30. november 1917 – Hans Paulsen: “… de brændende Ben af en løbende Mand”

Senest ændret den 7. december 2017 12:02

Hans Paulsen var grosserersøn fra Flensborg, og indtrådte i sommeren 1917 nitten år gammel  i den tyske hær. Han kom til Berlin for at blive uddannet til chauffør, og der befandt han sig endnu ved indgangen til december.

Berlin-Schöneberg, den 3[0]. Nov. 1917

Kære Forældre, Marie og Muddi!
Paa Fredag allerede modtog jeg Eders Pakke.
Læs videre

HISTORISKE DAGE – REJSER: På sporet af Første Verdenskrig

Reklame

På sporet af første verdenskrig

Tag på tre-dages bustur rundt i Sønderjylland med HISTORISKE DAGE – REJSER.

Turene foregår hhv den 11., 12. og 13. maj 2018 og 5., 6. og 7. oktober 2018.

Det er HISTORISKE DAGE, der er arrangør.

Læs mere om turen på Historiske Dage Rejsers hjemmeside

“Selvom Sønderjylland stort set undgik egentlige krigshandlinger, har krigen alligevel sat mange spor.… Læs videre

30. november 1917 – Hejmdal: Faldne, sårede, savnede

Fra Felten.

Faldne.
Enke Kjestine Juhler, før gift Hybschmann i Toftlund har modtaget det Sorgens Budskab, at hendes Søn Peter Thode Hybschmann er falden den 13. November. Han blev kun 19½ Aar gammel.

I den sidste preussiske Tabsliste meddeles, at Christian Bertelsen fra Skærbæk, Jes Jespersen fra Blæsholm og Hans Nowack fra Sarup er faldne.

Saarede.Læs videre

30. november 1917 – Jens Iversen: “Krigsfangerne er i det hele steget i Kurs”

Lærer Jens Iversen var i 1915 endt i russisk krigsfangenskab, og kom i begyndelsen af 1916 til Astrakhan i Volga-deltaet nær Det Kaspiske Hav. Fra slutningen af januar 1917 førte han regelmæssig dagbog.

A., Fredag, den 30. November 1917.

I Dag er gaaet et Aar, siden min kære Fader døde – Udsigten til en snarlig Afslutning af Krigen med Rusland og dermed med vort Krigsfangenskab synes nu endelig bedre end nogensinde.Læs videre

Hans Wolfs bog om Sønderjyder på Østfronten anmeldt på historie-online

Historie-sitet historie-online.dk har anmeldt Hans Wolfs bog om Sønderjyder på Østfronten 1914-1918.

“Uanset om man vil beskæftige sig med Sønderjyllands historie i første del af 1900-tallet eller om man vil beskæftige sig med danske nordslesvigeres krigsdeltagelse på Østfronten under 1. Verdenskrig, må man nødvendigvis læse Hans Wolfs grundige værk” skriver anmelderen Henrik Gjøde Nielsen bl.a.

Anmeldelsen kan læses i sin helhed her

Læs videre

29. november 1917 – Peter Knudsen: “… en Volltreffer og straks stod Huset i Flammer”

Peter Knudsen stammede fra Vogelsang i Töstrup Sogn få kilometer nordvest for Kappeln ved Slien. Han modtog læsestof fra Pastor Nic. C. Nielsen og sendte ham af og til et brev fra fronten. Knudsen var i 1917 Ersats-Reservist ved Infanterie-Regiment Nr. 28´s 4. kompagni, der lå i Flandern.

Im Felde d. 29 Novbr 17

Kære Hr.Læs videre

29. november 1917 – Martin Kümmel: “det er nu denn 3. Sön die mister i Krigstid”

Senest ændret den 17. december 2017 21:04

Martin Kümmel fra Bedsted gjorde tjeneste ved Infanterie-Regiment Nr. 464, der i begyndelsen af november blev trukket ud af Flandern og kom i stilling i Siegfreidstellung ved St. Quentin. Herfra skrev han til pastor Nic. C. Nielsen, som i 1912 havde konfirmeret ham.

Origny. 29.11.17.

Min kjäre Herr Pastor!Læs videre

Johannes Reiff: Til minde om en af dem der faldt – Mikael Steffensen

Senest ændret den 30. november 2017 14:29

Den sønderjyske krigsdeltager, lærer, digter og forfatter Johannes Reiff skrev i 1921 i Højskolebladet om Mikael Steffensen på baggrund af sin læsning af hans breve.

Til Minde om en af dem, der faldt.
Mikael Steffensen.

Krigens Mord, Brand og Ødelæggelser er, naar de skal opfattes som Led i Folkenes Udvikling, Fødselsveer ved Historiens Frembringelse af en ny Tid.Læs videre

28. november 1917. Uforskammet! Gæsterne stjæler patronerne!

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i Fuβ-Artillerie-Bataillon Nr. 497. Midt i oktober blev batteriet indsat ved Rosebecke i Flandern.

Sidst i november satte det ind med frost og sne. Vi lukkede dørene godt til, fyrede i kakkelovnen, og om aftenen havde vi nogle lys, vi brændte, så det var ret behageligt.Læs videre

28. november 1917 – Mikael Steffensens død

Senest ændret den 30. november 2017 14:29

Den 6. december bragte Flensborg Avis et “Eftermæle” for landbrugskandidat Mikael Steffensen, der faldt den 28. november 1917.

Eftermæle.
I Mandags kom der nærmere Efterretninger om Mikael Steffensens Død. En af hans Befalingsmænd har sendt  Brev til Journalist Sarup i Haderslev, i hvilket han ifølge  “Dannevirke” blandt andet skriver:

„Han fik en hurtig Død, som han havde ønsket det, hvis han skulde falde.Læs videre

28. november 1917 – Ribe Stiftstidende: en haardt saaret desertør bragt til Gram sygehus

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Skud ved grænsen – en desertør haardt saaret

Sidste nat ved 2-tiden blev en tysk soldat, der ville flygte over grænsen, ramt af 2 skud fra grænsevagten ved Post 21 syd for Høm. Desertøren, der er fra Flensborg, var en mand paa ca.Læs videre

27. november 1917. Claus Eskildsen I Cheppy. “Vi deler Sult og Kulde, Farer og Omskiftelser som trofaste Brødre — og gaar senere hver til sit.”

Senest ændret den 30. juli 2021 12:27

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. Mens Eskildsen passer arbejdet med brevskriveriet, drikker officerene sig godt og grundigt fulde.

Alle Officerer i Felten synes at drikke til den store Medaille.

Det er galt ved Staben, det er værre ved Bataillonerne.Læs videre

27. november 1917. Stor, gul hankat forvandlet til “haresteg”

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i Fuβ-Artillerie-Bataillon Nr. 497. Midt i oktober blev batteriet indsat ved Rosebecke i Flandern.

De sidste dage af november og de første dage af december 1917 – i alt ca. 3 uger var jeg afkommanderet som vagthavende over 3 mand i en artilleristilling, der lå på en fremskudt plads, der lå ved jernbanen Staden – Ypern.Læs videre

27.november 1917 – Milert Schulz: ”Wir liegen ja immer noch in Ruhe”

Senest ændret den 27. december 2017 12:05

Milert Schulz arbejdede i Løgumkloster, da han blev indkaldt omkring årsskiftet 1915/16. Det meste af 1916 tilbragte han i garnison i Ostpreussen, men i november blev han sendt til Makedonien.

Den 27.11.17.

Meine lieben Eltern u. Geschwister!

Besten Dank für Vaters Karte vom 19. Sowie deinen Brief vom 20 liebe Mutter.Læs videre

26. november 1917. Slagsmål mellem artillerister og kørere

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i Fuβ-Artillerie-Bataillon Nr. 407. Midt i oktober blev batteriet indsat ved Rosebecke i Flandern.

Skydningen tog noget af, og det formindskede arbejdet ganske betydeligt. Ammunitionskørselen kunne besørges med heste og vogne fra batteriet. De fleste af hestene var stædige, så det kneb lidt med at få dem til at tage fat, når vi lod dem puste lidt; vognene sank tit langt ned i leret, da markerne var opblødte af regnen.Læs videre

Ny bog om russiske krigsfanger i Sønderjylland

Senest ændret den 8. maj 2022 13:16

Historisk Arkiv Haderslev meddeler:

Ny bog om russiske krigsfanger i Sønderjylland:

N.P Wiborg: Russiske krigsfanger i Sønderjylland under 1. Verdenskrig.

Bogen er et samarbejde mellem Niels-Peter Wiborg og Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, og beskæftiger sig med de russiske krigsfangers ophold i Sønderjylland.

Sønderjylland var indtil Genforeningen i 1920 tysk område og modtog derfor et større antal af Tysklands krigsfanger, især russiske.… Læs videre

26. november 1917 – Hejmdal: Fra Felten

Fra Felten.

Bag Fronten d. 12. Oktober 1917

Kære Kammerater!
Det vil sikkert glæde Eder, som før har været Medlem af vor Bataillon, at modtage et Livstegn fra gamle Bekendte. Den oprindelige Stamme er reduceret, saa denne Hilsen gælder mangen en god Ven. Jeg vil ikke skildre den svundne Tid af tre lange Aar, som vi jo i længere eller kortere Tid har oplevet sammen, det vilde være et flere Dages Arbejde, jeg vil blot forsøge at bygge Bro mellem det Spand af Tid, som ligger mellem Fortid og Fremtid (vi ha[a]ber jo at mødes igen).
Læs videre

25. november 1917. Füsilierregiment 86 ankommer til Alsace

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 blev kaldt et “danskerregimentet”, fordi usædvanligt mange sønderjyder gjorde krigstjeneste i det.

Rejsen gik sydover over Grodno, Warschau (Warszawa, Polen), Koljuschki, Skalmiercyze gennem provinsen Posen og det nordlige Schlesien til Leipzig. Völkerschlacht-mindesmærket hilste os hen over hushavet. Så op ad Saale- og Ilmdalen, Weimar lå i aftenskumringen, Wartburg sank allerede i den grå dæmring.… Læs videre

25. november 1917. Sønderjysk møde i Rolers/Roselaere

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i Fuβ-Artillerie-Bataillon Nr. 407. Midt i oktober blev batteriet indsat ved Rosebecke i Flandern.

Da vi lå tilbage i ro, hentede Witzleben og jeg en kakkelovn i Roselaere (Rolers). Vi fik tilladelse til at forlade batteriet lige over middag og så gik vi til Rolers, der var ca.Læs videre

24. november 1917 – Fra Efterretningssektionens journal: “Befolkningen … stormede Bagerbutikkerne”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detach. m. Fcia.

1. Paalidelig Forbindelse over Grænsen.

a. For knap en Maaend siden afgik fra Flensborg en Troppetransport paa ca 2500 Mand.Læs videre

24. november 1917. Ugens kampe fra The Great War

Youtube-kanalen The Great War bringer hver uge en oversigt over den forgangne uges kampe i Første Verdenskrig. Vært er historikeren Indiana Neidell.

Denne gang handler det navnlig om slaget ved Cambrai, hvor briterne for første gang indsætter kampvogne i stort tal. Som vi har set de seneste dage her på hjemmesiden, var der mange sønderjyder, der kom til at opleve det britiske angreb, der førte til et gennembrud og et avancement på op til 10 kilometer.… Læs videre

24. november 1917. “Blækkrigen raser lige saa heftigt som Blodkrigen.” Claus Eskildsen har travlt i skrivestuen.

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. Efter ankomsten til Cheppy har Eskildsen og resten af skrivestuen travlt med de foregående ugers store begivenheder. Optimismen for sejr ses tydeligt hos officererne.

Vi bliver længe her.

Aarstidernes Hjul drejer sig. Det regner, regner, regner hver Dag, det bliver koldt og mørkt.Læs videre

24. november 1917. Granatsplint i brystet – reddet af Det nye Testamente

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i Fuβ-Artillerie-Bataillon Nr. 407. Midt i oktober blev batteriet indsat ved Rosebecke i Flandern.

Vi indrettede nu stillingen ved “Wilden Mann”. Kanonerne stod i en have. Den ene stod i en stor ladeport. Skulle der skydes, blev porten lukket op, efter skydning lukkede porten igen. Så var mandskabet fri for flyverdækning.Læs videre