Filmen “Erna i krig” får fine anmeldelser

Ruben Ganz’ filmatisering af Erling Jepsens bog “Erna i krig” (NIMBUS-film) er foreløbig blevet godt modtaget af anmelderne.

Filmmagasinet EKKO

Fem ud af seks stjerner. Bo Tao Michaëlis skriver bl.a. “Henrik Ruben Genz forvandler Erling Jepsens skæmtsomme skrøne til en semitragisk skæbnefortælling, der fortjener at blive filmen om sønderjyske soldater i Første Verdenskrig.”

Læs hele anmeldelsen her: https://www.ekkofilm.dk/anmeldelser/erna-i-krig/Læs videre

350 nye personsider i september og oktober

De frivillige fortsætter med at tilføje personsider til websitet.

I september og oktober måneder er der således oprettet ca. 350 nye personsider, mens der er tilføjet supplerende oplysninger til mange andre sider.

Af de 350 nyeste sider har 105 personer forbindelse til Spandet sogn, mens 143 har forbindelse til Brøns sogn. Desuden er ca. 56 fundet omtalt i “Krigs-Invaliden“, som én af de frivillige er ved at gennemse.… Læs videre

5. oktober 1920. Første rigsdagssamling med sønderjyske parlamentarikere

På Vej til Tinge. Af M.K. Gram.

(… fortsat fra 4. oktober 2020).

Tirsdag den 5. Oktober blev den første Rigsdagssamling da aabnet, hvor sønderjydske Folkerepræsentanter kunde indtage deres Sæde.

At det skete paa højtidelig Maade, er ganske naturligt. Gang paa Gang havde det sønderjydske Spørgsmaal voldt Vanskeligheder i Danmarks Historie, efter at den danske Konge gjorde Slesvig til et Hertugdømme under den danske Krone.Læs videre

4. oktober 1920. De første sønderjyder på vej i den danske rigsdag

På Vej til Tinge. Af M.K. Gram.

(… fortsat fra 21. september 2020).

Efter Grundlovens Bud skulde Rigsdagen som sædvanlig aabnes den første Tirsdag i Oktober Maaned. Vi var anmodet om at rejse om Mandagen saa betids, at vi kunde mødes i Strib ved  Københavnsekspressen om Eftermiddagen ved Totiden.

Allerede i Fredericia blev vi en Flok, og i Strib ventede Rigsdagssekretærerne Th.Læs videre