31. marts 1915. Regiment 84 i Somme-Py: Byen er fuldstændig ødelagt.

Vicefeldwebel af reserven, C. Beuck, Infanteriregiment ”von Manstein” Nr. 84, 5. kompagni, fortæller om stillingskampene i Champagne.

Den følgende dag, den 31. marts, har vejret klaret op. Kompagniførerne er redet i forvejen for at orientere sig om den nye stilling. Om aftenen rykker vi så ud i stiling.

Vi går gennem landsbyen Somme-Py, som gør et gyseligt indtryk; den er fuldstændig ødelagt; ikke et hus er uskadt mere.Læs videre

31. marts 1915. Høje kartoffelpriser – og for sparsom flagning for tyske sejre!

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Syd for grænsen under krigen

De høje kartoffelpriser i Haderslev

“Dannevirke” bringer følgende indsendte stykke: Som følge af den herskende mangel på kartofler er priserne i Haderslev stegne til en svimlende højde. Enkelte forhandlere tager nu 30 Pg. pr. liter og endnu mere for spisekartofler.Læs videre

30. marts 1915. En fredelig dag i skyttegraven

Skyttegraven ved L. i Frankrig

Kære Søster
Krigen fører mange Genvordigheder og meget sørgeligt med sig, ja mange Steder og til visse Tider Grusomheder, Rædsler og Elendigheder, som grænser op til det ubeskrivelige. Det kan enhver derhjemme let forestille sig, og det er selvfølgeligt, at der for alle, som har Paarørende i Felten, hviler et vist Tryk paa Sindet.Læs videre

29. marts 1915. Ny fangelejr ved Øster Terp. Zeppeliner til basen i Tønder

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for Kongeåen

Syd for Grænsen under Krigen

En ny Fangelejr
opføres i Nærheden af Øster Terp øst for Løgumkloster. Lejren, der skal staa færdig i de første Dage af April, skal huse 1000 Krigsfanger, som skal anvendes til Kultivering af de udyrkede Arealer.… Læs videre

29. marts 1915. Regiment 84 ankommer til Somme-Py

Vicefeldwebel af reserven, C. Beuck, Infanteriregiment ”von Manstein” Nr. 84, 5. kompagni, fortæller om stillingskampene i Champagne.

Den 28. marts ca. kl. 6 om morgenen – det er Palmesøndag – stiger vi af jernbanevognene, stivfrosne og forsovede. I morgengryet overskrider vi floden Aisne ved Ambly og når Mont-Laurent kl. 8.

Det er en lille, uanselig by; landskabet virker ikke tiltrækkende; næsten helt fladt ligger landet udbredt for vort blik, kun gennemskåret af lave terrænbølger.Læs videre

28. marts 1915. Sultne belgiere

Paa Vej til Krigsskuepladsen

Lidt op ad Formiddagen ruller Toget ind paa Briissels Banegaard. Her er stærk Færdsel af alle de mange Militærtog. Befolkningen gør et fredeligt Indtryk, men Mænd og Kvinder staar tavse paa Gaderne og ser efter det bortilende Tog. De fleste Kvinder er sortklædte, maaske ligger en af deres Nærmeste allerede under sorten Muld, ramt af det dræbende Bly.Læs videre

27. marts 1915. Ved Kongeågrænsen

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for Kongeåen

Syd for grænsen under Krigen
Slusen i Grænseskellet

Ved Egerisgaard i Nærheden af Sønderskov Mølle er der et Kanal-Anlæg til Overrisling af Engene paa begge Sider af Kongeaaen, anlagt af et Selskab, der tæller Medlemmer paa begge Sider Grænsen.… Læs videre

27. marts 1915. Infanteriregiment 84 rykker til Champagne

 

Vicefeldwebel af reserven, C. Beuck, Infanteriregiment ”von Manstein” Nr. 84, 5. kompagni, fortæller om stillingskampene i Champagne

I Guise havde vi egentlig været af den mening, at vi var bestemt for en særlig aktion, måske en angrebskamp på den franske eller en af de andre fronter, fordi vi i ugevis havde været trukket ud af fronten og blevet nyuddannet og underlagt en nyformeret, selvstændig division; i hvert fald regnede vi ikke med at skulle genindsættes i et skyttegravsafsnit i Frankrig.Læs videre

26. marts 1915. Triste forhold i fangelejrene i Nordslesvig

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for Kongeåen

Syd for Grænsen under Krigen

Triste Forhold i Fangelejre i Nordslesvig
Det er selvsagt, at det i Alminde­lighed er forbundet med mangehaande Savn at opholde sig som Krigsfange i fremmed Land, men værre bliver For­holdene naturligvis, naar der begynder at blive Knaphed med Levnedsmidler, og Fangernes Antal tilmed er stort.… Læs videre

25. marts 1915. Hans Petersens kammerat afstraffet i felten

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Den 25. Marts 1915. Vi havde i 8 Dage ligget i den store Stenhule, som hørte til Gaarden »La Carriére«. Inde i Hulen var der hverken Lys eller Ro til at skrive; derfor gik jeg ud paa Marken og satte mig i Græsset med Ryggen lænet op mod en gammel Radsaamaskine og skrev med Bogen liggende over Knæene.Læs videre

24. marts 1915. Nye indkaldelser. Det tynder ud. En trykket stemning.

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for Kongeåen

Syd for Grænsen under Krigen

Nye Indkaldelser. — Det tynder ud. — En trykket Stemning.

Af den tidligere udskrevne Del af Landstormens 1ste Opbud (Mænd i Alderen indtil 39 Aar) er der i de sidste Dage indkaldt en Mængde i Nordslesvig, saa mange, at det lagt et alvorligt Tryk over Stemningen i mange Egne.… Læs videre

24. marts 1915. Socialistiske kvinder i Slesvig-Holsten?

Ribe Stiftstidende

Af Nicolai Flyman

Brød eller Fred!

Fra Hamborg skrives til Jyllandsposten. Der og i Lübeck samt i større Købstæder i Holsten og Slesvig er der i de sidste 14 dage bleven opslået trykte plakater hvorpå der står: Brød eller Fred! De fjernes selvfølgelig af Politiet; men nye opslås hver nat i stort antal. Der må stå en stor organisation bag ved; den almindelige mening er, at det er socialistiske kvindeforeninger.… Læs videre

23. marts 1915 – luftskib ankommer til Tønder

Det første luftskib ankommer til luftbasen i Tønder. Der er tale om et Parsefal-luftskib med navnet PL25, som får til huse i luftskibshallen “Marine”. Luftskibet er produceret af Luftfahrtzeug Gesellschaft i Bitterfeld og fløj sin første tur 25. februar 1915. PL25 har en længde på 112,5 m og en gasvolumen på 14.000 kubikmeter, men trods sin størrelse og modsat Zeppelinerne har PL25 ikke noget indre skellet af aluminium.… Læs videre

23. marts 1915. Forbud mod dansk og karruseller, uld og guld, russere til Sønderjylland

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for Kongeåen

Syd for Grænsen under Krigen

Der maa ikke skrives Dansk fra tysk Omraade
Officielt meddeles af de tyske Myn­digheder: Fra og med 20. Marts er følgende Bestemmelse traadt i Kraft med Hen­syn til Breve og Telegrammer fra Tysk­land til ikke fjendtligt Omraade: Breve, som skal indleveres aabne til Udlandet, skal være skreven paa Tysk, Italiensk, Spansk, Fransk eller Engelsk (til den besatte Del af Belgien kun paa Tysk, Flamsk eller Fransk).… Læs videre

22. marts 1915. Privat indkvartering: “… i grunden nogle små søde belgiere!”

Flandern, den . . . .

Saa blev vi afløste i Skyttegravene igen. I roligt Marschtempo, som det sømmer sig fbr Landeværnsmænd, tilbagelægges de ca. 10 Kilometer til Kvartererne.

Efter et Par smaa Timers Forløb er vi der. Halløj i — Mo’r staar allerede i Døren og vinker, og hun smiler med hele Ansigtet. „Ja, ja Mo’r, nu er vi her igen!“Læs videre

21. marts 1915 – Luftskibshal i Tønder færdig

Den anden af Luftskibsbase Tønders to haller med kaldenavnet “Joachim” er nu færdigmonteret og klar til at modtage et luftskib. Hallen er 180 m lang, 40 m bred og 32 m høj, og består af et træbeklædt jernskelet. I begge ende af hallen er store skydeporte og et dobbelt skinneanlæg, der rækker 200 meter ud i terrænet og skal bruges ved bugseringen af luftskibene.… Læs videre

20. marts 1915. Aabenraa-damerne havde lavet muffediser, mavebælter, knævarmere og mange andre rare sager til os”

Senest ændret den 16. juli 2016 13:46

M. P. Branderup fra Rødekro tilbragte det meste af marts 1915 som soldat i Aabenraa

(… fortsat)

Med mellemrum tog Hauptmann Knudsgaard ned til sin gård for at se til bedriften, og han rejste altid med den daværende småbane (æ Kleinbahn) fra Aabenraa. Engang havde der været en orkanagtig storm, som havde revet slemt i taget på hans gård.Læs videre

20. marts 1915. Chr. Stöckler på vej i chilensk fangenskab

Chr. Stöckler fra Rørkær ved Tønder var fyrbøder på krydseren SMS Dresden. Efter at have flakket om på havene siden krigens udbrud, mødte skibet sin skæbne den 14. marts 1915, da tre britiske krydsere skød den i sænk, selvom den lå i neutral, chilensk havn. Briterne tog mange af Dresdens besætningsmedlemmer til fange, men Stöckler gemte sig på øen og afventede chilenernes ankomst.… Læs videre

20. marts 1915. Nye indkaldelser skraber bunden. Russere til roearbejde.

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Syd for Grænsen under Krigen

Landstormens 2det Opbud af ikke uddannede

Der vil nu i ganske nær Fremtid blive indkaldt til Mønstring af den ikke uddannede Landstorms 2det Opbud, der omfatter Alderen 39—45 Aar, for at faa et Overblik over, hvor meget brugbart Mandskab, der kan raades over.… Læs videre