31. oktober 1914. Christian Stöckler med SMS Dresden i Stillehavet

Senest ændret den 22. februar 2016 14:02

Christian Stöckler fra Rørkær ved Tønder var fyrbøder på den lette krydser SMS Dresden. Ved krigsudbruddet befandt skibet sig i det sydlige Atlanterhav. I oktober sluttede den sig til den tyske Stillehavseskadre under Graf von Spee. Her drev de tyske krigsskibe kaperkrig mod allierede handelsskibe.

Hele Flaaden, fem Krydsere, en Hjælpekrydser og en Mængde Førselsskibe, styrede mod Sydøst i langsom Fart og forskellige Formationer.Læs videre

31. oktober 1914. 86’erne flytter – men ikke så langt.

Senest ændret den 22. februar 2016 10:54

FR86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl fortæller:

Den 31. Oktober 1914.

Vi holdt saa Flyttedag, ja, i Ordets fulde Forstand blev det en rigtig Flyttedag. Det var med en vis Sorg, vi pakkede Tornysteren og maatte skille os af med mange af de Sager, vi havde samlet i den Tid, vi havde ligget der.Læs videre

30. oktober 1914. “Professorer, Doktorer og Kontorfolk tog underligt fat paa Spaden og fik Vabler”

Senest ændret den 22. februar 2016 10:19

FR86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl ved Broager fortæller:

Den 30. Oktober 1914.

De sidste 8 Dage havde jeg gjort Tjeneste som Underofficer. Derved fik jeg det betydeligt bedre. Jeg skulde kun patrouillere 2 Timer i Skyttegraven om Natten; de andre derimod skulde baade arbejde paa at forbedre Stillingen og staa Vagt.Læs videre

29. oktober 1914. Skyttegravene gøres dybere.

Senest ændret den 22. februar 2016 10:16

Af Füsilierregiment 86’s historie

Så blev skyttegravene gjort klar til forsvar, dvs. blev gjort dybere og forsynet med skydeskår, delvist brolagt eller forsynet med gangbrædder. Også vejvisende skilte blev opsat. På et skilt ved indgangen til en løbegrav stod der pralende: ”Til krigsskuepladsen!”

Pigtrådsspærringen blev forøget til 5 meters bredde.Læs videre

28. oktober 1914. Hemming Skov under arrest for tyveri af cigarer

Senest ændret den 22. februar 2016 10:14

IR176’eren Hemming Skov deltog i kampene om Warszawa

– En Morgen, det var den 28. Oktober, et Sted mellem Petrokow og Noworadomsk, vaagnede jeg i vort Kvarter til en temmelig besk Tyge Brahes Dag. Da jeg kom til Patronvognen, opdagede jeg, at der var skaaret hul paa en laaset Sæk med privat ,,Indbo”, tilhørende Oberløjtnant Hindersen, vor Kompagnifører, og skønt det ikke var mig, der havde været der, var jeg klar over, at det vilde blive gruelig gal for mig.Læs videre

28. oktober 1914. Skyttegrave gøres vinterklar

Senest ændret den 22. februar 2016 10:10

Af Füsilierregiment 86’s historie:

Så gav det ellers arbejde i massevis. Løbegraven var knap i brysthøjde. Pigtråd var der så godt som ingenting af. Ingen dækningsrum, kun de førnævnte kaninhuller. Disse duede i længden ikke til noget. Vinteren stod for døren, og i den anden halvdel af oktober satte det ind med rigelig regn.Læs videre

27. oktober 1914 – De faldne

Senest ændret den 11. april 2019 10:58

Carstensen, Christian (IR148/4) – Grabow, Polen.
Ehlers, Heinrich Jacob (RJB18/2) – Draaibank, Belgien.
Halwas, Ferdinand C.L. (3GR/9) – Frankrig.
Keldorf, Jens Johann (RIR213/9) – Draaibank, Belgien.
Konigk, Carl (RIR213/9) – Draaibank, Belgien.
Lorenzen, Hans Peter – Dixmuiden, Belgien.
Lotzkat, Peter Heinrich (RIR213/9) – Hockleede, Belgien.
Ludvigsen, Christian Julius  (RIR213/3) – Draaibank,Bixschoote,Belgien.… Læs videre

27. oktober 1914. Regimentets nye stilling

Senest ændret den 22. februar 2016 10:08

Af Füsilierregiment 86’s historie:

Regimentets nye stilling begyndte på højre fløj i en skov, der kronede Oise-dalens vestlige højder, strakte sig langs med Dreslincourts sydvestrand, løb i sydøstlig retning gennem Oises brede og smukke engdrag og lagde sig foran landsbyen Pimprez med sin venstre fløj op ad Oise og dens ledsagende kanal.Læs videre

27. oktober 1914. Peter Østergaard efterlades i Slesvig by.

Senest ændret den 22. februar 2016 10:06

Peter Østergaard fra Stursbøl, en bror til Jeppe Østergaard, der faldt 26. oktober 1914, er mødt hos Regiment 84 på kasernen i Slesvig by. Her skal han gennemgå uddannelsen som soldat. Peter Østergaard var privat indkvarteret sammen med flere andre sønderjyder, bl.a. Mikael Steffensen. Hans kammerater rejste til fronten den 27.… Læs videre

26. oktober 1914. Jeppe Østergaard er død: “Jeppe fik en geværkugle lige gennem sig”

Senest ændret den 22. februar 2016 9:59

Jeppe Østergaard fra Stursbøl gjorde krigstjeneste ved 5. grenadérregiments 2. kompagni på Østfronten.

Slutningen af Jeppes Østergårds sidste brev den 25. oktober blev skrevet på godset Kobylin, der ligger ca. 25 km sydvest for Skiernewice. Her forskansede grenaderregimentet sig i løbet af søndagen den 25. oktober. Jeppe Østergaard var “Gefechtsordonnanz”, dvs.… Læs videre

25. oktober 1914. Jeppe Østergaard: “Russerne er os talmæssigt knugende overlegne.”

Senest ændret den 22. februar 2016 9:55

Jeppe Østergaard fra Stursbøl gjorde krigstjeneste ved 5. grenadérregiments 2. kompagni på Østfronten.

25.10-1914.

Det er nu tredje gang, jeg tager fat på dette brev. Vi befinder os nu en 40 km sydvest for Skiernewice og går næppe videre tilbage. Herfra vil der snart spørges nyt.

Alt indrettes på et virksomt forsvar, da russerne talmæssigt er os knugende overlegne.Læs videre

25. oktober 1914. Hemming Skov: “Den russiske dampvalse rullede ind over Tyskland.”

Senest ændret den 22. februar 2016 9:52

Af Allan Otto Wagner.

176’eren Hemming Skov fra Københoved deltog i kampene om Warszawa.

Pludselig den 25. Oktober under den megen Raslen tilbage skulde vi afgive Patroner til Kompagnierne, før vi hastede videre. Vi havde sikkert opnaaet at være uheldig og skulde være ”Nachhut”.

Regimentet graver sig ned og holder Stillingen til den 27.Læs videre

24. oktober 1914 – De faldne

Senest ændret den 4. april 2019 11:28

Gsödl, Joseph (RIR213/9) – Draaibank, Bixschoote, Belgien.
Jacobsen, Hans Jørgen (FAR20/3) – Vouziers, Frankrig.
Jacobsen, Nicolaus Wilhelm (RJB18/1) – Bixschoote, Belgien.
Lund, Jens Nissen (BEB/4) – Westende, Bains, Belgien.
Petersen, Jens Konrad (IR362/11) – Westende, Belgien.
Schlegelmilch, Karl Wilhelm (IR362/11) – Westende, Belgien.
Steenholdt, Niels Peter (BEB35/4) – Westende, Belgien.… Læs videre

24. oktober 1914. Brev fra Jeppe Østergård: “Vi var 6 nordslesvigere, men nu er jeg bleven ene.”

Senest ændret den 23. november 2017 9:26

Jeppe Østergård fra Stursbøl gjorde krigstjeneste ved 5. grenadérregiments 2. kompagni på Østfronten.

Jeppe Østergaard påbegyndte dette brev den 23. 10. 1914

24.10 1914.

(fortsat) Når tiden tillader det, laver vi os selv de rareste retter mad, hvorved kartofler spiller hovedrollen. Æg hænder det jo også, at man kan opdrive, og har vi meget god tid, går vi ikke af vejen for en gås.Læs videre

23. oktober 1914. Feltpost fra Otto Theodor Wagner.

Af Allan Otto Wagner

Min oldefar Otto Theodor Wagner fra det slesvigske 84. Landwehrs Regiment – en enhed under Landwehr Division Jakobi og den 8. arme – var i starten af krigen udstationeret på den østlige krigsskueplads i Østpreussen. I løbet af krigen sender han breve, foto og feldpostkort hjem til bl.a. hans kone Mathilde og hans to børn Martha og Otto (min farfar) i Flensborg.… Læs videre

23. oktober 1914. På æbleskud på skudhold af “Frands”.

Senest ændret den 22. februar 2016 9:45

FR86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl ved Broager fortæller:

Den 23. Oktober 1914.

Om Morgenen, mens Taagen laa tæt over Dalen, var jeg ude ved Roemarken for at hente mig en lille Sæk fuld af de dejlige Æbler. Jeg turde ikke ryste Træet, for at det ikke skulde høres ovre hos »Frands« — det var Yndlingsbenævnelsen for Franskmændene.Læs videre

23. oktober 1914. Feltpost fra Jeppe Østergaard: “Værst er det med fødderne. Vejene er våde, støvlerne utætte.”

Senest ændret den 22. februar 2016 9:43

Jeppe Østergaard fra Stursbøl gjorde krigstjeneste ved 5. grenadérregiments 2. kompagni på Østfronten.

Dagbogen 23.10-1914.

I går af gik alle kolonner mod sydvest, efternølerne i dag. 1. og 2. bataljon, en bataljon 128, maskingeværkomp. og een afdeling artilleri skal opholde russernes fremtrængen og sikre tilbagetoget. En del lå natten over i skyttegrave, og om morgenen gik vi frem mod øst.Læs videre

22. oktober 1914. På lazarettet på kejserindens fødselsdag

Senest ændret den 4. december 2020 9:28

FR86’eren H.C. Brodersen fra Nordborg fortæller:

Chirry ved Noyon, den 22. Oktober 1914. De franske Omklamringsforsøg har bevirket, at Divisionen har maattet trække længere til højre. Jeg har denne Gang været fri for at tage den Tur til fods, thi med mine sølle Ben er det ikke blevet bedre.Læs videre

22. oktober 1914. “Paa et af Trækorsene hang den faldnes sønderknuste Hjelm”

Senest ændret den 22. februar 2016 9:00

FR86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl fortæller:

Den 22. Oktober 1914. Det var Kejserindens Fødselsdag. Hver Mand fik udleveret et Stykke Flæsk, Pølse, Cigarer, Strømper og en Skjorte.

Franskmændene vilde ogsaa give Regimentet lidt til Fødselsdag og sendte en Portion varme Granater. Desværre blev 4 Mand fra Omegnen derhjemme saaret.Læs videre

22. oktober 1914. Jeppe Østergaard ved Skiernewice: “Alt er vild forstyrrelse!”

Senest ændret den 22. februar 2016 8:57

Jeppe Østergaard fra Stursbøl gjorde krigstjeneste ved 5. grenadérregiments 2. kompagni på Østfronten.

Dagbogen 22.10-1914.

Tilbage mod Skiernewice. Hele dagen høres stærke drøn fra byen. Banegården brænder, værksteder og banelegemet sprænges mange steder. Alt er vild forstyrrelse.

Natten igennem brænder store kullagre. Himlen er rød, og jorden lyser som af nyfalden sne.Læs videre