18. februar 1920. Ernst Christiansen: “Der er indført Plakatcensur”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

18. Februar: To Lærere ved Overrealskolen, indrejste sydfra, er udviste. — Der er oprettet en Kommissionsdomstol (Bruce, Ravn, Christians) og udstedt Forbud mod Opfordring til Uroligheder og mod at nedrive Plakater. Der er indført Plakatcensur. »Flensburger Tageblatt« er forbudt i otte Dage.

— Langt Aktionsudvalgsmøde. — Tyskerne sprænger et sluttet dansk Møde i Enge, Landbrugskonsulent Hansen.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *