cigar og afventede rolig Begivenhedernes Gang.”

Stormen

Næste Dag, den 23. April, tog det tyske Artilleri for Alvor fat. Jeg har aldrig været Vidne til et saa voldsomt Bombardement. I otte samfulde Timer haglede Granaterne ned over Skyttegravene lige overfor os. En Tid lang prøvede en Lærke at skaffe sig Ørenlyd. Den hang deroppe i Granaternes Bane uden at lade sig forstyrre af de store hvæsende Jernfugle.Læs videre

23. april 1915. Gasangrebet ved Ypres: “Det er umuligt at beskrive den tilstand, der herskede her i dødens hule.”

Senest ændret den 16. juli 2016 13:51

Lauritz Jørgensen deltog som tysk soldat i det første gasangreb ved Ypres den 21.-29. april 1915. Dette opslag omhandler tidsrummet 23.-27. april 1915.

(… fortsat)

Time efter time blev vi færre og færre. Efterhånden var hele femte kompagni samlet i et hul. Vi var ca. 30 mand. Ingen af os havde brød; de døde franske soldater heller ikke.Læs videre

22. april 1915. Det danske sprog atter tilladt

Ribe Stiftstidende gik for at være den avis i Danmark, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Syd for Grænsen under Krigen

Det danske sprog atter tilladt i korrespondance med udlandet

Efter en anordning af 8. marts var fra den 20. marts af kun tysk, italiensk, spansk, fransk, og engelsk tilladt i brevveksling med Udlandet.Læs videre

22. april 1915 – De faldne

Senest ændret den 13. august 2019 19:16

Andersen, Peter Schmidt (RIR215/4) – Yser-Kanalen, Belgien.
Christiansen, Johannes – Het Sas, Belgien.
Clausen, Hans (RIR213/6) – Bixschoote, Belgien.
Clausen, Nis Peter (RIR213/9) – Het Sas, Belgien.
Godt, Karl Theodor (RIR213) – Het-Sas, Belgien.
Jacobsen, Magnus (RIR213/5) – Het Sas, Belgien.
Jegsen, Christian Thomas (RIR213/10) – Het Sas, Belgien.… Læs videre

22. april 1915. Gasangrebet ved Ypres: “De arme mennesker, lige fra småbørn til gamle, lå døde omkring os.”

Senest ændret den 16. juli 2016 13:51

Lauritz Jørgensen deltog som tysk soldat i det første gasangreb ved Ypres den 21.-29. april 1915.

(… fortsat)

Pludselig var en franskflyvemaskine over os. Lige så hurtigt var den igen borte. Vi var observeret. Nu blev vi hele dag en overdænget med granater, fra de mindste til de største, og vore maskingeværer blev tavse.Læs videre