4. december 1916 – Ribe Stiftstidende: begrænsninger i persontrafikken

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Om begrænsningen af persontrafikken paa jernbanen fra Tyskland

fra igaar, 1. december, skrives i Hamburgischer Correspondent, at den vil blive af meget gennemgribende natur og begrænse rejsetrafikken til nødvendige forretningsrejser. Der kan ventes en betydelig begrænsning af togene, og det saaledes fritblevne jernbanemateriel skal anvendes til hærens gavn. Den indføres ogsaa for at spare paa kul. Ligeledes vil man gøre togene saa korte som muligt, for at det ikke skal slide for stærkt paa maskinerne, og i det øjemed har man allerede delvis udrangeret spise- og sovevogne. I persontog, som kun løber kortere strækninger, skal første klasses vogne omtrent falde bort. Dette vil ogsaa ske i D-tog, hvor det kan lade sig gøre. En videregaaende begrænsning af persontrafikken er planlagt i januar, endvidere skal togene(fra Hamborg) paa hovedstrækningen til Køln, Frankfurt og Berlin have længere køretid af sparsommelighedshensyn.

 

Faldne

I tabslisten meddeles, at Hans Hansen fra Aabenraa, Peter Hansen fra Ørsted, August Christensen fra Sønderborg, Nis Nissen fra Skodsbøl ved Broager og Peter Iversen fra Nybøl i Sundeved er faldne og Nicolai Clausen fra Kettingskov paa Als og Hans Andersen 1. fra Lysabild paa Als er døde paa lazaret.

I tabslisten meddeles, at Jørgen Vonsild fra Knud ved Fjelstrup og Christian Hansen fra Sønderborg er faldne.

 

Saarede

Peter Hansen fra Dybbøl er bleven haardt kvæstet.

Som haardt saaret opføres Hans Post, kaldt Hansen fra Dybbøl, Andreas Røper fra Vojens og Peter Lorenzen fra Bolderslev.

Magnus Ebbesen, søn af landmand Ebbesen i Haderslev, er indlagt paa et lazaret i Tyskland.

I tabslisten meddeles, at Peter Jessen fra Gaaskær er haardt saaret.

Købmand Lauritzen fra Gramby ligger for tiden syg paa et lazaret i Altona.

 

I fangenskab

Jørgen Clausen fra Aabenraa har sendt sin moder efterretning om, at han er i russisk fangenskab.

Marius Petersen, søn af gaardejer H.H. Petersen i Jegerup Mark, er i fransk fangenskab og paa lazaret.

Tidligere postbud Nielsen i Gramby har faaet meddelelse om, at hans søn er i russisk fangenskab.

Rasmus Heisel fra Alslev er ogsaa kommen i russisk fangenskab.

Aksel Jørgensen og Christian Hansen fra Sønderborg, der før har været savnede, er i fangenskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *