13. maj 1916. Ved Højde 304: “Fjenden angriber! Skyd!”

Unteroffizier ved Regiment 84 (IR84) 7. kompagni Friedrich Karl Dambeck, Kropp v/Slesvig om et fransk modangreb og sanitetstjeneste efter kampen.

Tidligt den 13. maj kom der ordre om at rykke frem. Tavs pakkede man sine sager sammen. Fastere end ellers greb jeg om mit gevær og steg så ud af min hule. Hver gruppefører måtte i det vilde terræn arbejde selvstændigt. Læs videre

13. maj 1916. Grænsepassage og andre nyheder fra Sønderjylland

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Det tysk-danske grænsedistrikt,

Der efter forordningen af 28. december 1914 omfattede landområdet mellem grænsen og banelinjen Højer – Tønder – Flensborg samt Mørvig er ved den nye forordning af 3. maj blevet udvidet til egnen mellem grænsen og banelinjen Flensborg – Nibøl – Dagebøl tillige med trafikken på denne side og den sydfor den dér liggende del af Tønder kreds, samt kommunerne Hanved, Timmersig, Valsbøl, Skovlund, Nibøl og Dagebøl.Læs videre

12. maj 1916. Verdun: Inferno i Fort Douamont

Jens Jensen, Soed pr. Hejsager, gjorde krigstjeneste i 7. Garderegiment.

Jeg var saa heldig at komme hjem paa Orlov, men da jeg den 12. Maj kom tilbage, skulde jeg melde mig i Mars la Tour, og her meddelte man mig det lidet opmuntrende, at mit Regiment var blevet flyttet til Douaumont-Stillingen. Nu var vi altsaa for Alvor i Brændpunktet, for nærmere kunde vi ikke komme Verdun-Helvedet.Læs videre

12. maj 1916. ”… saa maa vi omlades paa feltbanen før turen gaar over ”Amanus-bjerget.”

Heinrich Jessen fra Smedager ved Bolderslev gjorde krigstjeneste i Mellemøsten. Han deltog i et 150 mand stort ekspeditionskorps, bestående af et antal maskingeværbataljoner, som den 21. marts blev sendt til Mellemøsten.

Den 29. april gaar turen videre, fuldbanen gaar kun 2. km. saa maa vi omlades paa feltbanen før turen gaar over “Amanus-bjerget”. Vi er 6 mand som skal ledsage toget, det øvrige mandskab skal til fods over bjerget.Læs videre

12. maj 1916. Udmærkede retter af krager, stære og spurve

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Udmærkede retter af krager, stære og spurve.

Det prøjsiske landbrugsministerium har udstedt en anordning. Hvori det gør opmærksom på de unge krager og anordner, at de skal skydes. Kragerne giver en absolut velsmagende kødret, som endog skattes meget af kendere.Læs videre

11. maj 1916. Regiment 84 ved Højde 304 ved Verdun

C. Beuck var fører af 5. kompagni ved Regiment 84 (IR84), der i maj 1916 ankom til Verdun. Premierløjtnant Thormeyer gjorde krigstjeneste som adjudant ved II bataljon, Regiment 84 (IR84).

Få dage efter regimentet var ankommet til Verdun, rykkede det frem i forreste linie. Den 11. maj afløste regimentet i forreste linje, og det var dele af infanteri-regiment 22, reserve-infanteri-regiment 23 og bayriske infanteri-regiment 25.… Læs videre

11. maj 1916. Nyt fra et Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Luftskibet ”L7”

der blev skudt ned i Vesterhavet af englænderne den 4. maj, hørte hjemme i Tønder.

Påklædningskort. – Højestemål for dameklæder.

I de sidste dage har der ifølge ”Berliner Tageblatt” i Düsseldorf fundet forhandlinger sted mellem ledelsen af rigsbeklædningsstedet og repræsentanter for tekstilindustrien vedrørende den mindre bemidlede befolknings forsyning med tøj i fremtiden.Læs videre

Mindebladene på Rigsarkivet i Aabenraa er nu indtastet og tilgængelige

Vælgerforeningen for Nordslesvig påbegyndte under 1. verdenskrig en systematisk indsamling af mindeblade over de sønderjyder, som faldt i 1. verdenskrig.

Mindebladene indeholder en levnedsbeskrivelse af de faldne og kan også indeholde breve, som den afdøde havde sendt fra fronten.

Samlingen omfatter ca. 1.500-1.600 navne.

Statens Arkivers crowd sourcing-projekt er nu færdig med indtastningen og alle mindebladene fra Rigsarkivet i Aabenraa kan nu søges og læses her: Mindeblade.… Læs videre

Verdenskrigens spor i Sønderjylland

Det gode sommervejr indbyder til en tur rundt i Sønderjylland.

Har du prøvet vores app og hjemmeside Verdenskrigens spor?

På hjemmesiden www.verdenskrigensspor.dk præsenterer Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot et udvalg af steder, hvor Første Verdenskrig 1914-1918 har sat sig spor i det sønderjyske landskab.

Her kan man lade sig inspirere til ture, hente den tilhørende app, og med sin mobil i hånden tage ud og opleve historien de steder, hvor den fandt sted.… Læs videre

9. maj 1916. Regiment 84 ankommer til Verdun

Premierløjtnant Thormeyer, gjorde krigstjeneste som adjudant ved II bataljon, Regiment 84 (IR84). I maj 1916 kom regimentet til Verdun.

Den lange hvile- og uddannelsestid i Chauny og andre steder fra 30. januar til 8. maj 1916 havde gjort regimentet frisk og angrebsdygtigt. Vi vidste, at denne forholdsvis lange hvileperiode ville få sin afslutning med regimentets indsats ved et af vestfrontens brændpunkter.Læs videre

9. maj 1916. Rationering og grænsepassage

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Tilladelse til at passere grænsen.

De beboere i Fæsted-Harreby kommune, i Hygum sogn, der, som bekendt, har en mængde både eng og mose på den nordre side af grænsen, har nu gennem landråden fået tilladelse til i sommertiden at passere grænsen frem og tilbage til deres grundstykker.Læs videre

8. maj 1916. Syd for grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne, sårede og fangne.

Efter nordslesvigske blade.

Jørgen Lassen fra Allerup ved Toftlund, søn af Morten Lassen, er faldet.

Mejeribestyrer Heinrich Niemann fra Jægerup ved Vojens er faldet den 13. oktober, 29½ år gl.

Købmand Thor Buchardt fra Toftlund, yngste søn af pensioneret degn Buchardt i Øster Løgum, der på vestfronten efter at været blevet såret natten mellem den 25.Læs videre

Krigsdeltagere fra Sønderjylland

Vi forsøger på siden om Sønderjyder i Første Verdenskrig at samle navne, data og fotos på alle krigsdeltagere fra Sønderjylland (Nordslesvig). Klik ind på siden om Sønderjyder og tryk på ét af bogstaverne.

Hver krigsdeltager får sin egen side. For øjeblikket er der ca. 3.000 sider. Vi forventer at kunne komme op på over 20.000 navne – og hvis det faktisk skulle lykkes os at få navne på samtlige krigsdeltagere, så vil der være ca.… Læs videre

7. maj 1916. Kresten Andresen: Problemer med fingeren og ernæringstilstandene

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86), der i foråret 1916 befandt sig ved Montigny.

Søndag den 7. maj 1916

Kære forældre!
Samme dag, som jeg sendte sidste brev afsted, faldt jeg og fik det yderste led af venstre langemand af led, som I måske har hørt af Misse. Den transport, som jeg skulde have været med, er nu væk.

Læs videre

Digitaliseret litteratur om sønderjyder i Første Verdenskrig

Vi har samlet en lille del af den megen litteratur, der er skrevet af og om sønderjyder i Første Verdenskrig på siden her: Litteratur

Man kan også læse alle årgange af DSK-årbøgerne fra 1941 til 1972 lige her: DSK – Foreningen af Dansksindede Krigsdeltagere

Vi prøver løbende at scanne bøger og artikler, men det er et stort arbejde for en lille flok af frivillige – og vi skal desuden nødig i karambolage med ophavsretten, så nyere titler går vi uden om, med mindre vi har udtrykkelig tilladelse fra forfatteren.… Læs videre

6. maj 1916. Nu mindst 2537 faldne nordslesvigere

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne nordslesvigere.

Siden sidste meddelelse den 11. april er der faldet:

Mod vest: Jørgen Schultz fra Mejlby i Lintrup sogn, Jens Justesen fra Lindballe i Rødding, Peter Hansen fra Ganderup i Fol, Julius Christensen fra Skærbæk, Marquard Marquardsen fra Faverby ved Løgumkloster, Peter Petersen fra Tornskov i Nørre Lygum, Thomas Ohlsen fra Ravsted, Peter Nissen fra Nørre Hostrup i Egvad, Henningsen fra Løjt Kirkeby, Hans Christensen fra Bodum på Løjt, Hans Nielsen fra Mjels i Ris sogn, Jørgen Lorenzen fra Gråsten, Sophus Pahl fra Sønderborg, Gregersen fra Iller på Broagerland, Peter Andersen fra Lysabild, Hans Jørgensen fra Egebjerggård i Notmark, Knuth fra Vedding i Hanved (en bror og to andre før faldet fra Vedding, men optegnet her).Læs videre

5. maj 1916. Duel på trompeter ved Yserkanalen

N. L., Spandet, lå i maj 1916 ved Yser-kanalen

En fredelig Duel
Det var i Maj. I Krigsaaret 1916, jeg oplevede denne fredelige og ret enestaaende Duel, hvorom jeg her kort vil berette.

Stillingen, vi laa i, strakte sig ud fra Byen Dixmuidens søndrede Ruiner. Vore Skyttegrave var mange Steder yderst primitive, da disse strakte frem over de lave og fugtige Engarealer langs Yserkanalens Bred.Læs videre

5. maj 1916. Desertørs ejendom på tvangsauktion – og andre nyheder fra Sønderjylland

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Kaffe og te.

Krigsudvalget for kaffe og te bekendtgør:

De anmeldte beholdninger af grøn te frigives herved under den betingelse, at salgsprisen i engros- og detailhandelen ikke overstiger 2 mark 50 pfennig for et halvt kilogram, fortoldet.Læs videre

4. maj 1915 – Zeppelin L7´s undergang

Luftskibet L7, der var hjemmehørende på Luftskibsbasen i Tønder,  var efter det mislykkede britiske angreb på basen tidligere på dagen blev sendt ud på rekognoscering efter de skibe, hvor den angribende flyver var startet fra.  Flensborg Avis meddelte den 8. maj følgende om luftskibets skæbne:

Marineberetning.
[…] Luftskibet „L. 7″ er ikke vendt tilbage fra en Opklaringstur.Læs videre

4. maj 1915 – Tønder Luftskibsbase angrebet

I et forsøg på at lokke den tyske Hochseeflotte ud af havnen og i armene på den overlegne britiske Grand Fleet planlagde den britiske admiralitet et angreb på Luftskibsbasen ved Tønder.

Ud for Sylt satte de to britiske hangarskibe Vindex og Engadine derfor den 4. maj 11 vandflyvere i vandet med ordre om at bombe luftskibshallerne ved Tønder.… Læs videre