19. februar 1920. Ernst Christiansen: “Privatfolk forpligtes til at pynte Vinduer og flage til Afstemningen”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

19. Februar: En Lokkeagent prøver forgæves at sælge sin Stemme til Mellemslesvigsk Udvalg. — Næringsdrivende og Privatfolk forpligtes til at pynte Vinduer og flage til Afstemningen.

— Paa Søndag tyske Møder for Tiedje-Linjen 25 Steder. H. P. Hanssens Søn siger paa en offentlig Beværtning, at Flensborg ikke bliver dansk. En fremtrædende Tillidsmand har af en næringsdrivende erfaret, at H. P. Hanssen den 7de har sagt det samme i hans Butik. Det fortælles i hele Byen. Jeg affatter et Brev til Hanssen, som godkendes af Aktionsudvalget og Mellemslesvigsk Udvalg. (Faar senere et krænket, afvisende Svar.) Vore Folk er nervøse.

— I Aften Diskussionsmøde i »Sanssouci«. H. Hansen, Nis Nissen, A. Grau, P. Frost: J. C. Møller Ordstyrer. Tyske Studenter holder Modtaler. Forsamlingens store Flertal protesterer næsten for støjende. Afslutter med, at vi altid maa være villige til at høre Modstanderne i Ro. — Tyske Spektakler foran Vald. Sørensens Bolig. Han affyrer et Par løse Skud, hvorefter Fvrene forsvinder.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *