31. december 1914. Vestfronten: Nytårshilsener på tværs af ingenmandsland

Senest ændret den 7. januar 2015 14:05

Hans Petersen fra Skodsbøl gjorde krigstjeneste i Füsilierregiment 86. Nytårsaften fejrede han i skyttegravene ved Moulin.

Nytaarsaften fejrede vi paa følgende Maade: Klokken 12 efter den franske Tid blev der afskudt en Lyskugle ud for vor Front. I det samme sendte vi »Frands« en Nytaarshilsen ved, at vi alle afgav et Geværskud.Læs videre

30. december 1914. “Verdenskrigen forbudt!” Nyt fra Sønderjylland

Senest ændret den 7. januar 2015 14:04

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Spredte Efterretninger

Hidtilværende Vicefeldwebel i Reserven, Magaard af Fohl, der tidligere for udvist Tapperhed er dekoreret med Jernkorset, er bleven forfremmet til Løjtnant.

Gaardejer A. Boesen i Haved er død ved Fronten i Nordfrankrig og blev begravet af to af sine Kammerater, L.… Læs videre

30. december 1914 – De faldne

Senest ændret den 11. juni 2019 19:29

Ahrendt, Georg Nielsen (LIR84/1) – Wenzken, Rusland.
Hoffbeck, Christian Petersen (LIR84/1) – Wenzken, Rusland.
Kappe, Søren Christian (LIR11/3) – Maolgozcz.
Kliver, Iver Jørgensen (LIR84/1) – Wenzken, Rusland.
Nissen, Hans Gregersen (LIR84/1) – Wenzken, Rusland.
Riewe, Georg Marius (LIR84/1) – Wenzken, Rusland.
Schmidt, Jens Christensen (GR/3) – Tahure, Frankrig.… Læs videre

30. december 1914. Hemming Skov: “Bøssepiben fik en betænkelig varmegrad.”

Senest ændret den 7. januar 2015 14:02

Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste i Regiment 176 på Østfronten

Den 30. December maatte vi ud i anden Linje for den følgende Nat at blive skubbet frem i forreste Linje, og her lød Parolen Nytaarsaften paa Nytaarsløjer — af alvorlig Karakter. Skyts var der jo nok af. Og med særlig Forsyning blev 1.Læs videre

30. december 1914. Madhentning i mudder til knæene

Senest ændret den 7. januar 2015 14:02

Hans Petersen fra Skodsbøl deltog i Verdenskrigen i Füsilierregiment 86

Den Skyttegrav, vi laa i, var meget dyb. Mange Steder var den med den opkastede Jord tre Meter; for at vi kunde have frit Skudfelt, var der lavet en høj Bænk af Jord og Brædder. Vi laa meget nær ved »Frands«, flere Steder kun 70-80 Meter fra ham.Læs videre

29. december 1914. Session over ikke uddannet mandskab

Senest ændret den 7. januar 2015 14:01

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen
Som meddelt holdes der i denne Tid Sessioner for det ikke uddannede Mandskab af Landstormen, og Folk, der tidligere er bleven bedømt kasserede paa Grund af Legemsfejl, kendes nu rask væk for gode, saaledes at det ikke er ualmindeligt, at der tages over 90 Procent af de fremstillede.Læs videre

28. december 1914. Ad mudderveje til skyttegravene ved Moulin

Senest ændret den 7. januar 2015 14:00

Hans Petersen fra Sodsbøl gjorde krigstjeneste på Vestfronten i Füsilierregiment 86, der ved nytårstid blev flyttet til Moulin-sous-Touvent

28. december 1914

Om Aftenen Kl . 8 den 28. December rykkede vi ud af Byen St. Paul. Næppe var vi kommen til Udkanten af Byen, førend vi blev overrasket af en skybrudlignende Regn, og desuden blæste der en forrygende Storm.Læs videre

28. december 1914. SMS Dresden finder et nyt skjulested

Senest ændret den 7. januar 2015 13:59

Christian Stöckler fra Rørkær ved Tønder var fyrbøder på krydseren SMS Dresden, der som det eneste tyske skib undslap englænderne i slaget ved Falklandsøerne. Nu gemte det sig i skærgården ved Sydamerikas sydspids. Men den 26. december blev skibets skjulested opdaget.

SMS Dresden

Allerede den næste Dag lettede vi Anker og forlod denne Bugt, hvor vi havde fejret vor ensomme Jul.Læs videre

28. december 1914. Dansker arresteret for uforsigtigt brev

Senest ændret den 7. januar 2015 13:58

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

En Dansker arresteret for et uforsigtigt Brev

Lærer Andersen i Aalsø har ifølge “Djursland” modtaget den foruroligende Meddelelse, at hans søn, Gartner Axel Andersen, der boede hos en Slægtning i Skodborg, er bleven arresteret af Prøjserne.Læs videre

27. december 1914. “To timers våbenstilstand for at bjærge døde.”

Senest ændret den 7. januar 2015 12:45

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og Landwehr-Division Jakobi (tidligere Goltz og Einem), som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.… Læs videre

26. december 1914. SMS Dresdens skjulested opdaget!

Senest ændret den 7. januar 2015 12:45

Christian Stöckler fra Rørkær ved Tønder var fyrbøder på krydseren SMS Dresden, der som det eneste tyske skib undslap englænderne i slaget ved Falklandsøerne. Nu gemte det sig i skærgården ved Sydamerikas sydspids.

SMS_Dresden.jpg

En fremmed Motorsejlbaad dukkede om anden juledags Aften og forsvandt hurtigt ud af Bugten igen, uden at vi havde nogen Chance for at indhente den med Baadene.Læs videre

26. december 1914: “Julepostens omdeling var vor største og eneste glæde.”

Senest ændret den 7. januar 2015 12:44

Af Allan Otto Wagner.

Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 176 på Østfronten

 Anden Juledag forløb i Fred og Ro, heller ikke Artilleriet forstyrrede. Det var, som om der ogsaa raadede Jule­stemning ovre hos Russerne, endskønt de ikke fejrede Jul paa dette Tidspunkt.

Da vi til Aften atter blev afløst, opnaaede vi at blive Reserve og komme helt tilbage til Partokko, hvortil vi nu fra vor nye Stilling havde halv­anden Times March.Læs videre

25. december 1914. Peter Østergaard får franske granater til jul

Senest ændret den 7. januar 2015 12:44

Peter Østergaard, Reserveregiment 86, en bror til Jeppe Østergaard, der faldt den 26. oktober 1914, tilbragte den 24. december under fransk beskydning

Kl. 3 om morgenen måtte vi op, for vi skal jo være herude, længe før det bliver lyst, for ellers kan franskmanden let mærke noget, og så skal han snart være der med sine granater.Læs videre

24. december 1914. Østfronten: “Den ene Julesalme fulgte efter den anden.”

Senest ændret den 7. januar 2015 12:42

Feltpostbrev dateret den 29. december 1914.

 

Kære …

Den 23. var vi i Kvarter hos tysktalende Folk og havde et storartet Kvarter. Lille Juleaften sad vi i en varm Stue og talte om, hvorledes vi skulde tilbringe Julen.

Pludselig aabnes Døren og en Stemme raaber: „Sofort fertig machen und ausrucken!”Læs videre

24. december 1914. Juletræet fældes med sabel

Senest ændret den 7. januar 2015 12:42

Hans Petersen fra Skodsbøl deltog i krigen i Füsilierregiment 86. Julen blev fejret bag fronten i Frankrig.

24. december 1914.

Juleaftensdag oprandt med Snevejr; det saa rigtig ud til, at det nu skulde blive Jul; dog lidt op paa Dagen kom Solen igennem, og Sneen maatte forsvinde. 

Om Middagen gik to Underofficerer og jeg ud at søge om et Juletræ; men vi maatte søge over en halv Time; thi rigtig smukke og jævnt groede Grantræer kendte Franskmændene aabenbart ikke til.Læs videre

24. december 1914. Hemming Skov: “Vi fik næsten julegaver i overflod.”

Senest ændret den 7. januar 2015 12:41

Af Allan Otto Wagner.

Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 176 på Østfronten

Juledag havde vi Juletræ, og vi fik næsten Julegaver i Overflod, Liebesgaben (Kærlighedsgaver) fra forskellige Steder. Fra Thorn, vor Garnisonsby, var saaledes sendt Vin i saadan Mængde, at hvert Korporalskab fik 4 Fla­sker. Baggrunden for Rigeligheden beroede naturligvis paa, at det var den første Krigsjul.Læs videre

24. december 1914. Jul om bord på SMS Dresden

Senest ændret den 7. januar 2015 12:41

Christian Stöckler fra Rørkær ved Tønder var fyrbøder på krydseren SMS Dresden, der som det eneste tyske skib undslap englænderne i slaget ved Falklandsøerne. Nu gemte det sig i skærgården ved Sydamerikas sydspids.

SMS_Dresden.jpg

Juleaftensdag forløb om Formiddagen akkurat som alle de andre Dage, udover at der var Folk i Land for at hente grønne Grene til at pynte op i Mandskabsrummene og i Messerne med.Læs videre

24. december 1914. “… vi kunne ikke mere, vi græd alle.”

Senest ændret den 7. januar 2015 12:40

Jul-A10358_05_resize

Frankrig, den 25. December 1914.

Min kære Kristine!

Ja, saa blev det Jul igen, men hvad for en Jul, en Jul, som vi maatte fejre adskilte, men med Haab om at komme til at fejre Jul sammen igen.

Om Morgenen holdt det op med at sne, Solen kom igennem, Sneen smeltede, og henimod Aften var det Frostvejr med Maaneskin og klar Stjernehimmel, en rigtig smuk Juleaftenshimmel, meget for smuk til denne syndige Verden.Læs videre

24. december 1914. “Hjem til moder og æbleskiver!”

Senest ændret den 4. december 2020 9:27

H.C. Brodersen , Füsilierregiment 86, deltog i den tyske offensiv gennem Belgien og Frankrig i august-september 1914. I slutningen af oktober 1914 gav det kolde skyttegravsliv ham gigt i benene og han kom på lazaret. Nu er han på vej hjem på juleorlov.

Flensborg, Juleaften 1914.

Jeg ankom idag her til Byen, og mente at kunne faa Lov til at rejse videre hjemefter, men den gik ikke.Læs videre