8. februar 1920. Fest på folkehjem med sang og tableauer

Jens Marius Møller (fra Salling) var sønderjyde, men blev udvist til Danmark i 1899 under Köllerpolitikken. I begyndelsen af februar 1920 tog han hjem til Sønderjylland for at afgive sin stemme.

Efter at jeg havde fået noget at spise gik min bror, jeg og Kristian Michelsen til fest på ”Folkehjem”, den danske forsamlingsbygning i Aabenraa.

Festen indledtes kl.… Læs videre

8. februar 1920. Christine Jensen: “Det var næsten ikke til at fatte, det forekom os som et Under, og Jubelen og Begejstringen var ubeskrivelig.”

Fra Helene Pedersen, Taastrup, har vi modtaget følgende Beretning om Afstemningen i 1920, som hendes mor Christine Jensen, Traasbøl, selv har nedskrevet i sit stilehæfte den 24. Februar 1920, mens hun var paa Sorø Højskole i Vinteren 1919-20. Helene Pedersen har valgt at følge sin Mors Retskrivning og Sætningsbygning.

Den 8. Februar. I 55 Aar har Sønderjylland staaet under Tyskernes Herredømme, og Sønderjyderne har vaandet sig derved, men selv i de haardeste Trængelstider har de holdt fast ved Haabet om engang at blive fri og kunne vende tilbage til Danmark.Læs videre

8. februar 1920. Ernst Christiansen: “Alle disse Menneskers Udseende og Væsen og Tonefald er jyske Landboeres”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

8. Februar: Komitémøde hos Uldall, fastlægger Møderækken i Flensborg, foruden nationale Møder hver Uge en Diskussionsaften paa Tysk, Møder i Mørvig, Møder for bestemte Fag osv.Læs videre

8. februar 1920. Skibe med stemmeberettigede til Vesteramtet ankommer til Haderslev

En øjenvidneskildring af danske stemmeberettigedes ankomst til Haderslev. Det er den nyligt indsatte borgmester Nicolai Svendsen, der fortæller:

Henad Morgenstunden Søndag den 8. Februar staar to store Skibe ind ad Haderslev Fjord. Langsomt fortsættes Sejladsen gennem det smalle Farvand, hvor Oprensningen er bleven forsømt i de fire Krigsaar og i Overgangstiden med.

En svag Lysning fra Østen begynder at sprede Klarhed over det skønne Land med Dal og Bakker fagre.… Læs videre

8. februar 1920. “Men se, se, se ved hvert hus hver gård vajer Dannebrog!” I toget fra Viborg til Aabenraa for at stemme.

Jens Marius Møller (fra Salling) var sønderjyde, men blev udvist til Danmark i 1899 under Köllerpolitikken. I begyndelsen af februar 1920 tog han hjem til Sønderjylland for at afgive sin stemme.

Søndag morgen gik jeg til banegården kl. 7:30, og dermed begyndte festdagene. Alle stemmeberettigede blev på banegården af Viborg spejderne smykket med Dannebrogssløjfer, og regimentsmusikken spillede for os.… Læs videre

8. februar 1920. Det første danske tog på Avnbøl Station

Snedkermester Jørgen Petersen, Avnbøl, havde sluttet sig til Flensborg-gruppen. Han I sine erindringer fortæller han om sine oplevelser under afstemningskampen.

Den 8. februar 1920 rullede det første danske jernbanetog forspændt med 2 lokomotiver ind på Avnbøl Station. Drengene kom og fortalte, at lokomotiverne havde en  …………………. på. Der var mødt en stor forsamling fra hele sognet, som begejstret hilste på de danske landsmænd.… Læs videre

8. februar 1920. Peter Majland gør klar til at rejse til Sønderjylland for at stemme

Peter Julius Majland var født i 1867 i Åbenrå, men flyttede i 1885 med forældrene til Kolding, bl.a. for at undgå tysk krigstjeneste. Men han var stemmeberettiget og tog i februar 1920 til Sønderjylland for at stemme.

Endelig oprandt de dage, da Sønderjylland skulle stemmes hjem til Danmark. Min kuffert var pakket, da vi af foreningen “Sønderjyderne” var blevet rådet til at tage nogle levnedsmidler med til Sønderjylland, fordi det måske kunne komme til at knibe med sådanne dernede.Læs videre

8. februar 1920. P. Chr. Stemanns oplevelse: Tønder er tysksindet.

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den 8. februar står i dagbogen bl. a. følgende:

„Da jeg om morgenen kørte ind til Tønder, var der mange tyske flag. Foran banegården var der fuldt af mennesker, mest dog børn med tyske skolehuer og flag.Læs videre

7. februar 1920. Ernst Christiansen: “et Ord om, at vi ikke er en Koloni, modtages med Bifaldsstorm.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

7. Februar: Opsøger efter Anmodning Sydow paa hans Værelse paa »Flensburger Hof«. Han ønsker at slippe af med Hotelejeren og faa en særlig Køkkenchef for Kommissionen.Læs videre

7. februar 1920. P.C. Stemann: „Hanssen talte udmærket, meget diplomatisk, men uden særlig hjertevarme.”

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den 7. februar kørte jeg til Flensborg for at høre H. P. Hanssen tale der til afstemningsmøde. Der var ved mødet 2-3.000 mennesker, der sang, før mødet begyndte, og meget bedre end i Tønder.Læs videre

7. februar 1920. H.P. Hanssen taler på dansk valgmøde i Flensborg

Lørdag den 7. Februar talte H. P. Hanssen paa et stort dansk Møde i Flensborg.

Han indledede saaledes: »Ingen By sønden Aa har ved hele sit Liv og sin Handel været saa nøje knyttet til Danmark som Flensborg, der indtil 1864 delte Danmarks Sejre og Ydmygelser, bitre Nederlag og højeste Triumfer.«

Under stærkt Bifald sluttede han sin Tale med følgende Ord fra den bekendte Afstemningsplakat:

»I tusind Aar var Du Danmarks By,
Du Barn af Danmark, bliv dansk paany!«… Læs videre

7. februar 1920. Dansede rundt på gulvet af glæde: Jens Marius Møller skal til Sønderjylland for at stemme

Jens Marius Møller var sønderjyde, men blev udvist til Danmark i 1899 under Köllerpolitikken. Han var bosiddende på Salling ved Limfjorden. Kort før jul 1919 fik han at vide, at han var kunne få stemmeret, hvis han ansøgte om det.

”Det lyder som et eventyr
som sagn fra gamle dage”
at jeg, udvist i køllers tid,
nu vende må tilbage,
at ørnen slap sit faste tag
og må mod sønden vige,
at nu oprandt den store dag,
da helt blev Danmarks rige.”
Læs videre

6. februar 1920. Høj told på tekstiler: Der ligger 4.000 danske flag i Vamdrup og kan ikke komme over grænsen

Der forventes en sikker sejr for Danmark på afstemningsdagen den 10. februar. Men endnu få dage før afstemningsdagen manglede der Dannebrogsflag. Det beretter Nicolai Svendsen om her

Den danske Befolkning havde nu paa det sidste kun een
Bekymring: man manglede Flag. Henved 4000 Dannebrog
havde i nogen Tid henligget i Vamdrup.

Man haabede stadig at kunne slippe for at betale den høje Told i Guld; men det var umuligt.Læs videre

6. februar 1920. Grov tone i tysk afstemningsblad.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

6. Februar: Det første Nummer af et tysk Afstemningsblad, »Unser Schleswig«, udkom i Dag. Tonen er meget grovkornet. — Postdirektør Francke svarer paa min Klage vedrørende »Unser Land«, at Personalet i Landdistriktene har faaet Tilhold om at afholde sig fra enhver partipolitisk Virksomhed.Læs videre

“Teaterforestillingen Genforeningen” opføres i marts 2020

I et samarbejde mellem ”Det lille teater” i Aabenraa og Lokalhistoriske Arkivers Samråd i Aabenraa Kommune opføres ”Teaterforestillingen Genforeningen”, der er en fortælling om to familier – en dansksindet og en tysksindet – hvis liv og skæbner bliver vævet sammen.

Vi følger to generationer af sønderjyder fra Genforeningen i 1920 indtil 1990’erne. På den danske side i 1920, forældrene Anne og Jens med deres børn Dagmar og Sigfred.… Læs videre

5. februar 1920. Borgmester Svendsen sætter tyran på plads og forhindrer et mord

Svend Thorsen og Nicolai Svendsen har i 1939 i bogen “Tiende Februar” samlet en række indtryk fra afstemningstiden. Nicolai Svendsen fortæller her om sin første time som borgmester i Haderslev.

5. Februar. I Spidsen for »Dannevirke« for i Dag læses
følgende Meddelelse; »Efter at jeg i Gaar af Den internationale Kommission er bleven konstitueret som Borgmester for Byen Haderslev i Kommissionens Forvaltningstid, fra træder jeg herved
foreløbig som Udgiver og Redaktør af nærværende Blad.… Læs videre

5. februar 1920. P. Chr. Von Stemann: H.P. Hanssen taler i Tønder – men modtages køligt af forsamlingen

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

I slutningen af januar måned 1920 forlod jeg så ministeriet og tog over til mine forældre i Ribe, afventende det tidspunkt, da jeg kunne tage ned til Tønder, hvilket skete inden afstemningen i 1.Læs videre

5. februar 1920. “Der er ingen tvivl om, at zonen kommer til at tilhøre Danmark”

Kaptajn Daniel Bruun, der havde tjeneste som politidirektør ved den internationale kommission under afstemningen i Slesvig i 1920, beskrev begivenhederne i sine erindringer i ”Fra de sidste tredive Aar.”

Den 5. februar skrev Daniel Bruun et brev til sin ældste søn, Frans Bruun:

“I morgen er det årsdagen for kampen ved Oversø og Sankelmark. Jeg har tilladt, at tyske og østrigske faner bliver udfoldet ved det østrigske monument, hvor beboerne plejer at holde mindefest, men jeg har udtalt ønsket om, at Dannebrog også kommer til at veje ved det danske monument, hvor vi i stilhed lægger en krans.… Læs videre

5. februar 1920. Ernst Christiansen: “Vælgerforeningen har nu over 8000 Medlemmer i Flensborg”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

5. Februar: Vælgerforeningen har nu over 8000 Medlemmer i Flensborg. — Dagen gaar med uafbrudte Samtaler.

— I Aften Film-Fremvisning i »Sanssouci«, Rødhuer ved Døren; men Tillidsmændene holder Orden.Læs videre

5. februar 1920. Goddag til borgmester Svendsen og farvel til fhv. borgmester Schindelhauer!

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bragte i juni-juli en række afsnit og rundede også året 1919 af med et afsnit. Her i januar-februar bringes en række erindringsglimt fra afstemningstiden.

(… fortsat)

Næste Morgen, da jeg traadte ind paa Borgmesterens Kontor, hørte jeg, at Dr.Læs videre

4. februar 1920. Udviste personers udøvelse af stemmeret

Bekendtgørelse No. 35 af 4. Febr. 1920:
Den internat. Komm. har m. H. t. Udøvelsen af udviste Personers Stemmeret truffet følgende Bestemmelser:

De i Henhold til Fredstraktaten af 28. Juni 1919 fjernede eller af den
internat. Komm. udviste Personer, der er stemmeberettigede, kan udøve deres Stemmeret ved en Stedfortræder.

Stedfortræderen maa godtgøre sit Mandat overfor  Afstemningsudvalget ved at aflevere en skriftlig Fuldmagt fra vedkommende Stemme-berettigede.Læs videre

4. februar 1920. Ernst Christiansen: “Vi vil ikke forsømme noget, som kan gavne det danske Stemmetal…”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

4. Februar: Omsider Meddelelse fra København om Valutaordningen.

— I Aften Tillidsmandsmøde i Logehuset. Lang Drøftelse af Valglisterne. Poul Drachmann taler om dansk Erhvervsliv.

Jeg forbereder H.Læs videre

4. februar 1920. ”De er af Den internationale Kommission udnævnt til Borgmester i Haderslev!”

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bragte i juni-juli en række afsnit og rundede også året 1919 af med et afsnit. Her i januar-februar bringes en række erindringsglimt fra afstemningstiden.

Den 4. Februar sad jeg paa mit Kontor og aftalte med Nationalmuseets Direktør, Dr.Læs videre

3. februar 1920. Ernst Christiansen: Tyskerne opfordrer til at boykotte møde.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

3. Februar: Udmærket Møde i Agtrup. Skønt Tyskerne har opfordret til at boykotte Mødet, er der 120. A. Grau og Holger Andersen.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.”… Læs videre

Åbent hus hos Sikringsstilling Nord på torsdag den 6. februar

Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord meddeler:

HUSK….HUSK….HUSK….HUSK…..HUSK….HUSK

På Torsdag den 6 Februar 2020 har vi den månedlige åbningsdag i foreningens lokaler, på skolen i Agerskov.

Der vil være personale tilstede som gerne viser rundt og så er der kaffe på kanden.

Kom og få inspiration til hvilke Bunkers der skal besøges henover foråret.

Lokalerne er åbne i tidsrummet fra kl.Læs videre

2. februar 1920. Dansk henvendelse fra flensborgske arbejdere får 3300 underskrifter.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

2. Februar: Den danske Henvendelse fra de flensborgske Arbejdere til deres Kammerater i Kongeriget har faaet 3300 Underskrifter.

— I Aften stort Møde i Valsbøl, overvejende dansk trods tyske Modtalere.Læs videre

Danmarks-Samfundet udgiver “Genforeningen 1920” i 2 bind

Redaktionen har modtaget en omtale af følgende bogudgivelse:

Den 10. februar 2020 udgiver Danmarks-Samfundet et bogværk i 2 bind med titlen: “Genforeningen 1920” ved Steffen Riis.
1. bind hedder “Vi vil hjem, hjem til Danmark” og beskriver begivenhederne i Sønderjylland fra 10. januar til 5. juli 1920.
2. bind hedder “Genforeningsfesterne juli 1920” og beskriver genforeningsfesterne fra 9.… Læs videre

1. februar 1920 – De faldne

Krigsdeltagere døde af ulykker, kvæstelser eller sygdomme pådraget i krigen eller i krigsfangenskab

2. februar 1920:
Lohmann, Milius (IR91/3) – Rangstrup Mark, Agerskov Sogn.

4. februar 1920:
Jensen, Christian Peter – Mommark, Lysabild Sogn.
Jessen, Peter (R45) – Flensburg.

5. februar 1920:
Buschmeier, Karl Oskar Theodor – Aabenraa.

12. februar 1920:
Hansen, Hans (IR144/5) – Langager, Skodborg Sogn.… Læs videre