20. februar 1920. Ernst Christiansen: “Politiet udenfor brugte Gummikniplerne mod Fredsforstyrrere”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

20. Februar: Bedre Nyt fra Landdistrikterne. I Nibøl holdtes i Gaar et dansk Møde roligt inden Døre, medens Politiet udenfor brugte Gummikniplerne mod Fredsforstyrrere. Der berettes om danske Møder i Risum, Lyksborg, Barderup (N. J. Hørluek), Klægsbøl. I Aktionsudvalget aftaler vi en dansk Tilkendegivelse.

— Aften ud til Frørup Kro. H. Hansen og jeg taler. Tyske Modtalere. Roligt Forløb. Jeg kan paa disse blandede Møder aldrig anke over manglende Lydhørhed. Men Spektakelmagerne sætter til Slut Præget paa det hele; de dansksindede og de roligt overvejende tier og gør gode Miner til slet Spil.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *