27. november 1917. Stor, gul hankat forvandlet til “haresteg”

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov gjorde krigstjeneste på vestfronten i Fuβ-Artillerie-Bataillon Nr. 497. Midt i oktober blev batteriet indsat ved Rosebecke i Flandern.

De sidste dage af november og de første dage af december 1917 – i alt ca. 3 uger var jeg afkommanderet som vagthavende over 3 mand i en artilleristilling, der lå på en fremskudt plads, der lå ved jernbanen Staden – Ypern.

Der var ingen kanoner men 2.300 granater, kartuscher, håndgranater og infanteriammunition. Vi skulle passe på, at intet blev stjålet.

Ved udkanten af stillingen lå der et lille hus, ret ubeskadiget, her boede vi. Vi stillede vagt ud den første dag, men derefter nøjedes vi med at kigge ud af vinduerne og gå en tur rundt en gang imellem og se efter, om alt var i orden.

Men ellers oplevede vi mangt og meget i disse uger. Af de tre mand, der var med, var 1 fra 1. batteri, 1 fra 2. og en fra 3. batteri. Den ene af de tre var student medie og stammede fra Rhinlandet. Den anden var fra Thüringen, han var fabriksarbejder og fodboldspiller, den tredje var vagabond, ca. 45 år gammel, og meget forfalden til drik.

Vi fik proviant udleveret for 10 dage ad gangen. Brød, pølse og dåsekød, brændevin og cigarer. Så kunne vi selv koge og lave det til, som vi bedst kunne komme af sted med.

Vi var noget tilbøjelig til at leve for flot i de første dage, og så måtte vi suge på lappen til sidst.

Oppe på loftet i huset holdt en stor gul hankat til. Da det kneb med kødvarer på den første 9. dag, måtte mis lure an.

Det var en eftermiddag, jeg var gået tilbage til  ”Protzensammelstelle” for at hente postsager, og da jeg om aftenen kom tilbage, bød de på haresteg. Dyret lå i en gryde, og de havde fundet kartofler på en mark, og jeg må sige, at måltidet var spiseligt.

Når man er sulten, og organismen trænger til næring, så tager man det ikke så nøje.

Privattryk. Venligst stillet til rådighed af familien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *