Desertører

Senest ændret den 14. maj 2023 19:30

Af Peter Weber

Denne liste består af flere dele:

Desertører i alfabetisk rækkefølge:
Kortfattet alfabetisk liste over samtlige desertører. (Opdateret maj 2023).
Listen er en oversigt over de pt. registrerede desertører og/eller faneflygtige. Listen indeholder navne, korte persondata og henviser til de benyttede kilder, hvori den enkelte er opført. Se nedenfor i kilderne for supplerende oplysninger om enkeltpersonerne.

Listen er sammensat af data fra bl.a. nedenstående lister & kilder:

Afskrifter af efterlysninger i Kreisblatt 1914-1918 fra de fire nordslesvigske kredse, nemlig:
Haderslev Kreisblatt.
Aabenraa Kreisblatt.
Sønderborg Kreisblatt.
Tønder Kreisblatt.

Afskrifter af efterlysninger fra Reichsanzeiger 1915-1916:
Reichsanzeiger. (Opdateret maj 2023).

Afskrifter fra landrådsarkiverne i de fire nordslesvigske kredse. NB: Der er flere lister fra de samme landråder – men de er ikke ens!

Listernes navne er de navne, Sven Falkner Sørensen gav dem i sin bog “Faneflugt?” fra 1989.
Se denne oversigt over indholdet i de forskellige lister:

Oversigt over år, indhold og kilder til de forskellige desertørlister A-G. Kilde: Svend Falkner Sørensen: “Faneflugt?”, udgivet 1989.

Lister over Fahnenflüchtige i Haderslev Landrådsarkiv, nemlig:
Liste A.
Liste B.
Liste D.
Liste E.
Liste F.
Liste G.

Liste over desertører i Aabenraa Landrådsarkiv, nemlig:
Liste C.   Består af en række løse papirer, der er scannet på Rigsarkivet. Se under “B. 136” og “B. 136 a“. (Eksterne links, juli 2021).

Foreningen To Løvers registreringsblankettter
Studenterforeningen “To Løver” hjalp sønderjyske desertører. Registreringsblanketterne er indtastet og kan ses her.

Uddrag og noter To løvers arkiv – uddrag og noter ved Magne Lund.

Litteratur om desertører
Se også redaktør Willemoës’ notesbøger.

Alnor, Karl: Handbuch zur schleswigschen Frage. Bd. II, s., Neumünster, 1928.

Berlin, Knud: Den preussiske desertørkonventions ophævelse, i Jessen, Franz v.: Håndbog i det slesvigske spørgsmåls historie, Bd. II, s. 113-126. København, 1938.

Eliassen, P.: Kongeaaen eller den gamle grænse. Kolding, 1926.

Esbensen, Andreas: Fra fronten over Kegnæs til Ærø, I DSK Årbog 1960, s. 60-63.

Hansen, Aksel: Flugten til Ærø, i Det gamle Løjt 2005, s. 42-47.

Hansen, Laurids: Flugten til Danmark, i Lokalhistorisk Årbog for Rise, Hjordkær, Hellevad, Egvad og Øster Løgum sogne 2009, s. 28-35.

Hostrup, Hans: Over grænsen, i DSK Årbog 1951, s. 60-61.

Iversen, Laurids: Soldatertid og krig og så over grænsen, i DSK Årbog 1966, s. 18-21.

Jahr, Christoph: Gewönliche Soldaten : Desertation und deserteure im deutschen und britischen Heer 1914-1918. Göttingen, 1998

Jahr, Christoph: ”Der Krieg zwingt die Justitz ihr Innerstes zu revidieren”. Desertation und Militärgerichtsbarkeit im Ersten Weltkrieg, i Bröchling, Ulrich und Michael Sikore (Hrsg): Arméen und ihre Deserteure, Göttingen, 1998.

Jensen, H. P.: Pigen fra Kamtrup. Karen Poulsen som flugthjælper til Danmark under første verdenskrig, i Ugeavisen for Midtsønderjylland, 25/6, 2/7, 9/7, 16/7, 23/7 1987.

Kjær, Jes: Flugten til Danmark for at undgå krigen og den preussiske krigstjeneste, i Det gamle Løjt 2005, s. 28-40.

Klinge, Louise: Karen Poulsen – tjenestepige og grænsesluser, i Adriansen, Inge og Mikkel Leth Jespersen: Skurke og helte i Sønderjyllands historie. Aabenraa 1992, s. 198-211.

Klos, Michael: De dansksindede soldater og verdenskrigen 1914-1918, i Sønderjyske Årbøger 1991, s. 155-158.

Kristensen, John: Ærø under 1. Verdenskrig. I: Marstal Søfartsmuseum, Årbog 2018, s. 22-55.

Kræmer, Nikolaj: Farvel ”grosses Vaterland”, i DSK Årbog 1948, s. 28-29.

Lausen, P.: En protest –og rømningsmand beretter, i DSK Årbog 1960, s. 14-21.

Moos, Jacob: Over grænsen, i DSK Årbog 1958, s. 31-34.

Petersen, Peter: I skjul for krigens gru, i Historisk Årbog for Felsted sogn 1984, s. 97-109

Petersen- Pauli, N. P.: Sønderjyske rømningsmænd. Kolding, 1921.

Sørensen, Svend Falkner: Faneflugt? Dansksindede soldaters flugt fra tysk krigstjeneste 1914-18. Aabenraa, 1989.

Sørensen, Svend Falkner: Pligtens tunge bud eller faneflugt, i Adriansen, Inge og Hans Schultz Hansen (red): Sønderjyderne og den store krig 1914-18. S. 125-142. Aabenraa, 2006.

Wølck, Karl: Som ”fluchtverdächtig” i fængsel i Flensborg – skure og skrubbe retirader med tandbørste i Bromberg, i DSK Årbog 196?, s. 78-79.

Avisartikler fra Hejmdal:

Hejmdal 16.7.1915: En dom for forsøgt faneflugt.

Hejmdal 28.7.1915: Straffede flygtninge.

Hejmdal 31.7.1915: Mislykkede flugtforsøg.

Hejmdal 11.8.1915: Dømt for flugtforsøg.

Hejmdal 14.8.1915: Dømt for flugtforsøg.

Hejmdal 25.8.1915: Dømt for flugtforsøg.

Hejmdal 11.9.1915: Dømt for flugtforsøg.

Hejmdal 22.9.1915: Halvandet års fængsel for faneflugt.

Hejmdal 16.10.1915: Dømte for flugtforsøg.

Hejmdal 16.10.1915: Dømt for medhjælp til faneflugt.

Hejmdal 13.11.1915: Dømt for flugtforsøg.

Hejmdal 15.11.1915: Dømt for medhjælp ved unddragelse af værnepligten.

Hejmdal 4.3.1916: Anklaget for medhjælp til faneflugt.

Hejmdal 15.3.1916: Dømt for medhjælp til faneflugt.

Hejmdal 19.4.1916: Landsretten i Flensborg. Hejmdal 17.6.1916: Forkastet revision.

Hejmdal 6.5.1916: Landsretten i Flensborg.

Hejmdal 25.5.1916: Dømt for medhjælp til fanflugt.

Hejmdal 19.19.1916: Et vovestykke.

Hejmdal 20.10.1916: En anklage for medhjælp til faneflugt.

Hejmdal 23.11.1916: Dømt for faneflugt.

Hejmdal 3.2.1917: Landsretten i Flensborg.

Hejmdal 6.3.1917: Medhjælp ved at desertere. Forordning fra den stedfortrædende Generalkommando i Altona.

Hejmdal 23.3.1917: Om unddragelse af familieunderstøttelsen.

Hejmdal 26.4.1917: Faneflugt i grænseområdet.

Hejmdal 21.5.1917: Dømt for medhjælp til faneflugt.

Hejmdal 19.7.1917: Faneflygtige og overløbere: Kejserlig anordning af 29. maj 1917.

Hejmdal 28.7.1917: Landsretten i Flensborg. Hejmdal 30.7.1917: landsretten i Flensborg.

Hejmdal 9.8.1917: Landsretten i Flensborg.

Hejmdal 30.8.1917: Dømte for medhjælp til faneflugt.

Hejmdal 12.9.1917: Landsretten i Flensborg.

Hejmdal 2.2.1918: Straffebestemmelser mod deserterede værnepligtige.

Hejmdal 10.10.1918: Landsretten i Flensborg.

Hejmdal 27.11.1918: Desertører.

Hejmdal 14.12.1918: Amnesti.

Hejmdal 4.1.1919: Amnesti for flygtede.

Hejmdal 19.2.1919: Amnestilovene.

21 tanker om “Desertører”

 1. Min bedstefar er ikke med på disse lister, har flygtede over grænsen i sommeren 1918 sikkert i forbindelse med sygeorlov, kan jeg se i sagen som ligger på arkivet i Åbenrå.
  Peter Chr. Vinum født 13 marts 1996 født i Bjørnskov pr. Agerskov i Haderslev Vesteramt.

  Sikker en masse der er flygtet i det lille samfund Arnitlund ved Over Jerstal. Men vi ved jo de fleste som deserterede kom fra det nordlige del af Sønderjylland.

  1. Hej Carsten
   Tak for din tilføjelse. Listerne på siden her er under fortsat udbygning, og derfor er det værdifuldt for os, at læserne kommenterer og føjer til, når de har særlig viden på et område.
   mvh
   René

   1. min bedstefars bror Theodor Stork, Østerby pr. Daler gik over Kongeåen engang i 1915, det ved jeg fra et postkort min bedstefar sendte hjem, dateret 23.1.16, der undrer han sig over at han ikke har hørt noget til hans bror. de var 3 brødre der var med i krigen: Hans Andersen Stork blev taget til fange og var indsat i Aurillac, Theodor deserterede og min bedstefar Jens Christian Stork blev hårdt såret den 10.11.1918 ved Verdun, jeg har haft lfat i hans sag ved invalidenævnet.

    1. Hej Sonja
     Mange tak for din kommentar 🙂 Må jeg sende dig et krigsdeltagerskema, som du kan udfylde og som vi kan lægge på vores hjemmeside?
     mvh
     René

 2. Hej…..

  Hvor på dette website kan man se hvem der fik tildelt Jernkorset efter 1. Verdenskrig
  1914-1918..??????????

  hilsen Hanne

  1. Hej Hanne
   Der findes ikke nogen lange lister over jernkorsmodtagere, hvis det er det, du tænker på. Men vi giver et opslag en “tag”, når der optræder én, der modtager jernkorset. I højre spalte på hjemmesidens forside er der en samling af tags (“stikord”). Ét af dem er “jernkors”. Hvis du klikker på det, så kommer alle de artikler frem, hvor jernkorset optræder. Du kan også skrive “jernkors” i søgefeltet øverst (“search this site”). Men nogen egentlige lister findes der altså desværre ikke.
   mvh
   René Rasmussen

 3. hej
  Min fars broder Carl Nicolaisen hjalp en del over grænsen i den vestlige del af Sønderjylland. Min bedstefar var hestehandler og Carl havde rådighed over hurtige heste så han kørte soldaterne til grænsen og satte dem af ved Kongeåen. Han blev dog senere i 1914 angivet af den lokale præst og måtte i arresten. Carl blev så i starten af 1915 indkaldt og faldt i Flanderen i januar 1918.

 4. I liste A under Landrådsarkivet er der registreret en Niels Jegsen Lund, født på Skodborgmark d. 28./6. 1894. Iflg. kirkebogen for Skodborg sogn er han døbt Jepsen – ikke Jegsen.

  I øvrigt er jeg meget imponeret over det store arbejde, der har været lagt i at fremstille denne liste! Den har givet mig en masse nyttige informationer, som det ellers ville have kostet mig en del besvær at finde frem til. STOR tak til forfatteren og andre involverede! 🙂
  M.v.h.
  Keld Mortensen

 5. Deserterede: Ole Petersen Marschall er født i Majbøl, Øster Lindet sogn (han står med ??).

 6. Hej
  I familien er det tit blevet nævntl, at min morfar, Jørgen Lauritzen Ferslev fra Ørderup ved Toftlund, deserterede under 1. verdenskrig. Men jeg ville gerne vide mere. Jeg kan ikke se ham på jeres liste, men hvor skal jeg søge efter yderligere information?¨
  Venlig hilsen
  Maria Ferslev

  1. Hej Maria
   Den eneste Ferslev, der står på listen over efterlyste desertører, er:

   8) FERSLEV, Niels Lauritzen. Født: 25.6.1888 i Gøtterup (Haderslev amt). Bopæl: Døstrup. Maler. Ugift. Udeblevet fra krigstjeneste siden 28.6.1915. Ratzeburg 30.6.1915. TKB 8.7.1915. 379.

   Men vi er i gang med et større indtastningsprojekt om desertører, så han dukker sikkert op 🙂
   mvh
   René

 7. Det bliver spændende at se. Der skulle være noget i min familie, muligvis Lambertsen og de må have boet omkring Sønder Hygum, eller deromkring, hvor den ene søn desserterede sammen med en kammerat. De skulle begge have været på østfronten og være gået hjem derfra. Historien siger, at de var levende af lus, da de kom hjem. Derefter blev de smuglet over Kongeåen.

 8. RETTELSE til:
  LISTE A – VERZEICHNIS DER FAHNENFLÜCHTIGEN, FÜR DIE ABERKENNUNG DER STAATSANGEHÖRIGKEIT IN FRAGE KOMMT. 1914-18. FAG 46. NR. 21.

  SKOV, Hans Thomsen, født i Favervraa
  – er IKKE født 19.7.1877
  – men derimod 19.7.1897.

  Han var min farmors bror.
  Hans barnebarn oplyser, at han løb over grænsen ved Hejlsminde.

 9. RETTELSE til:
  LISTE D
  BA 11 HADERSLEV KØBSTAD PAKKE 220: STAMMROLLE DER AUSZUBÜRGENDEN FAHNENFLÜCHTIGEN

  BORG, Christian Nissen, f. 26.6.1896
  – er IKKE født i Hammelev (Haderslev Amt) –
  – men i Emmerlev (Tønder Amt).

  Han var min farfars bror.

 10. Jeg behøver hjælp
  googler jeg Nis Jacobsen, 1896 får jeg følgende frem.. men jeg KAN ikke finde ham på listerne, har ledt flere gange.
  Kan I hjælpe :
  denstorekrig1914-1918.dk/desertoerer/
  Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa. Derunder: afskrifter fra …. BRUUN, Jens Peter Jakobsen. Født: 12.7.1900 i …… KJÆR, Nis Jacobsen. Født: 15.6.1896 i …

  På forhånd tak
  Grethe

  1. Hvis du trykker ctrl + f på siden med desertører og skriver hans navn i det søgefelt, der fremkommer, så dukker han op to gange på siden, nemlig:

   BRUUN, Jens Peter Jakobsen. Født: 12.7.1900 i Haderslev. Bopæl: Haderslev. Auf Grund des § 27, Absatz 1 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1913 (R.G.Bl. s. 583) sind durch Beschluss des preussischen Ministers des Innern von 2. März 1918 folgende sich im Auslande aufhaltende Personen, die der vom Kaiser erlassener Aufforderung zur Rückkehr (Verordnung vom 26. Januar 1917 – R.G.Bl. 1917, s. 211) keine Folge geleistet haben, der preussische Staatsangehörigkeut für verlustig erklärt worden. Kilde: HKB 10.4.1918 Nr. 289.

   og

   BRUUN, Jens Peter Jakobsen. Sp. 3: 12.7.1900 Haderslev. Sp. 4: Åstrupgade 54 Haderslev. Sp. 5: 15.101917 Danmark. Sp. 6: Afstamning. Sp. 7: Nicht gedient und nicht gestellt. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Tom. Sp. Tom.

 11. FABRIN, Hans Peter, der deserterede, blev født 5. juni 1900 på Friskmark i Gram sogn. Kilde Arkivalier online opslag 66

Der er lukket for kommentarer.

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918