31. august 1916. Såret til ukendelighed: “Det æ da vel Peter?”

Peter Clausen, Lundsgårdsmark, gjorde krigstjeneste ved RIR88, der i juli ankom til Verdun. Den 30. august 1916 blev han såret under vejs til fronten af skud og håndgranater fra en tysk forpost. Han kom atter bag fronten for at blive forbundet.

Næste morgen mødte jeg foran barakken en nabo hjemmefra, og det var Andreas Lorensen fra Avnbøløsten.Læs videre

31. august 1916. Frits Clausen håber, at Danmark træder ind i krigen

Frits Clausen fra Aabenraa (senere Bovrup) blev tidligt in 1915 taget som krigsfange af russerne på Østfronten. Han skrev flittigt til bl.a. gymnastikdirektør N.H. Rasmussen, der fra Danmark organiserede hjælp til de sønderjyske krigsfanger.

Pavlovo Posad d. 31.VIII.1916.

Kære Herr Rasmussen!

Først et tredobbelt Leve for Rumænien,82 saa en Tak, fordi De har
besørget min Ven Gloser en Korrespondent.Læs videre

31. august 1916. En sønderjysk desertør bliver stukket i Odense

Redaktør N.C. Willemoës, Ribe Stiftstidende, skrev i sine notesbøger om de ting, han ikke kunne publicere i sin avis. Her er det et rygte, han har hørt, men som næppe har ladet sig bekræfte.

En ung slesviger og ekspedienten i en forretning i Odense

En 18-årig fyr, der boede og var hjemmehørende i Sønderjylland gik en skønne dag – af frygt for at blive indkaldt – over grænsen og til Fyn, hvor han fik en plads i nærheden af Odense.Læs videre

31. august 1916 – De faldne

Senest ændret den 10. januar 2021 13:53

Busch, Hans Christian (RIR18/5) – Horozanka, Rusland.
Callø, Simon Hansen (IR85/5) – Somme, Frankrig.
Christensen, Christian (IR85/7) – Estrees, Somme, Frankrig.
Christensen, Peter (IR85/7) – Somme, Frankrig.
Clausen, Andreas (IR85/7) – Estrees, Frankrig.
Detlefsen, Peter Jensen (RIR18/1) – Horozanka, Rusland.
Friedriksen, Carl Emil (IR85/7) – Estrees, Frankrig.
Hansen, Frederik (IR85/7) – Estrees, Frankrig.… Læs videre

30. august 1916. Lorens og Peter ved Verdun: Reddet af stålhjelmen!

Peter Clausen, Lundsgårdsmark, gjorde krigstjeneste ved RIR88, der i juli ankom til Verdun. To gange havde han været i stilling, men nu forventede de at skulle afløses.

Men vi glædede os for tidligt, thi da vi om aftenen ville lægge os til ro, for at være godt udhvilede til den forestående lange marchtur næste dag, kom der pludselig ordre om så hurtigt som muligt at gå ud i stillingen igen, da der ventedes et angreb.Læs videre

30. august 1916 – Lorens Jepsen: Orlovshåb

Lorens Jepsen var landmand fra Valsbøl lige syd for den nuværende dansk-tyske grænse. I januar 1916 var han blevet tildelt Infanterie-Regiment Nr. 75, der i slutningen af august for anden gang blev indsat ved Somme ved landsbyen Barleux ca. 5 km sydvest for Peronne.

d. 30.8.1916

Min kære Anne!
Min hjerteligste Tak for et Brev og en Pakke med Kage, som jeg modtog i Aftes.Læs videre

30. august 1916 – Ribe Stiftstidende: en tak fra kommandøren

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

En tak fra kommandøren for 9. reservekorps

Kommandøren for 9. Reserve-Armékorps har rettet følgende befaling til de tropper af korpset, som har deltaget i Sommeslaget: Jeg udtaler herved min tak og anerkendelse til samtlige tropper i mit brave 9. Armékorps for deres heltemodige udholdenhed under de sidste dages haarde kampe.Læs videre

30. august 1916. “Vi var desperate af angst!” Thode i stormen på Høje Kukul

Carl Theodor Thode gjorde krigstjeneste i 4. Schlesiske Infanteriregiment 157, 7. komp. I slutningen af august kom regimentet til Skovkarpaterne.

Vi skulle storme en russisk skyttegrav på et højt bjerg – Høje Kukul, ca. 2.000 m højt. Russerne lå på toppen af bjerget, og de østrigske tropper, som var i dette afsnit, og som adskillige gange var blevet slået tilbage, lå i en skyttegrav ca.Læs videre

29. august 1916. Af Willemoës’ notesbøger

Redaktør N.C. Willemoës førte notesbøger, hvori han nedskrev mange af de ting, han ikke kunne publicere i sin avis, Ribe Stiftstidende.

H.P. Hanssen mener, at man absolut skal holde på, at naturalisation i hvert enkelt tilfælde gøres afhængig af et andragende. Og i Danmark bør man overfor andragender sige, at man vil behandle dem med velvilje.Læs videre

29. august 1916. Somme: Tegn på et nyt engelsk angreb

I august 1916 kom Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 retur til Somme-fronten.

Den 27. august tog ilden påfaldende til, hulveje, løbegrave og K3 blev betænkt. Det gav overvejelser.

Om natten fra 27. til 28. blev III bataljon afløst af I bataljon, II bataljon afløste internt. I de følgende dage faldt granaterne og minerne stadig tættere. Fjendtlige fly kom i tætte sværme, observationsballoner rakte deres nysgerrige halse stadig højere.Læs videre

29. august 1916. Ved Verdun: En tysk kammerat begraves

Peter Clausen, Lundsgårdsmark, gjorde krigstjeneste ved RIR88, der i juli ankom til Verdun. To gange havde han været i stilling, men nu forventede de at skulle afløses.

Den division, der skulle indfinde sig, udeblev stadig, så vi måtte på den igen. (Tredje gang i stilling).

Denne gang fik Lor. Lorensen og jeg et godt job, idet vi efterhånden var blandt dem, der havde været længst ved kompagniet.Læs videre

29. august 1916. Der sendes flæskesider til Hamborg og høsten går endelig i gang. Brev fra Inger til Jørgen.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Tirsdag d. 29 aug. 1916

Min egen kære Jørgen!
… Der må da også komme små pakker til dig nu.
Læs videre

29. august 1916. Fluer er også en del af krigen. Brev fra Jørgen til Inger.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Frankrig d. 29. aug. 1916

… Med hensyn til kammeraterne, da har jeg næsten ingen.Læs videre

28. august 1916. Thode på vej mod Karparterne

Carl Theodor Thode gjorde krigstjeneste på både øst og vestfront. Efter et kort ophold ved Somme i august 1916 blev han sendt til østfronten.

Jeg var blevet tildelt 4. Schlesiske Infanteriregiment 157, 7. komp. Nu gik turen tilbage og videre til Skovkarpaterne.

Vi rejste med tog i flere dage. Der var mange af de kammerater, der havde været længe ved vestfronten, som var glade for at komme bort.Læs videre

28. august 1916 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Senest ændret den 23. december 2016 10:38

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Afdøde gæstgiver Johan Johansens enke i Bovrup ved Varnæs har faaet meddelelse om, at hendes søn Hinrich er falden den 20. august ved Vestfronten, 28 aar gl.

Hans Uldals hustru i Mastrup i Hoptrup sogn har modtaget efterretning om, at hendes mand er falden under den sidste tids haarde kampe.Læs videre

28. august 1916. Østafrika: Gennem ufremkommelig jungle med ammunition

Nis Kock fra Sønderborg sejlede sammen med en dansktalende besætning om bord på blokadebryderen S/S Kronborg til Østafrika med våben og ammunition til de tyske tropper. De blev siden indrulleret i det tyske forsvar af kolonien. I august 1916 deltog han i evakueringen af de tyske ammunitionsdepotet i Morogoro.

Den Dag og de følgende rejste Ulugurubjergene sig foran os i al deres Vildskab.Læs videre

28. august 1916 – De faldne

Senest ændret den 9. januar 2021 18:27

Andresen, Martin (IR76/12) – Manancourt, Frankrig.
Bendixen, Johann Henrik (IR145/2) – Verdun, Frankrig.
Bonde, Nicolai Petersen (FR86/8) – Belloy-en-Santerre, Frankrig.
Heine, Franz Friedrich Otto (IR86/5) – Berny, Somme, Frankrig.
Jensen, Jens (IR76/1) – Frankrig.
Jørgensen, Jørgen (IR98/6)  – Verdun, Frankrig.
Karberg, Jens (LIR84/5) – Toboly, Wolhynien, Rusland.
Klindt, Niels Christensen (RIR18/1) – Drokobycz, Galizien.… Læs videre

28. august 1916. Sukkerrationeringen strammes. Brev fra Inger til Jørgen.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Mandag aften d. 28.8.16

Min kære Jørgen!
Tak for dit brev fra den 23.
Læs videre

27. august 1916. Nis Kock på en stor safari med ammunition

Nis Kock fra Sønderborg sejlede sammen med en dansktalende besætning om bord på blokadebryderen S/S Kronborg til Østafrika med våben og ammunition til de tyske tropper. De blev siden indrulleret i det tyske forsvar af kolonien. I august 1916 deltog han i evakueringen af de tyske ammunitionsdepotet i Morogoro.

Naar jeg tænker paa denne Safari, der paa en halv Snes Dage førte os over Østafrikas vildeste Bjerge, næsten uden Proviant og altid uden Sikkerhed, er der et ganske bestemt Billede, der dukker frem i min Erindring.Læs videre

27. august 1916. Matthias Møller: Hurra! Vi skal til Østfronten!

Senest ændret den 4. september 2016 16:09

Matthias Møller fra Sønderborg gjorde krigstjeneste ved Reserve-Infanteri-Regiment 69 (RIR69). Han fik sin ilddåb ved Somme

Efter et kort Ophold i Feltrekrutdepot V III A. K. ved La Fére blev jeg den 27.8. 1916 med andre Kam­merater tildelt Res. Inf. Reg. 69 som Erstatningsmandskab, og Rejsen gik til Champagne, hvor Regimentet lå i Stilling.Læs videre

27. august 1916. Vi ligger på træuld eller brædder. Brev fra Jørgen til Inger.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Frankrig d. 27. aug. 1916, søndag

Min kære gode hustru!
… Du skriver om, hvor jeg ligger om natten.
Læs videre

Tønder, julefreden 1914 og en helt fantastisk historie

I denne weekend løber Tønder Festival af stablen – sådan som den har gjort hvert år siden 1974.

I 1988 gæstede den amerikanske sangskriver John McCutcheon festivalen. Han havde nogle år tidligere haft et kæmpe hit med sangen “Christmas in the Trenches”, der handler om de spontane våbenhviler, der opstod på de tysk-britiske frontafsnit ved juletid 1914.… Læs videre

26. august 1916. Ugens kampe fra The Great War

Youtube-kanalen The Great War bringer hver uge en oversigt over den forgangne uges kampe i Første Verdenskrig. Vært er historikeren Indiana Neidell.

Denne gang handler det navnlig om Somme, Østfronten, hvor Brusilow-offensiven mister pusten, Balkan-fronten, hvor fem hære på ententens side samler sig, russernes offensiv i Kaukasus – samt om den noble tyske ubådskaptajn de Lothar von Arnauld de la Periére.… Læs videre

26. august 1916. Russerne havde fået næsen brændt eftertrykkeligt.

Senest ændret den 17. september 2021 20:28

I.J.I Bergholt blev indkaldt som rekrut i september 1915. Fra juni 1916 begyndte den nye tilværelse som frontsoldat på Østfronten og i juli 1916 blev han overført til maskingeværafdelingen.

Det ventede angreb fra russerne udeblev ikke.

For en gangs skyld indledte de med den største kanonade, jeg har oplevet på østfronten.Læs videre

26. august 1916 – Lorens Jepsen: kun arbejderne og middelstanden må lide og og dø

Lorens Jepsen var landmand fra Valsbøl lige syd for den nuværende dansk-tyske grænse. I januar 1916 var han blevet tildelt Infanterie-Regiment Nr. 75, der i slutningen af august for anden gang blev indsat ved Somme ved landsbyen Barleux ca. 5 km sydvest for Peronne.

d. 26.8.1916

Min kære Anne!
For et Stykke Skinke som jeg modtog i Aftes hermed min hjerteligste Tak.Læs videre