31. juli 1915. Regiment 84/6 ved Chabin (Shabin)

Senest ændret den 1. august 2015 10:45

Dr.med. Karl Nissen var Fahnenjunker ved IR84’s 6. kompagni. Infanteriregiment “von Manstein” Nr. 84 havde kaserne i Haderslev og Slesvig by. Han deltog i kampene ved Chabin (Shabin) i slutningen af juli 1915.

Marchretningspunktet: det lille stykke skov – Chabin! – så snart vi havde forladt godsdistriktet Rembische, deployerede vi skytterne og gik springvis frem mod målet, gruppe for gruppe, deling for deling.Læs videre

31. juli 1915 – De faldne

Senest ændret den 2. november 2023 18:34

Bartel, Johannes Walter (RIR59/5) – Polawley, Rusland.
Bonde, Christen Christjansen (RIR59/5) – Polawsky, Kurland, Rusland.
Brodersen, Hans (RIR59/5) – Polawsky, Rusland.
Forkert, Ernst Ferdinand (IR84/1) – Krasnostaw, Rusland.
Herbert, Karl Martin Heinrich Arnold (IR187/3) – Stossweier, Frankrig.
Hildebrandt, Johannes Heinrich (LIB3/1) – Bursztyn, Galizien.
Jørgensen, Jens – Polawki, Rusland.… Læs videre

31. juli 1915 – Fra billedsamlingen: Johannes Hildebrandts grav

Billede af Johannes Hildebrandts grav i Galizien, hvor gjorde tjeneste som i en Landsturmbataillon med mange nordslesvigere. Enheden var ikke en frontenhed og årsagen til hans død var kolera. Fotoet er sendt som feltpostkort til Fru Steenholdt i Over Jersdal og lyder:

Sender dig hermed et Billede af Hildebrandts Grav. Han var os en meget kjær Kammerat.Læs videre

30. juli 1915. LIR84 – ”NAREW-BOHR SLAGET”

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og 1. Landwehr-Division, som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

1915-07-30 LIR84 Der Weltkrieg 1914-18 Narew-Front

Efter Vinterslaget i Masurien i februar 1915 var der faldet ro over fronten og man forberedte sig på stillingskrig, da man stod overfor en lang større modstander.… Læs videre

30. Juli 1915 – De faldne

Senest ændret den 23. januar 2020 10:53

Franzen, Hans Karl Martin (LIR31) – Male Cwalini Msciwuje.
Hansen, Marius (IR84/8) – Shabin, Rusland.
Holla, Karl Friedrich (RIR208/2) – Ziennawy.
Jepsen, Marius Christian (IR84/6) – Shabin, Rusland.
Jessen, Heinrich Eduard (IR84) – Shabin, Rusland.
Lind, Lauritz Petersen (GRzF2/5) – Rejowiec, Rusland.
Lorenzen, August Hansen (RIR90/4) – Shabin, Rusland.… Læs videre

30. juli 1915 – Kresten Andresen: “… æ kan jo it forstå dæ!”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). Efter at han i maj havde slået benet alvorligt under en patrulje, var han i begyndelsen af juli blevet erklæret uegnet til tjeneste ved infanteriet og overført til en transportkolonne.

Ugny le Gay den 30. juli 1915

Kære forældre!
Mange tak for pakken med håndklæder og lommeklæder.Læs videre

30. juli 1915 – Flensborg Avis: Send ikke let fordærvelige levnedsmidler i sommermånederne

Senest ændret den 20. juli 2016 8:49

Pakkerne til fanger i udlandet

Over-postdirektionen i Kiel meddeler: Den bestemmelse, hvorefter små pakkebreve, der indeholder varer, til tyske krigs- og civilfanger i udlandet, skal bære påskriften: Indeholder ingen skriftlige meddelelser/enthält keine schriftlichen mitteilungen, bliver tit ikke ænset. Der skal derfor i afsenderens interesse atter mindes om denne forskrift.Læs videre

29. juli 1915 – Flensborg Avis: Carstensen fra Tønder taget til fange efter hjemkomst fra Amerika

Senest ændret den 20. marts 2017 9:59

 

Frigivet krigsfange. Anton Carstensen af Tønder, tidligere ejer af gården Dyrhus, som ved krigens begyndelse for et år siden blev tagen til fange på et skib på hjemrejsen fra Amerika, er nu vendt tilbage fra fangenskabet i Frankrig. Carstensen havde det mærkelige uheld, at en ven, som han ville besøge i Amerika, samtidig var rejst til Europa for at besøge ham, og på hjemrejsen faldt han så i hænderne på franskmændene.Læs videre

28. juli 1915. Ejendommens drift overladt “til en svagelig Kone og en konfirmeret Dreng og Pige”

Senest ændret den 4. marts 2021 11:34

Af Allan Otto Wagner

Andr. Bøgen, Vennemose, blev indkaldt i sommeren 1915.

Det var i Slutningen af Juli Maaned 1915. Efter at jeg i Foraaret samme Aar paa Sessionen var erklæret k. v., fik jeg Tilsigelse om at give Møde paa en Kaserne i Flensborg. Jeg var i en trykket Sindsstemning, for jeg skulde overlade Ejendommens Drift til en svagelig Kone, en konfirmeret Dreng og en konfirmeret Pige.Læs videre

Problemer med nyhedsmails

Kære abonnenter!

Vi har hen over sommeren oplevet en del problemer med hjemmesiden, bl.a. har kommentarfunktionen været nede temmelig længe, og mailservice, der sender mails rundt til abonnenter, når der er nyt på siden, har ikke fungeret i nogle uger.

Vi arbejder på at løse problemerne og håber, at siden vil være fuldt funktionsdygtig igen inden længe.… Læs videre

26. juli 1915 – Flensborg Avis: Russiske fanger ankommer til Toftlund-egnen for at hjælpe til med høsten

 

Flensborg Avis meddeler

En flaskepost er ifølge Sonderburger Zeitung i lørdags bleven fisket op af havnen i Sønderborg.Sedlen, som fandtes i flasken, indeholder følgende påskrift: Libau 1. 7. 15. De bedste hilsner sender D. Ehlers og M. Lassen.

Russiske fanger. I lørdags formiddags ankom der et ekstratog sydfra med 200—300 russiske fanger, som landmændene i Toftlund-egnen har fået bevilget til hjælp ved høsten.Læs videre

26. juli 1915 – Friedrich Nissen: “Granaterne er vel nærgaaende”

Manufakturhandler Friedrich Nissen fra Sønderborg blev indkaldt til hæren ved krigens udbrud og deltog i de første måneder i kampene på vestfronten. Her blev han såret, og efter et lazaret ophold kom han i november 1914 til Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 64, som lå på østfronten. I juli deltog han i forsøget på at omringe de russiske tropper i Polen, i sin dagbog noterede han 26.… Læs videre

26. juli 1915 – De faldne

Senest ændret den 23. januar 2020 9:07

Boysen, Johannes (GRR1/12) – Pniewo.
Christiansen, Leopold Lorenzen (GGR5/7) – Dombrowka, Rusland.
Clausen, Hans (RIR266/12) – Wilkowischki, Polen.
Hillger, Robert Wilhelm Johann (RPR86) – Annopol, Polen.
Kreutzahler, Franz Emil (RIR64/8) – Pultusk, Polen.
Petersen, Max Johann (RIR270/7) – Annopol, Polen.
Tiede, Carl Friedrich Willy (RIR229/5) – Konorowo, Polen.… Læs videre

25. juli 1915 – En 84´er: “…vidt forskellige Modstandere”

Under mærket Chr. beretter en nordslesviger om sin krigstid ved Infanterie-Regiment Nr. 84´s anden bataljon. Regimentet var i sidste del af juli afgået til østfronten og deltog her i den tyske fremmarch:

Russere og Franskmænd var vidt forskellige Modstandere. Selv om de første ikke var nær saa udholdende som de sidste, kunde de godt yde haardnakket Modstand, og vi kom i de følgende Maaneder ud for en Række Kampe, der kostede os mange Menneskeliv.Læs videre

25. juli 1915 – Kresten Andresen: “… ser mere, om end mindre til krig”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). Efter at han i maj havde slået benet alvorligt under en patrulje, var han i begyndelsen af juli blevet erklæret uegnet til tjeneste ved infanteriet og overført til en transportkolonne.

Den 25. juli 1915

Kære forældre!
Jeg venter med nogen spænding på de fotografisager, som jeg bad jer sende mig.Læs videre

24. juli 1915 – Flensborg Avis: Brug for mænd til at få høsten i hus

Senest ændret den 27. april 2017 10:00

 

Flensborg Avis meddeler

Ansøgninger om at få mandskaber på orlov til høsten osv. må anføre størrelsen af areal. Antallet af de ønskede folk og orlovens varighed. Ansøgningens nødvendighed skal attesteres af Landråden. Daglønnen er foruden frit ophold og forplejning 1 Mark 50 Penning om dagen. Arbejdsgiveren skal endvidere underskrive en erklæring, hvori han forpligter sig til at forsørge soldater, som under arbejdet mister mindst 10 Procent af deres arbejdsevne, på samme måde, som de ville have krav på, hvis de havde gjort det under selve militærtjenesten.Læs videre

24. juli 1915 – Enkefru Røgind: ” …du bist zu dänisch”

Enkefru Røgind var på sommerbesøg hos sin broder på Damager, Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for ikke at vende tilbage til København, hvor hun havde en lejlighed, men at blive i Sønderjylland. Gennem hele krigen førte hun dagbog om sin hverdag i Haderslev, den 24. juli 1915 skrev hun:

Flag allevegne. Saa Pastor Prahl med højstegne Hænder hejse sit Flag, det gav et Stik i mit Hjærte.Læs videre

24. juli 1915 – Friedrich Nissen: “… omkring brænder Landsbyerne”

Manufakturhandler Friedrich Nissen fra Sønderborg blev indkaldt til hæren ved krigens udbrud og deltog i de første måneder i kampene på vestfronten. Her blev han såret, og efter et lazaret ophold kom han i november 1914 til Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 64, som lå på østfronten. I juli 1915 deltog han i forsøget på at omringe de russiske tropper i Polen, i sin dagbog noterede han 24.… Læs videre

24. juli 1915 – Nicolai Kraach: “Livet her ude i Skyttegraven”

Senest ændret den 12. september 2016 8:46

Nicolai Kraack kom fra Flovt på Haderslev Næs. Han blev indkaldt i slutningen af marts 1915 og uddannet i Flensborg. Sidst i juni afgik han til vestfronten, hvor han blev tildelt Infanterie-Regiment nr. 85, der lå ved Moulin-sous-Touvent. I begyndelsen af  juli kom han ud i skyttegravene.

Lørdag Frankrig d.Læs videre