22. februar 1920. Ernst Christiansen: “Krigsgælden skal følge med det afstaaede Land” er en skrøne

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

22. Februar: Daniel Bruun har søgt og faaet sin Afsked, fordi kommissionen ikke har villet lade Tropperne samvirke med Politiet for at forhindre Spektakler.

— I Formiddags til Møde i Borgerforeningen med Distriktsformændene og Udvalgene om de sidste Ugers Arbejde. Foreslaar i hvert Valgdistrikt at samle alle Medarbejdere, Tillidsmænd, Kvinder, Købmænd. Vi danner et af Typograf H. Thomsen ledet Tremandsudvalg med Diktatur for selve Afstemningsdagen. Med Frøen i Avtomobil til Skovbøl. T. Jessen og jeg taler paa et lille Møde, derefter paa et større Aftenmøde i GoIdelund. Modtalere med den Krønike, at Krigsgælden skal følge med det afstaaede Land, køres grundigt til Vands.

— Møde i Nibøl, Corn. Petersen, Kloppenborg, Pastor Moos. Forsøg paa at forstyrre det løber ud i Sandet. — Den tyske Tiedje – Linje – Tilkendegivelse holdes i Flensborg paa Eksercerlykken med fire Talerstole, mat Stemning (6—8000), paa Landet Smaamøder, nord for 1. Zones Grænse danske Indsigelser, i Astrup 45 Tilhørere.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *