19. juli 1918 – De faldne

Bossen, Karl Hinrich (IR357) – Reims, Frankrig.
Christensen, Hans Hinrich (RIR209/8) – Vieux Berquin, Frankrig.
Christensen, Iver (AB9/4) – Vouziers, Frankrig.
Frank, Jochim Nissen (IR409/5) – Reims, Frankrig.
Jacobsen, Peter Nicolai (RIR269/3) – Meteren, Frankrig.
Jessen, Jørgen (IR142/2) – Soissons, Frankrig.
Johannsen, Niels Erich (IR410/11) – Jagdhaus der les Marquises Fuce an der Römerstrasse.
Kofahl, Georg Peter Anton (IR145/10) – Soissons, Frankrig.… Læs videre

19. juli 1918. Luftskibsbasen i Tønder under angreb!

Kapitänleutnant Horst Treusch von Buttlar-Brandenfels havde kommandoen over Zeppelineren L54, der var stationeret på Luftskibsbasen i Tønder.

I halvsøvne fornemmede jeg den svirrende lyd af propeller. Jeg vågnede; det var allerede ved at blive lyst. Jeg så på uret, klokken var 06:00.

“Har Kapitänleutnant Flemming mon fået startordre”, spurgte min kone?

Flemming …. Kommandanten på L60?Læs videre

18. juli 1918. En rolig aften for luftskipper Buttlar-Brandenfels

Kapitänleutnant Horst Treusch von Buttlar-Brandenfels havde kommandoen over Zeppelineren L54, der var stationeret på Luftskibsbasen i Tønder. Basens flyvere var trukket bort, mens arbejdere var i færd med at planere landingsbanen.

Når jeg så på folkene, der arbejdede, fik jeg en ubehagelig følelse: Bare englænderne ikke får noget at vide, for den danske grænse er pokkers tæt på og spionagen alt for effektiv!Læs videre

18. juli 1918. De sorte angriber: “Skuddene rasede gennem Løbet, saa det næsten var gloende …”

Thomas Holm, Bolderslev, gjorde tjeneste ved et MG-kompagni

Min Soldatertid begyndte den 12. Marts 1916, da jeg blev indkaldt til Dragonerne. Da jeg engang havde været hjemme paa Orlov og kom tilbage, var mine Kammerater alle kommet til Fronten.

Sammen med tre Kammerater meldte jeg mig da til Uddannelse ved de tunge Maskingeværer. Vi blev uddannet i Potsdam, og derfra kom vi til Fronten i Rumænien.Læs videre

18. juli 1918. En såret franskmand og et efterladt spædbarn.

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i bataljon 407. Efter at have været deltagere ved den tyske forårsoffensiv siden marts 1918, var de nu deltagere ved det andet Marneslag. De var derfor gået i stilling ved byen Troissy.

Protzensammelstelle og bagagen lå bag ved Troissy. Ammunitionen kom med lastbiler, og vi skød jævnt hele tiden.Læs videre

18. juli 1918. “hele Egnen er spækket med Kanoner. Det er en Helvedeskoncert!” Eskildsen oplever endnu en stor offensiv.

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. 15. juli startede Ludendorff endnu en stor offensiv og et par dage efter kom det franske modsvar. De havde forventet angrebet og de slog hårdt tilbage.

Alle gode Gange er tre! Ludendorff langer ud til det store Gennembrud, »Kejser-Wilhelm-Offensiven« Øst og Vest for Reims.Læs videre

18. juli 1918 – Ribe Stiftstidende: bud fra fangenskabet og tabslisten meddeler

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Bud fra fangenskabet ad omveje

Bager Peter Jensen fra Haderslev har ifølge Dannevirke i tirsdags modtaget et brev fra en bekendt paa Sjælland, dateret den 2. juli, der meddeler, at han har modtaget et brev fra en dansker, der er vendt hjem fra Rusland, og den hjemvendte dansker har dér truffet bager Jensens søn Peter, som har været i russisk fangenskab siden 20.Læs videre

18. juli 1918 – De faldne

Clausen, Peter (FAR402) – Chateau Thieny, Frankrig.
Eeg, Chresten Peter – Gent, Flandern.
Jensen, Hans Jacob – La Neuville, Frankrig.
Jensen, Philipp Lauritz (/() – Corcy, Frankrig.
Juhl, Jørgen Jørgensen (IR397/2) – Sous le Bois, Frankrig.
Petersen, Christian (FAR502) – Schlucht bei Saconin, Frankrig.
Petersen, Heinrich Andreas Peter (IR426/7) – Champagne, Frankrig.
Ravnskjær, Hans (IR362/12) – Rethel, Frankrig.… Læs videre

17. juli 1918. Fire desertører er nået til Berlin. Hvad nu?

Andreas Esbensen gjorde krigstjeneste på Vestfronten i Første Verdenskrig. I juli 1918 besluttede han og fire kammerater at desertere.

I første omgang havde vi til hensigt at nå til Berlin. En af  kammeraterne var nemlig berliner. Han hed Schultz. Han havde haft arbejde på et bataljonskontor og havde her forsynet sig med orlovsblanketter.

Vi klarede os let ved togkontrollen ved grænsen og nåede uhindret til Berlin.Læs videre

17. juli 1918. Stadig intet flyverforsvar ved Luftskibsbasen i Tønder

Luftskibsbasen i Tønder (Marine-Luftschiff-Detachement Tondern)  var den nordligst beliggende tyske base. Mere end en fjerdedel af alle den tyske marines luftskibsflyvninger blev foretaget herfra.

Stadig intet nyt med flyvepladsen ved Tønder; eller rettere: Det var gamle nyheder; nemlig at planeringsarbejderne på start- og landingsbanen stadig ikke var fuldført og at vi dermed fortsat ikke havde nogen jagereskadrille til beskyttelse mod flyverangreb.Læs videre

17. juli 1918: Voldsomme tab på Marneslagets anden dag

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i bataljon 407. Efter at have været deltagere ved den tyske forårsoffensiv siden marts 1918, var de nu deltagere ved det andet Marneslag. De var derfor gået i stilling ved byen Troissy.

Den 16 juli, tidlig om morgenen gik jeg ind i Troissy for at søge efter levnedsmidler.Læs videre

16. juli 1918. Frederik Tychsen: “Om morgenen eksisterede ”Grosse Ammunitionskolonne 407” ikke mere.”

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i bataljon 407. Efter at have været deltagere ved den tyske forårsoffensiv siden marts 1918, var de nu deltagere ved det andet Marneslag. De var derfor gået i stilling i nærheden af Marnefloden.

Der kom en del fanger gennem byen, franskmænd, kolonialtropper og amerikanere. De skyndte sig alle med at komme ud af byen.Læs videre

16. juli 1918 – Ribe Stiftstidende: Mindst 5469 nordslesvigere faldet

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne nordslesvigere

Mindstetallet paa faldne nordslesvigere er nu 5469.

Aflevering af brugte mandsklæder

Rigsbeklædningsstedet i Berlin bekendtgør, at fristen for indsamlingen af brugte mandsklæder er udsat til 15. august for de kommunalforbund, der ikke har faaet det for dem bestemte antal klædninger indsamlet.Læs videre

16. juli 1918. “Jeg har ikke før set Soldater så medtagne på Legeme og Sjæl, som disse få, der udgjorde Resterne af et Regiment.”

Rasmus H. Damm fra Storvig ved Toftlund blev indkaldt i marts 1916 og  gjorde tjeneste ved minekasterne først på østfronten og fra begyndelsen af 1918 på vestfronten.

16.7.

Vi har så ryddet op i Stilling og er igen i vort Kvarter. Det er forfærdelig varmt her, næsten ikke til at holde ud. Under Arbejdet derude løb vi langvejs efter Vand i Kogekar og Feltflasker for at slukke Tørsten.Læs videre

15. juli 1918. Ugens kampe fra The Great War

Youtube-kanalen The Great War bringer hver uge en oversigt over den forgangne uges kampe i Første Verdenskrig. Vært er historikeren Indiana Neidell.

Denne gang handler det navnlig om kønssygdomme! Men det handler også om de tyske forberedelser til den store offensiv på Vestfronten. Det handler også om Den spanske Syge – den store influenza, der tog livet af mange millioner soldater og civile.… Læs videre

15. juli 1918. “Jeg har et ansvar, en pligt, overfor dem derude.” Andreas Christian Andersen overtager kommandoen for et batteri

Andreas Christian Andersen gjorde krigstjeneste ved Landwehr-Fussartillerie-Bataillon 76, 6 Batteri, der blev indsat ved den store tyske offensiv i juli 1918. Nedenfor bringes hans beretning fra dagene 14.-17. juli.

Christian Andreas Andersen (1892-1965) som soldat.
Original i privateje.

FRA KAMPDAGENE I JULI, 1918

Den hede julisol nedsender sine stråler over Champagnes ødemarker. Flere dage har luften været så trykkende, at det næsten ikke er til at drage ånde.… Læs videre

15. juli 1918. “Hist og her mellem Granathullerne laa afskudte Arme og Ben, spredte Indvolde, hele Hoveder eller kun Dele deraf.”

Füsilier K. Tastesen gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 59, der i foråret 1918 kom til Vestfronten.

Den 15. Juli marscherede vi af Sted til Linjen igen og kom til at ligge i tredie Skyttelinje, samme Sted som sidst. Der kom vi til at ligge i Huller, som vi søgte at udbedre, saa godt vi kunde.

Om Dagen maatte vi ikke komme ovenfor Hullet, og om Natten skulde vi være meget forsigtige med Cigaretild og andet, der kunde lyse, da Stillingen laa paa en Bakkeskrænt, som tydelig kunde ses fra de franske Linjer.Læs videre

15. juli 1918. Frederik Tychsen: “En mægtig stor granatsplint havde næsten skåret hovedet af Uldworm”

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i bataljon 407. Efter at have været deltagere ved den tyske forårsoffensiv siden marts 1918, var de nu deltagere ved det andet Marneslag. De var derfor gået i stilling i nærheden af Marnefloden

Ved ca. 4 tiden om morgenen den 15. juli blev ilden åbnet over hele linjen.Læs videre

15. juli 1918 – Rasmus Damm: “Der er givet Ordre til at skyde alle ned”

Rasmus H. Damm fra Storvig ved Toftlund blev indkaldt i marts 1916 og  gjorde tjeneste ved minekasterne først på østfronten og fra begyndelsen af 1918 på vestfronten.

15.7. Kl. 5,15 Morgen.

Oh, hvor er verden dog en Jammerdal. Folk rejser sig imod Folk, og Mennesker stræber hinanden efter Livet. I tusindvis har sikkert mistet livet i denne Morgenstund.Læs videre

15. juli 1918. Angrebsbølgerne forblødte foran de britiske og franske linjer

Füsilier-Regiment “Königin” Nr. 86 blev kaldt et “danskerregiment” pga sin høje andel af sønderjyder.

I juli dukkede der rygter op om divisionens snarlige indsats. De viste sig korrekte. Divisionen skulle straks efter et stort fremstød i Champagne deltage i et angreb ned ad højdedraget Kemmel, der skulle bringe Ypern (Ypres) til fald og rulle den fjendtlige stilling op helt til Nordsøen.Læs videre

15. juli 1918 – De faldne

Bonnichsen, Hans Jessen (IR410/11) – Reims, Frankrig.
Christiansen, Jeef Jensen (IR426/6) – Perthes les Hurles, Frankrig.
Griesbach, Alfred Gustav (FAR7) – Barsy-Gripny-Verneuil, Frankrig.
Hansen, Christian (FAR37) – Champigny, Frankrig.
Hansen, Hans Peter (FAB63) – Moronvillers, Frankrig.
Hansen, Heinrich Detlef (IR372/11) – Jaulgonne, Marne, Champagne, Frankrig.
Hundewadt, Carl (IR400/12) – Allibaudieres, Frankrig.
Iversen, Christian – Rusland.
Janot, Emil (IR410/5) – Beine, Frankrig.… Læs videre

Et bad i varmen

I anledning af det gode badevejr her i sommeren bringer vi et par billeder af badende soldater – og genudsender desuden historien om den løsslupne badeferie i Dixmuiden i 1915.

Soldater efter badning og aflusning  (Museum Sønderjylland)
Badende soldater (Museum Sønderjylland)
En sommerdag i Flandern – langt bag fronten  (Museum Sønderjylland)

En Baderejse under Krig. Dixmuiden i August 1915 (fra Dagbogen).Læs videre

14. juli 1918. Forberedelser til den sidste, store tyske offensiv

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i bataljon 407. Fra starten af marts 1918 var batteriet deltagere ved den tyske forårsoffensiv. De var imidlertid gået i stilling i nærheden af Barisne, Frankrig.

Der lå mange flere tropper end vort battaillon i denne skov ved Cologne. Et musikkorps musicerede hver eftermiddag inde i skoven.Læs videre

13. juli 1918: Frederik Tychsen og batteriet gør klar til fremmarch ved Marne

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i bataljon 407. Fra starten af marts 1918 var batteriet deltagere ved den tyske forårsoffensiv. De var nu i gang med forberedelserne til andet Marneslag.

Den 13. juli 1918 hen imod aften blev vi kommanderet til at træde an, og der blev af batterichefen oplæst en armébefaling (Armebefehl), der gik ud på følgende: ”De franske stillinger skulle stormes, fjenden skulle slås, tages til fange eller trænges tilbage, og Paris skulle tages.Læs videre

13. juli 1918. Præster indsat i kampen mod utilfredsheden

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Præsterne og folkeernæringen

Det tyske krigsernæringskontors oplysningsafdeling agter at iværksætte oplysningsmøder for præsterne i Slesvig og Holsten, og det har derfor henvendt sig til konsistorier i Kiel, som har anordnet 9 møder i hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. Et saadant skal bl.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918