28. november 1917 – Mikael Steffensens død

Senest ændret den 30. november 2017 14:29

Den 6. december bragte Flensborg Avis et “Eftermæle” for landbrugskandidat Mikael Steffensen, der faldt den 28. november 1917.

Eftermæle.
I Mandags kom der nærmere Efterretninger om Mikael Steffensens Død. En af hans Befalingsmænd har sendt  Brev til Journalist Sarup i Haderslev, i hvilket han ifølge  “Dannevirke” blandt andet skriver:

„Han fik en hurtig Død, som han havde ønsket det, hvis han skulde falde. Men alligevel tror jeg ikke, at han nu havde tænkt paa saadan brat Død, thi i den sidste Tid var han altid fornøjet og ved godt Mod. Og hvor glædede han sig ikke til den forestaaende Orlov! Nu sover han herude i fremmed Jord han, som elskede sin Hjemstavn og sin Folkestamme saa inderlig, og som berettigede til de største Forhaabninger.”

Et Brev til Broderen i Flensborg, den eneste efterlevende nu af Slægten, gengives som et Bevis paa, den Agtelse, som Mikael Steffensen havde aftvunget sine foresatte som sine Kammerater:

„I Dag sendte jeg Dem et Telegram for at meddele Dem Deres udmærkede Broders Død. Det gør mig ondt ind i min inderste Sjæl, at jeg maa meddele Dem dette. De har mistet en udmærket Broder, vi en trofast, tapper og ædel Kammerat. Jeg veed ingen i Bataillonen, som har nydt større Agtelse og er bleven mere hædret end han. Han var en Kammerat, trofast og karakterfast, og derfor maatte vi alle komme til at holde af ham. Som Soldat har han bestandig ydet noget fremragende, Frygt kendte han ikke, men Pligten gik ham over alt! — Han stod mig meget nær, og da jeg.den 29. November Klokken 10 om Morgenen hørte om hans Død, græd jeg bitterlig! Jeg har mistet mange Kammerater siden Krigens Begyndelse og er bleven haard. — Jeg har holdt af Deres Broder, og nu er den brave Mand ikke mere. Maatte Gud trøste Dem, med Ord kan jeg ikke. Mikael
fandt en let Soldaterdød, en Shrapnelkugle ramte ham i Ryggen og gennemborede Hjertet. Døden indtraadte øjeblikkelig. Vi har straks bjærget Liget. Begravelsen vil finde Sted Mandagen den 3. December 1917 med fuld militær Honnør paa Soldaterkirkegaarden. Jeg skal senere sende Dem et Billede af Graven. Gud trøste Dem! Vær forvisset om min hjertelige Deltagelse. Vi vil aldrig glemme vor bedste Kammerat.

Deres ærbødige Johs. Staack, Vicefeldwebel i Res. —-“

 

2 tanker om “28. november 1917 – Mikael Steffensens død”

 1. Hej
  Jeg har Starups beretning fra rejsen til Belgien for at hente Steffensens lig. Udgivet i marts 1918. Meget interessant skildring af forholdene samt en begravelse af faldende. Min onkel, Carl Nicolaisen blev ligeledes begravet med misikkorps og præst, efter hvad der blev beskrevet i et brev til mine bedsteforældre.
  Mvh/Martin

  1. Hej Martin
   Mange tak for din kommentar. Vi har planer om at bringe Jes Sarups beretning fra ligtransporten, som finder sted i foråret 1918. Det er nemmlig ganske rigtigt en god historie!
   mvh
   René

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *