24. februar 1920. Tanken om nye danske tilkendegivelser godkendes.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

24. Februar: Paa et Tillidsmandsmøde godkendes Tanken om nye danske Tilkendegivelser. Kun en enkelt imod. Drøftet Listearbejdet udførligt. — Smukt dansk Møde i Jarlund. A. Grau, T. Jessen, P. Gad.

— Møde i Fartoft. Chr. Mathiesen. Tre tyske Modtalere, ender i Opløsning. — Typograf H. Thomsen taler paa Kobbermøllen for de tyske Arbejdere, som havde besat Lokalet, inden de danske fik fri.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *