18. maj 1916. Familietragedie, faneflugt og faldne

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Hvem krigen hærger.

I mandags modtog stationsforstander M. Erichs og hustru i Ris ved Aabenraa efterretning om, at deres søn Ernst den 13. maj er død på lazaret, 23 år gl.

To timer senere indtraf ifølge ”Hejmdal” efterretning om, at en yngre bror til den afdøde, Otto Erichs, var faldet på den vestlige krigsskueplads den 8. maj, 21 år gl.

Ægteparret Erichs mistede for et års tid siden en søn og for ¼ år siden en svigersøn i krigen. De har endnu to sønner i felten.

Anklagede for unddragelse af værnepligten.

Landsretten i Flensborg, men landsretsdirektør Baur som formand og assessor Dobereiner som offentlig anklager forhandlede i går blandt andet følgende sag:

For unddragelse af værnepligten var følgende i forskellige byer i Nordslesvig hjemmehørende personer anklagede: Chresten Dahl fra Kelstrup, Anker Volf fra Djernæs, Hans Mogensen fra Humptrup, Gustav Knudsen fra Maugstrup, Christian Becker og H.P. Derstedt fra Haderslev, Nis P. Petersen fra Fjelstrup, Mads Hansen og P. Chr. Holm fra Kabdrup samt Mathias Holger Johansen fra Fjelstrup.

Efter straffeandragendets oplæsning kom retten i overensstemmelse med statsadvokaten til den opfattelse, at sagen måtte standses, da anklageskriftet ikke havde den af loven foreskrevne ordlyd. (Efter rigsrettens kendelse må der ikke gives lejlighed til at ændre dette senere).

En udvidelse af det tysk-danske grænseområde

er, som meddelt, foretaget af det stedfortrædende generalkommando i Altona. Før var områdets sydlige grænse jernbanen Flensborg – Tinglev – Tønder – Højer Sluse, nu er den et stykke længere sydpå, nemlig Flensborg – Læk – Nibøl – Dagebøl. Det gælder for folk om at have deres pas i orden, og fra i mandags er også banegårdene i Tønder besatte med militær, og samtlige rejsende bliver underkastede pasrevision.

Faldne, sårede og fangne.

Efter nordslesvigske blade.

Jørgen Christensen, søn af P. Christensen i Høruphav, er den 28. april faldet ved Mokrzve, 25 år gl.

Gartner Nissen i Vandling ved Haderslev har fået telegram om, at hans ældste søn, Christian Nissen er faldet.

Valdemar Jessen fra Vrå ved Frifelt er faldet den 8. maj.

Arbejdsm. J. Christiansen fra Øster Gejl blev nylig i Frankrig såret af et skud i brystet og et i halsen og døde et par dage efter på et lazaret.

Gårdejer J. Andersen fra Rønshoved, der så Christiansen falde og skrev hjem derom, faldt få dage senere selv på valpladsen.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Hans Nielsen fra Mjøls, Peter Hansen fra Fol, Thomas Olsen fra Kassø og Niels Skøtt fra Djernæs er faldet og at Peter Nissen fra Nørre Hostrup er død på reserve- feltlazaret ved 9. reservekorps.

Endvidere meddeles, at Peter Lauridsen fra Seggelund og Karl Heide fra Aabenraa er hårdt sårede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *