30. november 1916 – Jörgen Möller: “Lieber Onkel”

Skoledrengen Jörgen Möller, Gåskærgade 66, Haderslev, skrev i løbet af krigen flere breve til sin onkel boghandler Hans Chr. Møller, der gjorde tjeneste på østfronten.

Hadersleben den 30.11.1916

Lieber Onkel!

Groβmutter hat eine ganze menge Garn(g) von Scherrebek gekriegt, sie soll Strümpfen strecken. Groβm. schreibt bald einen langen Brief zu Dir. Du leigst ja zwischen Warschau und Brestlitowsk das ist ja dickt an einen groβen Mor, das habe ich auf der Landkarte von Ruβland gesehen.Læs videre

29. november 1916 – Ribe Stiftstidende: hjælp til trængende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Marconitelegrafist Frands Callsen,

Søn af kaptajn Callsen og hustru, senere gift Junggreen i Aabenraa, er død i Colombo paa Ceylon. Fr. Callsen var om bord paa et Hamborgsk skib, der ved krigens udbrud søgte ind til Colombo, og har saaledes været interneret i godt to år.Læs videre

29. november 1916. Kadaverdisciplin – og en frækhed, der belønnes

Senest ændret den 26. april 2017 11:43

Peter Poulsen var 43 år, da han blev indkaldt i november 1916. Hans unge kammerater gav ham kælenavnet “Kompagni-bedstefar”. Han var rekrut ved IR49 i Gnesen.

Med Eksercitsen gik det saa som saa. I Løb løb alle de unge fra mig; men var vi ude paa Marchture, saa kunde jeg holde Skansen, og har ikke saa sjældent haft et Gevær foruden mit eget og et Par Kammerater under Armen.Læs videre

29. november 1916. Opskrift på roekaffe. Brev fra Jørgen til Inger.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Rønkærgård i Fjelstrup videre.

Beverloo d. 29.11.1916, onsdag aften

Min egen kære Inger!
… Det var dumt af mig, at jeg ikke fik skrevet op og sagt dig besked om, hvor meget korn vi havde tærsket, for vi skal jo betale for tærskningen.
Læs videre

Thode. Roman om en sønderjyde i Første Verdenskrig

Julegaveidé: Jakob Brodersens roman, der udkom tidligere i år, baserer sig på virkelige hændelser.

Næsten 30.000 unge sønderjyske mænd blev indkaldt til tysk krigstjeneste under 1. Verdenskrig. De, der som Theodor Thode vendte hjem, blev til titusindvis af fædre, bedstefædre og oldefædre, som for det meste ligesom han svarede ”nej”, når de blev bedt om at fortælle om krigen.

Læs videre

28. november 1916. Kompagni-bedstefar søger om orlov

Senest ændret den 26. april 2017 11:23

Peter Poulsen var 43 år, da han blev indkaldt i november 1916. Hans unge kammerater gav ham kælenavnet “Kompagni-bedstefar”. Han var rekrut ved IR49 i Gnesen.

Efter en halv Snes Dages Forløb listede jeg en Aften ind til vor gamle Kaptajn og bad indstændigt, om han vilde lade mig faa Lov til at faa en Orlov, før jeg gik til Fronten.Læs videre

28. november 1916. Levende begravet med øjnene fulde af jord

Carl Theodor Thode gjorde krigstjeneste i 4. Schlesiske Infanteriregiment 157 på Østfronten.

Der gik et stykke tid, hvor vi havde det meget roligt.

Indtil den 28. november 1916. Jeg husker det så nøje, for min mor havde fødselsdag den 27. november – og jeg havde tænkt meget på hende den dag. Vi var fire brødre og en svoger med i krigen.Læs videre

27. november 1916 – Ribe Stiftstidende: kritikken skal holdes nede

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Kritikken skal holdes nede. Censuren med krigsbilleder skærpes.

Generalkommandoen i Altona har udstedt en forordning, ifølge hvilken det er forbudt at udbrede flyveblade eller flyveskrifter i hvilke der øves kritik mod de i anledning af krigen trufne foranstaltninger eller af ernæringsforholdene.Læs videre

27. november 1916. En rundbarbering til kompagni-bedstefar

Senest ændret den 26. april 2017 11:25

Peter Poulsen var 43 år, da han blev indkaldt i november 1916. Hans unge kammerater gav ham kælenavnet “Kompagni-bedstefar”. Han var rekrut ved IR49 i Gnesen – men det var svært at finde en uniform, han kunne passe.

Vi havde her en Feltwebel, som var Indbegrebet af alt ondt, og en Kaptajn, som selv havde været ude ved Fronten, havde faaet 3 Fingre skudt af sin højre Haand, Maven revet op og Ansigtet flænget mange Steder; han saa ikke godt ud, og var ogsaa, hvad vi i vort Sprog kalder „saa vreden, som et Stykke Reb”.Læs videre

27. november 1916. H.C. Brodersen i en gas-stilling

Senest ændret den 4. december 2020 8:57

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, fra efteråret 1915 til foråret 1916 var han i Leib-Kompagni 118, og efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni.

I Stillingen ved Conde, den 27.Læs videre

27. november 1916. Går jeg tidligt i seng, kan jeg ikke sove hele natten. Brev fra Inger til Jørgen

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Mandag aften d. 27.11.16

Min kære Jørgen!
… I aften har jeg været hos postens.
Læs videre

27. november 1916. Kan du ikke sørge lidt mindre, for jeg skal jo nok komme hjem igen. Brev fra Jørgen til Inger.

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Beverloo d. 27.11.1916

Min egen kære Inger!
Allerførst skal du have mange tak for de gode dage, vi tilbragte sammen.
Læs videre

Fra samlingerne: Mauser Gewehr 98

Mauser Gewehr 98 var den tyske standardriffel under Første Verdenskrig. Geværet var 125 cm langt og vejede 4 kg. Kaliberen var 7.92 mm og der var plads til 5 patroner i magasinet. Geværet bliver teknisk set regnet for det ypperste af sin type, men dets længde kunne være et problem i de smalle skyttegrave, ligesom dets lige ladegreb havde en tendens til at hænge fast, og så var magasinkapaciteten kun det halve af geværets britiske modstykke.… Læs videre

26. november 1916. “Kompagni-bedstefar” – Peter Poulsen indkaldt som 43-årig

Senest ændret den 26. april 2017 11:26

Peter Poulsen var 43 år, da han blev indkaldt i november 1916. Hans unge kammerater gav ham kælenavnet “Kompagni-bedstefar”. Han var rekrut ved IR49 i Gnesen.

Det var ikke Kærlighedsbud, der var ude efter os danskindede Sønderjyder, naar Udskrivningskontorets røde Indkaldelsesordrer naaede vore Hjem.

Vi syntes, vi havde alt at tabe og intet at vinde, og det blev krævet, at vi skulde staa Side om Side med og kæmpe for dem, vi hjemme havde kæmpet imod med en god Samvittighed, saa det var med Angst og Bæven, vi tog Afsked med vore Hjem, for at gaa med ud i den frygtelige Krig.Læs videre

25. november 1916. Ugens kampe fra The Great War

Youtube-kanalen The Great War bringer hver uge en oversigt over den forgangne uges kampe i Første Verdenskrig. Vært er historikeren Indiana Neidell.

Denne gang handler det navnlig om kejser Franz Josefs død; afslutningen af Somme-offensiven, der krævede et samlet tab på over én million mænd, heraf over 300.000 dræbte; kampene i Rumænien, hvor tyskerne er i offensiven; ententens offensiv sydfra ind i Makedonien mod tyske og bulgarske tropper; og sænkningen af verdens største skib, Britannic (søsterskib til Titanic) ved Grækenland.… Læs videre

25. november 1916 – Lorens Jepsen: “ingen end Oldinge og Børn tilbage”

Lorens Jepsen var landmand fra Valsbøl lige syd for den nuværende dansk-tyske grænse. I januar 1916 blev han tildelt Infanterie-Regiment Nr. 75, der i efteråret 1916 lå i stilling mellem Blangy og Tilloy ved Arras.

Skg. d. 25. November 1916

Min kære Anne!
Jeg takker for et Brevkort, hvori Du meddeler mig, at det gaar Eder godt.Læs videre

Ny bog: Det tunge Budskab. Brevveksling i en sønderjysk familie under Første Verdenskrig

Det tunge budskab. Brevveksling i en sønderjysk familie under Første Verdenskrig.

227 sider, indbundet og illustreret. Udgivet af Mariane Blume Aarhus, 2016, på eget forlag. 120,- kr.

Familien Hansen Smidt fra Spandet og Arnum i det nordvestlige Sønderjylland er et uhyre interessant bekendtskab.

Søren Hansen Smidt blev indkaldt til Første Verdenskrig i august 1914, han blev tildelt Infanteriregiment 75 (IR75) og faldt ved Hartmannsweilerkopf i Alsace i april 1915.… Læs videre

24. november 1916 – Ribe Stiftstidende: dødsmærket

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Hvor der hersker nød

I fredagsnummeret af det tyske blad i Sønderborg Sonderburger Zeitung, skriver en bekymret moder: Byens varer er for længst udsolgt. Der er intet at faa hos nogen købmand. Hvor kan der nu købes hvedegryn, havreflokker eller byggryn?Læs videre

24. november 1916 – Johan Wrang: “såret har åbnet sig igen”

Johan Wrang var søn af bogholder ved Flensborg Avis, Jørgen Wrang, og blev ved krigens udbrud indkaldt til Füsilier-Regiment Nr. 86, hvor han gjorde tjeneste hele krigen – fra januar 1915 som løjtnant.

Mainz 24/11.1916

Kære Doschi!
Rigtig hjertelig tak for de kære ord. Du spørger til min rejse. Ja, det blev helt anderledes end jeg havde tænkt mig.
Læs videre