29. april 1916. Kresten Andresen: “Intet oplever man, som virkelig er opløftende…”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86), der i foråret 1916 befandt sig ved Montigny.

Den 29. april 1916

Kære forældre!
Mange tak for smørret, det faldt rigtignok på et tørt sted. Vil I ikke med regelmæssige mellemrum sende mig noget kunsthonning, som jeg kan smøre på brødet, for her er ikke spor at købe mere, og tørt krigsbrød smager ikke ret meget af lagkage.

Læs videre

29. april 1916. “Vi skal gennem det “Cilisiske Pas”, et storslaaet syn”.

Heinrich Jessen fra Smedager ved Bolderslev gjorde krigstjeneste i Mellemøsten. Han blev indkaldt den 5. februar 1915 til Füsilierregiment 86 i Flensborg, men overflyttes til uddannelse af rekrutter i Aabenraa. I august 1915 blever han herfra sendt til østfronten og overflyttes til Regiment 91. På grund af sygdom tilbringer Heinrich Jessen slutningen af 1915 på forskellige lazaretter og rekonvalecenssteder i Tyskland.… Læs videre

28. april 1916. Skærpet sikring af Tønder Zeppelinbase

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Mod fremtidige fjendtlige flyverbesøg.

Der går i disse dage rygter om, at der har været engelske flyvere over Sild natten mellem 1. og 2. påskedag, og den omstændighed, at en tysk flyvemaskine blev transporteret ind til Tønder 2.Læs videre

28. april 1916 – De faldne

Senest ændret den 20. september 2020 18:53

Buchard, Thor Greve (9. Reserve-Sanitäts-Kompagnie) – Hénin Liétard, Frankrig.
Christensen, Jørgen (IR344/6) – Pomoscha, Rusland.
Hansen, Hans Lauritzen (RIR266/7) – Narotsch-See, Rusland.
Kjeldsen, Iver Thorwald (RIR86/13) – Avion, Frankrig.
Sørensen, Peter Christian (RIR86/7) – Hénin, Liétard, Frankrig.
Wonsild, Johann Dall (RIR17) – Coblenz.… Læs videre

28. april 1916 – Claus Eskildsen: “… paa Dødens Mark!”

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder og blev indkaldt ved krigens begyndelse, men kom først til fronten i februar 1915. Her gjorde han resten af krigen tjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. I foråret 1916 befandt regimentet sig på østfronten.

Hele April igennem var det endnu meget uroligt ved Narocz-Søen. Efter et voldsomt russisk Angreb den 13.Læs videre

27. april 1916. Syd for grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Passene.

Med hensyn til den forleden bragte meddelelse om, at der på passene skulle stå ”prøjsisk undersåt”, kam ”Dybbøl Posten” efter forespørgsel på landrådskontoret i Sønderborg oplyse, at det ikke er nødvendigt at få en sådan tilføjelse indført, da det er en selvfølge, fordi de hjemlige myndigheder kun kan udstede pas til prøjsiske undersåtter.Læs videre

26. april 1916. Syd for grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Om krigssavnedes dødserklæring

skriver ”Norddeutsche Allgemeine Zeitung”: Forbundsrådet har den 18. april udstedt en forordning om krigssavnedes dødserklæring. Muligheden for en sådan dødserklæring, der i mange af de efterladtes retsforhold danner en økonomisk nødvendighed, er allerede givet ved den borgerlige lovbog.Læs videre

25. april 1916. Ligtransport, faneflugt og andre nyheder fra Sønderjylland

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Hjembefordringen af lig fra felten,

Der er forbundet med mange vanskeligheder, ville lettes betydeligt, når hjemførelsen først skete efter krigen. For at tilskynde de efterladte dertil, har Forbundsregeringerne ifølge ”Hejmdal” vedtaget ved ligsendinger efter krigen at tilstede en fragtnedsættelse af 50 procent indenfor et passende tidsrum, som senere skal fastsættes.Læs videre

24. april 1916. Transport til Verdun: De frivillige slipper op

Senest ændret den 17. september 2021 20:33

I.J.I Bergholt blev indkaldt som rekrut i september 1915. Han gennemgik rekrutuddannelsen i Slesvig hen over vinteren 1915-1916.

Fotografiet forestiller rekruttiden – Bergholt er nr. to fra venstre i bageste række.

Efter fire dages forløb blev alle de feltgrå soldater sendt til Lockstedter Lager ved Itzehoe. Efter få dages forløb afgik så herfra den første transport ti l vestfronten.Læs videre

23. april 1916. Kresten Andresen: Forbud mod at skrive hjem på dansk

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86), der i foråret 1916 befandt sig ved Montigny.

Påskedag 1916

Kære forældre!
Jeg må ikke skrive dansk mere hjem, men i betragtning af, at I ikke kan tysk, gør jeg det alligevel.

Det har regnet ustandseligt i går og i nat, og det er temmelig klamt og koldt, så man har absolut ingen festfornemmelser.

Læs videre

20. april 1916. Feltbrev fra Serbien: “Kønne er de ikke …”

Ved den græske Grænse, i April.

Efter at have ligget 8 Dage paa Jernbanen og gjort 2 Dagsmarcher har vi nu naaet vort Bestemmelsessted. Jeg er atter kommen til mit gamle  Kompagni, sammen med mine gamle Venner. For Tiden ligger vi i Reserve
ved en By ved Vardarfloden. Vore Dækninger har vi gravet ind i Bjergene, hvad der ikke har været et let Stykke Arbejde, da næsten alt er Sten.Læs videre

19. april 1916. Kirkeklokker, kogødning og kødkort.

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Indførsel af magert kvæg fra Danmark og Sverige.

Landbrugsministeren har ifølge ”Hejmdal” givet tilladelse til, at der må indføres 1000 stykker magert kvæg til hertugdømmerne fra Danmark og Sverige, dog kun på betingelse af, at indførslen udelukkende foretages af kvægkommissionærerne Louis Jacobs og Rasmus Andersen i Husum.Læs videre

19. april 1916 – De faldne

Andresen, Hans Niels Hansen (RIR86/1) – Givenchy en Gohelle, Frankrig.
Christiansen, Jørgen (FR80/1) – Azannes, Frankrig.
Jensen, Nicolai Andreas (FR80/9) – Verdun, Frankrig.
Jørgensen, Jens (FR80/10) – Verdun, Frankrig.
Lassen, Jørgen Andresen ((IR341/3) – Rusland.
Lorentzen, Kurt August (IR150/10).
Petersen, Peter Charles (IR80/9) – Verdun, Frankrig.
Schmidt, Jørgen (FR80/10) – Verdun, Frankrig.… Læs videre