4. maj 1916. Tab, tvangsafleveringer og tørrede grøntsager

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Tørre grøntsager.

Wolffs efterretningstjeneste for ernæringsspørgsmål opfordrer til at trække huden af de tørre, tomme ærtebælge, salatstilke, selleriblade, persille osv. og bruge dem til suppe om vinteren.

Hårdt ramte.

Blandt de hjem, som særlig er blevet hårdt ramt af krigen, er Frederik Petersens på Bylderup Mark.Læs videre

4. maj 1916. “Navarin-stormerne” til parade for kejseren

Efter stormen på Navarin-Ferme den 27. februar 1916 fik Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 bevilget 14 dages hviletid.

Tak og anerkendelse udeblev ikke. Kejserinden havde allerede den 28. februar oversendt sit regiment sine lykønskninger.

Også den øverste krigsherre ønskede at udtrykke sin taknemlighed over for Navarin-stormerne.

Om morgenen den 4. maj var begge stormregimenter 86 og 89 samt de tildelte pionerer opstillet nord for Sémide i en udstrakt åben firkant.Læs videre

3. maj 1916. Syd for grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Gårdejer Thomas Møller

i Hvidding, tidligere i Døstrup, er i søndags uventet død, ramt af et slagtilfælde. Han havde ifølge ”Dannevirke” været svagelig i længere tid, men da sønnen, Anders Møller, som har overtaget gården, har været indkaldt næsten hele den tid, krigen har varet, måtte den alderstegne far selv forestå driften.Læs videre

3. maj 1915 – Zeppelin L20´s havari

Natten mellem 2. og 3. maj angreb tyske luftskibe Storbritannien. Blandt luftskibene var  L20, som var stationeret på Luftskibsbasen i Tønder. Det tyske  Wolffs Telegrambureau meddelte følgende:

En Marineluftskibs-Eskadre har Natten mellem 2. og 3. Maj angrebet den mellemste og nordligste Del af den engelske Østkyst og derved rigeligt og med synligt godt Resultat kastet Bomber paa Fabrikker, Højovne og Jernbaneanlæg ved Middlesborough og Stockton.Læs videre

3. maj 1916. Sønderjyde som landsmand blandt polakker på Polens frihedsdag

A.P. Andersen gjorde krigstjeneste ved Luftschiff Trupp 3 i Warszawa. Den 3. maj 1916 oplevede han fejringen af Polens frihedsdag.

 En Luftskipper fortæller

(… fortsat fra 20. september 1915)

Vi, der altså på en Måde var fast garnisoneret i Warszawa, fik sammen med de andre Tropper Befaling til at tage alt muligt Hensyn til Polakkerne. Når vi gik på Fortovet, sås det endda helst, at vi trådte til Side for Befolkningen, og det kunde vi jo til at begynde med ikke forstå.Læs videre

2. maj 1916. Kresten Andresen: “Ved Guds hjælp skal jeg nok klare mig”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86), der i foråret 1916 befandt sig ved Montigny.

Montigny den 2. maj 1916

Kære forældre!
Jeg kommer nu ud til mit regiment en af dagene, måske først i begyndelsen af næste uge. I går holdt jeg mit årsjubilæum for den dag, da jeg forlod skyttegraven, hvem tænkte dér på, at jeg et helt år skulde blive sparet for al den jammer og elendighed.

Læs videre

1. maj 1916. Dømt for rygter – og andre nyheder fra Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Det første forårsmarked i Tønder

plejer at være det, der afholdes ved majdagstide, altså det i torsdags. Tilførslen af kvæg plejer at variere mellem 3 og 4000 stykker.

I torsdags var der ifølge ”Flensborg Avis” på markedet 27 stykker kvæg.Læs videre

1. maj 1916. I Champagne: Rotter, lig og en utålelig lugt

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 lå i foråret 1916 ved Somme Py i Champagne.

Maj kom og hyllede det triste Champagne i sart-grønne gevandter.  De mudrede tilkørselsveje tørrede ud. Birkene trak grønne slør ned over sig, og i de små stykker skov strålede her og dér hvidtjørnen i blomsterskær.

Ved fronten var foråret knap så smukt. Mellem en ørken af sammenskudte bjælker, brædder og tråd spirede et par kummerlige halmstrå, et grønt skud, og gjorde det triste landskab endnu mere forfærdeligt.Læs videre

1. maj 1916. Peter Rossen fra orlov i ilden …

Peter Rossen, Rurup, gjorde krigstjeneste som armeringssoldat. Hans regiment lå ved Berry-au-Bac. Han tog hjem på orlov i påsken 1916.

Da jeg var kommet hjem, søgte jeg om fjorten Dages ekstra Orlov. Sæden skulde lægges, men jeg hørte ikke noget derudefra. Saa tog jeg selv en Dag mere, men maatte jo saa af Sted.

Da jeg meldte mig paa Kommunekontoret, sagde  Kommuneforstanderen:

»I Gaar fik jeg en Forespørgsel, om det var nødvendigt, at du fik mere Orlov.”Læs videre