Tag-arkiv: fedt

26. december 1917. H.C Brodersen sælger fedtelse og kammeraterne bliver misundelige, “…men i disse Tider er jo alt „Ersatz”.

Senest ændret den 4. december 2020 8:53

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, fra efteråret 1915 til foråret 1916 var han i Leib-Kompagni 118, og efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni.

Mange  Pakker  er  blevet  sendt  til  de  forskellige  Hjem,  og ogsaa  jeg  har  kunnet  lade  afgaa  et  Par  Ruller  Tøj.  Kammeraterne  har  ordentlig  været  misundelige.

Jeg  var  i  Gaar  i Frankfurt,  hvor  Bankdirektør  Kaufmanns  Frue  blev  himmel-henrykt  over  al  den  Fedtelse,  jeg  bragte  hende,  og  ikke mindst  fordi  jeg  først  havde  tænkt  paa  hende. 

Da  hun  betalte godt  for  det,  fik  hun  det  hele,  og  jeg  er  glad  for  at  være sluppet  af  med  det.  Der  siges,  at  der  steges  Fisk,  og  ogsaa andet  kan  steges  i  det,  men  i  disse  Tider  er  jo  alt  „Ersatz”

8. december 1916 – Ribe Stiftstidende: fisk og fedt

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Fangsten skal afleveres

Den fisk, som fanges i Østersøen og bringes i land inden ofr regeringsdistriktet Slesvig med undtagelse af aal, laks og havørreder, samt den fisk, der fanges med dampere og sildeluggere, der har hjemme i Vesterhavet, maa af fiskerne kun afsættes til Schleswig-holsteinische Fischhandelsgesellschaft  m. b. h. i Kiel eller dem, det har givet dette hverv. Uberørt bliver fiskernes ret til at tilbageholde og anvende den fisk, som de behøver til deres egen føde samt forsyning af deres husdholdningspaarørende.

 

Indsamling af fedt

Landbrugskontoret i Kiel har besluttet at indrette et Provins-centralsted under navnet Hindenburg-samlested for frivillig aflevering af fedt til den haardt arbejdende industribefolkning.