31. december 1915. “Jernkorset blev rakt ned til ham på en skovl …”

Senest ændret den 3. januar 2016 13:14

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 (FR86) lå i julen 1915 ved Somme-Py. I dagene op mod nytår var de under hård beskydning.

Nu fulgte nogle tungere dage for regimentet. Allerede siden midten af december havde fjendens artilleriild ændret sig. Det havde især taget ”Hanseatenlejren” på kornet med tunge kalibre.

Den 27.Læs videre

30. december 1915 – Enkefru Røgind: “Tysklands Fremtidsprogram”

Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.

3 0. Decbr.

Frøken Skjold fortalte om en stakkels Enke med seks Børn, meget fattig, beder om, at den ældste Søn paa 13 Aar maa blive fri for Skole for at hjælpe hende.Læs videre

30. december 1915 – U38: To torpederinger uden advarsel

Den bevæbnede engelske damper “SS Persia” (7.974 BRT)  sænkes uden varsel med torpedo syd Kreta. Skibet var på vej fra London via Marseilles til Bombay i Indien med passagerer og fragt, deriblandt en større sum i guld og diamanter. Skibet sank på under 10 minutter og 343 af de ombordværende 519 mistede livet.

Senere sænkes i det samme farvand den engelske dampe “Clan Macfarlan” (4.823… Læs videre

30. december 1915 – Thyge Thygesen: “Samfundsfarlig”

Thyge Thygesen var landmandssøn fra Stepping og gjorde tjeneste ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 36, der årsskiftet 1915/1916 var indsat i Champagne.

Champagnen d. 30. 12. 1915.

Kære Forældre og Søstre!
Nå, nu skal I få et ordentlig Brev, for nu har jeg Tid til at skrive. Hvor Gruppe har næmlig haft det Held at blive erklæret for “Samfundsfarlig” og må ikke forlade Dækningerne uden når vi skal på Latrinen.
Læs videre

29. december 1915. Byttehandel med tobak og appelsiner over 20 meter ingenmandsland

Jørgen Hansen fra Kolstrup ved Aabenraa blev efter ankomsten til fronten tildelt Regiment 90

3. Juledag kom vi til Semide, hvor vi blev tildelt Regiment 90, det meklenborgske, og alle vi syv Danske kom sammen i det 12. Komp.

4. Juledag om Eftermiddagen gik det i Marchkolonneforbi den store Kirkegaard „Kaisertreu” til Sommepy, som allerede dengang var fuldstændig sammenskudt og mennesketom, gennem Byen og ud til Fronten.Læs videre

27. december 1915 – Flensborg Avis: Hilsner fra felten

Hilsner fra Felten

Undertegnede Nordslesvigere, som ligger ved samme Kompagni her i Rusland,sender Venner og Bekendte derhjemme en venlig Hilsen med Ønsket om en glædeligJul og et godt og velsignet Nyaar. Gid det nye Aar maa bringe os Freden.
Jens Autzen, Skovbøl Mark ved Felsted; Hans Jessen, Alnor; Christian Lauritzen, Bøgeskov; Henrik Lyck, Sønderborg; Andreas Petersen, Skovby (Als); Frode Carstensen, Kliplev; Andreas Carstensen, Lunderup; Markus Ottsen, Løjtkirkeby; Thomas Thomsen, Horsbyg; Chr.
Læs videre

26. december 1915. “Dig er i dag en frelser født …”

En anonym sønderjyde sende den 26. december 1915 dette feltpostbrev:

Dig er I Dag en Frelser født

Frankrig, den 26. Decbr. 1915.

Kære Venner!

Jul, — hvilken dejlig Klang har dog dette lille Ord. Det sætter vor Fantasi i Bevægelse, Minderne vælder ind, Minder fra Barndommens Dage. Det er, som man hører Ilden knitre i Kakkelovnen og mærker Duften af varme Æbleskiver.Læs videre

25. december 1915 – Peter Østergård: “… det var juleaften 1915”

Peter Østergård fra Stursbøl i Oksenvad Sogn gjorde krigstjeneste ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 86, der i efteråret 1915 kom til området ved Loretto.

Juledag 1915.

Kære bror og svigerinde!
Så kom julen — den anden vi må fejre hernede i Frankrig under kanonernes drøn. Skønt vi her er 3 mil fra fronten, kan vi dog tydelig høre dem; uhyggeligt er det sådan en julenat at høre dem dundre uafladeligt.
Læs videre

25. december 1915. Jul i Galizien

Sønderjyden J.N.O. tilbragte julen 1915 i Galizien.

Br. i Galizien i Julen 1915.

Kære „Hejmdal!“ Atter en Jul, den anden i det fremmede, denne sidste dog mere trist end den første; sidste Aar, hvor vi gjorde Tjeneste ved Grænsen, var jo egentlig ikke saa trist og slem. — Vel savnede vi den vanlige Frihed til at boltre os i Juleglæder, men Hjemligheden var der dog, naar man efter endt Tjeneste kom hjem i sit gode Kvarter.Læs videre

25. december 1915. Slagsmål til jul

Lauritz Jørgensen beretter om en ualmindelig ufredelig juleaften.

Juleaften blev vi afløst i skyttegraven. Vi glædede os til nogle få dages ro og havde slået køjesenge med halmsække op i et hus. Vor gruppe var folk fra Holsten og Mecklenborg samt undertegnede. En mand – “Paul Brændevin” – hvis borgerlige navn var Zimmermann, var altid glad, når vi gik tilbage; men i aften var han i overstadigt humør.Læs videre

24. december 1915. Snydt af korporalen – men hævnen er sød!

Jørgen Hansen fra Kolstrup ved Aabenraa gjorde krigstjeneste ved Regiment 75.

Det var den 24. December 1915 om Aftenen ved Mørkets Frembrud, da vi gjorde Holdt ved nogle Barakker, som dog var rømmet. Vi frøs, thi det var bidende koldt med haard Blæst. Paa Grund af Kulden fik vi Lovning paa en god Snaps at varme os paa, et Bæger, altsaa 1/4 Liter, til to Mand.Læs videre

24. december 1915. Bedrøvelig jul otte meter under jorden

Senest ændret den 4. december 2020 9:25

H.C. Brodersen fra Nordborg gjorde det første krigsår med i Füsilierregiment 86. Efter rekonvalescens kom han i efteråret 1915 retur til Vestfronten i Leib-Kompagni Nr. 118. Den 23. december 1915 gennemførte hans deling om aftenen et angreb på en fransk forpost.

Klokken var 12, da vi alle var samlet i Understanden.Læs videre

24. december 1915. Ingen juleorlov til sønderjyderne

Senest ændret den 30. april 2018 10:24

Chr. Hansen, Korup pr. Ravsted, blev indkaldt ved juletid 1915.

Den 10. Juli 1902 blev jeg paa Garnisonen i Tønder erklæret for varig uduelig til Tjeneste i Hær og Flaade, baade i Freds- og Krigstid,  men da Tyskerne i Sommeren 1915 indsaa, at Krigen vilde trække i Langdrag, ændredes Bestemmelserne til kun at gælde i Fredstid.Læs videre

24. december 1915. Juleaften i en krigsfangelejr nord for Petrograd (Skt. Petersborg)

En anonym sønderjyde beretter under mærket -a om sine oplevelser som krigsfange i Rusland

Det var Lille Juleaften 1915. En Trop tyske Krigsfanger var paa Vej fra det Indre af Rusland, hvor de, indtil Vinteren satte ind, havde været beskæftiget ved Vejarbejde, til Egnen omkring Petrograd. Det var en forfærdelig Rejse.

Der var pakket ca. 40 Krigsfanger ind i en Godsvogn.Læs videre

De dansksindede sydslesvigere måtte ikke få Juleorlov

Senest ændret den 7. december 2017 15:01

Gårdejer Johannes Christensen Langholtegaard fortæller om julen 1915, da han efter at være nægtet juleorlov ventede på som Slesviger at blive sendt til Fronten.

I 1915 blev jeg som 18-årig indkaldt til militæruddannelse i Husum. En voldsom brydning i mit sind opstod allerede i de første dage. Preussisk militærånd og tvang og foragt for menneskelighed og dansk respekt for den enkeltes personlighed de kunne ikke forenes.… Læs videre

23. december 1915. Beordret til angreb af en helt grøn Fændrik

Senest ændret den 4. december 2020 9:26

H.C. Brodersen fra Nordborg gjorde det første krigsår med i Füsilierregiment 86. Efter rekonvalescens kom han i efteråret 1915 retur til Vestfronten i Leib-Kompagni Nr. 118.

Der var flere Omstændigheder, der gjorde, at vi turde regne med en rolig Jul. Der har i de seneste Dage kun været lidt Smaaskyderi og lidt Patrouille for nærmest kun at vise, at der endnu var Liv til begge Sider.Læs videre

23. december 1915. Snavsede og trætte soldater til parade

Søren P. Petersen, Rødding, gjorde krigstjeneste i Reserveinfanteriregiment 84.

»Aldrig nogen sinde har man tilladt sig at præsentere så snavsede og beskidte soldater for mig!« udtalte den kommanderende general for 9. reserve armékorps, von Böhm, skarpt til vor kompagnifører, da vi stod opstillede på kasernegården i Douai.

Nu burde vi jo være blevet fornærmede, i hvert fald på vor kompagniførers vegne, men der er alligevel ingen, der tager sig det  mindste af, om en menig soldat bliver fornærmet eller ej, og så kunne vi da for resten være ligeglade.Læs videre

22. december 1915. Vestfronten: Rotterne løb med juleposten

Sønderjyden H.J.B. skriver fra Frankrig:

Juleaften i Skyttegraven.

Ved A. i Frankrig 1915.

Ja, det var anden Jul, vi fejrede hernede. Første Gang 1914 gik det nogenlunde, da vi havde det Held at ligge i Borgerkvarter i Juledagene. Vort Opholdsrum var rigtignok en Ko- eller Svinestald, men alligevel havde vi det nogenlunde hyggeligt indrettet med Bord og Bænke, og vi kunde da fejre den kære Julefest i Ro.Læs videre