26. februar 1920. Ernst Christiansen: Tysk udsmykning bliver stadig mere pågående.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

26. Februar: I Gaar og i Dag kom Alpejægerne. — Flensborg By har udsendt danskfjendtlige 25 Pennings-Sedler. Den tyske Henvendelse til de næringsdrivende om tysk Udsmykning bliver stadig mere paagaaende fra Hus til Hus. Kejserbuster, Flag osv. leveres gratis. Trusler.

— Mellem slesvigsk Udvalg holder Bestyrelsesmøde om Valglisterne. De er paa over 40,000 Navne, deraf 8000 sydfra, 2000 nordfra. Der synes at være 6000 for mange. 1. Kategori er i Orden. 2. er dem udefra, Bossen lover at gennemgaa hver enkelt i 3. Kategori (6000). Attesten for Ophold fra 1900 er givet uden videre, selv om Folk har været borte flere Aar i Mellemtiden.

— Der har været holdt danske Privatmøder i Lyksborg og paa Holdnæs.

— Den tyske Presse har levet højt paa et opdigtet Reutertelegram om, at Krigsgælden følger med.

— I Aften Diskussionsmøde i »Sanssouci«. Zachariassen leder. Advokat Andersen og Mads Gram. Flere tyske Talere, udmærket dansk Stemning.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *