20. maj 1916. Andemad, kaniner, kvæg – og dagens faldne, sårede og fangne

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Kaninavl.

Til fremme af kaninavlen har staten stillet 2000 mark til rådighed for provinsen Slesvig-Holsten. Landbrugskammeret har forhøjet summen til det dobbelte. Pengene vil blive anvendt til avlsmateriale og indretning af avlsstationer.

Ekspropriation af slagtekvæg.

Når det slesvig-holstenske kvæghandlerforbund i Altona ikke ad frivillig vej kan erhverve tilstrækkeligt slagtekvæg, vil der, efter hvad ”Flensburger Nachrichten” erfarer, blive skredet til ekspropriation.

Færdslen i grænsedistrikterne.

Børn under 12 år behøver, som bekendt, intet pas for at færdes i grænsedistrikterne, skrive ”Vestslesvigsk Tidende”.

Andemad som kvægfoder.

Den prøjsiske landbrugsminister har tilstillet regeringspræsidenterne en skrivelse til videreforsendelse til landrådene, i hvilken der gøres opmærksom på, at andemad, som findes i rigelige mængder i søer, damme og vandløb, i tørret tilstand er et fortrinligt kvægfoder. Andemad er dog særlig egnet som svinefoder.

Dødsfald.

Slagtermester Jens Timm i Sønderborg er død efter længere tids hårde lidelser. Timm, der var en kendt personlighed både i byen og på landet, hører til den slægt, der forstod at arbejde sig frem ved et dygtigt og reelt arbejde, medens han tillige ved sin redelighed og hjælpsomhed vandt sine folkefællers tillid. Timm lagde aldrig skjul på sit sindelag og var ikke bange for at sige sin mening rent ud, hvad der vel nok skaffede ham en del modstandere, men tillige agtelse hos disse. Timm vil blive savnet af mange, Han blev ifølge ”Dybbøl Posten” 73 år gammel.

Et rigsdepot for grøntsager og frugt.

Det tyske forbundsråd vedtog i torsdags at oprette et rigssted for grøntsager og frugt.

Faldne, sårede og fangne.

Efter nordslesvigske blade.

Landmand Chr. Hylleberg fra Genner Nørreskov ved Åbenrå er faldet ved Verdun.

Tidligere mejeribestyrer i Jegerup, Niemann, eneste søn og barn af bødkermester Niemann i Jels, er faldet.

Arbejdsmand Frederik Dohrmann i Jels er faldet. Hans hustru sidder nu enke for anden gang, og da med 6 små børn.

Landpostbud Peter Chr. Sørensen fra Hørup på Als er den 28. april død på feltlazarettet i Hénin Liétard i Frankrig.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Jeppe Klinge fra Høgsbro og Christian Thomsen fra Høgelund er hårdt sårede. Niels Brodersen fra Gøtterup og Hans Christiansen fra Varnæs opføres som sårede.

Endvidere meddeles, at Morten Schultz fra Strudstrup Mark og Jørgen Petersen fra Avnbøl, der tidligere har været meldt savnet, er i fangenskab.

Som savnet opføres Jørgen Schmidt fra Ulkebølskov.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *