8. december 1916. Kompagni-bedstefar lægger arm med korporalen

Senest ændret den 26. april 2017 11:20

Peter Poulsen var 43 år, da han blev indkaldt i november 1916. Hans unge kammerater gav ham kælenavnet “Kompagni-bedstefar”. Han var rekrut ved IR49 i Gnesen, hvor der herskede kadaverdisciplin. Efter et intermezzo blev han Stubenälteste med ansvar for stuen.

En Aften kom den tjenesthavende Underofficer, og da Kammeraterne sprang op og stod ret hver ved sit Skab, jeg pligtskyldigst traadte frem og meldte „alt i Orden”, ser Underofficeren hen ad Rækken, og saa siger han:

– „Hvad er det for noget; en staar i lange Støvler, en anden i Snørestøvler, en i Fedtlæder, en anden i Lædertøfler.”Læs videre

8. december 1916 – Ribe Stiftstidende: fisk og fedt

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Fangsten skal afleveres

Den fisk, som fanges i Østersøen og bringes i land inden ofr regeringsdistriktet Slesvig med undtagelse af aal, laks og havørreder, samt den fisk, der fanges med dampere og sildeluggere, der har hjemme i Vesterhavet, maa af fiskerne kun afsættes til Schleswig-holsteinische Fischhandelsgesellschaft  m.Læs videre

8. december 1916 – Thomas Thomsen: “… Livfuld stegte Kartofler”

Thomas Thomsen fra Roost ved Arrild blev indkaldt i september 1915 og kom efter sin uddannelse til Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 222, der i slutningen af 1916 befandt sig i Galizien.

Den 8/12 1916.

Kære lille Moder!
Rigtig mange Tak for 2 Breve som jeg modtog i Gaard Aften[.] Der var Skrivepapir i dem begge. Det var meget heldig for ellers skulde jeg have skrevet et Kort til dig igen.
Læs videre

7. december 1916. Kompagni-bedstefar for kaptajnen

Senest ændret den 26. april 2017 11:21

Peter Poulsen var 43 år, da han blev indkaldt i november 1916. Hans unge kammerater gav ham kælenavnet “Kompagni-bedstefar”. Han var rekrut ved IR49 i Gnesen. Den 7. december 1916 havde han over for en feltpræst efter en prædiken udtrykt forståelse for USA’s fjendtlige indstilling til Tyskland. Hvad nu?… Læs videre

7. december 1916 – Ribe Stiftstidende: smør i havnen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Smør i havnen

I Husum havn fandt en fisker ifølge Hejmdal forleden en sæk med 100 pund smør i en drittel. Adressen viste, at en smørforretning i Husum var afsenderen. Smørdritlen er sikkert bleven kastet ud af jernbanevognen for senere at blive afhentet.Læs videre

7. december 1916 – Jørgen Møller: “… vi er danske Statsborgere”

Brev  fra Jørgen Møller, Skærbæk, til hans broder boghandler Hans Chr. Møller, Haderslev, der gjorde tjeneste på østfronten.

Skærbæk, den 7 Decbr. 1916

Kære Broder!
Mange Tak for Kortet og Brevene. Det er en Skam, at jeg ikke har svaret før paa dem; men jeg har ventet paa, at jeg kunde melde Dig, at Niels og jeg havde faaet Besked fra København.Læs videre

7. december 1916. Kompagnibedstefar belærer feltpræsten

Senest ændret den 26. april 2017 11:22

Peter Poulsen var 43 år, da han blev indkaldt i november 1916. Hans unge kammerater gav ham kælenavnet “Kompagni-bedstefar”. Han var rekrut ved IR49 i Gnesen.

Den Kaserne, vi laa paa, laa ca. 20 Minutter udenfor Byen og var en Dragonkaserne. Jeg fik snart opspurgt, at der inde i Byen var et Soldaterhjem, hvor der hver Onsdag Aften kom en Præst og holdt Bibelsamtale.Læs videre

6. december 1916 – Milert Schulz: “… 4 Bomben auf uns geworfen”

Milert Schulz arbejdede i Løgumkloster, da han blev indkaldt omkring årsskiftet 1915/16. Det meste af 1916 tilbragte han garnison i Ostpreussen, men i november blev han sendt til Makedonien.

Geschreiben d. 6. Dez. 1916.
Meine lieben Eltern u. Geschw.!
Endlich mal wieder Gelegenheit zum schreiben. Wir sind nämlich von der alten Reservestellung auf dem Marsche zu einer andren.Læs videre

6. december 1916 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Kontorist Valdemar Hansen, søn af afdøde købmand P. P. Hansen, er falden, 20 aar gl.

Ifølge den sidste tabsliste er Villads Sønnichsen fra Løjtkirkeby falden.

 

Saarede

Jens Lassen fra Sønderballe har faaet meddelelse om, at hans søn Karl er bleven saaret, men lazarettet ubekendt.Læs videre

Julegaveidé: Sanitetsoldat på østfronten

Sanitetssoldat på østfronten. Haderslev-vognmaleren Iver Henningsens breve og tegninger 1915

 Henningsen-forside

Knap 41 år gammel tiltrådte vognmaler Iver Henningsen fra Haderslev i februar 1915 fire års tjeneste som tysk soldat i Første Verdenskrig. Hele året 1915 var han på østfronten i grænseområdet mellem Litauen, Polen og Rusland. Trods de stadige troppebevægelser og krævende arbejdsopgaver skrev han hundredvis af breve og postkort til familien derhjemme.… Læs videre

5. december 1916 – Ribe Stiftstidende: er fødevarerne knappe?

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Er fødevarerne knappe?

Saaledes spørger ifølge Dannevirke en læser i Flensburger Norddeutsche Zeitung og forklarer: Kartofler er det ikke rigeligt med, og tillige er mange raadne. Det er derfor en fædrelandspligt allerede nu at begrænse forbruget, stille de gode fra og gemme dem til senere.Læs videre

5. december 1916. Johannes Jessen (IR262) overføres til Vestfronten

Johannes Jessen fra Korup gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 262, der i 1915-1916 kæmpede på Østfronten.

Natten mellem den 3. og 4. december 1916 fik vi pludselig at vide, at vi omgående skulle rømme den godt udbyggede stilling, men hvor mange gange har vi ikke gjort det, det var et af krigens ubehagelige ting.

I dagningen trak vi os ud og begyndte en 30 km march til banegårdene i Soly øst og Soly vest og gisningerne om, hvor vi nu skulle hen var talrige.Læs videre

5. december 1916. UC-19 sænket – Rasmus Wolter dræbt

Den 5. december 1916 sænkede ubåden UC19 (med sønderjyden Rasmus Wolter fra Røllum om bord) det russiske sejlskib Ans i den engelske kanal. NB: Der er nogen usikkerhed omkring datoen. Både den 4.12., 5.12. og 6.12. nævnes.

Den britiske handelsskib SS Kashmir observerede sænkningen og udsendte radiosignaler. Den britiske destroyer HMS Ariel hastede til sænkningsstedet. Ved ankomsten fik udkiggen øje på den uddykkede UC19’s tårn.… Læs videre

4. december 1916. 110 timer i tog fra Østfront til Vestfront

J.P. Møller, Søstgård, gjorde krigstjeneste i Husarregiment “Franz Josef” Nr. 16, der havde kaserne på Gottorp Slot i Slesvig. Vinteren 1915 og det meste af 1916 tilbragte han på Øsfronten, men i efteråret 1916 gik det mod vest.

Vi holdt stillingen her til hen i oktober 1916; da blev hele vort aktive husarregiment opløst, hvorefter hver af de fire eskadroner blev kommanderet til at afløse en reserve-kavalleriafdeling ved infanteriet.Læs videre

4. december 1916 – Ribe Stiftstidende: begrænsninger i persontrafikken

Senest ændret den 5. marts 2020 9:16

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Om begrænsningen af persontrafikken paa jernbanen fra Tyskland

fra igaar, 1. december, skrives i Hamburgischer Correspondent, at den vil blive af meget gennemgribende natur og begrænse rejsetrafikken til nødvendige forretningsrejser. Der kan ventes en betydelig begrænsning af togene, og det saaledes fritblevne jernbanemateriel skal anvendes til hærens gavn.Læs videre

3. december 1916. Russerne beder om at blive taget til fange

Carl Theodor Thode gjorde krigstjeneste i 4. Schlesiske Infanteriregiment 157 på Østfronten.

Efter tre dages artilleriild regnede vi med, at russerne ville angribe, men det skete ikke.

Vi fik så skyttegraven bragt i orden igen, vi troede stadig, at russerne ville angribe. Vort artilleri havde også givet godt igen, men vi kunne dog ikke se virkningerne fra vores stilling.Læs videre

Tab: 575 faldne sønderjyder ved Füsilier-Regiment Nr. 86

Senest ændret den 26. maj 2021 7:37

Jørgen Flintholm har på grundlag af Sønderborg-listen over faldne udarbejdet en liste over de 50 tyske regimenter, hvor der faldt flest sønderjyder.

Ikke overraskende finder man de højeste sønderjyske tab i regimenter med garnison i landsdelen, nemlig Füsilier-Regiment Nr. 86 og Infanterie-Regiment Nr. 84, efterfulgt af regimenter opstillet i området efter verdenskrigens udbrud: Reserve-Infanterie-Regiment Nr.… Læs videre

2. december 1916. Ugens kampe fra The Great War

Youtube-kanalen The Great War bringer hver uge en oversigt over den forgangne uges kampe i Første Verdenskrig. Vært er historikeren Indiana Neidell.

Denne gang handler det navnlig om erfaringerne fra Somme-slaget og status på den britiske ledelse; kampene i Rumænien og Grækenland – og tyske luftangreb på London med Zeppelinere og fly.

Læs videre

2. december 1918 – Milert Schulz: “… durchhalten muss man trotzdem”

Milert Schulz arbejdede i Løgumkloster, da han blev indkaldt omkring årsskiftet 1915/16. Det meste af 1916 tilbragte han i Ostpreussen, men i november blev han sendt til Makedonien.

Geschrieben d. 2. Dez. 1916.

Meine lieben Eltern u. Geschw. !
Endlich nach 13 Tagen hier angelangt in der Reservestellung. Die Tour ist sehr schön gewesen. In Deutschland sind wir gut verpflegt worden, in Österreich war es nicht so besonders.Læs videre

2. december 1916 – Lorens Jepsen: “… det stolte Regiment ”Bremen” “

Lorens Jepsen var landmand fra Valsbøl lige syd for den nuværende dansk-tyske grænse. I januar 1916 var han blevet tildelt Infanterie-Regiment Nr. 75, der i efteråret 1916 lå i stilling mellem Blangy og Tilloy ved Arras.

Monchy Lørdag XII.16.

Min kære Anne!
Takker Dig hermed for et Kortbrev fra d. 28. Du klager, at Du faar saa sjælden Post.Læs videre

1. december 1916 – Milert Schulz: “Kanonendonner haben wir schon gehört”

Milert Schulz arbejdede i Løgumkloster, da han blev indkaldt omkring årsskiftet 1915/16. Det meste af 1916 tilbragte han i garnison i Ostpreussen, men i  slutningen af november rykkede han i felten.

Priles d. 31/11 16.

Meine lieben Eltern u. Geschw.!
Heute hier unten im fernen Süden angelanqt. Sind aber noch nicht am Ziel. Vielleicht Übermorgen.

10 Tage sind wir auf der Bahn gewesen und sind über Belgrad bis Grazko gefahren.Læs videre

1. december 1916 – Ribe Stiftstidende: stærk svind undervejs

Senest ændret den 30. april 2018 10:26

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Mange sønner med i felten

Bagermester Peter Jensen i Haderslev har 5 sønner og 2 svigersønner indkaldt. Sidste fredag blev der i Kegnæs kirke holdt sørgegudstjeneste over Christian Iversen fra Vestermark. Iversen var med ved den russiske grænse.Læs videre