5. oktober 1920. Første rigsdagssamling med sønderjyske parlamentarikere

På Vej til Tinge. Af M.K. Gram.

(… fortsat fra 4. oktober 2020).

Tirsdag den 5. Oktober blev den første Rigsdagssamling da aabnet, hvor sønderjydske Folkerepræsentanter kunde indtage deres Sæde.

At det skete paa højtidelig Maade, er ganske naturligt. Gang paa Gang havde det sønderjydske Spørgsmaal voldt Vanskeligheder i Danmarks Historie, efter at den danske Konge gjorde Slesvig til et Hertugdømme under den danske Krone.Læs videre

4. oktober 1920. De første sønderjyder på vej i den danske rigsdag

På Vej til Tinge. Af M.K. Gram.

(… fortsat fra 21. september 2020).

Efter Grundlovens Bud skulde Rigsdagen som sædvanlig aabnes den første Tirsdag i Oktober Maaned. Vi var anmodet om at rejse om Mandagen saa betids, at vi kunde mødes i Strib ved  Københavnsekspressen om Eftermiddagen ved Totiden.

Allerede i Fredericia blev vi en Flok, og i Strib ventede Rigsdagssekretærerne Th.Læs videre

Har du oplysninger om en krigsdeltager?

Her på siden kan du søge efter oplysninger om krigsdeltagere, men der er pt. “kun” oprettet lidt over 10.000 personsider, mens der var mellem 30. og 35.000 indkaldte fra det sønderjyske område.

Det kan være svært, at finde oplysninger om krigsdeltagere, da der ikke findes én samlet liste og oplysninger om krigsdeltagelse derfor må indsamles fra mange forskellige kilder.… Læs videre

Foredrag i Greve 30. september: Psykiske krigsinvalider i Sønderjylland efter 1. Verdenskrig

I anledning af 100-årsjubilæet for Genforeningen i 1920 byder Greve Museum og Greve Bibliotek i fællesskab velkommen til en foredragsrække om Genforeningen, og om krig, grænser, Danmark og Tyskland dengang og i dag.
Kasper Nissen: Psykiske krigsinvalider i Sønderjylland efter 1. Verdenskrig
Tid: 19:3021:30
Pris:50 Kr

Efter Genforeningen overtog den danske stat forsorgen for de sønderjyske krigsinvalider, der havde kæmpet på tysk side i 1.

Læs videre

Foredrag i Skive i aften den 10. september kl. 19:30

Foredrag v/historikeren René Rasmussen,
museumsinspektør Sønderborg Slot

Grundtvigsk Forum på Skive-egnen i samarbejde med Skive Sogns menighedsråd

Entré eller medlemskab

Sted: Skive sognegård, Reberbanen 19

Tid: 19:30

Sønderjylland (Nordslesvig) blev i 1920 forenet med Danmark, men Danmark blev næsten splittet på spørgsmålet. For hvor skulle den fremtidige grænse gå? Nord eller syd om Flensborg? Eller måske helt til Danevirke?… Læs videre

Artikler om en krigsfange og en mystisk flyver

I det seneste nummer af Sønderjysk Månedsskift er der følgende artikler, der omhandler 2 krigsdeltagere, nemlig artiklerne:

Peter Petersen fra Skovby. En sønderjysk krigsfange“, der handler om Peter Petersen (1894-1978).

“Den mystiske flyver ved Dybbølfesten” om Christian Lorenzen Johannsen (1890-1972).

Sønderjysk Månedsskrift udgives 8 gange årligt af Historisk Samfund for Sønderjylland.… Læs videre

Bogen om Zeppelinbasen i Tønder anmeldt på historie-online

Mogens Jensens fine bog om Zeppelinbasen i Tønder 1914-1918 er anmeldt på www.historie-online.dk

Anmelderen skriver bl.a.:

“Mogens Jensen beskriver på udmærket vis fra de første spadestik til krigsafslutningen i 1918 Tønderbasens bygningers og de forskellige enheders funktion og opgaver både på jorden og i luften. Yderligere krydderi udgøres af beretninger om markante togter og fx luftskibe, der gik tabt.… Læs videre

Anmeldelse: Kampen om de faldnes minde

Henningsen, Lars N.: Kampen om de faldnes minde. 100 års strid om mindesmærker og mindekultur i Sønderjylland efter Første Verdenskrig

Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, Nr. 116, Aabenraa 2019, 143 s. Pris: 188,- kr (128,- kr for medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland).

Det er et interessant fænomen, ”kampen om et minde”. En kamp som bliver udkæmpet efter at krigen er overstået og af de pårørende og efterladte.… Læs videre

Foredrag den 3. september i Hellerup

Den lykkeligste begivenhed

Den 3. september kl. 19 – 21:30

Foredrag ved René Rasmussen, museumsinspektør på Sønderborg Slot

Genforeningen i 1920 blev i samtiden kaldt den lykkeligste begivenhed i Danmarks historie.

Efter 56 års tysk styre afgjorde sønderjyderne med stemmesedlen, hvilket land, de ønskede at tilhøre.

Forud var gået hårde kampe og mange diskussioner. Men ved de to folkeafstemninger den 10.… Læs videre

Efterlysning: Efterkommere efter soldater i Dragoner Regiment Nr. 6 (Magdeburgisches)

For bl.a. at kunne kortlægge min bedstefar Peter Marius Petersens vej hjem fra krigen på Østfronten ved Sortehavet, er jeg – Mogens Ladegaard, Vesterbakken 14, Grejs, 7100 Vejle – meget interesseret i at komme i kontakt med efterkommere eller andre med kendskab de på ølkruset med efternavne nævnte soldater.

På ølkruset, som alle i 1. Eskadron fra Magdeburg Dragroner-Regiment No.… Læs videre

25. august 1920. Første danske morgensang på Tønder Statsskole

A.J. West, hvis far var blevet udvist af de preussiske myndigheder, blev den første danske rektor på Tønder Statsskole. Han fortæller her om den første tid.

Den signede Dag. Af A. J. West.

Den første Morgensang ved Tønder Statsskole fandt Sted om Formiddagen d. 25. August 1920, da den danske Gymnasieskole
aabnedes.

Til Stede var Skolens 140 Elever, hele Lærerforsamlingen, mange Forældre og en hel Del Indbudte eller særlig Interesserede.Læs videre

15. august 1920. Den nye grænse afmærkes i terrænet

Det tog adskillige måneder at få afstukket grænsen og sat de i alt henved 500 granitsten og egepæle, der afmærkede den nye dansk-tyske grænse. Kai Hendriksen, der var medlem af grænseafstikningskommisionen, fortæller her, hvordan det gik for sig.

DEN NYE GRÆNSE TRÆKKES
Af Kai Hendriksen.

EFTER at Den internationale Kommission i Flensborg paa
Grundlag af Afstemningsresultatet og under Hensyn til de
geografiske og økonomiske Forhold havde indstillet til Fredskonferencen, hvor den fremtidige Grænse mellem Danmark
og Tyskland skulde gaa, og efter at Kommissionens Forslag
var stadfæstet, blev det en anden international Kommission,
Grænseafstikningskommissionens Opgave endeligt at fastsætte
den nye Grænse i Marken og besørge den afmærket.… Læs videre

Ny bog om Zeppelinbasen i Tønder udkommer i dag!

En helt ny bog om Zeppelinbasen i Tønder udkommer i dag, den 5. august, på Historisk Samfund for Sønderjyllands forlag.

Den er skrevet af Mogens Jensen, der er historiker og ingeniør med en livslang interesse for flyvningens historie. Redaktion og billedredaktion har historikerne Martin Bo Nørregård og René Rasmussen stået for.

Bogen er på 108 sider og illustreret med ca.… Læs videre

25. Juli 1920. “Og alle Breve, vad jeg skrev, det var mig alt forgjæves,”

Familien Gørrigsen på Broagerland fik i april 1917 besked om, at sønnen Lorenz var faldet på Vestfronten. Hans søster Maria reagerede på det ved at se syner og høre stemmer, som hun anså for åbenbaringer fra Gud om, at Lorenz endnu var i live.

Den 25 Juli
En Stemme sagde, »du seer jo Vorherres store Lys som lyse ned over dig.Læs videre

Karla Nielsen: ”Intet har paa hele Turen grebet mig mere”

Museum Sønderjylland har for kort tid siden modtaget en afskrift af et brev i privateje.
I sommeren 1920 var Karla A. Nielsen (1898-1990) på cykeltur sammen med Andreas Joachim Lütken (1898-1988) og en anden studiekammerat. Fra Refsvindinge besluttede gruppen at køre til Sønderjylland og overvære festlighederne der.
I et brev til søsteren Anna i Norge, beskriver Karla A.… Læs videre

Karla Nielsen: ”Har De nogensinde set Kongen? spurgte hun”

Museum Sønderjylland har for kort tid siden modtaget en afskrift af et brev i privateje.
I sommeren 1920 var Karla A. Nielsen (1898-1990) på cykeltur sammen med Andreas Joachim Lütken (1898-1988) og en anden studiekammerat. Fra Refsvindinge besluttede gruppen at køre til Sønderjylland og overvære festlighederne der.
I et brev til søsteren Anna i Norge, beskriver Karla A.… Læs videre

De 4 piger på Dybbøl i 1920 og 1980

Et af de spørgsmål, der i forskellige variationer jævnligt indsendes til museet på Sønderborg Slot er: Hvem var de 4 sønderjyske piger, der overrakte Dannebrog til Christian X på Dybbøl den 11. juli 1920?

Museet på Sønderborg Slot har modtaget arkivalier fra én af de 4 piger, herunder officielle invitationer og avisudklip fra jubilæerne i 1970 og 1980, hvor alle 4 deltog.… Læs videre

Karla Nielsen: ”… hele Byen var Flag, Blomster og Æresporte”

Museum Sønderjylland har for kort tid siden modtaget en afskrift af et brev i privateje.
I sommeren 1920 var Karla A. Nielsen (1898-1990) på cykeltur sammen med Andreas Joachim Lütken (1898-1988) og en anden studiekammerat. Fra Refsvindinge besluttede gruppen at køre til Sønderjylland og overvære festlighederne der.
I et brev til søsteren Anna i Norge, beskriver Karla A.… Læs videre

15. juli 1920. Kongen besøger Skibelund – men desværre ikke efterskolen

Thora Madsen fra Faster og Bertha Christine Petersen fra Bevtoft var elever på Skibelund Efterskole i sommeren 1920. Sammen deltog de i festlighederne i forbindelse med genforeningen.

I Bevtoft nød vi nogle dejlige feriedage, men om onsdagen skulle vi tilbage til Skibelund, for om torsdagen den 15. juli ville kongen besøge skolen i forbindelse med afsløring af en mindesten i Skibelund Krat.Læs videre

15. juli 1920. Med kongen i Ribe, Askov, Skibelund og Københoved

Mads K. Gram var med i kongens følge, da han den 15. juli var på sin fjerde og sidste tur rundt i det genvunde Sønderjylland. Dette er anden del af hans beretning fra turen.

Turen gik nu over Gjelsbro mod Ribe. Som Skamlingsbankestøtten mod Øst, havde Domkirkens Taarn været Vestkystens Vartegn paa, at vi dog hørte sammen til Trods for den unaturlige Grænse fra 1864.Læs videre

15. juli 1920. Med kongen i Toftlund, Højrup, Arnum, Tiset og Gram

Mads K. Gram var med i kongens følge, da han den 15. juli var på sin fjerde og sidste tur rundt i det genvunde Sønderjylland. Dette er anden del af hans beretning fra turen.

Følget kom imidlertid tilbage fra Kirken, Forsamlingen raabte Hurra, og Turen gik videre gennem Toftlund, Højrup og Arnum, hvor der hvert Sted blev gjort Holdt; Kongen blev budt velkommen, han svarede og trykkede de nærmeststaaende i Haanden.Læs videre

14. juli 1920. P. Chr. Stemann: “Det hele skulle glide. Og det gjorde det.”

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Min dagbog slutter den 14. juli, hvor vi fra Tønder amt var til taffel ombord på „Dannebrog”, der lå i Åbenrå havn, og jeg skal herefter kun gøre bemærkninger om særlige hovedpunkter under opholdet dernede, der var en så interessant oplevelse og opgave, også fordi man fik lejlighed til at starte et dansk amt og en amtskommune med alle dertil hørende organer, vejvæsen o.Læs videre

Sønderjysk Månedsskrift – med Genforeningen som tema

Sønderjysk Månedsskrift er et tidsskrift, der udsendes otte gange årligt til medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Det indeholder korte artikler om navnlig historiske emner – og fire gange årligt desuden Grænselandskronikken, der giver et nyhedsoverblik over begivenheder i Sønderjylland det forgangne kvartal.

I dette nummer bl.a.: en stor artikel om festen på Dybbøl i 1920, skrevet af museumsinspektørerne Lisette Juhl Hansen og Mariann Kristensen og illustreret med talrige smukke farvedias fra dagen, taget af Otto Nørmark.… Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918