23. maj 1916 – De faldne

Senest ændret den 7. november 2020 19:26

Hansen, Andreas (RIR75/7) – Artois, Frankrig.
Hansen, Peter Ludvig (GR12/9) – Verdun, Frankrig.
Hansen, Peter Nielsen (IR223/10) – Beresowka, Rusland.
Jacobsen, Peter Bladt (RIR86/1) – Givenchy en Gohelle, Frankrig.
Kalinowsky, Karl (RJB9/2) – Vimy, Frankrig.
Lassen, Jens (RIR86/11) – Givenchy, Frankrig.
Lassen, Jens A – Loretto, Frankrig.
Nissen, Mads Christian (IR75/7) – Artois, Giessler Höhe, Frankrig.… Læs videre

23. maj 1916. Kresten Andresen: “De sidste krigsuger vil blive ualmindelig blodige”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86), der i foråret 1916 befandt sig ved Montigny.

Den 23. maj 1916

Kære forældre!
Jeg har det godt fremdeles; men jeg tror, det varer ikke ret længe mere med opholdet her. Det er vel også snart på tide, når jeg skulde nå at komme med igen inden freden; jeg synes ikke, den kan være så fjern mere.

Læs videre

23. maj 1916. Flagning for Italien – og flere dødsbudskaber

Senest ændret den 6. maj 2017 18:16

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Der flagedes

og ringedes ifølge ”Dannevirke” med kirkeklokkerne i Haderslev i lørdags i anledning af Østrigernes sejr over italienerne, og børnene fik fri fra skole.

Faldne, sårede og fangne.Læs videre

22. maj 1916 – De faldne

Senest ændret den 9. juni 2016 10:37

Andersen, Peter Jefsen (IR84/5) – Verdun, Frankrig.
Berends, Heinrich Hermann (RIR86/5) – Givenchy, Frankrig.
Bonnichsen, Thomas Johannes (RIR86/2) – Givenchy, Frankrig.
Branderup, Karl Christian Jacobsen (FR86/6) – Machault, Frankrig.
Hansen, Nis (IR94/12) – Verdun, Frankrig.
Mikkelsen, Albertinus (RIR86/1) – Frankrig.
Möller, Hans Jörgen (RIR207/12) – Verdun, Frankrig.
Nissen, Martin (IR163/3) – Givenchy, Frankrig.… Læs videre

22. maj 1916. Tiggeri, mangel på øl – og andre nyheder fra et Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Nøden havde tvunget dem til at tigge!

To koner fra Haderslev, enke Hvolbech, der sidder med 4 børn i en alder fra 2 til 14 år og nyder en månedlig understøttelse af 29,50 mark, og konen Breitenkampf, hvis mand er indkaldt, og som har 8 børn i en alder fra 2½ til 15 år og nyder en understøttelse af 108 mark om måneden, havde forlangt retslig afgørelse ved bisidderretten i Haderslev mod hver en bøde på 5 mark for overtrædelse af pasforordningen og hver 8 dages fængsel for tiggeri.Læs videre

22. maj 1916. Ved højde 304: “To flammekastere udspyede deres fordærv …”

Uddrag af krigserindringer for fhv. Unteroffizier ved 7. kompagni, Regiment 84  (IR84) Friedrich Karl Dambeck.

Indtil den 21. maj havde jeg så vidt besejret den moralske svinehund inde i mig, at jeg fuldkommen rolig gik fremad til storm. Vejen, der bestemt ikke var lettere end ellers, forekom mig meget kortere end den 11. maj. Uden nogen indre uro gik jeg gennem spærreilden og ankom frisk og frejdig til 4.Læs videre

21. maj 1916 – De faldne

Senest ændret den 26. oktober 2020 12:06

Carstensen, Bahne (RIR76) – Frankrig.
Frost, Peter Friedrich (RIR86/1) – Givenchy, Frankrig.
Gaarde, Rasmus Nielsen (RIR90/5) – Verdun, Frankrig.
Hansen, Broder August Andreas (SMS Wiesbaden).
Hansen, Hans Peter (RIR86/2) – Givenchy, Frankrig.
Mikkelsen, Hans Olesen (FR80/11) – Frankrig.
Moos, Hans Lildholdt (RJB9) – Vimy, Frankrig.
Thomsen, Wilhelm.Læs videre

21. maj 1916. Plageånd: “Der Sandsackhauptmann”

Senest ændret den 17. september 2021 20:33

I.J.I Bergholt blev indkaldt som rekrut i september 1915. Fra april 1916 begyndte rekrutterne at blive sendt til fronten – de fleste til Verdun. Turen måtte snart også komme til Bergholt.

Fotografiet forestiller rekruttiden – Bergholt er nr. to fra venstre i bageste række.

»Der Sandsackhauptmann«

Den sidste tid i Lockstedt var ikke det bare sjov.Læs videre

20.maj 1916. Det har stadig sløje udsigter med russisk arbejdskraft til gårdene i Fjelstrup. Brev fra Inger til Jørgen

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Fjelstrup, lørdag d. 20 maj

…Jens Friis var lige, da posten kom, så fik han med det samme at vide, hvordan det stod til i Husum.Læs videre

20. maj 1916. Andemad, kaniner, kvæg – og dagens faldne, sårede og fangne

Senest ændret den 9. juli 2017 9:25

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Kaninavl.

Til fremme af kaninavlen har staten stillet 2000 mark til rådighed for provinsen Slesvig-Holsten. Landbrugskammeret har forhøjet summen til det dobbelte. Pengene vil blive anvendt til avlsmateriale og indretning af avlsstationer.Læs videre

19. maj 1916. Gasangreb i Champagne

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 lå i foråret 1916 ved Somme Py i Champagne.

Det højre afsnit af regimentet var af den højere ledelse blevet udset til et gasangreb. Angrebslinjen greb imidlertid betydeligt længere til højre til regimenterne 31 og 85, og to afsnit af 23. reservedivision.

Allerede i marts var der etableret gasnicher i den forreste skyttegravsvæg ved ”Adolf” og ”Bertram”.Læs videre

18. maj 1916. Familietragedie, faneflugt og faldne

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Hvem krigen hærger.

I mandags modtog stationsforstander M. Erichs og hustru i Ris ved Aabenraa efterretning om, at deres søn Ernst den 13. maj er død på lazaret, 23 år gl.

To timer senere indtraf ifølge ”Hejmdal” efterretning om, at en yngre bror til den afdøde, Otto Erichs, var faldet på den vestlige krigsskueplads den 8.Læs videre

17. maj 1916. Besværligheder med at klare gårdene uden de russiske krigsfanger. Brev fra Inger til Jørgen

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Fjelstrup d. 17.maj 16

…Tænk dig, alle russere er virkelig taget fra os her i Fjelstrup, vi ser dem nok ikke mere.Læs videre

17. maj 1916 – De faldne

Senest ændret den 30. marts 2017 11:34

Andresen, Christian (RIR86/3) – Givenchy, Frankrig.
Giesselmann, Gustav Wilhelm Robert (RIR216/7) – Bousbecque, Frankrig.
Goldbeck, Søren Hansen (RER4/12) – Yser, Belgien.
Hansen, Andreas (IR53/9) – Longquern.
Petersen, Johann Gustav – Kiel.
Prüss, Hermann (LIR85/4) – Nybøl, Nybøl Sogn.
Schmidt, Friedrich (RIR86/10) – Givenchy, Frankrig.
Thomsen, Christian (IR91/9).… Læs videre

16. maj 1916. Russiske krigsfanger flygtet. Brev fra Inger til Jørgen

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Fjelstrup, d. 16 maj 1916

Min kære Jørgen!
…Søbergs russere er flygtet forleden nat, og nu i morges blev alle russere her fra byen afhentet, og hvor de skulle hen vides ikke.
Læs videre

16. maj 1916. ” Vi skal nu med kamelkaravanen igennem ørkenen til Mosul.”

Heinrich Jessen fra Smedager ved Bolderslev gjorde krigstjeneste i en maskingeværbataljon i Mellemøsten.

Den 12. Maj kører vi over floden “Eufrat”. Høsten er allerede igang, men det er kun smaa stykker de har under plov. Ja plov kan man næsten ikke kalde den, den bestaar af en krum træstamme, fortil lidt tilspidset, med den kører de frem og tilbage og paa den maade faar de saa lidt muld. Læs videre

16. maj 1916. Grise, boghvede – og faldne, sårede og fangne

Senest ændret den 9. marts 2021 21:32

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for grænsen

Syd for grænsen under krigen

Grise og grisesøer.

Det slesvig-holstenske kvæghandelsforbunds bestyrelse har besluttet at ophæve det forbud, som udstedes den 22. april mod udførslen af grise og grisesøer fra forbundsdistriktet.

Hjemsendelse af krigsuduelige soldater.Læs videre

15. maj 1916. Regiment 84 udmærker sig.

Premierløjtnant Thormeyer, gjorde krigstjeneste som adjudant ved II bataljon, Regiment 84 (IR84). Fra 11. maj deltog regimentet i hårde kampe på højde 304.

Uddrag af Korpsbefaling 15. maj

Infanteri-regiment 84, der i eftermiddags flere gange blev heftigt angrebet af fjenden, afviste med stor tapperhed alle angreb. Jeg udtaler min særlige anerkendelse til det regiment, for hvem det som det første regiment i armékorpset er lykkedes at bibringe franskmændene foran Verdun betydelige tab og beder om, at forslag til tildeling af Jernkorset omgående bliver forelagt mig.Læs videre

15. maj 1916. Brandstiftelse straffes under krigsloven med dødsstraf

Warnung vor Brandstiftungen.

Veranlasst durch wiederholte Brandfälle in der letzten Zeit mache ich hierdurch wiederholt nachdrücklichst darauf aufmerksam, dass unter dem zur Zeit geltenden Kriegsrecht das Verbrechen vorsätzlicher Brandstiftungen mit dem Tode bestraft wird.
Die Gemiendebehörden ersuche ich, dies ortsüblich und durch Anschlag bekannt zu machen.
Die Ortspolizeibehörden ersuche ich, besonders dafür zu sorgen, dass diese Warnung zur Kenntnis der russischen und polnischen Arbeiter kommt.… Læs videre

15. maj 1916. Levende begravet ved højde 304 – reddet af stålhjelmen … og af konen derhjemme?

Senest ændret den 31. oktober 2018 12:10

En anonym sønderjyde (“H”) beretter om, hvordan han blev reddet af en stålhjelm – og en overnaturlig hændelse?

Tilføjet oktober 2018: Denne beretning har så mange lighedspunkter med en anden beretning, at redaktionen formoder at “H” er Hermann Hunger fra Aabenraa.

Det var en Forårsmorgen i 1916 på 304 ved Verdun.Læs videre

15. maj 1916. Knaphed på papir, foder og kød

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Papirknapheden.

Konsistoriet i Kiel har ifølge ”Hejmdal” anordnet, at synodeudvalgene og kirkeforstanderskaberne virker hen til, at de i provsti- og pastoralarkiverne opbevarede undværlige aktstykker og beregningsbilag sælges. Også de regerings-amtsblade, der er over 10 år gamle, realiseres.Læs videre

14. maj 1916. Ved Højde 304: “Det sidste, de sitrende Læber mumlede var: ‘Mor!’.”

Senest ændret den 31. oktober 2018 15:29

Hermann Hunger fra Aabenraa gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment “von Manstein” Nr. 84, 5. kompagni. I maj 1916 blev regimentet indsat ved Verdun. Han beretter nedenfor om en episode i et granathul ved Højde 304.

Mor!

Vi laa sammen i et Granathul, Mors Dreng og jeg. Han var i den Alder, hvor man hverken er Dreng eller Mand.Læs videre