15. maj 1916. Knaphed på papir, foder og kød

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Papirknapheden.

Konsistoriet i Kiel har ifølge ”Hejmdal” anordnet, at synodeudvalgene og kirkeforstanderskaberne virker hen til, at de i provsti- og pastoralarkiverne opbevarede undværlige aktstykker og beregningsbilag sælges. Også de regerings-amtsblade, der er over 10 år gamle, realiseres.

Kraftfoder til avlssvin.

Ifølge en meddelelse til kredsbladene kan der fås kraftfoder til avlssvin ved henvendelse til landbrugskammeret.

Kraftfoderet består af fiskemel, ”æggehvide-strå-kraftfoder”, klid, halmmel og majs og koster 21 mark pr. 100 pund.

Skriftligt andragende, dokumenteret af de stedlige politimyndigheder, skal indsendes til kredsudvalget. Bestillinger modtages af kommuneforstanderen.

Til en avlsorne ydes 2 og til en drægtig griseso eller en griseso, der har fået grise efter den 20. april, bevilges 3 centner.

Trængslen ved kødudsalget i Åbenrå

er ifølge ”Hejmdal” i denne tid meget stor. Da der i lørdags blev solgt kød på skolen, var der allerede kl. 11 mødt 200-300 købere. Klokken 10 stod de første allerede foran døren.

En politibetjent, som er til stede for at holde orden, stiller dem op i række, når man så har fået sit nummer tildelt, kan man gå hjem for efter et par timers forløb at komme igen og få varerne udleveret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *