29. februar 1920. Friluftsmøde skifter lokation.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

29. Februar: Til vort Friluftsmøde i Dag har Byen nægtet os Pladsen ved Nikolaj Skyttegaard, i Aftes nægtede Kommissionen Pladsen ved Junkerhulvej-Kasernen. Vi maa paa Løbesedler i sidste Øjeblik meddele, at Mødet flyttes til den nye Latinskoles Legeplads.Læs videre

Hans Horn-udstillingen: Sidste chance den 15. marts!

Nu er det snart sidste chance for at se den meget roste udstilling på Sønderborg Slot med værker af maleren og krigsveteranen Hans Horn.

Museet har åbent tirsdag-søndag 13:00-16:00.

Museum  Sønderjylland skriver:

Museum Sønderjylland præsenterer fra efteråret 2019 en helt særlig kunstudstilling på Sønderborg Slot. Her har museet fået adgang til en stor samling af værker, som lægen Hans Horn har efterladt sig.

Læs videre

28. februar 1920. Kommissionsdomstolen ophæver et par sager.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

28. Februar: Kommissionsdomstolen ophæver og udsætter et Par Sager, mod en Dreng og mod Præsten i Hjoldelund, der uddeler Flyveblade til Konfirmanterne osv.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.”… Læs videre

27. februar 1920. Kommissionen opfordrer til ro fra begge lejre.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

27. Februar: Langt Udvalgsmøde. Lys billeder i Logehuset. — Kommissionen offentliggør en Opfordring til de to Lejre om at holde paa Ro.

— De tyske Rederiers Centralforening har under 21de ds.Læs videre

26. februar 1920. Ernst Christiansen: Tysk udsmykning bliver stadig mere pågående.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

26. Februar: I Gaar og i Dag kom Alpejægerne. — Flensborg By har udsendt danskfjendtlige 25 Pennings-Sedler. Den tyske Henvendelse til de næringsdrivende om tysk Udsmykning bliver stadig mere paagaaende fra Hus til Hus.Læs videre

25. februar 1920. Ernst Christiansen: “Det er beundringsværdigt, hvor gavmildt det danske Folk er naar det først rives med”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

25. Februar: 21de igen Film – Opvisning i »Sanssouci«. I Aften festligt Møde i »Kolosseum’s« store Sal. De 1000 Billetter var bortrevne i en halv Time.Læs videre

24. februar 1920. Fejl i kravene om Tiedje-linjen: Det danske Udenrigsministerium afviser tyske krav

Efter resultatet af afstemningen i 1. zone forelå, har man fra tysk side argumenteret for den såkaldte “Tiedje-linje” som en mere retfærdig fremtidig grænse, fordi den ville efterlade lige store mindretal på begge sider af den nye grænse.

Som Svar paa en Depeche fra Gesandten i Berlin af 18. Febr. 1920, hvori Gesandten meddelte den tyske Presses Omtale af  Afstemningsresultatet fra 1.… Læs videre

24. februar 1920. Tanken om nye danske tilkendegivelser godkendes.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

24. Februar: Paa et Tillidsmandsmøde godkendes Tanken om nye danske Tilkendegivelser. Kun en enkelt imod. Drøftet Listearbejdet udførligt. — Smukt dansk Møde i Jarlund. A. Grau, T.Læs videre

2. del af “TV-valgstudie” fra Sønderborg Slot fra folkeafstemningerne i 1920

Historisk Samfund for Sønderjylland, Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland inviterede i torsdags til “valgstudie anno 1920” i riddersalen på Sønderborg Slot.

Med studievært og eksperter i studiet blev afstemningsresultaterne i 1920 bragt, analyseret og kommenteret – lige som ved Folketingsvalg i TV i vore dage.

Valgaftenen var så velbesøgt, at vi desværre var nødt til at lukke dørene 20 minutter før, vi gik i gang.… Læs videre

22. februar 1920. Ernst Christiansen: “Krigsgælden skal følge med det afstaaede Land” er en skrøne

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

22. Februar: Daniel Bruun har søgt og faaet sin Afsked, fordi kommissionen ikke har villet lade Tropperne samvirke med Politiet for at forhindre Spektakler.

— I Formiddags til Møde i Borgerforeningen med Distriktsformændene og Udvalgene om de sidste Ugers Arbejde.Læs videre

DKsyds programserie Adskilt – Genforenet – Efterladt – Afsnit 5

DKSYD har produceret en serie om Sønderjyllands historie i anledning af 100-året for Genforeningen.

DKSYD skriver om programmet:

“To skud i juni 1914 udløste en verdenskrig, som betød, at mellem 30 og 35 tusinde sønderjyder blev tvunget til at gå i krig for Tyskland. Femte afsnit af DKsyds genforeningsserie Adskilt – Genforenet –

Efterladt handler denne gang om det sønderjyske traume, som kostede næsten 6000 sønderjyske soldater livet og 4000 bliver så invalideret, at de er berettiget til at modtage invalidepension efter krigen.”Læs videre

21. februar 1920. Travlhed i Mellemslesvigsk Udvalg og hos Flensborg Avis.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

21. Februar: Tyskerne pynter sig med Sløjfer i tyske Farver. En Præst uddeler dem til Konfirmanter. I Forretninger tvinges danske Handelsbetjente til at bære dem.

— Kommissionens Domstol har i Dag holdt sit første Møde og idømt et Par Bøder.Læs videre

Stor bogsamling sættes til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland skriver på sin hjemmeside:

Stor bogsamling sættes til salg

Benyt derfor denne enestående lejlighed til at få suppleret din sønderjyske bogsamling – til yderst rimelige priser.
Historisk Samfund for Sønderjyllands mangeårige og initiativrige formand, landsarkivar Peter Kr. Iversen (1914-2000), efterlod sig en omfattende bogsamling, som hans efterkommere har foræret til Historisk Samfund.
Læs videre

20. februar 1920. Ernst Christiansen: “Politiet udenfor brugte Gummikniplerne mod Fredsforstyrrere”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

20. Februar: Bedre Nyt fra Landdistrikterne. I Nibøl holdtes i Gaar et dansk Møde roligt inden Døre, medens Politiet udenfor brugte Gummikniplerne mod Fredsforstyrrere. Der berettes om danske Møder i Risum, Lyksborg, Barderup (N.Læs videre

20. februar 1920. “Jeg var forberedt på at blive ilde omtalt i bladene…”

Kaptajn Daniel Bruun, der havde tjeneste som politidirektør ved den internationale kommission under afstemningen i Slesvig i 1920, beskrev begivenhederne i sine erindringer i ”Fra de sidste tredive Aar.”

Den 20. februar indgav jeg min afskedsbegæring på både fransk og dansk:

”Da jeg har været og er i uoverensstemmelse med den højtærede kommission angående troppernes samvirken med politiet til at forebygge uroligheder, og da det er mig klart, at man gør mig ansvarlig for de optøjer, der har fundet sted, navnlig i Flensborg, hvilket efter min mening kunne være forhindret, om man havde efterkommet min anmodning om hjælp fra tropper i præventivt øjemed, og da man endelig har foreslået mig at tage opgaver op i zone 1.,… Læs videre

19. februar 1920. Daniel Bruun: “Jeg besluttede derfor at søge min afsked straks”

Kaptajn Daniel Bruun, der havde tjeneste som politidirektør ved den internationale kommission under afstemningen i Slesvig i 1920, beskrev begivenhederne i sine erindringer i ”Fra de sidste tredive Aar.”

Efter de danskes opfordring og imod de tyskes ønske var afstemningen i zone 2. den 13. februar blevet udsat til den 14. marts.

Hvad angik zone 1, som efter afstemningen tilfaldt Danmark, kunne den i følge fredstraktatens bestemmelser, straks være overgået til Danmark.… Læs videre

19. februar 1920. Ernst Christiansen: “Privatfolk forpligtes til at pynte Vinduer og flage til Afstemningen”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

19. Februar: En Lokkeagent prøver forgæves at sælge sin Stemme til Mellemslesvigsk Udvalg. — Næringsdrivende og Privatfolk forpligtes til at pynte Vinduer og flage til Afstemningen.Læs videre

18. februar 1920. Ernst Christiansen: “Der er indført Plakatcensur”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

18. Februar: To Lærere ved Overrealskolen, indrejste sydfra, er udviste. — Der er oprettet en Kommissionsdomstol (Bruce, Ravn, Christians) og udstedt Forbud mod Opfordring til Uroligheder og mod at nedrive Plakater.Læs videre

Se “TV-valgstudie” fra folkeafstemningerne i 1920

Historisk Samfund for Sønderjylland, Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland inviterede i torsdags til “valgstudie anno 1920” i riddersalen på Sønderborg Slot.

Med studievært og eksperter i studiet blev afstemningsresultaterne i 1920 bragt, analyseret og kommenteret – lige som ved Folketingsvalg i TV i vore dage.

Valgaftenen var så velbesøgt, at vi desværre var nødt til at lukke dørene 20 minutter før, vi gik i gang.… Læs videre

17. februar 1920. Ernst Christiansen: “man mærker tydeligt, at Folk undres og lytter”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. Februar: Claudel og Verrier tager til de vestslesvigske Landdistrikter for selv at orientere sig.

— Med P. Grau hos Bruce, nedslaaende Indtryk; han kræver Bevis ført for de enkelte Klager.Læs videre

17. februar 1920. Oprettelse af en særlig CIS-domstol

Oprettelse af en særskilt Domstol
Anordning No. 49 af 17. Febr. 1920:

§ 1. Overtrædelser af de Forbud, som er anført i den officielle  Samling af Bekendtgørelser fra den internat. Komm. for Slesvig, straffes med Pengebøder fra 30 til 10.000 Mk. og med Fængsel indtil 6 Mdr. eller med en af disse Straffe, saafremt der i vedkommende Bekendtgørelse selv ikke ertruet med en højere Straf, eller  Vedkommende er hjemfalden til en højere Straf efter de gældende tyske Straffelove.Læs videre

16. februar 1920. Ernst Christiansen: “I Dansk Kirke har tyske Kirkegængere i Gaar klæbet Plakater paa Stolestaderne”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

16. Februar: Med A. Grau i Kasinoet. Kan ikke faa Bruce i Tale. Overgiver Mr. Thirsk  Klagerne; han lover Forbedringer i Ugens Løb. I Borgerforeningen er Tillidsmænd fra Landdistrikterne og Nordslesvigere samlede, som vil tage Ophold derude for at arbejde.Læs videre

Foredrag 22. februar: “Med Sind og Sjæl flaaet og sprængt i Stumper og Stykker”

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer lørdag den 22. februar 2020 til foredraget:

Med Sind og Sjæl flaaet og sprængt i Stumper og Stykker” ved journalist, forfatter og moderator Simon Kratholm Ankjærgaard.

Ca. 30.000 sønderjyder  kæmpede på tysk side under 1. verdenskrig. Tusindvis af disse mennesker vendte hjem med ar på sjælen.

Én af skæbnerne var Rasmus Christian Petersen (1897-1948).… Læs videre

God anmeldelse til “Kampen om de faldnes minde”

I magasinet “Grænsen” anmeldes Lars N. Henningsens bog om mindesmærkerne og mindekulturen for de faldne sønderjyder 1914-1918.

Anmelder er historiker Claus Bundgård Christensen, der vil være kendt for bl.a. den prisvindende “Danskere på Vestfronten 1914-1918”.

Anmelderen skriver bl.a.

“Bogen er … den første, der fortæller hele historien fra 1914 til 2018.

Dens styrke er de skarpe analyser på relativt få sider.Læs videre

15. februar 1920. Ernst Christiansen: “Rødhuerne er samlede foran min Bolig og truer med Prygl”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

15. Februar: Rødhuerne har revet danske Skilte omkuld, som viste Afstanden fra den nye Grænse. Klager til Daniel Bruun. I Duborggade siger et Par Drenge, at Rødhuerne er samlede foran min Bolig og truer med Prygl.Læs videre

DKsyds programserie Adskilt – Genforenet – Efterladt – Afsnit 4

DKSYD har produceret en serie om Sønderjyllands historie i anledning af 100-året for Genforeningen.

DKSYD skriver om programmet:

Den 10. februar 2020 er det præcist 100 år siden, at sønderjyderne gik til stemmeurnerne for at blive genforenet med resten af Danmark. I den anledning sender vi en specialudgave af genforeningsserien Adskilt – Genforenet – Efterladt – hvor vi her 100 år efter sender en valgudsendelse, som vi forstiller os, at det kunne have set ud, hvis det var i dag, at afstemningen fandt sted. Læs videre

14. februar 1920. Ernst Christiansen: “Besøg af en hollandsk Journalist, der undrer sig over, at indvandrede skal have Stemmeret”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

14. Februar: Udvalgsmøde om Troppefester. Besøg af en hollandsk Journalist, der undrer sig over, at indvandrede skal have Stemmeret. — De stemmeberettigede sydfra til 10. Februar havde faaet Løfte om to Pund Smør hver.Læs videre