29. februar 1920. Friluftsmøde skifter lokation.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

29. Februar: Til vort Friluftsmøde i Dag har Byen nægtet os Pladsen ved Nikolaj Skyttegaard, i Aftes nægtede Kommissionen Pladsen ved Junkerhulvej-Kasernen. Vi maa paa Løbesedler i sidste Øjeblik meddele, at Mødet flyttes til den nye Latinskoles Legeplads. 2500-3000. Vi taler to Steder (H. Thomsen, P. Grau, J. Andersen Mittelstædt, Kloppenborg, J. N. Jensen, jeg), vedtager en Resolution.

—  Derefter Flensborg-Gruppemøde i Borgerforeningen. Jeg meddeler Brevvekslingen med H. P. Hanssen, vi drøfter vor Optræden efter Afstemningen. Sammen med P. Grau, A. Grau, KIoppenborg gør jeg om Aftenen Rede for Afstemningens Baggrund over for kongeriske Journalister. Forventningerne maa skrues ned (manglende Frihed, tysk Agitation, Hær sydfra).

— Møde i Enge. T. Jessen, Chr. Mathiesen, Modtalere.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *