19. februar 1920. Daniel Bruun: “Jeg besluttede derfor at søge min afsked straks”

Kaptajn Daniel Bruun, der havde tjeneste som politidirektør ved den internationale kommission under afstemningen i Slesvig i 1920, beskrev begivenhederne i sine erindringer i ”Fra de sidste tredive Aar.”

Efter de danskes opfordring og imod de tyskes ønske var afstemningen i zone 2. den 13. februar blevet udsat til den 14. marts.

Hvad angik zone 1, som efter afstemningen tilfaldt Danmark, kunne den i følge fredstraktatens bestemmelser, straks være overgået til Danmark. Men efter aftale mellem den internationale kommission og den danske regering beholdt kommissionen styret der.

En stab af danske embedsmænd ankom til Nordslesvig, blandt disse var statspolitichef Mensen, som skulle forberede organisationen af det fremtidige danske politi, idet så mange, som muligt af de midlertidige gendarmer ville kunne antages i dansk tjeneste.

Den 19. februar bad sir Charles Marling mig om en samtale. Han sagde rent ud til mig, at da kommissionen og jeg var uenige om samarbejdet mellem militær og politi, bad han mig om at tage op i zone 1. og være behjælpelig med at organisere det fremtidige danske politi.

Jeg opfattede forslaget som et mistillidsvotum, som jeg ingenlunde havde fortjent. Jeg besluttede derfor at søge min afsked straks. Sir Charles bad mig om at overveje sagen til næste dag, men dette bragte ingen forandring i mit fortsæt.

Tak til Mette Elisabeth Bruun og Museum “Mellem Slesvigs grænser” i Rens for manuskriptet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *