7. december 1916 – Jørgen Møller: “… vi er danske Statsborgere”

Brev  fra Jørgen Møller, Skærbæk, til hans broder boghandler Hans Chr. Møller, Haderslev, der gjorde tjeneste på østfronten.

Skærbæk, den 7 Decbr. 1916

Kære Broder!
Mange Tak for Kortet og Brevene. Det er en Skam, at jeg ikke har svaret før paa dem; men jeg har ventet paa, at jeg kunde melde Dig, at Niels og jeg havde faaet Besked fra København. Vi har jo Lovning paa at faa Bevis for at vi er danske Statsborgere, – Ernst skrev til mig angaaende dette Spørgsmaal, han er jo ligesaadan stillet, det havde jo været bedre nu om I andre havde delt Skæbne med os, men det var der jo ingen, der kunde forudse, at det skulde komme til et saa frygteligt Opgør mellem Stormagterne.

Her hos os er alt jo heldigvis roligt og vi mærker heldigvis kun lidt til Krigen, udover at der jo er saa mange borte fra Hjemmet og at nu og da Kirkeklokkerne melder ud over Land og By, at en af Sognets Sønner er ”bleven derude”.

Det glæder mig at høre, at Du har det efter Omstændighederne godt, hvor Du er; gid det matte blive ved at være saadan for Dig til Krigens Slutning, som vi venter og haaber ikke maa være alt for fjærn.

(forsættes …)

(Brev i Hans Chr. Møllers Arkiv, LAA)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *