31. august 1915 – Inger Friis: Anmodning om orlov stoppet

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, blev det begyndelsen på en 3 år lang korrespondance mellem ham og hustruen Inger, om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Fjelstrup, tirsdag aften, d. 31. aug. 1915

I går eftermiddag var Marie Lindberg her, og det var jo ikke gode budskaber, hun kom med.Læs videre

31. august 1915. Henrich Jessen på Østfronten: “Russerne lader nu alt i stikken …”

Heinrich Jessen fra Smedager ved Bolderslev gjorde krigstjeneste i Mellemøsten. Han blev indkaldt den 5. februar 1915 til Füsilierregiment 86 i Flensborg, men overflyttet til uddannelse af rekrutter i Aabenraa. Her var han, indtil han i august 1915 blev sendt sydpå til en ukendt destination. Han skulle overflyttes til Regiment 91 og indsættes på Østfronten. Sidst i august nåede regimentet egnene omkring Brest-Litowsk.… Læs videre

30. august 1915 – De faldne

Senest ændret den 5. marts 2020 16:56

Bolle, Gustav Karl (LIR31) – Male Cwaling, Msciweye.
Bøgh, Jens Christian (FR86/12) – Le Mesnil, Frankrig.
Franzmeier, Carl August (RIR223/6).
Fynsk, Friedrich Andresen (RIR266/5) – Troki-Nowe, Polen.
Hollen, Gottlieb Jessen (RIR223/5).
Jensen, Marius Peter (RIR230/1) – Oldenburg.
Johansen, Peter Christian – Rusland.
Juhl, Nis Hansen (GGR3/7) – Tulicze, Rusland.… Læs videre

30. august 1915. Heinrich Jessen på march i Rusland i al slags vejr

Heinrich Jessen fra Smedager ved Bolderslev gjorde krigstjeneste i Mellemøsten. Han blev indkaldt den 5. februar 1915 til Füsilierregiment 86 i Flensborg, men overflyttet til uddannelse af rekrutter i Aabenraa. Her var han, indtil han i august 1915 blev sendt sydpå til en ukendt destination. Han skulle overflyttes til Regiment 91 og indsættes på Østfronten. Her foregår de meste af transporten til fods på lange dagsmarcher.… Læs videre

29. august 1915. Sneg til til at sove hjemme hos konen

Peter Skøtt fra Flensborg blev efter rekonvalescens uddannet i Aabenraa hos den særprægede Knudsgaard “von Barsmark”.

Det var under den første Verdenskrig. Sommer 1915. Jeg var dengang sammen med syv Lidelsesfæller fra Rekonvalescent-Kompagniet i Haderslev havnet i en Uddannelsesbataillon i Aabenraa og havde her den nok saa bekendte Major Knudsgaard til Kompagnichef.

Majorens Tysk var det kun saa som saa med, men ondt kunde Manden da gøre.Læs videre

28. august 1915 – Morten Kamphøvener: Hans sidster tanker

Morten Kamphøvener deltog som soldat ved Infanterie-Regiment Nr. 84. Han var journalist og udgav allerede i 1919 romanen “Det slesvigske regiment”, om kampene ved Verdun i 1916. I 1921 bragte Sprogforeningens Almanak følgende novelle fra hans hånd:

Hans sidsteTanker.

Der er noget ejendommeligt romantisk over en Bivuak. Baalet i Midten med knitrende, glødende Træstykker, rundt omkring Geværpyramider og brune Telte, og nærmest ved Ilden Smaaklynger af Soldater, der samtaler med hinanden, dybt alvorlige elle smaaskæmtende, alt eftersom deres Sindstilstand er paavirket af Dagen, der svandt eller den, der skal komme.… Læs videre

27. august 1915 – Flensborg Avis: “Fader og Sønner ved Hæren”

Fader og Sønner ved Hæren. (Dv.)
Forarbejder Riis hos Tømmermester Jürgensen i Haderslev, der har tjent som Underofficer og paa Mandag fylder 46 Aar, er bleven indkaldt som Landstormsmand til Tjeneste i Hæren. Han har mistet en Søn, en ligger paa Lazarettet, og en nittenaarig Søn er tagen til Soldat ved sidste Session.

Faldne 
Blikkenslager V.Læs videre

27. august 1915 – De faldne

Christensen, Christian Diedrich (RIR233/11) – Lysa, Zlota Lipa, Galizien.
Jacobsen, Lorenz (RIR208/4) – Shabinka, Rusland.
Johannsen, Johann (RIR223/12) – Lysa, Galizien.
Larsen, Jørgen (GRIR2/3) – Berlin, Tempelhof.
Nielsen, Anders Petersen (RIR223/11) – Lysa, Galizien.
Nissen, Wilhelm (RIR270/6) – Olchowka, Rusland.
Paulsen, Hans Petersen (RIR208/9) – Shabinka, Rusland.
Petersen, Christian (IR84/3) – Woronie, Polen.
Schmidt, Peter Christian (LIR/10) – Zlota, Lipa, Galizien.… Læs videre

26. august 1915: Overblik over kampene på Østfronten i juli og august

Senest ændret den 13. oktober 2015 13:18

Centralmagterne har fremgang på Østfronten. Siden offensiven ved Gorlice-Tarnow i starten af maj har den russiske hær været på hælene over hele linjen, og i juni rømmede russerne fæstningen Przemyśl og den galiziske hovedstad Lemberg.

Tysk offensiv omkring Warszawa

I juli fortsatte tyskernes fremgang, og den tyske generalstabschef, Erich von Falkenhayn, besluttede derfor at udføre en storslået manøvre, der én gang for alle skulle besejre den russiske hær: På frontfremspringet i russisk Polen skulle fjenden omringes og i sidste ende nedkæmpes i området omkring Warszawa.… Læs videre

26. august 1915 – Flensborg Avis: Hilsner fra felten

Senest ændret den 3. januar 2019 9:16

Hilsner fra Felten
Fra Bebra skrives den 25. Avgust: Vi er mange Nordslesvigere paa Rejsen mod Øst og sender Venner og Bekendte en Hilsen. Vi er endnu ved godt Humør.
Claus Nissen, Dybbøl; Peter Petersen, Hørup, Als; Lorens Jørgensen, Eistrup, Als; Edvard Mathiesen, Dynt; A. Paulsen, Egernsund; Johannes Kümpel, Sønderborg; Jens Jacobsen, Borup; Peter Juhler, Aabenraa; Chr.Læs videre

26. august 1915 – De faldne

Senest ændret den 27. februar 2020 19:27

Andersen, Laurids Peter (IR231/9) – Hagen Westphalen.
Christensen, Nis Christian (GGR4/4) – Breslau, Polen.
Junkuhn, Gottlieb (RIR229/8) – Bielsk, Polen.
Jürgensen, Albert Gustav (IR135/12) – Heilbronn.
Petersen, Peter Bjerrum (IR75/9) – Kulmiany, Polen.
Petersen, Rasmus (LIR84/12) – Krasnostan, Rusland.
Thomsen, Hans Petersen (IR92/8) – Sawin, Polen, Rusland.… Læs videre

25. august 1915. Regiment 84 på Østfronten: Landsbyen rømmes

Lauritz Jensen var delingsfører for Regiment 84’s 8. kompagni, der i august 1915 deltog i kampene ved Bielsk på Østfronten

Den 25. august blev der bekendtgjort forfremmelser. En gammel sej Landwehrmann, Itzke, som netop skulle hjem på orlov, blev forfremmet til korporal. I tanker så han sig i hvert fald skride gennem sin mecklenburgiske landsby med blanke knapper.Læs videre

24. august 1915 – Inger Friis: Høsten i hus, trods manglende orlov

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Fjelstrup, tirsdag d. 24. (Efter et besøg i Husum)

… Alting stod jo ellers godt til herhjemme.Læs videre

24. august 1915. Regiment 84 på Østfronten: Middagsmad med schrapnel

Lauritz Jensen var delingsfører for Regiment 84’s 8. kompagni, der i august 1915 deltog i kampene ved Bielsk på Østfronten

Den 24. august om middagen var hele kompagniet samlet foran laden ved middagsmaden, da en shrapnel tømte sit indhold ud over os.

En ordre var ikke nødvendig. I løbet af få sekunder var pladsen tom, men den eneste skade, der blev forvoldt, var, at nogle af folkene spildte deres mad.Læs videre

23. august 1915. Med kolonnerne en regnvejrsdag i russisk Polen: “Det hele var kørt fast!”

Sønderjyden “H” skriver den 23. august fra Østfronten:

Med Kolonnerne paa en Regnvejrsdag i russisk Polen.
Lublin, den 23. August 1915

Regnvejrsdagen skulde vi i Gang Kl. 3½ Morgen. Da øsregnede det. Vi havde læsset paa Banegaarden, og begyndte Marchen op igennem Byen.

Gaden der var næsten som en Flod. To Vognrækker ud ad, to ind ad, og midt paa Gaden de store Biler, alt paa samme Gade!Læs videre

23. august 1915 – U38: Trafalgar

Ud for Irlands sydkyst afgiver U38 under kommando af Max Valentiner varselsskud mod den engelske damper “Trafalgar” (4.572 BRT). Damperen forsøger at undslippe, og stopper først efter en times forfølgelse og beskydning. Damperen sænkes ved at åbne bundventilerne og med tre sprængladninger. Senere sænkes det engelske tankskib “Silvia” (5.268 BRT). Derefter påbegyndes hjemturen nord om Shetlandsøerne.… Læs videre

22. august 1915 – U38: Damperne Palmgrove og Diomed sænkes

Under kommando af Max Valentiner sænker U38 undervejs mod den irske sydkyst den engelsk damper “Palmgrove” (3.100 BRT)  med granatild. Derefter forfølges den engelsk damper “Diomed” (4.672 BRT), der først stopper efter være ramt af ti granater. Den sænkes derefter med en torpedo. Senere observeres en mindre engelsk krydser, men U38 kommer ikke på skudhold. Om aftenen forfølger ubåden et tankskib, men opgiver da det bliver mørkt.… Læs videre

22. august 1915. Til fods ad plørede veje i retning af Brest-Litowsk

Heinrich Jessen fra Smedager ved Bolderslev gjorde krigstjeneste i Mellemøsten. Han blev indkaldt den 5. februar 1915 til Füsilierregiment 86 i Flensborg, men overflyttet til uddannelse af rekrutter i Aabenraa. Her var han, indtil han i august 1915 blev sendt sydpå til en ukendt destination. Han skulle overflyttes til Regiment 91 og indsættes på Østfronten. Her foregår de meste af transporten til fods på lange dagsmarcher.… Læs videre