375 faldne mangler basale persondata

Der arbejdes pt. på en ny version af Museum Sønderjylland – Sønderborg Slots liste over faldne i krigen 1914-1918 med tilknytning til Sønderjylland.
Den nye version skal afløse den sidst offentliggjorte version fra april 2018, da der siden er tilføjet flere personer og en del supplerende oplysninger, men også fjernet nogle personer fra listen.

I den forbindelse er der pt.… Læs videre

29. november 1919. Ernst Christiansen: “Jeg dvæler ved »de kønne Ord«, der af Modparten er sagte…”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

29. November: Den 27de de sønderjyske Foreningers store Protestmøde i Cirkus i København. I Aften vort afsluttende Møde i Sønderborg. Jeg dvæler ved »de kønne Ord«, der af Modparten er sagte paa Møderne og tidligere, og de Gerninger, der taler et andet Sprog.Læs videre

27. november 1919. Underskriftsindsamling for rømning af 3. zone

Adresse om tysk Rømning af 3. Zone
I sine »Dagbogsblade fra Afstemningstiden« (Slesvig delt, S. 267) meddeler E. Christiansen under 27. Nov. 1919:

Adressen, der kræver 3. Zone rømmet af Hensyn til 2. [Zone], overraktes i Gaar Statsminister Zahle med 315.455 Underskrifter.

 

__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.… Læs videre

26. november 1919. “Valgkampen i fuld Gang”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

H.P. Hanssens “Aabenraa-fløj” har flertallet i Den nordslesvigske Vælgerforenings udvidede tilsynsråd (bestyrelse), men den fløj, der går ind for en sydligere grænse (Flensborg- og Dannevirkefolk) forventer fremgang ved det kommende valg til tilsynsrådet.… Læs videre

25. november 1919. Demobiliserer de tyske myndigheder soldater og sømænd for at få flere stemmeberettigede borgere?

Møde i Fredskommissionens øverste Raad

Paa Grundlag af Indberetning fra Sir Charles Marling havde den britiske Delegation 22. Nov. 1919 meddelt Fredskonferencen, at den tyske Regering havde til Hensigt at demobilisere en Del af Land- og Sømilitæret i Flensborg og at give de demobiliserede Personer civile
Bestillinger indenfor Afstemnings-Omraadet. Sir Eyre Crowe forelagde denne Sag i Øverste Raads Møde 24.… Læs videre

Foredrag med René Rasmussen i Tønder 27. november kl. 19:30

Museumsinspektør René Rasmussen holder foredrag i Tønder på onsdag den 27. november kl. 19:30 i Brorsonhus, Kirkepladsen i Tønder.

Emnet er: “Sønderjylland delt og sønderjyderne splittet. Kampen om afstemningen 1919-1920.”

Sønderjylland (Nordslesvig) blev i 1920 forenet med Danmark, men Danmark blev næsten splittet på spørgsmålet. For hvor skulle den fremtidige grænse gå? Nord eller syd om Flensborg?Læs videre

De danske sønderjyders førstemand: H.P. Hanssen 1862-1914

I forbindelse med det forestående 100-års jubilæum for Genforeningen i 1920 udgiver Sprogforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland et værk om de danske sønderjyders førstemand  H.P. Hanssen.

Bogens første bind er udkommet og bind 2 er lige på trapperne.

Første bind handler om H.P. Hanssens historiske betydning og lederskab indtil udbruddet af Første Verdenskrig i 1914 og er skrevet af Hans Schultz Hansen, dr.phil.… Læs videre

Bogserie fra Skodborg Hjemstavnsforening & Arkiv

Skodborg Hjemstavnsforening & Arkiv har tidligere i år udgivet en serie på ikke færre end fem bøger om sognets historie før, under og efter Første Verdenskrig.

Det er Keld Mortensens to bøger:

Skodborg Sogns faldne i Den store Krig 1914-1918” og

Skodborg under den store Krig. Nogle glimt af krigens indvirkninger på hverdagen”.

Læse mere om bøger og forfatter her

Og desuden Jørgen Larsens tre bøger:

”Andere Methoden”

”Kom hjem og stem” og

”Genforeningen fejres i Skodborg”

Læse mere om bøger og forfatter her

 

Alle 5 bøger kan købes ved henvendelse til Skodborg Hjemstavnsforening og Arkiv

Bøgernes pris er 150 kr.

Læs videre

Sønderjysk desertør i kryolitminerne på Grønland

Sidste år udkom denne fine, lille bog, der fortjener langt større udbredelse, end den har fået. Det er en spændende historie – og bogen indeholder fantastiske 100 år gamle fotografier fra Grønland.

Den handler om Jens Jepsen fra Bylderup, der gik over grænsen i 1915 – og endte i en kryolitmine i Grønland!

Forfatter er Gunnar Solvang, tidligere museumsinspektør i Køge.… Læs videre

21. november 1919. Beslaglæggelse af tyske ejendomme

Beslaglæggelse og Salg af tyske Undersaatters Ejendom
Versailles-Traktatens Art. 297 bestemte, at de tyske Undersaatter, som ved Traktatens Udførelse blev Statsborgere i et af de allierede og associerede Lande, skulde fritages for alle Bestemmelser vedr. Beslaglæggelse og Salg af tyske Undersaatters Ejendomme. Da nu imidlertid de Slesvigere, der vilde blive danske Undersaatter, ikke kom til at tilhøre et af de »allierede og associerede« Lande, kunde de ikke paakalde Art.… Læs videre

21. november 1919. Valgmøde hos Vælgerforeningens Mindretal.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

21. November: Til Vælgerforenings-Mindretallets indledende Valgmøde i Haderslev. Stort og udmærket Kampmøde. Efter at Kloppenborg og jeg har talt, Ordskifte mellem Nis Nissen og Advokat Andersen, der hudfletter Hr.Læs videre

20. november 1919. “… vi beder vort Folk om at dække vor Ryg, mens vi kæmper med Front imod Syd.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

20. November: I Aften det første Møde for alle Vælgerforenings-medlemmer. Logehuset stuvende fuldt. Tillidsmænd holder Vagt. Svensson, Fyrbøder J. Nielsen, Holger Andersen Hovedtalere.

Enstemmig Tilslutning til en Resolution, hvori vi protesterer mod Zahle og beder vort Folk om at dække vor Ryg, mens vi kæmper med Front imod Syd.Læs videre

19. november 1919. “Jeg er dansk til Liv og Sjæl!”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

19. November: Paa et Distriktsformandsmøde i Borgerforeningen opstilles ved hemmelig Afstemning seks Kandidater fra Byen til Vælgerforeningsvalget. Hver af dem fremsætter et lille Program. En af dem, en Arbejder, vil sammenfatte sit Program i: Jeg er dansk til Liv og Sjæl!Læs videre

18. november 1919. Ernst Christiansen: Zahle søgte at foregribe kommissionens kendelse ved at forlange dansk flertal i Flensborg.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

18. November: Statsminister Zahle talte i Dag efter Marotts varme Indlæg i Gaar i den danske Rigsdag, glattede lidt ud, men søgte at foregribe Kommissionens Kendelse ved at forlange dansk Flertal i  Flensborg.Læs videre

17. november 1919. Ernst Christiansen: “Forskræmte, lyttende, undrende, forventningsfulde…”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. November: Med Tønder i Avtomobil til Ellund. Talt med Andr. Lorenzen, derefter til Store Vi og med et Par Tillidsmænd derfra til Jørgensen i Sillerup.Læs videre

Ny roman af Linda Lassen: “Jens og Marie. En genforeningsroman.”

Linda Lassen har skrevet en ny roman, der foregår i Sønderjylland. Den er netop udkommet på forlaget Hovedland. Bogen vil senere blive anmeldt her på siden. Linda Lassen vil være kendt som forfatter til flere historiske romaner, der foregår i Sønderjylland i den tyske tid mellem 1864 og 1920.

Bogens titel er: Jens og Marie. En genforeningsroman

Forfatteren skriver om romanen:

I 2020 markerer vi 100 året for genforeningen – dvs.… Læs videre

15. november. Ernst Christiansen: “træt paa Legeme og Sjæl”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

15. November: I Dag til fælles Tilsynsraadsmøde i Aabenraa. Ordningen af Valget fastsættes i Enkelthederne. De 23 drøfter i et Særmøde deres Valgberedskab. — I Aften til dansk Møde i Sosti.Læs videre

13. november 1919. Ernst Christiansen: “Jeg kræver Fredstraktatens Løfte om Fjernelse opfyldt.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

13. November: Det tyske demokratiske Parti har stillet hele sit Apparat til Det tyske Udvalgs Tjeneste. — I Forgaars ankom Kommissionens Udsendinge hertil for at træffe nogle Forberedelser.Læs videre

Bogen om Toftlund Sogn i Første Verdenskrig kan nu købes på Sønderborg Slot

“Fra Vestergade til Vestfronten. Toftlund sogn i 1. Verdenskrig 1914-1918” er en monumental bog, der forsøger at samle den eksisterende viden om ét sogn og dens krigsdeltagere i Første Verdenskrig. Bogen fylder knap 500 sider og er overdådigt illustreret.

Bogen kan købes i museumsbutikken på Sønderborg Slot for kun 250,- kr

Vi vil fra Den store Krigs side meget gerne opfordre andre lokalhistoriske foreninger i Sønderjylland til at følge Toftlunds eksempel og udgive en bog om sognets historie under Første Verdenskrig.… Læs videre

Gratis koncertfortælling i Løgumkloster om Første Verdenskrig i morgen

Onsdag den 13. november kl. 19.30 er der koncert med folkemusikgruppen Svestar i Løgumkloster kirke. Det er en koncertfortælling om savn og lyspunkter.

Svestar har dykket ned i en slægtnings personlige dagbøger og brevudvekslinger med familien under 1. Verdenskrig og skabt koncertfortællingen ”Kærligt hilset fra Ingenmandsland”.

Svestars koncert med nyskabende viser og folkemusik formidler en personlig og kontrastfuld krigserfaring.… Læs videre

11. november 1919. Statsminister Zahle: “Vi kan ikke ønske, at Folk, som var tyske i Gaar, stemmer dansk i Dag for mulig øjeblikkelig Pengefordels Skyld.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

11. November: Nødskrigene fra 3. Zone lyder atter og atter,  i Dag i et Brev fra Slesvig By. — Statsminister Zahle holdt 9de ds. en Tale i Ringsted, hvori han ønskede alle Danske med hjem, men ogsaa saa vidt muligt kun alle Danske.Læs videre

10. november 1919 – Ribe Stiftstidende: præste-forhold og lærer-forhold i Nordslesvig

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Præsteforholdene i Sønderjylland

Kirkeministeriet har nu truffet en foreløbig ordning med hensyn til præsteforholdene i Sønderjylland efter Genforeningen. En snes ny embeder bliver ledige og skal besættes foreløbig. Der er allerede mange, der har erklæret sig villige til at overtage den midlertidige virksomhed.Læs videre

10. november 1919. En Aabenraa-krigsfanges omtumlede skæbne.

Hejmdal 10. november 1919.
En Aabenraa-krigsfanges omtumlede skæbne.
Igennem Italien på kryds og tværs i 26 måneder. – Hjem ved det sønderjyske ministeriums hjælp.

Fredag morgen lagde “Det Forenede Dampskibsselskab”s damper “Flora” ind i Københavns havn. “Flora”, hvis udmærkede fører er kaptajn Meyer, som fra Middelhavet, og foruden den sædvanlige last medførte damperen denne gang også en anden, nemlig 7 unge sønderjyder, der fra årelang udlændighed ved det Sønderjyske Ministeriums hjælp nu endelig nærmede sig hjemmet, hvor de har været savnet så længe.… Læs videre

10. november 1919. Hvornår kan freden forventes at træde i kraft?

Rigsdagspartiernes sønderjydske Udvalg
I Mødet 10. Nov. 1919 behandledes en Forespørgsel til Udenrigsmin. af følgende Indhold:

Hvilke Oplysninger kan Regeringen give med Hensyn til Tidspunktet for den internationale Kommissions Overtagelse af Forvaltningen i Afstemningsomraadet i Sønderjylland?

Udenrigsmin. gengav Fredstraktatens Bestemmelse, der gav  Tyskerne en Rømningsfrist paa 10 Dage efter Fredens Ikrafttræden (S. 240) og fortsatte:

Jeg har forstaaet, at den internationale Kommission ikke ønsker en stykkevis Overtagelse, men derimod en Overtagelse af hele Afstemningsgebetet paa een Gang, og saa vidt jeg har forstaaet, er det Meningen, at den vil overtage Forvaltningen 5 Dage efter Fredens Ikrafttræden, saaledes at denne Periode paa 10 Dage bliver forkortet med 5 Dage, hvilket meget vel kan lade sig gøre, da der har været lang Tid til Forberedelse for Tysklands Vedkommende.Læs videre

9. november 1919. Lærerinde lader elever skrive advarsler til den danske presse.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

9. November: Magistraten har i Gaar faaet Telegram fra den prøjsiske Arbejdsminister med Løfte om 11 Millioner til en Frihavn. — En Lærerinde i Flensborg lader sine Elever skrive politisk Stil, blandt andet med en Advarsel mod den danske Presse.Læs videre

9. november 1919. “Jørgensby-drengen”. Dansk propaganda på plattysk

I efteråret 1919 begyndte Mellemslesvigsk Udvalg at udsende løbesedler på plattysk.

Pseudonymet “Der Jörgensbyer Jung” dækkede over redaktør Ernst Christiansen, der ellers mest er kendt som en alvorsmand, var vokset op i bydelen Jørgensby på østsiden af Flensborg havn. Den humoristiske tone var kendetegnende for “Der Jörgensbyer Jüng.”

Vi har desværre ikke tid og kræfter til at oversætte løbesedlen, men hvis man kan lidt tysk, dansk og sønderjysk kan man udmærket stave sig igennem den.… Læs videre

Foredrag i Agerskov 12. november kl. 19:00: Kampen om de faldnes minde

Præsentation af den nye bog – Kampen om de faldnes minde

12-11-2019 kl. 19:00 – 20:00

Lokalhistorisk Arkiv i Agerskov, Bytoften 34, 6534 Agerskov

Historiker, dr. phil. Lars N. Henningsen vil præsentere sin nye bog Kampen om de faldnes minde, der udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Ved alle sognekirker i Sønderjylland findes en mindesten eller en mindetavle over sognets faldne i Første Verdenskrig.… Læs videre

8. november 1919. “Flensborg i udmærket gænge, Tønder melder om fremskridt”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

8. November: I Tønder har Rigskansler Baner den 6te ytret Haabet om, at den danske Regering kunde være villig til at give Afkald paa noget af l.Læs videre