19. november 1918 – Ribe Stiftstidende: demobiliseringen skal ske hurtigst muligt

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Pas til Danmark

Landdagsmand Kloppenborg-Skrumsager har faaet bemyndigelse til at undertegne og udstede pas.

Iltogene standsede i Tyskland

Ifølge Wolffs Bureau meddeler statsjernbaneforvaltningen, at fra og med i gaar af standses iltogene fuldstændigt, for at demobiliseringen kan ske hurtigst muligt.Læs videre

18. november 1918 – Enkefru Røgind: “… det første store danske Møde her”

Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.

18. Novbr.
Marie og jeg til Mødet i Juhls Sal. Vi gik herfra 1¾, mødte Vognen med Schmidt, Vojensgaard.
Læs videre

18. november 1918. Eskildsen oplever dødsfald: “Muus, vor gode Ven, død her i vort Hus?”

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. Efter flere dages march, kunne Eskildsen og kammerater endelig holde en hviledag. “Slottet” de skulle overnatte på, var dog ikke så imponerende som navnet antydede.

17. November. Det er en Søndag. Marchen fortsættes op over Bjergkamme, ned i l’Homme-Dalen, op igen og ned til Vesqueville.Læs videre

De første anmeldelser af den danske spillefilm “I krig og Kærlighed” er kommet

Spillefilmen “I krig og kærlighed” havde premiere den 15. november. Nedenfor er samlet en række links til de første anmeldelser fra de væsentligste medier.

Per Juul Carlsen anmelder for Danmarks Radio og skriver “Ny, dansk storfilm stopfodrer os med følelser.” Tre ud af seks stjerner.

Bo Tao Michaëlis anmelder for filmmagasinet EKKO og skriver:  “Billedskønt og højstemt melodrama om et tragisk kapitel i Danmarkshistorien er en langstrakt affære, men vinder ved eftertanke.” Fire ud af seks stjerner

Kim Skotte anmelder for Politiken og skriver: “Et genoldigt møllodrama: Følelsesorglets pedaler bliver jokket i bund hele tiden i ny dansk film.” Tre ud af seks stjerner.… Læs videre

18. November 1918. 1. Akt af revolutionen og altyskerne.

I Horsens Social-Demokrat kan den 18. november 1918 læses følgende:

Under overskriften ”Hvorledes det skete” bringer ”Vorwärtz” en artikel om de begivenheder, der gav det direkte stød til den tyske revolution. Sædvanligvis, skriver bladet, regner man at revolutionen begyndte den 5. november, dagen for dens sejr i Kiel, men dette er ikke rigtigt; i virkeligheden indlededes den en hel uge før.… Læs videre

17. november 1918. Vælgerforeningens afstemningsresolution

Efter at vælgerforeningens bestyrelse og til­synsråd har forhandlet på Folkehjem d. 16.  og 17. november 1918, vedtages med 61 stemmer følgende resolution:

1. Vi ønsker det nordslesvigske spørgsmål løst på den måde, at Nordslesvig opfattes som en helhed, hvis befolkning ved at stemme med ja eller nej tilkendegiver, om den vil genforenes med Danmark.

2. Nordslesvig er den del af hertugdømmet Slesvig, der ligger nord for en linie, som går fra sydpynten af Als ind ad Flens­borg fjord til Kobbermøllebugten, op ad Krusaadalen, sønden om Frøslev således, at Padborg bliver grænsestation, og derpå følger skellet mellem Kær og Slogs herred, Skel­bækken og tilsidst Sønderåen og Vidåen til dens bøjning mod nord, hvorfra den går lige ud til Vesterhavet og videre ud om nordpynten af Sild.Læs videre

17. november 1918. Krigens afslutning – fra The Great War

Youtube-kanalen The Great War bringer hver uge en oversigt over den forgangne uges kampe i Første Verdenskrig. Vært er historikeren Indiana Neidell. Dette er det sidste, ordinære afsnit i en fremragende serie, som vi kun kan anbefale på det varmeste.

Dette sidste ordinære afsnit handler navnlig om våbenstilstanden og krigsafslutningen. Revolutionen er brudt ud i Tyskland og kejser Wilhelm II må flygte til Nederlandene.… Læs videre

17. november 1918. “Alt, hvad fædrene har kæmpet, mødrene har grædt …”

Lydoptagelse af H.P. Hanssens tale (uddrag) den 17. november 1918 på Folkehjem. Talen kan læses i sin fulde ordlyd nedenfor.

H.P. Hanssen genindtalte sin tale i 1932. Dette er kun et uddrag. Talen blev afsluttet med et citat af Bjørnstjerne Bjørnsson (ikke med i uddraget): “Alt, hvad fædrene har kæmpet, mødrene har grædt, har den Herre stille lempet, så vi vandt vor ret.”

Lydoptagelsen findes  sin helhed på Museum Sønderjylland.… Læs videre

17. november 1918. “Hvor dybt er det før så disciplinerede og stolte Tyskland ikke sunket?”

Peter Madsen fra Ullerup gjorde krigstjeneste i Infanterie-Regiment Nr. 162. Han blev såret og har været på lazaret siden marts, først i Sønderborg, fra juli 1918 i Lübeck, men i oktober kom han tilbage på kasernen.

I forbindelse med soldateroprøret er der udbrudt en forfærdelig forlystelsessyge . Alle steder bliver der festet, danset og sjovet.

Soldaterne står som ledere og indbydere til disse fester.Læs videre

17. november 1918. Alle soldaterrådsmedlemmer lå døddrukne i et staldkontor

Hans M. Lunding fra Jels gjorde krigstjeneste ved 2. Garde-Ulanen-Regiment. I Efteråret 1918 var han efter et lazaretophold på regimentets reservedepot på kasernen i Moabit i Berlin.

Men jeg sad stadig som 19-årig ulan-korporal på kasernen i Moabit, og mens verdenshistoriske begivenheder udspilledes omkring mig, tænkte jeg kun på, hvordan jeg kunne komme ud af dette kaos og hjem til Nordslesvig.Læs videre

17. november 1918. Mødet på Folkehjem: Der opnås enighed!

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Aabenraa den 17. November 1918.

Da jeg i Morges sammen med Kloppenborg Skrumsager og Nis Nissen gik hen paa Folkehjem for at fortsætte de i Gaar afbrudte Forhandlinger, var jeg forberedt paa Kamp, fordi man efter Forhandlingerne i Gaar havde søgt at ændre de fattede Beslutninger.Læs videre

16. november 1918. “Frontens Rædsel er allerede paa Afstand”

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. Afstanden til fronten blev øget, og med det fulgte humøret blandt soldaterne.

16. November.

Der er kun 12 Kilometer til Maalet, Villance. Det tager os 5 Timer at naa derhen. Der er Knuder i Etappen, en anden Division krydser vor Vej.Læs videre

16. november 1918 – Ribe Stiftstidende: sidste nyt langs grænsen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Det var i de første dages revolutionsfornemmelser, at man kunde fortælle, hvorledes de tyske soldater, der naaede op til grænsen, mødte med afrevne skulderstropper og uden kokarde i hovedbeklædningen – og et par enkelte steder saa man hejst den røde fane i stedet for krigsflaget.Læs videre

16. november 1918. Mødet på Folkehjem: Diskussion om den kommende grænse

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Aabenraa den 16. November 1918.

Jeg var i Dag tidligt oppe, gennemgik Dagsordenen for Bestyrelses- og Tilsynsraadsmødet i Vælgerforeningen og forberedte mig i al Hast til Forhandlingerne.Læs videre

16. november 1918. Matthias Møller endelig hjemme

Matthias Møller fra Sønderborg havde kommandoen over et maskingevær ved Reserve-Infanteri-Regiment 69. Han deltog i de hårde kampe ved Wassigny 17.-18. oktober 1918. Den 31. oktober blev han såret ved et gasangreb og kom på lazaret.

Den 4. Nov. blev ogsaa vi i Sygeafdelingen sat i March. Vi marcherede til Cartignies, til St. Hilaire, til Dimeschaux, og da vi den 7.Læs videre

15. november 1918. Alt er kaos i Berlin

Hans M. Lunding fra Jels gjorde krigstjeneste ved 2. Garde-Ulanen-Regiment. I Efteråret 1918 var han efter et lazaretophold på regimentets reservedepot på kasernen i Moabit i Berlin.

Et par dage efter at revolutionen var brudt ud kom 3-400 matroser
fra Kiel til kasernen, og de følgende dage steg tallet til omkring 600.

De blev under stort postyr indkvarteret i ridehusene.Læs videre

15. november 1918. Mødet i Aabenraa: Vil der opstå uenighed om afstemningen?

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Aabenraa den 15. November 1918.

Dr. Solfs Brev til mig vakte almindelig Tilfredshed. Vi blev enige om, at det, som Aftalen med Folkekommissærerne havde været, først skal offentliggøres paa det store Folkemøde paa Søndag.Læs videre

15. november 1918. ” Befolkningens lyse Glæde og mørke Had er uforandret” Eskildsen og de tyske tropper er ikke populære.

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. Regimentet var på vej igennem Belgien, der til sammenligning var meget pænere end Frankrig ifølge Eskildsen i hvert fald.

15. November.

Der fortsættes ad Slangevejen langs med den vildt brusende Semoy. Vi kommer over Grænsen og er nu i Belgien.Læs videre

15. november 1918. Asmus Jensen i Rumænien: “Vi marcherede ustandseligt Nord paa …”

Asmus Jensen blev indkaldt som soldat i 1911. Han var netop færdig med værnepligten, da krigen kom. I efteråret 1918 befandt han sig i Rumænien.

I Bukarest, hvor vi var indkvarterede i lang Tid, lærte jeg en dansk Kunstmaler fra Vejle at kende. Han var gift med en Østerriger, og dette Hjem besøgte jeg næsten hver Aften.Læs videre

14. november 1918. Fredsbudskab blandt syngende jødepiger i Minsk

Læge H. Lausten-Thomsen gjorde krigstjeneste i Regiment …

„Jeres Kejser er rendt sin Vej!“
Glubokoje hedder en lille Købstad ved en af Beresinas Bifloder, og dens to fineste Hoteller hed i 1918 „Hotel de l’Europe” og „Hotel de Moskwa”. Det førstnævnte var det anseligste, og der blev jeg indkvarteret en Gang i November Maaned.

Dets Ejendommelighed lader sig ikke skildre i høviske Ord; kun saa meget, at om Natten laa jeg paa fire Stole, hvis Ben alle — forgæves — var stillet i Vandglas, indhyllet i mine egne Tæpper.Læs videre

14. november 1918. Hjem fra fronten. Eskildsens lange tur tilbage mod Sønderjylland er begyndt.

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. Den store march hjem var begyndt. Vejen er besværlig og undervejs møder Eskildsen de første krigsfanger på vej hjem.

Den 14. November Kl. 9 Formiddag begynder den store March! Det gaar ud og ind, op og ned langs med Semoys fantastiske Krumninger.Læs videre

14. november 1918. “Hans Peter! Hans Peter! No gæer æ hjem!”

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 14. November 1918.

I Eftermiddags fik jeg et nyt ejendommeligt Indtryk at Frontens Opløsning. Jeg gik ud af Hotellet og ned ad Fortovet udenfor „Kafé Fürstenhof”, da der atter kom en Skare Soldater med trætte, forvaagede Ansigtsudtryk, i lerede Støvler og snavsede Uniformer, overlæssede med Bylter og pakker ud fra Potsdamerbanegaard for mødige at vandre videre til Lehrter Banegaard og faa Forbindelse nordpaa.Læs videre

14. november 1918. Den tyske regering: “Ogsaa det nordslesvigske Spørgsmaal bør løses paa Grundlag af den paagældende Befolknings Selvbestemmelsesret.”

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 14. November 1918.

Jeg var som sædvanlig tidlig vaagen og laa fra Kl. 3 af og gennemtænkte Sagerne. Kl. 7 bankede det paa min Dør, og Professor Aage Frits traadte ind.Læs videre