15. februar 1920. Ernst Christiansen: “Rødhuerne er samlede foran min Bolig og truer med Prygl”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

15. Februar: Rødhuerne har revet danske Skilte omkuld, som viste Afstanden fra den nye Grænse. Klager til Daniel Bruun. I Duborggade siger et Par Drenge, at Rødhuerne er samlede foran min Bolig og truer med Prygl. Gaar derop, ingen. I mit Hjem har en kongerigsk Familie søgt Tilflugt, som trues af de tyske Husbeboere, fordi man giver den Skylden for, at et Billard er styrtet om paa en lille Dreng.

— Student Tønder udarbejder en Klage over Forholdene i Landdistriktorne, hvor blande andet »Unser Land« stadig ikke kommer rundt. Jeg laver en yderligere Klage til Bruce over den tyske Presses Løgne, den tyske Skoleungdoms Udskejelser — i Wrangelgade har de skudt med Hagl paa danske Borgeres Vinduer

— Lærernes Misbrug af deres Embede (Ellund, Skovlund) og Postbudenes Arbejde imod »Unser Land«. Et Sted gaar de fra Hus til Hus med en Liste, hvis Underskrivere afbestiller Bladet, andre Steder søger de at overtale Folk til at afsige det eller udleverer det slet ikke. I Afstemningsudvalgene er Danskheden utilstrækkelig repræsenteret. Tyskerne har i sin Tid ventet mange Embedsmænds Udvisning. Paa Flensborg Raadhus havde de selv paa Navnelister med rødt understreget de Folk, som de ventede udviste. Intet er sket, og det har gjort dem kæphøje. Vi ønsker Agitationsfrihed, som ‘Værn mod tysk Terrorisme. Den danske Befolkning er fyldt at Harme.

— Store Møder i V enningsted og Vesterland paa Sild. J. Andersen og C. Petersen. Modtalere. Godt Forløb. — Dansk Møde i Rodenæs, Landbrugskandidat Kr. Nissen og Sekretær Mathiesen. Nederlag for Pastor Schmidt. — Den tyske Agitation med Tiedje-Linjen tager Fart.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *